Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κουλλάς Χρίστος Δομές Διακλάδωσης Μην ελπίζεις ότι θα ξεφύγεις αν κάνεις κάποιο κακό. Γιατί κι αν ξεφύγεις απ’ τη προσοχή των άλλων, θα υποπέσεις στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κουλλάς Χρίστος Δομές Διακλάδωσης Μην ελπίζεις ότι θα ξεφύγεις αν κάνεις κάποιο κακό. Γιατί κι αν ξεφύγεις απ’ τη προσοχή των άλλων, θα υποπέσεις στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κουλλάς Χρίστος Δομές Διακλάδωσης Μην ελπίζεις ότι θα ξεφύγεις αν κάνεις κάποιο κακό. Γιατί κι αν ξεφύγεις απ’ τη προσοχή των άλλων, θα υποπέσεις στην αντίληψη της συνείδησής σου. Ισοκράτης

3 ck©ck© ckoullas © 2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν : να χρησιμοποιούν τους λογικούς τελεστές AND και OR. να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της διαδοχικής δομής και της δομής διακλάδωσης. να χρησιμοποιούν την εντολή If / Then. να χρησιμοποιούν την εντολή If / Then / Else. να χρησιμοποιούν την εντολή Case / Of / Else.

4 ck©ck© ckoullas © 3 Η Εντολή If … Then Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται, όταν ο προγραμματιστής επιθυμεί να εκτελέσει μια ή περισσότερες εντολές του προγράμματος, στην περίπτωση που ισχύει μια συνθήκη ή και περισσότερες. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάρω ομπρέλα.

5 ck©ck© ckoullas © 4 Η Εντολή If … Then Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι: IF THEN End If όπου: IF, THEN, END: είναι δεσμευμένες λέξεις : καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής.

6 ck©ck© ckoullas © 5 Η Εντολή If … Then If grade >= 50 then print “ επιτυχία ” end if Τύπωσε “επιτυχία” Grade>=50 Αληθής Ψευδής

7 ck©ck© ckoullas © 6 Η Εντολή If … Then … Else Με την εντολή αυτή ο προγραμματιστής δεν ορίζει μόνο τη που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου της δομής διακλάδωσης είναι αληθής, αλλά επίσης ορίζει και τη που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη της δομής διακλάδωσης είναι ψευδής. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάω θέατρο αλλιώς θα πάω στο γήπεδο.

8 ck©ck© ckoullas © 7 Η Εντολή If … Then … Else Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι: IF THEN ELSE End If όπου: IF, THEN, ELSE : είναι δεσμευμένες λέξεις. : καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής. : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής.

9 ck©ck© ckoullas © 8 Η Εντολή If … Then … Else If grade>= 50 then print “ επιτυχία ” else print “ αποτυχία ” end if Display “επιτυχία” Grade>=50 Αληθής Ψευδής Display “αποτυχία”

10 ck©ck© ckoullas © 9 Περιπτωσιακή Δομή

11 ck©ck© ckoullas © 10 Πολλαπλή Διακλάδωση Χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν πολλές επιλογές με την εντολή Select/Case/Else. Η γενική μορφή της εντολής είναι: Select Case Case Case Case Case Else End Select

12 ck©ck© ckoullas © 11 Πολλαπλή Διακλάδωση όπου: Select Case, Else: είναι δεσμευμένες λέξεις. : είναι μια μεταβλητή στην οποία έχει δοθεί προηγουμένως μια τιμή. : είναι η τιμή με βάση την οποία θα γίνει η επιλογή της αντίστοιχης διαδικασίας. Εάν μια ομάδα τιμών επιλογής αποτελείται από περισσότερες της μιας τιμές τότε μεταξύ τους οι τιμές χωρίζονται με κόμμα. : είναι η διαδικασία που θα εκτελεστεί στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η αντίστοιχη τιμή επιλογής. : είναι η διαδικασία που θα εκτελεστεί στην περίπτωση που καμιά από τις τιμές επιλογής δεν ισούται με την τιμή της έκφρασης επιλογής, εφόσον υπάρχει τμήμα Else. Δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί να παραλειφθεί. End Select: είναι δεσμευμένη λέξη με την οποία τελειώνει η εντολή Case.

13 ck©ck© ckoullas © 12 Πολλαπλή Διακλάδωση Select Case Operator Case “+” Result = A + B Case “-” Result = A - B Case “*” Result = A * B Case “/” Result = A / B End Select

14 ck©ck© ckoullas © 13 Λογικοί τελεστές – AND & OR Λογικός τελεστής AND εάν AND τότε Η πιο πάνω διαδικασία είναι αληθείς μόνο εάν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς. Λογικός τελεστής OR εάν OR τότε Η πιο πάνω διαδικασία είναι αληθείς εάν τουλάχιστο μία από τις δύο συνθήκες είναι αληθείς.

15 ck©ck© ckoullas © 14 Σύνθετες Συνθήκες (6 = 9) AND (8 = 8)  FALSE (5 >= 8) OR TRUE  TRUE ABA OR BA AND B NOT A True False TrueFalseTrueFalse True FalseTrue False True


Κατέβασμα ppt "Κουλλάς Χρίστος Δομές Διακλάδωσης Μην ελπίζεις ότι θα ξεφύγεις αν κάνεις κάποιο κακό. Γιατί κι αν ξεφύγεις απ’ τη προσοχή των άλλων, θα υποπέσεις στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google