Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

0 21 Νοεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "0 21 Νοεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 0 21 Νοεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

2 1 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων

3 2 Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων  Επενδύσεις σε δίκτυα για αξιοπιστία και αποδοτικότητα  Μείωση κόστους λειτουργίας  Επιτάχυνση του προγράμματος αντικατάστασης παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων  Βελτίωση του μίγματος παραγωγής  Μείωση κόστους παραγωγής  Αύξηση διείσδυσης στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών  Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη  Είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου  Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Διακριτή δομή τιμολογίων στην Ελλάδα και εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές  Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ με το επιχειρηματικό περιβάλλον Κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ  Ανάπτυξη διακριτού οράματος, αποστολής και αξιών  Γεφύρωση του παρελθόντος με το μέλλον  Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα  Ενίσχυση του ρόλου των στελεχών διοίκησης

4 3 Ημερήσια αγορά, Διμερή & Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Η Μεταφορά και η Διανομή είναι διαχωρισμένες από τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες Διαφάνεια στις χρεώσεις που επιτρέπει την ανάκτηση του κόστους των επενδύσεων. Εφαρμογή μηχανισμού παροχής κίνητρων Πολλοί προμηθευτές Διακριτά τιμολόγια που αντανακλούν το κόστος Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρισμού μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδος Χονδρεμ- πορική Αγορά Χρεώσεις Συστήματος & Δικτύου Τιμές λιανικής πώληση ς Παραγωγή Αγορές Καυσίμων Μεταφορά & Διανομή Εμπορία Europe Greece Υποχρεωτική Ημερησία Αγορά Η Μεταφορά και η Διανομή αποτελούν μέρη του ίδιου νομικού προσώπου εντός του οποίου ασκούνται και οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες Η μεθοδολογία χρεώσεων δεν παρέχει κίνητρα για επενδύσεις Η ΔΕΗ στην πράξη είναι υποχρεωμένη να είναι ό μοναδικός προμηθευτής Έλλειψη διαφάνειας στα τιμολόγια τελικού πελάτη Τα τιμολόγια δεν αντανακλούν το κόστος Ευρώπη Ελλάδα

5 4 Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η Μεταφορά και η Διανομή έχουν διαχωριστεί από τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες… Η ΔΕΗ αξιολογεί αυτή την περίοδο εναλλακτικές λύσεις για την εναρμόνιση του επιχειρηματικού της μοντέλου με εκείνο αντίστοιχων Ευρωπαϊκών εταιρειών ΧώραΜεταφορά (1) Διανομή (1) Ιδιοκτησιακός Νομικός Λογιστικός & Λειτουργικός Λογιστικός και Λειτουργικός ΙδιοκτησιακόςΝομικός Ιδιοκτησιακός Νομικός ΙδιοκτησιακόςΝομικός ΙδιοκτησιακόςΝομικός Ιδιοκτησιακός Διαχειριστής Συστήματος Λογιστικός & Λειτουργικός Ιδιοκτησιακός Βέλγιο Γαλλία Τσεχία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Ρουμανία Βουλγαρία Ιρλανδία Διαχειριστής Συστήματος Λογιστικός & Λειτουργικός Λογιστικός και Λειτουργικός Σημείωση (1) : Επισκόπηση χωρών – μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις Διαχειριστής Συστήματος-ΔΕΣΜΗΕ

6 5 …ενώ στη ΔΕΗ όλες οι επιχειρησιακές μονάδες είναι μέρη του ιδίου νομικού προσώπου 100% Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ Λιγνιτωρυχεία-Παραγωγή-Εμπορία Μεταφορά-Διανομή ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ SENCAP ΑΕΛΑΡΚΟ ΑΕ 50%28.6% 49% ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες Δραστηριότητες μη ελεγχόμενες από ΔΕΗ ΤΕΛΛΑΣ ΑΕ 50.0% - 1 μετοχή

7 6 Μέσω του Νομικού Διαχωρισμού, η Μεταφορά και η Διανομή μπορούν να διαχωριστούν από τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες 100% Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ SENCAP SA ΛΑΡΚΟ ΑΕ 50%28.6% Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες Δραστηριότητες μη ελεγχόμενες από ΔΕΗ ΔΕΗ Μεταφορά ΑΕ Λειτουργίες Συστήματος ΔΕΗ Διανομή ΑΕ Λειτουργίες Δικτύου ΔΕΗ Παραγωγή-Λιγνιτωρυχεία- Εμπορία ΑΕ 100% Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες 49% ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ

