Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομές Διακλάδωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομές Διακλάδωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομές Διακλάδωσης

2 Στόχοι μαθήματος Η εντολή If/Then Η εντολή If/Then/Else
Πολλαπλή διακλάδωση (Case)

3 Δομή Διακλάδωσης και Περιπτωσιακή Δομή
Στην δομή διακλάδωσης και στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει μια λογική συνθήκη, ώστε να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει.

4 Η εντολή If/Then Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι:
Εντολή; Ή Begin Εντολή1; Εντολή2; . Εντολή_ν End;

5 Παράδειγμα 1 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα και να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται την θερμοκρασία μιας ημέρας και τυπώνει την λέξη «Ζέστη» αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 30 βαθμούς

6 Παράδειγμα 1 Αρχή Διάβασε Τ True Τ>30 Τύπωσε «Ζέστη» False Τέλος

7 Παράδειγμα 1 Program Thermokrasia; Uses wincrt; Var T:Real; Begin
Writeln(‘Dose thn thermokrasia’); Readln(T); If T>30 then Writeln(‘Zesti‘) End.

8 Παράδειγμα 1 Τροποποιήστε το πιο πάνω παράδειγμα, ώστε σε περίπτωση ζέστης να τυπώνεται η θερμοκρασία και σε βαθμούς Fahrenheit Program Thermokrasia; Uses wincrt; Var T,F:Real; Begin Writeln(‘Dose thn thermokrasia’); Readln(T); If T>30 then Writeln(‘Zesti‘) F:=5/9*T+32; Writeln(‘F=‘,F:5:2) end End.

9 Η εντολή If/Then/Else Η γενική μορφή σύνταξη της εντολής είναι:
Εντολή Else Εντολή;

10 Παράδειγμα 2

11 Παράδειγμα 2 Αρχή Διάβασε a,b a>=0 And b>=0 True False Τύπωσε
«Λάθος Δεδομένα» y Τύπωσε y Τέλος

12 Παράδειγμα 2 Program e3iswsi; Uses wincrt; Var a,b,y:Real; Begin
Writeln(‘Dose to a kai b’); Readln(a,b); If (a>=0) and (b>=0) then y:=sqrt(a)+sqrt(b); Writeln(‘y=‘,y:5:2) end else writeln(‘Lathos Dedomena’) End.

13 Περιπτωσιακή Δομή Στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα διαβάζει την τιμή μιας μεταβλητής. Βρίσκει σε ποια περίπτωση αντιστοιχεί η τιμή της μεταβλητής και εκτελεί τις εντολές που αντιστοιχούν στην περίπτωση. Η εντολή που χρησιμοποιείται είναι η Case

14 Δομή εντολής Case Case συνθήκη of περίπτωση_1: εντολή;
περίπτωση_2: εντολή . περίπτωση_ν: εντολή; Else εντολή; End;

15 Παράδειγμα 3 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται τον βαθμό ενός μαθητή στο μάθημα της πληροφορικής. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται ανάλογα με τον βαθμό του με βάση τον πιο κάτω πίνακα. 19-20 Α 16-18 Β 12-15 C 10-12 D Διαφορετικά Ε

16 Παράδειγμα 3 v Αρχή Διάβασε V 19-20 10-12 16-18 13-15 Αλλιώς
Τύπωσε «Α» Τύπωσε «Β» Τύπωσε «C» Τύπωσε «D» Τύπωσε «E» Τέλος

17 Παράδειγμα 3 program par2; uses wincrt; var v:integer; Begin
Writeln('Dose ton vathmo'); Readln(v); Case v of 19..20:Writeln('A'); 16..18:Writeln('B'); 13..15:Writeln('C'); 10..12:Writeln('D') Else writeln('E') end End.


Κατέβασμα ppt "Δομές Διακλάδωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google