Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A., M.A. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Αριστείας (EFQM Excellence Award) Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008)

2 Ζωτικά Σημεία Ανάπτυξης Στρατηγικής για την Καινοτομία
Αρχική ανάλυση και μελέτη (δώστε χρόνο για σωστό προγραμματισμό της καινοτομικής προσπάθειας). Χρηματοοικονομιική Διαχείριση (Κάθε νέο προϊόν να αντιμετωπίζεται ως μία νέα επένδυση η οποία πρέπει να αξιολογείται). Προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη. Εκπαίδευση στελεχών. Συνεχείς μετρήσεις-αξιολογήσεις και ανατροφοδότηση σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του νέου προϊόντος / υπηρεσίας. Αποτελεσματική λειτουργία Δια-Τμηματικών Ομάδων Εργασίας. Εκπαίδευση στελεχών στη δημιουργικότητα, ομαδική εργασία. Μείωση ατελείωτων συσκέψεων, άκαμπτων διαδικασιών και τυπολατρικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης.

3 Νέες Στρατηγικές Στρατηγική για την ανάπτυξη της Γνώσης για την καινοτομία Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί. Γαλάζιοι ωκεανοί = Καινοτομία.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση εργασίας) Συνεχής επιμόρφωση με σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιότητες και ικανοτήτων. Ενδυνάμωση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, προϊόντων / υπηρεσιών. Ανοικτή επικοινωνίας και συνεργασία όλων. Αναγνώριση του έργου των στελεχών και πολιτική ανταμοιβών. Συνεχής μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων.

5 Corallia Clusters Initiative
Είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters). Σαν στρατηγικό στόχο έχει τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός.

6 Ανάπτυξη Clusters Έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης: της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των περιφερειακών και κεντρικών κυβερνητικών φορέων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των τραπεζών, των ΜΜΕ, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών και των αγοραστών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

7 Τρία τεχνολογικά Clusters
To mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής | mi-Cluster) το si-cluster(Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές | si-Cluster) και το gi-Cluster(Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου |gi-cluster)

8 Ο ρόλος του Corallia στην ανάπτυξη των clusters
Λειτουργεί ως one-stop-shop, μέσω του οποίου ολόκληρο το δίκτυο καινοτομίας έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αναπτύσσει υποδομές όπου επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να τολμήσουν το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα. Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας μέσω συμπληρωματικότητας και συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του cluster, καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις-μέλη του cluster με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων κέντρων καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία.

9 Ο ρόλος του Corallia στην ανάπτυξη των clusters
Αξιοποιεί το ισχυρό Ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο (στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή) επιστημόνων και μηχανικών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, χτίζοντας παράλληλα την "ταυτότητα" «Καινοτομία Made in Greece». Το Corallia διαρθρώνει τη δράση του σύμφωνα με τους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες: Εφαρμογή πρωτοποριακών διαδικασιών & ισχυροποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας

10 Ο ρόλος του Corallia στην ανάπτυξη των clusters
Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και απόκτηση εξαγωγικού πλεονεκτήματος Γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση Έμφαση στη βιώσιμη & αειφόρο ανάπτυξη Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

11

12 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Στους πλήρως εξοπλισμένους χώρους της θερμοκοιτίδας του Athens InnoCenter φιλοξενούνται επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης που πραγματοποιούνται καθώς και της οικονομίας κλίμακας που επιτυγχάνεται. Incubation Area Business Area Exhibition Area

13 Career Match-Making Στη διάθεση των εταιρειών και των υποψηφίων τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας “Career Match-Making", μέσω της οποίας επιτυγχάνεται, 365 ημέρες τον χρόνο, η διασύνδεση φοιτητών και απόφοιτων που αναζητούν εργασία με εταιρείες που έχουν ανοικτές θέσεις εργασίας.

14 Υπηρεσία προώθησης δελτίων τύπου
Δημιούργησε την υπηρεσία News Stream που αποσκοπεί στη διοχέτευση δελτίων τύπου και σημαντικών ανακοινώσεων σε στοχευμένα διεθνή ηλεκτρονικά μέσα, με σημαντική οικονομία κλίμακας και εξασφαλισμένη ποιότητα, μέσα από τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας PR Newswire και του τοπικού συνεργάτη WTMNews.gr.