8 7 Τα τιμολόγια τελικού καταναλωτή με διακριτή δομή στις χώρες της ΕΕ αντανακλούν το κόστος και διασφαλίζουν τη διαφάνεια Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές Τιμή αγοράς Τιμή αγοράς ή τιμολόγιο που αντανακλά το κόστος Τιμή αγοράς Τιμή αγοράς ή τιμολόγιο που αντανακλά το κόστος Τιμή αγοράς ΧώραΒιομηχανικά (1) Οικιακά (1) Πορτογαλία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Βέλγιο Καθοριζόμενα, χωρίς διακριτή δομή τιμολόγια που δεν αντανακλούν το κόστος Τιμή αγοράς ή τιμολόγιο που αντανακλά το κόστος Τιμή αγοράς Τιμή αγοράς ή τιμολόγιο που αντανακλά το κόστος Σημείωση (1) : Επισκόπηση χωρών – μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις Τιμή αγοράς : διαμορφώνεται ελεύθερα στην αγορά Τιμολόγιο : ρυθμιζόμενο Καθοριζόμενα, χωρίς διακριτή δομή τιμολόγια που δεν αντανακλούν το κόστος

9 8 Μια πολιτική τιμολόγησης με διαφάνεια θα επέτρεπε στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ να προσαρμοστούν σε εύλογα επίπεδα και να αντανακλούν το κόστος €/ΜWh Ετήσια κατανάλωση 3500 kWh όπου οι 1300 kWh, ήταν νυχτερινή κατανάλωση από την 1/1/2007, προ φόρων Πηγή : Eurostat 3.8%10.7%1.8%11.6%11.6%8.9%28.6%28.6%26.2%26.2%10.1%50.0%27.0%8.1%7.4%22.4%17.2%15.1%15.6% Αύξηση (%) 05-07

10 9 Σημείωση (1) : Νοικοκυριά – Πρότυπο … καταναλωτή ???(Standard consumer Dc): ετήσια κατανάλωση: 3 500 kWh Τιμές ηλεκτρικής ενεργείας για νοικοκυριά (1) Ιαν 07 (€ / 100 kWh συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε όρους Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης (PPS) για νοικοκυριά Ιαν 07 (€ / 100 kWh συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) Πηγή:Eurostat Ένα σύστημα τιμολόγησης με διαφάνεια θα επιτρέψει στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ να προσαρμοστούν σε εύλογα επίπεδα και να αντανακλούν το κόστος

11 10 Σήμερα, το μέσο Κόστος Αγοράς (1) στην Ελλάδα είναι περίπου 25% υψηλότερο από τα τιμολόγια της ΔΕΗ 84.7 €/MWh 105.4 €/MWh Απόκλιση 24,5% μεταξύ του μέσου Κόστους Αγοράς (1) και των μέσων μη διακριτών εσόδων της ΔΕΗ Γι’ αυτό το λόγο ο ανταγωνισμός δεν αναπτύσσεται, υποχρεώνοντας τη ΔΕΗ να είναι ο μοναδικός προμηθευτής 1.5 7.6 Ανταγωνιστικό σκέλος Ρυθμιζόμενο σκέλος ΥΚΩ Χρεώσεις Δικτύων Κόστος Ενέργειας Χρεώσεις Εμπορίας ΥΚΩ (1) Κόστος Αγοράς: μέσο κόστος που διαμορφώνεται από την αγορά (1)

12 11 Το μέσο έσοδο από τα υφιστάμενα τιμολόγια είναι κάτω του μέσου Κόστους Αγοράς (1) σε όλες τις τάσεις δικτύου 50.6 74.7 75.3 87.2 97.7 107.9 Πελάτες Υψηλής ΤάσηςΠελάτες Μέσης ΤάσηςΠελάτες Χαμηλής Τάσης Χρεώσεις Διανομής Κόστος ενέργειας Χρεώσεις Μεταφοράς Χρεώσεις Εμπορίας (1) Κόστος Αγοράς: μέσο κόστος που διαμορφώνεται από την αγορά

13 12 Πρόταση της ΔΕΗ για διακριτά τιμολόγια τελικού καταναλωτή στην Ελλάδα Κόστος Εμπορίας συν περιθώριο κέρδους Κόστος ενέργειας Ρυθμιζόμενο μέρος Ανταγωνιστικό μέρος 1 2 5 4 6 3 Άλλες χρεώσεις συστήματος (ανανεώσιμες πηγές κ.λ.π.) Υποχρεώσεις Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) Χρεώσεις Διανομής Χρεώσεις Μεταφοράς

14 13 Σύνοψη: Εναρμόνιση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και προσαρμογή στο επιχειρηματικό περιβάλλον Η ΔΕΗ θα αξιολογήσει στρατηγικές που θα της επιτρέψουν να προσαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιχειρηματικό της μοντέλο με τις άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρίες Το πρώτο βήμα είναι η διερεύνηση της σκοπιμότητας του Νομικού Διαχωρισμού της Μεταφοράς και της Διανομής Η ΔΕΗ προτείνει μια δομή τιμολογίων εναρμονισμένη με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές πρακτικές Διακριτά τιμολόγια Μείωση (κατάργηση) στρεβλώσεων Αντανάκλαση κόστους 1 2 3

