Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Προβλήματα και Οφέλη Δρ. Αχιλλέας Χόβας Παθολόγος – Εντατικολόγος Υπεύθυνος Ποιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Προβλήματα και Οφέλη Δρ. Αχιλλέας Χόβας Παθολόγος – Εντατικολόγος Υπεύθυνος Ποιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Προβλήματα και Οφέλη Δρ. Αχιλλέας Χόβας Παθολόγος – Εντατικολόγος Υπεύθυνος Ποιότητας ΜΕΘ – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ • Δύναμη: 8 Κλίνες • Στελέχωση: 32 Νοσηλεύτριες 6 Ειδικοί γιατροί 2 Φυσιοθεραπεύτριες • Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός • Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός •Πολυδύναμη ΜΕΘ, 200 περ. ασθενείς ετησίως •Πολυδύναμη ΜΕΘ, 200 περ. ασθενείς ετησίως •Ασθενείς από Λάρισα, Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και άλλες περιφέρειες (μέσω ΕΚΕΠΥ/ΣΟΤΥ)

3 Ποιότητα στην υγεία Τι προσφέρει η ποιότητα στον τομέα της υγείας ;  Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.  Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης δυσμενών περιστατικών.  Aύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους.  Διαφάνεια, έλεγχος.  Bελτίωση των συνθηκών εργασίας.

4 Ποιότητα - ISO 9001:2000 - ΜΕΘ  Το Πρότυπο ISO 9001:2000 είναι ένα σύστημα ποιότητας το οποίο καθορίζει τις γενικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός οργανισμού μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτήσεων.  Οι απαιτήσεις του προτύπου εξειδικεύονται σύμφωνα με τη φύση και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

5 Δομή Συστήματος ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Εγχειρίδιο Ποιότητας – Το Σύνταγμα ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Διαδικασίες – Οι Νόμοι ΕΠΙΠΕΔΟ IΙΙ: Οδηγίες / Έντυπα ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV: Αρχεία

6 Ποιότητα - ISO 9001:2000 - ΜΕΘ  Η φήμη ενός Οργανισμού Υγείας στηρίζεται στην εντύπωση που έχει σχηματίσει η κοινωνία, και αντανακλά το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την έκβαση και κατά προέκταση την ζωή των ασθενών.

7 Ποιότητα - ΜΕΘ  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από υποκειμενικούς παράγοντες  Διαδικασίες και υποδομές στη ΜΕΘ διασφαλίζουν ότι κάθε ασθενής, οποιαδήποτε στιγμή δέχεται την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέσα σε ένα σταθερό και προσδιορισμένο πλαίσιο

8 Παροχή υπηρεσιών στο περιβάλλον της ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό Διαδικασίες Τεχνική υποστήριξη Πόροι

9 Ποιότητα – ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό Type of Intensive Care UnitSMRStage Low-SMR/high-performing0.322.7 Middle-SMR/middle-performing0.722.4 High-SMR/low-performing1.101.7 THE LINK BETWEEN TEAMWORK AND PATIENTS’ OUTCOMES IN INTENSIVE CARE UNITS Wheelan SA, Am J Crit Care 2003 ΜΕΘ με υψηλό δείκτη οργάνωσης και συνεργασίας του προσωπικού έχουν χαμηλότερη θνητότητα

10 Ποιότητα – ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό  Συναντήσεις προσωπικού (feed back)  Ομάδα ποιότητας Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε το προσωπικό της ΜΕΘ : να κατανοήσει τη σημασία, να αποδεχθεί στη πράξη τη φιλοσοφία της ποιότητας και να αποδεχθεί την ευθύνη του. • Εκπαίδευση, Κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης (make everyone feel responsible) • Αναγνώριση λαθών, αστοχιών (Proactive not reactive) • Προγραμματισμός, οργάνωση πλαισίου καθημερινών εργασιών

11 Διαδικασία Δ09 Εκπαίδευση Οργάνωση της εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα  Μικρές ομάδες,  Γνωστικά αντικείμενα εντατικής/ νοσηλευτικής  Διαδικασίες, πρωτόκολλα εργασίας που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας  Τεκμηρίωση

12 Ποιότητα Καταγραφή/ Αποφυγή/ Πρόληψη Λαθών, Αστοχιών, Προβλημάτων

13 Διαδικασία Δ08:Συνεχής Βελτίωση Έντυπο καταγραφής συμβαμάτων

14 Διαδικασία 08 Παρακολούθηση Συμβαμάτων Δεν υπήρξαν συμβάματα που να κατέληξαν σε θάνατο ή μόνιμη βλάβη του ασθενή

