Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο Προγραμματισμό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στο Προγραμματισμό
Αλγόριθμοι Ανδρέας Σάββα

2 Τι είναι Αλγόριθμος Είναι η βήμα προς βήμα λύση ενός προβλήματος.

3 Μαθηματικό παράδειγμα
Πρόβλημα: Ποια είναι η τιμή του x στην πιο κάτω εξίσωση; 5x – 10 = 30 Αλγόριθμος (Λύση): Βήμα 1: 5x = Βήμα 2: 5x = 40 Βήμα 3: x = 40/5 Βήμα 4: x = 8

4 Φτιάχνω ένα κέικ Βήμα 1: Ανάβω το φούρνο σε ψηλή θερμοκρασία για να προθερμανθεί. Βήμα 2: Ανακατεύω τα αυγά με τη ζάχαρη. Βήμα 3: Προσθέτω το βούτυρο, το αλεύρι και τα υπόλοιπα υλικά. Βήμα 4: Ανακατεύω για 5 λεπτά. Βήμα 5: Βάζω το μίγμα σε ένα ταψί και το ψήνω σε μέτριο φούρνο για 40 λεπτά. Βήμα 6: Το βγάζω από τον φούρνο και το αφήνω να κρυώσει.

5 Αλγόριθμοι Πρόβλημα: Πώς θα πάει το ρομπότ στο χαρτοφύλακα; Αλγόριθμος
Βήμα 1: Προχώρα 3 τετράγωνα και στρίψε δεξιά. Βήμα 2: Προχώρα 1 τετράγωνο και στρίψε αριστερά. Βήμα 3: Προχώρα 2 τετράγωνα και στρίψε αριστερά. Βήμα 4: Προχώρα 2 τετράγωνα και στρίψε δεξιά. κλπ. Πρόβλημα: Πώς θα πάει το ρομπότ στο χαρτοφύλακα;

6 Τρόποι περιγραφής Αλγορίθμου (Μορφές Αλγόριθμου)
Λεκτική περιγραφή Ψευδογλώσσα Λογικό διάγραμμα ή διάγραμμα ροής

7 Λεκτική περιγραφή αλγορίθμου
Παράδειγμα: Γράψετε έναν αλγόριθμο που να διαβάζει και να υπολογίζει τον μέσο όρο τριών αριθμών. Αλγόριθμος: Βήμα 1: Ζήτα τον πρώτο αριθμό. Βήμα 2: Ζήτα τον δεύτερο αριθμό. Βήμα 3: Ζήτα τον τρίτο αριθμό. Βήμα 4: Πρόσθεσε τους τρεις αριθμούς για να βρεις το άθροισμα. Βήμα 5: Διαίρεσε το άθροισμα δια το 3. Βήμα 6: Παρουσίασε το αποτέλεσμα.

8 Λογικά Διαγράμματα ή Διαγράμματα Ροής
Αρχή – Τέλος Είσοδος – Έξοδος δεδομένων Επεξεργασία Επεξεργασία – Εκτέλεση Υποπρογράμματος Έλεγχος συνθήκης Ροή Πληροφοριών Σχόλια

9 Λογικό Διάγραμμα Δ Ζ Athrisma a MesosOros b c Αρχή Ζήτα a Ζήτα b
Athrisma  a + b + c MesosOros  athrisma / 3 Τύπωσε MesosOros Τέλος

10 Δομές Για τη λύση ενός προβλήματος χρησιμοποιούμε τρεις βασικές δομές:
Διαδοχική δομή (sequential) Δομή Διακλάδωσης (conditional) Επαναληπτική Δομή (repetitive)

11 Παράδειγμα 2 Γράψετε έναν αλγόριθμο που να διαβάζει δύο αριθμούς και να εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη αν είναι ή όχι ίσοι. Ζήτα a. Ζήτα b. Αν a = b τότε εμφάνισε μήνυμα στην οθόνη ότι οι δύο αριθμοί είναι ίσοι. αλλιώς εμφάνισε μήνυμα στην οθόνη ότι οι δυο αριθμοί δεν είναι ίσοι.

12 Δομή Διακλάδωσης Αρχή Ζήτα a Ζήτα b ΟΧΙ a = b; ΝΑΙ Τύπωσε:
”Οι δύο αριθμοί δεν είναι ίσοι” Τύπωσε: ”Οι δύο αριθμοί είναι ίσοι” Τέλος

13 Παράδειγμα 3 Γράψετε έναν αλγόριθμο που να διαβάζει δύο αριθμούς a και b και να βρίσκει το άθροισμα όλων των ακέραιων αριθμών από το a μέχρι το b, π.χ. a = 3, b = 7, Sum = = 25 a = 1, b = 100, Sum = … = 5,050 Ζήτα a, b Sum  0 Metritis  a Αν ο Metritis > b τότε πήγαινε στο βήμα 8 Sum  Sum + Metritis Metritis  Metritis + 1 Πήγαινε στο βήμα 4 Παρουσίασε Sum

14 Επαναληπτική Δομή Αρχή Ζήτα a, b Sum  0 i  a i είναι ο Μετρητής TRUE
i > b ? TRUE FALSE Sum  Sum + i i  i + 1 Παρουσίασε Sum Τέλος

15 Ασκήσεις Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα των πιο κάτω προβλημάτων:
Παρουσίασε των μισθό ενός υπαλλήλου, αν το όνομα, οι ώρες εργασίας και ο μισθός του ανά ώρα δίνονται. Αν οι ώρες εργασίας του υπερβαίνουν τις 40, ο μισθός που παίρνει για αυτές τις ώρες είναι διπλάσιος του κανονικού. Δίνονται 4 αριθμοί X1, X2, X3, και X4, βρείτε και παρουσιάστε τον μικρότερο. Δίνονται δύο αριθμοί A και B. Βρείτε και παρουσιάστε το υπόλοιπο τις διαίρεσης τους B:A. (Βοήθημα: Συνεχίστε να αφαιρείτε το A από το B μέχρι να βρείτε ένα αριθμό πιο μικρό από το A. Π.χ. Για τη διαίρεση 20:6 το υπόλοιπο είναι 20 – 6 = 14; 14 – 6 = 8; 8 – 6 = 2; τότε Υπόλοιπο = 2).


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στο Προγραμματισμό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google