15 14 Η πρόταση της ΔΕΗ για αύξηση τιμολογίων Όπως υποβλήθηκε στο ΥΠΑΝ και τη ΡΑΕ Κατηγορίες Πελατών Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων ισούται με 21.7% Χαμηλή Τάση 20.7% -Οικιακό 21.2% - Για τετράμηνη κατανάλωση 0-800kWh 10.0% - Για τετράμηνη κατανάλωση 801-2000 kWh 20.0% - Για τετράμηνη κατανάλωση άνω των 2001 kWh 30.0% - Για πολυτέκνους 10.0% -Εμπορικό 20.0% - Βιομηχανικό 22.0% Μέση Τάση 21.0% - Εμπορικό 20.0% - Βιομηχανικό 22.0% Υψηλή Τάση 30.0% 1 2 3 % μέση αύξηση από 1/12/2007

16 15 Η ΔΕΗ έχει επίσης προτείνει Την εισαγωγή κατάλληλης Ρήτρας Αναπροσαρμογής Καυσίμων η οποία θα αντανακλά την επίδραση της μεταβολής των Διεθνών Τιμών Καυσίμων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

17 16 Κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων  Επενδύσεις σε δίκτυα για αξιοπιστία και αποδοτικότητα  Μείωση κόστους λειτουργίας  Επιτάχυνση του προγράμματος αντικατάστασης παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων  Βελτίωση του μίγματος παραγωγής  Μείωση κόστους παραγωγής  Αύξηση διείσδυσης στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών  Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη  Είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου  Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Διακριτή δομή τιμολογίων στην Ελλάδα και εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές  Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ με το επιχειρηματικό περιβάλλον  Ανάπτυξη διακριτού οράματος, αποστολής και αξιών  Γεφύρωση του παρελθόντος με το μέλλον  Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα  Ενίσχυση του ρόλου των στελεχών διοίκησης

18 17 Η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού προβάλλει σημαντικές προκλήσεις στη ΔΕΗ •Η ζήτηση ηλεκτρισμού αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.5% ανά έτος •Προσθήκη νέας ισχύος 10,000 MW (συμπεριλαμβανομένης αυτής των Ανανεώσιμων) στην Ελλάδα μέχρι το 2020 •Το κόστος δικαιωμάτων CO 2 αναμένεται να αυξηθεί, από το 2008 •Αυξημένη δραστηριοποίηση άλλων παραγωγών και προμηθευτών •Τα όρια εκπομπών γίνονται πιο αυστηρά •Η σχέση εκμετάλλευσης του λιγνίτη, που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σταθεροποιείται •Οι παλαιές και χαμηλής απόδοσης Μονάδες της ΔΕΗ πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν

19 18 Εγκατεστημένη ισχύς ανά τύπο καυσίμου Το σημερινό χαρτοφυλάκιο σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ υπερβαίνει τα 12.7 GW σε ισχύ Φυσικό αέριο 15.4% Ανανεώσιμες 0.7% Λιγνίτης 41.4% Πετρέλαιο 5.9% Νησιά (πετρέλαιο) 13.0% Υδροηλεκτρική ενέργεια 23.6% Διασυνδεδεμένο Σύστημα Λιγνίτης Υ/Η ενέργεια Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο 5,288 3,017 750 1,966 25 28 36 14 Σύνολο 11,021 Νησιά Ρόδος Κρήτη Μικρά νησιά 234 770 650 14 15 36 Σύνολο 1,654 Ανανεώσιμες Σύνολο91 Εγκατεστημένη ισχύς (MW) Σταθμισμένη Ηλικία (έτη)

20 19 Η ΔΕΗ στοχεύει να γίνει ένας αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός παραγωγός στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού μέσω … •Ενός χαρτοφυλακίου Μονάδων παραγωγής το οποίο: •Διασφαλίζει αξιοπιστία και υψηλότερη απόδοση •Μειώνει το κόστος παραγωγής •Διατηρεί την ανταγωνιστικότητα •Σέβεται το περιβάλλον Στόχοι Κατασκευή νέων Μονάδων που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες Απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών Μονάδων παραγωγής Επιτάχυνση ολοκλήρωσης υδροηλεκτρικών έργων Μείωση εκπομπών CO2 Βελτίωση διαδικασιών προμηθειών Στρατηγικές 1 2 3 4 5

21 20 …απόσυρσης παλαιών και χαμηλής απόδοσης Μονάδων ΜονάδεςΚαύσιμο Ισχύς (MW) Έτος λειτουργίας Πτολεμαϊδα I,II,IIIΛιγνίτης3201959-65 Πτολεμαϊδα IVΛιγνίτης3001973 ΛΙΠΤΟΛ I,IIΛιγνίτης431959-65 Μεγαλόπολη I,IIΛιγνίτης2501970 Λαύριο IIIΦυσικό αέριο1801980 Άγιος Γεώργιος VIIIΦυσικό αέριο1601968 Άγιος Γεώργιος IXΦυσικό αέριο2001971 Λαύριο I,IIHFO4501972-73 Αλιβέρι III, IVHFO3001968-69 ΚυκλάδεςΝτήζελ and HFO200ποικίλει Παλαιές και χαμηλής απόδοσης Μονάδες

