Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α
ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

2 Γενικός σκοπός ενότητας
Nα κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που ελέγχεται απόλυτα από τον άνθρωπο και να ασκηθούν στην επίλυση απλών προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

3 Ειδικοί σκοποί ενότητας
Οι μαθητές να: αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών μέσων έκφρασης και διερεύνησης των ιδεών τους αναπτύξουν αναλυτική-συνθετική σκέψη εξοικειωθούν με τη χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων να γνωρίσουν και να ασκηθούν στα βασικά δομικά στοιχεία και έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού Pascal.

4 Τι φέρνουν μαζί τους οι μαθητές;
Γυμνάσιο Αλγόριθμοι και τεχνικές προγραμματισμού Α΄ Λυκείου: Ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή – Visual Basic (18 δ.π.) Η έννοια του αλγορίθμου Ο κύκλος ανάπτυξης ενός προγράμματος Το περιβάλλον μιας γλώσσας προγραμματισμού Β΄ Λυκείου: Ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή – Visual Basic (45 δ.π.) Δομή Διακλάδωσης Επαναληπτική Δομή Πίνακες

5 Βιβλία Εφαρμογές πληροφορικής -Υπολογιστών Α', Β', Γ' Ενιαίου Λυκείου (Κεφ. 8) Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος Αλγόριθμοι & λογικά διαγράμματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Γ’ Λυκείου (Τόμος Β’ – Pascal) Υ.Α.Π.

6 Βιβλία – σημειώσεις (συνέχεια)
Βοηθητικό υλικό από την ιστοσελίδα του ΠΡΥ019 από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εκπαιδευτικό υλικό – Πληροφορική) Από την ιστοσελίδα του ΣΥΚΑΠ

7 Υποενότητες Εισαγωγή στο προγραμματισμό-Κύκλος ανάπτυξης προγραμμάτων
Λογικά Διαγράμματα * Κωδικοποίηση-Δομή του προγράμματος** Διακλαδώσεις (εντολές υπό συνθήκη)* Επαναλήψεις* Τύποι δεδομένων Συναρτήσεις Διαδικασίες Πίνακες * Ταξινόμηση – Αναζήτηση *** Τελική εργασία (Project) * Ύλη που ξαναδιδάχθηκαν (Διαγνωστικές ασκήσεις) * * Θα δωθεί σενάριο * * * Να γίνει παρουσίαση διαφανειών μαθήματος

8 Υποενότητες 1,2,3 Εισαγωγή στο προγραμματισμό-Κύκλος ανάπτυξης προγραμμάτων Γνωριμία με μαθητές Αναφορά στα 6 στάδια ανάπτυξης προγραμμάτων Παράθεση παραδειγμάτων. Λογικά Διαγράμματα* Διαγνωστικό φυλλάδιο (Επαναληπτικές ασκήσεις) Ασκήσεις-Παραδείγματα: Ακολουθιακής δομής, Δομής διακλάδωσης, Επαναληπτικής δομής Κωδικοποίηση-Δομή του προγράμματος ** Το λεξιλόγιο της PASCAL Βασικοί τύποι δεδομένων Αριθμητικές & λογικές εκφράσεις Εντολές Εισόδου –Εξόδου δεδομένων

9 Υποενότητες 4,5 4. Διακλαδώσεις (εντολές υπό συνθήκη)* IF/THEN
IF/THEN/ELSE CASE/OF/ELSE 5. Επαναλήψεις * FOR/DO WHILE/DO REPEAT/UNTIL

10 Υποενότητα 6 ORD(Wed) 2 Η μέτρηση για το ORD αρχίζει από το 0 (μηδέν)
Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από τον χρήστη Δεδομένα βαθμωτού τύπου (Enumerated Data Types) Type days = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat); Δεδομένα τύπου υποπεριοχής (Subrange types) Type Workdays = Mon..Tue; Type Grade=0..20; ORD(Wed) Η μέτρηση για το ORD αρχίζει από το 0 (μηδέν)

11 Υποενότητες 7,8 Δημιουργία υποπρογραμμάτων
Υποενότητες 7,8 Δημιουργία υποπρογραμμάτων Χαρακτηριστικά Συνάρτησης Επιστρέφει μόνο μία τιμή Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην εντολή WRITE και στην εντολή Εκχώρησης Χαρακτηριστικά Διαδικασίας Μπορεί να επιστρέψει στο κυρίως πρόγραμμα, τόσες τιμές όσες είναι οι τυπικές παράμετροι αναφοράς Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην εντολή WRITE

12 Υποενότητα 9 Μονοδιάστατοι πίνακες Δυσδιάστατοι πίνακες
Πίνακες (arrays) * Μονοδιάστατοι πίνακες Δυσδιάστατοι πίνακες Ταξινόμηση & αναζήτηση σε πίνακες Μέθοδος της φυσαλίδας (bubble sort)*** Σειριακή αναζήτηση (sequential search) Δυαδική αναζήτηση (binary search)


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google