15 Υπηρεσία Αποδελτίωσης
Συνεχίζοντας τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις εταιρείες-μέλη, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας "News Watch", με σκοπό να εξασφαλίσει οικονομία κλίμακας και παράλληλα να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στις επιχειρήσεις και φορείς των clusters, ώστε να αξιοποιούν με τον πιο βέλτιστο τρόπο τις ευκαιρίες και τα ρίσκα που εμφανίζονται. Περιλαμβάνει: την καθημερινή ανασκόπηση και αποδελτίωση όλου του ελληνικού έντυπου Τύπου για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις τεχνολογίες και άλλα συναφή, την αξιολόγηση των άρθρων που συλλέγονται ως προς τη σπουδαιότητα και την εγκυρότητά τους και την αποστολή συγκεντρωτικού ημερήσιου report δημοσιότητας, μέσω .

16 Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης
Μια ακόμα υπηρεσία με τον τίτλο "Telepresence" παρέχεται σε όλα τα μέλη των cluster που υποστηρίζει το Corallia, υποστηρίζοντας πλήρως, τόσο τις ανάγκες Τηλεπαρουσιάσεων - Τηλεδιασκέψεων διασυνδέοντας το Athes Innovation Center στο Μαρούσι και το Patras InnoHub, όσο και  τις ανάγκες πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων με απομακρυσμένους χρήστες, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

17 Πηγές

18 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΞΙΕΣ
Ακεραιότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, διαφάνεια Ανεντιμότητα, ψέμα, ασυνέπεια, ανευθυνότητα, πονηριά Δικαιοσύνη Εμείς, συνεργασία, συνέργια /άμιλα Αριστεία, εξαιρετικές επιδόσεις, αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία Ταπεινότητα Μακροπρόθεσμο Ορθολογισμός Πνευματικά, ψυχικά, κοινωνικά αγαθά Αδικία Εγώ, κλίκες, ανταγωνισμός Σπατάλη, βόλεμα, ωχαδερφισμός, διασυνδέσεις, αριβισμός, επιδόσεις Αλαζονεία Βραχυπρόθεσμο Διαίσθηση Καταναλωτισμός, υλικά αγαθά ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

19 ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΗΓΕΤΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ Στηρίζεται στον Αριστοτέλη Στηρίζεται στον Μακιαβέλι Έχει ως νόημα ζωής να υπηρετεί το «κοινό καλό» Έχει ως νόημα ζωής το «ατομικό καλό και το καλό των όσων το υπηρετούν» Αναδεικνύεται λόγω της συνεισφοράς στο κοινό καλό, την επίτευξη αποτελεσμάτων, στη βάση των θεμελιωδών αξιών Αναδεικνύεται μέσω Μακιαβελικών τακτικών αναρρίχησης στην εξουσία (π.χ διαπλοκή, δημαγωγία), λαϊκισμός, κληρονομικότητα, οικονομική δύναμη, μάρκετινγκ Αντλεί τη δύναμή του από την «κοινωνία» και ασκεί κυρίως επιρροή Αντλεί τη δύναμή του από συμφέροντα και μηχανισμούς και ασκεί κυρίως εξουσία Διακρίνεται από ταπεινότητα, ακεραιότητα, ηθική, σοφία, υπευθυνότητα, γενναιοδωρία, συναίνεση, σύνεση, τόλμη, θάρρος Διακρίνεται από αλαζονεία, πανουργία, επιθετικότητα, θράσος, αδίστακτος, ανελέητος, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» Κερδίζει τους ανθρώπους μέσω οράματος, αξιών, πειθούς, συναίνεσης, ικανοτήτων, αποτελεσμάτων και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Υποχρεώνει τους ανθρώπους ασκώντας νοητική και ψυχολογική βία (π.χ χρησιμοποιώντας τη δύναμη των ανταμοιβών και των τιμωριών) Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

20 Πως συνεχίζουμε ?? Αλλαγή σκέψης και δράσης Σκέψου παγκόσμια Δράσε τοπικά Μην περιμένεις να σου λύσουν άλλοι τα προβλήματα γιατί δεν θα το κάνουν Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις να γίνεται (Γκάντι)


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google