22 21 …ένταξης νέων Υδροηλεκτρικών Σταθμών 631 MW μέχρι το 2013… ΣταθμόςΠαραγωγήςΜονάδαΕγκατεστημένη Ισχύς (MW)Έτος λειτουργίας MεσοχώραI, II1602009 ΙλαρίωναςI, II1572010 MετσοβίτικοII292010 Συκιά (1) I,ΙΙ1252013 Πευκόφυτο (1) I,ΙΙ1602013 Σημείωση (1) : Εάν η πολιτεία ολοκληρώσει τα φράγματα Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία

23 22 …επενδύσεων ύψους € 4 δις σε θερμοηλεκτρικές Μονάδες ισχύος έως 3,700 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα ΜονάδεςΚαύσιμο Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Έτος λειτουργίας Αλιβέρι V Φυσικό αέριο 4002010 Mεγαλόπολη V Φυσικό αέριο 8002011 Φλώρινα IIΛιγνίτης4502012 Πτολεμαϊδα VΛιγνίτης4502012 Αλιβέρι VI *Λιθάνθρακας700-8002013 Λάρυμνα I *Λιθάνθρακας700-8002014 Σημείωση (1) :IΣε διαπραγματεύσεις για κατασκευή μαζί με δύο μειοψηφικούς εταίρους (έως 200MW ο καθένας) Θερμοηλεκτρικές Μονάδες που πρόκειται να ενταχθούν

24 23 Ως αποτέλεσμα το μέσο λειτουργικό κόστος (1) θερμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα αναμένεται να μειωθεί κατά 23% περίπου Εκτίμηση λειτουργικού κόστους στο διασυνδεδεμένο σύστημα Σημείωση (1) σταθερές τιμές. Συμπεριλαμβανομένου του κόστους δικαιωμάτων CO2. Βάσει των τρεχουσών οικονομικών εκτιμήσεων και των συνθηκών της αγοράς CAGR c. -4%

25 24 Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη Παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί σε 70% το 2014 (1) % Μερίδιο στην Παραγωγή (εκτίμηση.) (1) Σημείωση (1) : (εξαιρούνται τα νησιά & οι εισαγωγές)

26 25 Το κόστος παραγωγής στα νησιά αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μέσω επενδύσεων ύψους € 1.3 δις •Αλλαγή του καυσίμου παραγωγής από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο στην Κρήτη μετά το 2012 για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος κατά τουλάχιστον 35% (τουλάχιστον € 150εκ ετησίως σε σημερινές τιμές) •Εγκατάσταση πετρελαϊκής μονάδας παραγωγής 120MW στη Ρόδο το 2011 •Εγκατάσταση πετρελαϊκής μονάδας παραγωγής 120MW στη Λέσβο το 2011 •Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα το 2012 •Μονάδες συνολικής ισχύς 180MW θα εγκατασταθούν σε διάφορα μικρά νησιά •Συνολικές επενδύσεις παραγωγής στα νησιά € 1.3 δις

27 26 Το ενεργειακό ισοζύγιο της ΔΕΗ το 2014 θα είναι πιο ισορροπημένο Εγκατεστημένη Ισχύς ανά τύπο καυσίμου Φυσικό αέριο 16.5% Ανανεώσιμες 6.0% Λιγνίτης 33.1% Νησιά (Πετρέλαιο) 8.0% Κρήτη (Αέριο) 5.8% Υδροηλεκτρική ενέργεια 23.2% Άνθρακαςl 7.5% Διασυνδεδεμένο Σύστημα Λιγνίτης Υ/Η ενέργεια Πετρέλαιο Φυσικό αέριο 5,275 3,645 0 2,630 24 32 - 8 Σύνολο12,750 Εγκατεστημένη ισχύς (MW) Σταθμισμένη Ηλικία (σε έτος 2014) Νησιά Ρόδος (μαζούτ) Κρήτη (μαζούτ) Μικρά νησιά (Ντίζελ, μαζούτ) 298 295 700 12 7 - Σύνολο 2,220 Ανανεώσιμες Σύνολο950 Λιθάνθρακας 1,200 1 Κρήτη (Φυσ. Αέριο) 927 7

28 27 Κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων  Επενδύσεις σε δίκτυα για αξιοπιστία και αποδοτικότητα  Μείωση κόστους λειτουργίας  Επιτάχυνση του προγράμματος αντικατάστασης παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων  Βελτίωση του μίγματος παραγωγής  Μείωση κόστους παραγωγής  Αύξηση διείσδυσης στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών  Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη  Είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου  Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Διακριτή δομή τιμολογίων στην Ελλάδα και εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές  Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ με το επιχειρηματικό περιβάλλον  Ανάπτυξη διακριτού οράματος, αποστολής και αξιών  Γεφύρωση του παρελθόντος με το μέλλον  Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα  Ενίσχυση του ρόλου των στελεχών διοίκησης

