Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όμιλος Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ημέρα Αναλυτών – 24η Μαΐου 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όμιλος Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ημέρα Αναλυτών – 24η Μαΐου 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όμιλος Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ημέρα Αναλυτών – 24η Μαΐου 2007

2 2  Σημαντικά γεγονότα 2006  Οικονομική επισκόπηση  Επισκόπηση αγοράς  Οικονομική απόδοση Ατζέντα

3 3 Σημαντικά Γεγονότα 2006  Έναρξη εφαρμογής και εξέλιξη προγράμματος ενημέρωσης των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας  Ισχυρή απόδοση της εσωτερικής αγοράς λόγω της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας  Καλύτερες συνθήκες στις αγορές εξωτερικού  Πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος προσανατολισμού στην ικανοποίηση αναγκών του πελάτη  Αυξημένες τιμές των καυσίμων, ενέργειας και πρώτων υλών επηρέασαν το κόστος και εν μέρει αντισταθμίστηκαν από βελτίωση επίδοσης στο μίγμα καυσίμων και στην ανάλωση ενέργειας  Η μείωση του αριθμού προσωπικού αντιστάθμησε την γενική αύξηση των αποδοχών  Έναρξη εφαρμογής προγράμματος οργανωτικής αναδιάρθρωσης

4 4 Οικονομική Επισκόπηση

5 5 Επισκόπηση Αγοράς   Υψηλό ιστορικό προηγούμενο το 2003 λόγω κατασκευαστικών έργων Ολυμπιακών Αγώνων   Ρεκόρ απόδοσης αγοράς το 2006 λόγω ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας (η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση αδειών το 2 ο εξάμηνο του 2005)   Η επιβράδυνση της ιδιωτικής δραστηριότητας κατασκευής κατοικιών αντισταθμίστηκε από αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις υποδομές   Μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις κατά κεφαλή παγκοσμίως, τροφοδοτούμενη από: – – Σημαντική χρήση σκυροδέματος στα κτίρια – – Αντιμετώπιση της κατοικίας και ακίνητης περιουσίας ως σίγουρης επένδυσης – – Δυναμική θερινής / δευτερεύουσας κατοικίας για Βορειο-ευρωπαίους / ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας – – Οι υποδομές ακόμη υστερούν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

6 6 Μερίδια Αγοράς – Πελατειακή Δομή  Ο Ηρακλής είναι ο ηγέτης της αγοράς (*) (*) 2005 Στατιστική Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών  Οι παραγωγοί ετοίμου σκυροδέματος καταναλώνουν τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων τσιμέντου  Η πελατειακή δομή παραμένει σταθερή

7 7 Ανάλυση Πωλήσεων Ηρακλή: Εσωτερικού / Εξαγωγές n n Η εσωτερική αγορά αποτελεί προτεραιότητα και απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής n n Οι εξαγωγές (τσιμέντου και κλίνκερ) καλύπτουν το υπόλοιπο της παραγωγικής δυναμικότητας

8 8 Εξέλιξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων

9 9   Η αγορά τσιμέντου εσωτερικού αυξήθηκε κατά 16% λόγω της δυναμικής ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας   Ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά 23%, μείωση που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από αύξηση τιμών εξαγωγών κατά 19% λόγω ευνοϊκών συνθηκών αγοράς   Οι τιμές πώλησης στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν στα επίπεδα του πληθωρισμού Ανάλυση Μεταβολής Πωλήσεων 2006 vs 2005

10 10 Ανάλυση Μεταβολής Καθαρών Αποτελεσμάτων μετά από Φόρους 2006 vs 2005  Το κόστος πωλήσεων επιβαρύνθηκε από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, των Α’ υλών καθώς και από το κόστος αποχώρησης προσωπικού  Εφάπαξ θετικά αποτελέσματα το 2005 από ανάκτηση κονδυλίου από το Ελληνικό Δημόσιο και αναβαλλόμενο φόρο στην αναπροσαρμογή αξίας ακίνητης περιουσίας για φορολογικούς σκοπούς  Εφάπαξ αρνητικό αποτέλεσμα από κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου και φόρο προηγούμενων χρήσεων

11 11 Εξέλιξη Τιμής Καυσίμων  Αύξηση τιμής κάρβουνου 2006 vs 2005: +4%  Αύξηση τιμής πετ κωκ 2006 vs 2005: +28%

12 12 Εξέλιξη Ισολογισμού

13 13 Εξέλιξη Τραπεζικού Δανεισμού

14 14 Δείκτες Κερδοφορίας

15 15 Δείκτες Κεφαλαίου Κίνησης

16 16 Ταμειακές Ροές 2006

17 17 Εξέλιξη Κεφαλαιακών Δαπανών – Τομέας Τσιμέντου


Κατέβασμα ppt "Όμιλος Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ημέρα Αναλυτών – 24η Μαΐου 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google