Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομές Διακλάδωσης. Στόχοι μαθήματος Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then/Else Η εντολή If/Then/Else Πολλαπλή διακλάδωση (Case) Πολλαπλή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομές Διακλάδωσης. Στόχοι μαθήματος Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then/Else Η εντολή If/Then/Else Πολλαπλή διακλάδωση (Case) Πολλαπλή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομές Διακλάδωσης

2 Στόχοι μαθήματος Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then/Else Η εντολή If/Then/Else Πολλαπλή διακλάδωση (Case) Πολλαπλή διακλάδωση (Case)

3 Δομή Διακλάδωσης και Περιπτωσιακή Δομή Στην δομή διακλάδωσης και στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει μια λογική συνθήκη, ώστε να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει. Στην δομή διακλάδωσης και στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει μια λογική συνθήκη, ώστε να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει.

4 Η εντολή If/Then Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι: Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι: If συνθήκη Then Εντολή;Ή Begin Εντολή1; Εντολή1; Εντολή2; Εντολή2;.. Εντολή_ν Εντολή_ν End;

5 Παράδειγμα 1 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται την θερμοκρασία μιας ημέρας και τυπώνει την λέξη «Ζέστη» αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 30 βαθμούς Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται την θερμοκρασία μιας ημέρας και τυπώνει την λέξη «Ζέστη» αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 30 βαθμούς

6 Παράδειγμα 1 Αρχή Διάβασε Τ Τ>30 Τύπωσε «Ζέστη» Τέλος True False

7 Παράδειγμα 1 Program Thermokrasia; Uses wincrt; Var T:Real; T:Real;Begin Writeln(‘Dose thn thermokrasia’); Writeln(‘Dose thn thermokrasia’); Readln(T); Readln(T); If T>30 then If T>30 then Writeln(‘Zesti‘) Writeln(‘Zesti‘) End. End.

8 Παράδειγμα 1 Τροποποιήστε το πιο πάνω παράδειγμα, ώστε σε περίπτωση ζέστης να τυπώνεται η θερμοκρασία και σε βαθμούς Fahrenheit Τροποποιήστε το πιο πάνω παράδειγμα, ώστε σε περίπτωση ζέστης να τυπώνεται η θερμοκρασία και σε βαθμούς Fahrenheit Program Thermokrasia; Uses wincrt; Var T,F:Real; Begin Writeln(‘Dose thn thermokrasia’); Readln(T); If T>30 then Begin Writeln(‘Zesti‘) F:=5/9*T+32; Writeln(‘F=‘,F:5:2) end End.

9 Η εντολή If/Then/Else Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι: Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι: If συνθήκη Then Εντολή Else Else Εντολή; Εντολή;

10 Παράδειγμα 2

11 Αρχή Διάβασε a,b a>=0 And b>=0 Τύπωσε «Λάθος Δεδομένα» yy Τύπωσε y Τέλος True False

12 Παράδειγμα 2 Program e3iswsi; Uses wincrt; Var a,b,y:Real; a,b,y:Real;Begin Writeln(‘Dose to a kai b’); Writeln(‘Dose to a kai b’); Readln(a,b); Readln(a,b); If (a>=0) and (b>=0) then If (a>=0) and (b>=0) thenBegin y:=sqrt(a)+sqrt(b); y:=sqrt(a)+sqrt(b); Writeln(‘y=‘,y:5:2) Writeln(‘y=‘,y:5:2) end end else else writeln(‘Lathos Dedomena’) End. End.

13 Περιπτωσιακή Δομή Στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα διαβάζει την τιμή μιας μεταβλητής. Βρίσκει σε ποια περίπτωση αντιστοιχεί η τιμή της μεταβλητής και εκτελεί τις εντολές που αντιστοιχούν στην περίπτωση. Στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα διαβάζει την τιμή μιας μεταβλητής. Βρίσκει σε ποια περίπτωση αντιστοιχεί η τιμή της μεταβλητής και εκτελεί τις εντολές που αντιστοιχούν στην περίπτωση. Η εντολή που χρησιμοποιείται είναι η Case Η εντολή που χρησιμοποιείται είναι η Case

14 Δομή εντολής Case Case συνθήκη of περίπτωση_1: εντολή; περίπτωση_2: εντολή.. περίπτωση_ν: εντολή; Else εντολή; End;

15 Παράδειγμα 3 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται τον βαθμό ενός μαθητή στο μάθημα της πληροφορικής. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται ανάλογα με τον βαθμό του με βάση τον πιο κάτω πίνακα. Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται τον βαθμό ενός μαθητή στο μάθημα της πληροφορικής. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται ανάλογα με τον βαθμό του με βάση τον πιο κάτω πίνακα. 19-20 Α 16-18 Β 12-15 C 10-12 D Διαφορετικά Ε

16 Παράδειγμα 3 Αρχή Διάβασε V v Τύπωσε «Α» Τύπωσε «Β»Τύπωσε «C»Τύπωσε «D» Τύπωσε «E» 19-20 16-1813-15 10-12 Αλλιώς Τέλος

17 Παράδειγμα 3 program par2; uses wincrt; var v:integer; Begin Writeln('Dose ton vathmo'); Readln(v); Case v of 19..20:Writeln('A'); 16..18:Writeln('B'); 13..15:Writeln('C'); 10..12:Writeln('D') Else writeln('E') end End.


Κατέβασμα ppt "Δομές Διακλάδωσης. Στόχοι μαθήματος Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then/Else Η εντολή If/Then/Else Πολλαπλή διακλάδωση (Case) Πολλαπλή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google