29 28 •Σημαντική αύξηση στα φορτία αιχμής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών σε όλη την επικράτεια (π.χ. 17% στην περιοχή Αττικής, 10%, στην Θεσσαλονίκη για το τρέχον έτος) •Αναβάθμιση και ενίσχυση των αστικών δικτύων που ήδη υπάρχουν •Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΗ προς τους πελάτες •Μείωση δαπανών λειτουργίας & συντήρησης Καθοριστικοί παράγοντες και στόχοι για επενδύσεις υποδομών στη Διανομή Καθοριστικοί παράγοντεςΣτόχοι Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας Μείωση του αριθμού διακοπών του δικτύου Αυτοματοποίηση διαχείρισης δικτύου και μετρήσεων Μείωση χρόνων επισκευής βλαβών Μείωση απωλειών ενέργειας Βελτίωση διαχείρισης ζήτησης 1 2 3 4 5 6

30 29 Η ζήτηση αιχμής στην περιφέρεια Αττικικής αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια 200% Αύξηση Από το 1987 μέχρι σήμερα Αύξηση ζήτησης (Περιφέρεια Αττικής)

31 30 Το δίκτυο ήδη εμφανίζει σημάδια υπερφόρτωσης… ΑΘΗΝΑ =Υποσταθμοί και Κέντρα Διανομής με φορτία που υπερβαίνουν το 80% της ισχύος κατά την περίοδο αιχμής του θέρους 2007 Υποσταθμοί με υπερφόρτωση κατά την διάρκεια αιχμής θέρους 2007

32 31 …και αναμένεται ότι το 2012 όλοι οι υποσταθμοί θα παρουσιάσουν υπερφόρτιση εάν οι επενδύσεις παραμείνουν στα συνήθη επίπεδα = Υποσταθμοί και Κέντρα Διανομής με πρόβλεψη φορτίων άνω το 80% της ισχύος κατά την περίοδο αιχμής του θέρους 2012 (εκτίμηση) ΑΘΗΝΑ

33 32 Η ΔΕΗ αντιμετωπίζει προκλήσεις για βελτίωση της ¨ποιότητας των υπηρεσιών Δικτύου” που παρέχει Σημ. (1) : Με εξαίρεση εκτάκτων γεγονότων Πηγή: CEER “3η Έκθεση Benchmarking για ποιότητα υπηρεσιών Η.Ε. – 2005” Μη προγραμματισμένες (1) διακοπές (λεπτά διακοπής ανά πελάτη, ετησίως) Απλές συνδέσεις Συνδέσεις που απαιτείται επέκταση δικτύου Περιπτώσεις πάνω από το επιθυμητό Περίοδος Ιανουάριος-Μάιος 2007 Χρόνος σύνδεσης νέου πελάτη στο δίκτυο

34 33 Επενδύσεις €2.8 δις (1) για τη υποδομή δικτύου Διανομής το 2008-2014 (περιλαμβάνονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση) Έργα επαναληπτικού χαρακτήρα (συμμετέχουν οι πελάτες) •180,000 νέες συνδέσεις ανά έτος •4,000 km δίκτυο ανά έτος Αττική & Θεσσαλονίκη Σε όλη την επικράτεια 900 MVA νέα ισχύς σε υποσταθμούς YT/MT 700 MVA επαύξηση ισχύος των υπαρχόντων υποσταθμών YT/MT 100 km νέες καλωδιακές γραμμές YT 400 km καλωδίων ΥΤ και ΜΤ αναβάθμιση / αντικατάσταση €615 εκατ. για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής 1,500 km ανά έτος για νέες γραμμές MT και XT και διάφορους υποσταθμούς MT/XT Υποδομή Διανομής 1 2 3 €2,200 εκατ. για έργα επαναληπτικού χαρακτήρα του Δικτύου Διανομής Σημ (1) :Υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση

35 34 Η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις €1 δις (1) για τηλεχειρισμούς (περιλαμβάνονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση) €100 εκατ. για αυτόματη διαχείριση δικτύου €950 εκατ. για τηλε-μέτρηση Τηλεχειρισμός Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτών δικτύου Ένταξη όλων των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ στο Σύστημα Διαχείρισης Διανομής (DMS) Παρακολούθηση ποιότητας ενέργειας Τηλεμετρητές (AMR) θα εγκατασταθούν σε όλη την επικράτεια, εφόσον συγχρηματοδοτηθούν 1 2 1 Σημ (1) : Υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση 3

36 35 Οι επενδύσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής Χρόνος εξυπηρέτησης για παρόχες με επέκταση δικτύου (1) Χρόνος εξυπηρέτησης για απλές παροχές (1) Χρόνος αποκατάστασης βλαβών για δίκτυα Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) Χρόνος αποκατάστασης βλαβών για δίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ) Διάρκεια διακοπών ηλεκτροδότησης ανά πελάτη και έτος Απώλειες Ενέργειας Προβλεπόμενη μείωση των απωλειών Διανομής της τάξης του 15% 17 11 62 3131 74 60 102 6060 252 130130 Δείκτες Απόδοσης 1 2 3 4 5 6 2007 2014 Ημέρες Μέσος όρος (1) Χρόνος κατασκευής Ημέρες Λεπτά

