Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΛΙΑΣ INTERREG III A /

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΛΙΑΣ INTERREG III A /"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΛΙΑΣ INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ INTERREG III Ημερίδα Ενημέρωσης

2 NextPrevious ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ INTERREG III / Π-ΑΜΘ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία» έχει συνολικό προϋπολογισμό 420M€, εκ των οποίων 269M€ αφορούν την Ελληνική πλευρά και 151Μ€ την Βουλγαρική πλευρά. Ημερίδα Ενημέρωσης, Κομοτηνή 4 Ιουλίου 2006

3 NextPrevious ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ INTERREG III / Π-ΑΜΘ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» Ημερίδα Ενημέρωσης, Κομοτηνή 4 Ιουλίου 2006 Μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί (-25-) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 224Μ€. Υποβλήθηκαν στην Τεχνική Γραμματεία INTERREG III της Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. και αξιολογήθηκαν (-256-) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 238Μ€ περίπου. O συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων διασυνοριακών έργων που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανέρχεται σε (-117-) συνολικού προϋπολογισμού 164Μ€, συμπεριλαμβανομένων και των έργων υποδομών.

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - 117 - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 163,92Μ€

5 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 73%

6 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 60%

7 Υποδομές Μεταφορών ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας Περιβάλλον Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

8 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας

9 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας Περιβάλλον Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

10 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας

11 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ Υποδομές Μεταφορών Οδικό Δίκτυο Σιδηροδρομικό Δίκτυο Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας Περιβάλλον Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

12 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ Υποδομές Μεταφορών Οδικό Δίκτυο Ασφάλεια Συνόρων Προστασία Υγείας Πολιτιστικά και Τουριστικά Στοιχεία Ενίσχυση Επιχειρήσεων – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

13

14

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 12,93Μ€ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ -39-

16 NextPrevious ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Από την αξιολόγηση των 340 υποβληθεισών προτάσεων, προϋπολογισμού 303Μ€ προκύπτουν τα ακόλουθα χρήσιμα συμπεράσματα: Ο μεγάλος αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων υποδηλώνει κατ’ αρχήν το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Π-ΑΜΘ σε όλους τους άξονες του προγράμματος: Πολιτισμό, Περιβάλλον, Υγεία, Κατάρτιση, Έρευνα, Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Τουρισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ INTERREG III / Π-ΑΜΘ Ημερίδα Ενημέρωσης, Κομοτηνή 4 Ιουλίου 2006

17 NextPrevious ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Το σύνολο των προτεινομένων παρεμβάσεων πληρούν τη δεύτερη αρχή διασυνοριακότητας: «…έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές και παρ’ όλο που γεωγραφικά ευρίσκονται στην Ελληνική πλευρά των συνόρων εμπεριέχουν σημαντικά οφέλη για τους πληθυσμούς που ζουν εκατέρωθεν των συνόρων». ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ INTERREG III / Π-ΑΜΘ Ημερίδα Ενημέρωσης, Κομοτηνή 4 Ιουλίου 2006 Τα προτεινόμενα έργα χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό ωριμότητας και ετοιμότητας έναρξης υλοποίησης. Παρατηρούνται επικαλύψεις φυσικού αντικειμένου.

18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Γιαννούλη Σουφλίου

19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Σιδηρώ Σουφλίου

20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Κάρτζαλι

21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Ιβαίλοβγκραντ

22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Π/Υ 295.000€ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΛΙΑΣ INTERREG III A /"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google