Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1 Στην αντικειμενοστρεφή προσσέγγιση, το αντικείμενο είναι ένα προγραμματιστικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1 Στην αντικειμενοστρεφή προσσέγγιση, το αντικείμενο είναι ένα προγραμματιστικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1 Στην αντικειμενοστρεφή προσσέγγιση, το αντικείμενο είναι ένα προγραμματιστικό πακέτο, το οποίο αποτελείται από διαδικασίες και δεδομένα σχετιζόμενα μεταξύ τους. Οι διαδικασίες ονομάζονται μέθοδοι, ενώ τα δεδομένα ονομάζονται ιδιότητες.

2 7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – ( συνέχεια ) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 2 Το πρόγραμμα αποτελείται από αντικείμενα, τα οποία αλληλεπιδρούν με μηνύματα.

3 7.5.3 Λογικός προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 3 Είναι εμπνευσμένος από τη μαθηματική λογική. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα λογικού προγραμματισμού, είναι ένα σύνολο από λογικές προτάεις και ένα μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων, μέσω του οποίου μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσεις στο πρόγραμμα και αυτό να μας απαντήσει αν αληθεύουν ή όχι.

4 7.5.4 Συναρτησιακός προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 4 Ο συναρτησιακός προγραμματισμός έχει ως βάση τη συνάρτηση με τη μαθηματική της έννοια.

5 7.6 Προγραμματίζοντας Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 5 Ο προγραμματισμός είναι κατά βάση μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων.

6 Μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού 6 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Προσδιορισμός των α π αιτήσεωνΑνάλυση του π ροβλήματοςΣχεδιασμός του αλγόριθμουΥλο π οίηση του αλγόριθμουΈλεγχος και ε π αλήθευσηΣυντήρηση και ενημέρωσηΤεκμηρίωση

7 Καθορίζεται με σαφήνεια το πρόβλημα και το είδος των απαιτήσεων για τη λύση του. 7.6.1 Καθορισμός προβλήματος 7 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

8 • Καθορισμός των εισόδων (inputs) • Καθορισμός των εξόδων (outputs) • Αναζήτηση άλλων απαιτήσεων ή περιορισμών 7.6.2 Ανάλυση προβλήματος 8 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

9 Σχεδίαση του αλγόριθμου. Περιγραφή της λύσης με κάθε λεπτομέρεια. 7.6.3 Σχεδιασμός 9 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

10 • Συγγραφή του προγράμματος. • Κάθε βήμα του αλγόριθου μετατρέπεται σε μια ή περισσότερες εντολές σε κάποια γλώσσα προγραμματσμού 7.6.4 Υλοποίηση 10 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

11 Εκτέλεση του προγράμματος για διάφορες τιμές και έλεγχος των αντίστοιχων εξόδων. 7.6.5 Έλεγχος 11 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

12 • Διόρθωση λαθών, αφού παραδόθηκε το πρόγραμμα • Αλλαγές που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου 7.6.6 Συντήρηση 12 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

13 Το σύνολο των εγγράφων που προκύπτουν καθ ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του προγράμματος ( εξωτερική ) Σχόλια σε κατάλληλα σημεία του προγράμματος, σωστή επιλογή ονομάτων ( εσωτερική ) 7.6.7 Τεκμηρίωση 13 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

14 Τρόποι παράστσης αλγορίθμων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 14  Με φυσική γλώσσα  Με ψευδοκώδικα  Με λογικά διαγράμματα Γραφικός τρόπος παρουσίασης | Σύνολο από τυποποιημένα σχήματα

15 7.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 15 Εργαλεία λογισμικού που αξιοποιούνται στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Αποτελείται :  Ένα συντάκτη κειμένων  Μεταφραστικά προγράμματα (compiler…)  Εργαλεία εντοπισμού λαθών (debugger)

16 Οπτικός προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 16 Αξιοποίηση γραφικών μεθόδων στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Π. χ. Τα βήματα του αλγορίθμου σχεδιάζονται με τη βοήθεια διαγραμμάτων ή τα αντικείμενα της διεπαφής κατασκευάζονται με παλέτες εργαλείων.

17 Σελ. 223-227 Σχολικό Βιβλίο 7.8 17 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1 Στην αντικειμενοστρεφή προσσέγγιση, το αντικείμενο είναι ένα προγραμματιστικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google