37 36 Καθοριστικοί παράγοντες και στόχοι για επενδύσεις στη Μεταφορά •Σημαντική αύξηση των φορτίων αιχμής σε όλη την επικράτεια (6.5% το τρέχον έτος) •Αναβάθμιση και ενίσχυση τής υποδομής του διασυνδεδεμένου συστήματος •Σημαντική αύξηση των έργων σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας •Αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου Καθοριστικοί ΠαράγοντεςΣτόχοι Επέκταση του συστήματος μεταφοράς Αύξηση αξιοπιστίας Διασύνδεση των Κυκλάδων Αναβάθμιση διασύνδεσης με την Τουρκία Σύνδεση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 1 2 3 4 5

38 37 Έργα συμφωνηθέντα με ΔΕΣΜΗΕ και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεις €1,350 εκατ. στις υποδομές Δικτύου Μεταφοράς 2008-2014 (περιλαμβάνονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση) €600 εκατ. νέοι υποσταθμοί (ΥΥΤ 400/150 kV, ΥΤ 150/20KV) €50 εκατ. διάφορα έργα 1 2 3 €700 εκατ. νέες γραμμές 400 kV •240 km υποθαλάσσια καλώδια για την διασύνδεση των Κυκλάδων •208 km διασύνδεση με την Τουρκία Επενδύσεις στη Μεταφορά

39 38 100% Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ TRADING COMPANY ΑΕ SENCAP ΑΕ 50%28.6% 49% ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ T S O Ανταγωνιστικές δραστηριότητες Δραστηριότητες μη ελεγχόμενες από ΔΕΗ ΔΕΗ Μεταφορά ΑΕ Λειτουργίες ΔΕΗ Διανομή ΑΕ DSO & Λειτουργίες ΔΕΗ Παραγωγή ΑΕ 100% Ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ΔΕΗ Εμπορία ΑΕ Εν δυνάμει εταιρική δομή για μεγιστοποίηση της απόδοσης της ΔΕΗ ΔΕΗ Λιγνιτωρυχεία ΑΕ 100% ΛΑΡΚΟ ΑΕ

40 39 Μείωση της απόκλισης στην αποδοτικότητα: Η ΔΕΗ στοχεύει να γεφυρώσει την απόκλιση αυτή κατά 20% εντός του 2008 Ορυχεία 110 210 ΠαραγωγήΔιανομήΕμπορία 113 Διοίκηση 744 ΣΥΝΟΛΟ Αύξηση διαθεσιμότητας Μονάδων Αύξηση αποδοτικότητας Μεταφορά 23 13 111 Η ΔΕΗ έχει ετήσια απόκλιση αποδοτικότητας ~€750 εκατ. σε σύγκριση με βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας

41 40 Κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων  Επενδύσεις σε δίκτυα για αξιοπιστία και αποδοτικότητα  Μείωση κόστους λειτουργίας  Επιτάχυνση του προγράμματος αντικατάστασης παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων  Βελτίωση του μίγματος παραγωγής  Μείωση κόστους παραγωγής  Αύξηση διείσδυσης στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών  Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη  Είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου  Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Διακριτή δομή τιμολογίων στην Ελλάδα και εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές  Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ με το επιχειρηματικό περιβάλλον  Ανάπτυξη διακριτού οράματος, αποστολής και αξιών  Γεφύρωση του παρελθόντος με το μέλλον  Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα  Ενίσχυση του ρόλου των στελεχών διοίκησης

42 41 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κατέχει, σήμερα, το 10% της αγοράς των ΑΠΕ στην Ελλάδα… •50 MW φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μεγαλόπολη •Κοινοπραξίες με : •ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων 35MW σε βιομηχανικές περιοχές. •EDF Energies Nouvelles για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 122 MW •Μνημόνιο Συνεργασίας με την S&B για την ανάπτυξη γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος έως 120MW στο σύμπλεγμα νήσων Μήλου •Ηγετική θέση στο χώρο των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών •Πέμπτη θέση στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας •Η μόνη εταιρεία που δραστηριοποιείται και στους τέσσερις βασικούς τομείς των ΑΠΕ, κατέχοντας ηγετική θέση σε τρεις από αυτούς Δυνατά Σημεία της Εταιρείας Μεγάλα Έργα

43 42 …και ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη Εγκατεστημένη ισχύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (MW) 85 29 53 44 266 Αιολικά 8 37 47 121 Μικρά Υδροηλεκτρικά 31 81 Φωτοβολταϊκά 7 Άδειες Παραγωγής (1) Άδειες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμία 70 Σε Λειτουργία Υποβληθείσες Αιτήσεις (1) Υπό κατασκευή Μελέτες (1) Υποσημείωση (1): Προσαρμοσμένα για ρίσκο