15 Διαδικασία 08 Παρακολούθηση Συμβαμάτων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Π1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Π2 ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ Π3 ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π4 ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΗΣΥΧΟΣ Π5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

16 ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες  Οι Διαδικασίες και τα πρωτόκολλα εργασίας υπό μορφή οδηγιών τυποποιούν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας και οριοθετούν τις ευθύνες/ αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων.  ΔΟ1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΟ2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Δ03ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΟ4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΟ5 ΑΓΟΡΕΣ  Δ06 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΔΟ7 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΟ8 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  Δ09 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

17 Διαδικασία Δ09: Νοσηλευτικές Διεργασίες Οδηγία εργασίας

18 Διαδικασία Δ09: Νοσηλευτικές Διεργασίες Παράδειγμα Οδηγίας Εργασίας για αντιμετώπιση κρίσιμου συμβάντος

19 ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες  Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, οι διαδικασίες να γίνουν κτήμα όλου του προσωπικού και να βρουν εφαρμογή στην καθημερινή πράξη. Προβλήματα στην εφαρμογή  Συχνότητα συναντήσεων προσωπικού  Αρμοδιότητες, Ομάδα ποιότητας

20 Διαδικασία Δ04: Διαχείριση Εξοπλισμού

21 Διαδικασία Δ04: Παρακολούθηση συνθηκών περιβάλλοντος

22 Διαδικασία Δ05: Προμήθειες/ Αγορές

23 Διαδικασία ΔΟ1 Ευθύνη Διοίκησης Αντικειμενικοί Δείκτες  Δείκτης Θνητότητας SMR (Standardized Mortality Ratio) Πραγματική θνητότητα Αναμενόμενη Θνητότητα (υπολογιζόμενη από το δείκτη βαρύτητας εισαγωγής SAPS II )  NEMS ( Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score) Δείκτης εργασιακού φόρτου του νοσηλευτικού προσωπικού

24 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ. Ν. Λάρισας Δείκτης Θνητότητας SMR (Standardized Mortality Ratio) : Θνητότητα: SMR: 0,5 -0,6 Κατανομή περιστατικών SAPS 41,2 (μέσος όρος 2006)

25 Quality indicators in critically ill patients ESICM  Καθημερινή θεσμοθετημένη ενημέρωση συγγενών  Καταγραφή ανεπιθύμητων συμβαμάτων  Προφύλαξη VAP, ημικαθιστική θέση  Παρουσία εντατικολόγου 24 ώρες  Πρωτόκολλο ρύθμισης γλυκόζης αίματος  Εφαρμογή δείκτη SMR ΜΕΘ ΓΝΛ: ΜΕΘ ΓΝΛ: 30/120 - 10/20 120 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΒΑΣΙΚΟΙ (Fundamental Indicators)

26 ΜΕΘ Παρακολούθηση- Καταγραφή λοιμώξεων Συλλογή & Αξιολόγηση πληροφοριών/ Δεικτών

27 Προϋποθέσεις για την επιτυχία του συστήματος  Πλήρης αποδοχή της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της ηγεσίας της Μονάδας, του οράματος και του στόχου της εγκατάστασης ενός συστήματος ποιότητας.  Υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή της πλειοψηφίας των εργαζομένων

28 Οφέλη από την εφαρμογή ( Ι )  Βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων του Συστήματος Ποιότητας.  Σαφής προσδιορισμός του οργανωτικού πλαισίου της μονάδας και του πλαισίου διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών  Προγραμματισμός της εκπαίδευσης του προσωπικού και συστηματικότερη ανίχνευση των αναγκών (θεμάτων) εκπαίδευσης.

29 Οφέλη από την εφαρμογή ( ΙΙ )  Οργάνωση του πλαισίου παρακολούθησης της υποδομής της μονάδας (μηχανολογικός εξοπλισμός, περιβάλλον)  Οργάνωση των τηρουμένων αρχείων, διαχείριση εντύπων  Εξασφάλιση/ διεκδίκηση πόρων με βάση τα standards της πιστοποίησης. Κανόνες στις συναλλαγές με άλλα τμήματα.

30


Κατέβασμα ppt "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Προβλήματα και Οφέλη Δρ. Αχιλλέας Χόβας Παθολόγος – Εντατικολόγος Υπεύθυνος Ποιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google