44 43 Με επενδύσεις ύψους €1,95 δισ., στόχος είναι η απόκτηση μεριδίου αγοράς 20% μέχρι το 2012 MW Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (τέλος έτους) 300 400 500 600 700 800 900 2011 273 81 120 810 2012 343 81 120 880 2013 413 81 120 950 2014 Μη δρομολογημένα Γεωθερμία Φωτοβολταϊκά 45 86 2006 48 92 2007 61 155 2008 59 71 Μικρά Υδροηλεκτρικά 2009 46 73 96 414 2010 156 293 104 619 Αιολικά 0 100 1,000 200 79

45 44 SENCAP: Επέκταση δραστηριοτήτων στην ΝΑ Ευρώπη Στόχος • Η SENCAP Α.Ε. αποτελεί το επενδυτικό όχημα της ΔΕΗ για την εξαγορά και ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων ηλεκτρισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας, κυρίως, σε επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από διάφορα είδη καύσιμων (λιγνίτη, άνθρακα, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά) Κεφάλαιο • Δέσμευση για καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ύψους €600 εκατ. για επενδύσεις μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια • Εφαρμόζοντας μοντέλο χρηματοδότησης “non recourse project financing”, η SENCAP θα αντλήσει δάνεια προκειμένου να πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις μέχρι €2 δις. Νέοι Μέτοχοι • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (‘EBRD’) έχει αποφασίσει να συμμετέχει κατά 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της SENCAP • Η IFC, μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, βρίσκεται στη διαδικασία συμμετοχής κατά 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της SENCAP

46 45 Η κοινοπραξία SENCAP – ENEL στο Κόσοβο Το Έργο •Κατασκευή του μεγαλύτερου στην περιοχή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μέχρι 2.100 MW, και των συναφών δικτύων μεταφοράς •Ανάπτυξη του λιγνιτωρυχείου Sibovic •Ανακαίνιση Μονάδων, συνολικής ισχύος 800 MW Σημερινή Κατάσταση •Η SENCAP σχημάτισε κοινοπραξία με την ENEL (50/50) που προκρίθηκε για το δεύτερο γύρο του διαγωνισμού •Η κοινοπραξία SENCAP/ENEL πραγματοποιεί τον ειδικό νομικό και οικονομικό έλεγχο (due diligence), με το Σύμβουλο Πώλησης PWC •Αναμονή για την έκδοση από το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων των τευχών δημοπράτησης του δεύτερου γύρου του διαγωνισμού, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2008

47 46 Όλες οι μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας δραστηριοποιούνται παράλληλα στους τομείς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού Ενεργή Εταιρεία E&Π Αποθήκ ευση Μεταφο ρά Εμπο- ρία ΔιανομήΛιανική Παρα- γωγή Μεταφο ρά Εμπο- ρία Διανομή Λιανική/ Προμή- θεια ΑέριοΗλεκτρισμός

48 47 Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή της στον τομέα του φυσικού αερίου… •Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα •Επέκταση δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας •Αντιστάθμιση ενδεχόμενης απώλειας εσόδων από τον τομέα ηλεκτρισμού Κίνητρα Εναλλακτικές Στρατηγικές Απόφαση για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς του 30% της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οργανική Ανάπτυξη Συμμετοχή σε εταιρία φυσικού αερίου

49 48 Πρόσθετη αξία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της ΔΕΗ •Η σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μπορεί να επιφέρει σημαντική αξία στη ΔΕΗ •Λογιστική Αξία : €1.4δις (31/12/2006) •Εκτιμώμενη σημερινή αξία : €1.7δις •Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ~7.000 ακίνητα •413,200,000 m 2 γη •3,200,000 m 2 εντός ορίων πόλεως •410,00,000 m2 εκτός ορίων πόλεως •1,850,000 m 2 κτίρια •1,200,000 m 2 εργοστάσια •650,000 m 2 γραφεία και αποθήκες Καθοριστικοί Παράγοντες Στόχοι 2 Παροχή αποδοτικών, από πλευράς κόστους και διαχείρισης, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στις μονάδες της ΔΕΗ Ανάπτυξη και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της Ακίνητης Περιουσίας 3 Διασφάλιση της ιδιοκτησίας που διεκδικείται από τρίτους, κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση 1

50 49 Υπάρχουν πολλές επιλογές για τον προσδιορισμό της βέλτιστης στρατηγικής διαχείρησης ακινήτων •Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί σύντομα •Οριστικοποίηση των επιχειρησιακών μοντέλων και αξιολόγηση των επιπτώσεων στη ΔΕΗ από ενδεχόμενη δημιουργία θυγατρικών •Προετοιμασία οργανογραμμάτων και εκτίμηση του κόστους λειτουργίας •Σύνταξη σχεδίων συμφωνιών/σχέσεων μεταξύ ΔΕΗ και πιθανών θυγατρικών Σημερινή κατάστασηΠιθανές θυγατρικές ΔΕΗ Εταιρεία Επενδύσεων Ακινήτων ΑΕ Καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ ΔΕΗ Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων ΑΕ Ανάπτυξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων 1 2

51 50 Κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βελτίωση Αποδοτικότητας Στρατηγική Παραγωγής Εταιρική Κουλτούρα Νέες Πηγές Εσόδων  Επενδύσεις σε δίκτυα για αξιοπιστία και αποδοτικότητα  Μείωση κόστους λειτουργίας  Επιτάχυνση του προγράμματος αντικατάστασης παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων  Βελτίωση του μίγματος παραγωγής  Μείωση κόστους παραγωγής  Αύξηση διείσδυσης στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών  Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΝΑ Ευρώπη  Είσοδος στην αγορά φυσικού αερίου  Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Διακριτή δομή τιμολογίων στην Ελλάδα και εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές  Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ με το επιχειρηματικό περιβάλλον  Ανάπτυξη διακριτού οράματος, αποστολής και αξιών  Γεφύρωση του παρελθόντος με το μέλλον  Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα  Ενίσχυση του ρόλου των στελεχών διοίκησης

52 51 Ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με τρόπο εξισορροπητικό Μη κυβερνητικές οργανώσεις Μη κυβερνητικές οργανώσεις Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, Δημόσιοι φορείς Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, Δημόσιοι φορείς Customers Περιφέρειες, Τοπικές κοινωνίες Περιφέρειες, Τοπικές κοινωνίες Ανταγωνιστές Συνεργάτες: Προμηθευτές, Εργολάβοι Συνεργάτες: Προμηθευτές, Εργολάβοι Διοικητικά Στελέχη Διοικητικά Στελέχη Μέτοχοι Εργαζόμενοι Πελάτες

53 52 Η αποστολή και οι αξίες μας Η Αποστολή μας: Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. Η Αποστολή μας: Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι Αξίες μας: •Ακεραιότητα •Σεβασμός •Επίγνωση & Συναίνεση •Συνεχής Βελτίωση Οι Αξίες μας: •Ακεραιότητα •Σεβασμός •Επίγνωση & Συναίνεση •Συνεχής Βελτίωση

54 53 Παρέχοντας, με τρόπο εξισορροπητικό: •Στους πελάτες μας •Στους εργαζομένους μας •Στους προμηθευτές & συνεργάτες μας •Στους μετόχους μας •Στο περιβάλλον •Στην κοινωνία Η πιο αξιοθαύμαστ η εταιρεία ενέργειας στην Ευρώπη •Ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες & προϊόντα •Άριστο εργασιακό περιβάλλον & συνθήκες •Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους •Προστιθέμενη αξία •Σεβασμό & προστασία •Οικονομική ανάπτυξη & κοινωνική ευημερία Το όραμά μας

55 54 Βασικά στοιχεία της παρούσας κατάστασης: •Ισχυρή εταιρική ιστορία & υποδομές •Τεχνικές ικανότητες & γνώσεις •Συγκέντρωση λειτουργικών αποφάσεων στην κορυφή •Δυσδιάκριτοι ρόλοι στελεχών – εργαζομένων Βασικά στοιχεία της παρούσας κατάστασης: •Ισχυρή εταιρική ιστορία & υποδομές •Τεχνικές ικανότητες & γνώσεις •Συγκέντρωση λειτουργικών αποφάσεων στην κορυφή •Δυσδιάκριτοι ρόλοι στελεχών – εργαζομένων Ήδη σε μετάβαση προς … Επιχειρησιακή Κουλτούρα: το θεμέλιο για την υλοποίηση της στρατηγικής μας

56 55 Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα: •Σφυρηλάτηση της αφοσίωσης των εργαζομένων •Ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων & διαδικασιών διοίκησης & οργάνωσης •Ενίσχυση του ρόλου & των αρμοδιοτήτων των στελεχών διοίκησης και ανάπτυξη δυναμικής, μέσα από: •Αίσθηση του επείγοντος για έγκαιρη δράση •Καθιέρωση ανοικτής επικοινωνίας •Λήψη αποφάσεων με πλήρη επίγνωση •Κινητοποίηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα •Ενδυνάμωση των στελεχών διοίκησης σε ευθυγράμμιση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον & συνθήκες •Ανάπτυξη υποδειγματικής εργασιακής ηθικής Ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών & πρακτικών με το όραμα: •Σφυρηλάτηση της αφοσίωσης των εργαζομένων •Ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων & διαδικασιών διοίκησης & οργάνωσης •Ενίσχυση του ρόλου & των αρμοδιοτήτων των στελεχών διοίκησης και ανάπτυξη δυναμικής, μέσα από: •Αίσθηση του επείγοντος για έγκαιρη δράση •Καθιέρωση ανοικτής επικοινωνίας •Λήψη αποφάσεων με πλήρη επίγνωση •Κινητοποίηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα •Ενδυνάμωση των στελεχών διοίκησης σε ευθυγράμμιση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον & συνθήκες •Ανάπτυξη υποδειγματικής εργασιακής ηθικής Επιχειρησιακή Κουλτούρα: το θεμέλιο για την υλοποίηση της στρατηγικής μας

57 56 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "0 21 Νοεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google