Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφερειακή στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση: «Ανάπτυξη παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών» Επιτροπή για το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφερειακή στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση: «Ανάπτυξη παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών» Επιτροπή για το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφερειακή στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση: «Ανάπτυξη παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών» Επιτροπή για το μέλλον: “εφευρίσκοντας” το μέλλον, αξιολόγηση της τεχνολογίας, ειδική εστίαση μεταξύ των άλλων σε: - περιφερειακή ανάπτυξη - το μέλλον της εργασίας, - διαχείριση γνώσης, - eEurope, - δημοκρατία δικτύων

2 Περιφερειακή στρατηγική για την πραγματοποίηση μιας επικεντρωμένης στη γνώση οικονομίας ICT ως enabler Ζωή Συστήματα Πολιτισμός Γνώση δημιουργία διαδικασίες Τεχνολογίες Επιστήμες Αύξηση επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη. Επίτευξη της συμμετοχικής εργασίας για τη διαμόρφωση νέου μαθησιακού περιβάλλοντος. Δημιουργία μοντέλων και εργαλείων για την ανάπτυξη μεθόδων καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών υλικών. Αξιοποίηση της φινλανδικής εμπειρίας. Πηγή γνώσης και έμπνευσης για άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου. ICT: Υλοποίηση

3 Τι χρειάζεται σε Περιφερειακό Επίπεδο; Ο Δρόμος προς την Επιτυχία 1. Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης 2. Ανάπτυξη περιφερειακού καινοτόμου συστήματος 3. Αυξανόμενες επενδύσεις στην Ε&Τ 4. Λειτουργία ως εργαστήριο της κοινωνίας της πληροφορίας εντός της ΕΕ Γνώση. Η διαχείριση της διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο Σοφή Επιρροή σε Θέματα Παγκοσμιοποίησης Πλήρης Εκμετάλλευση Της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας Η Ανθρώπινη Πτυχή της Καινοτομίας Διαχείριση Υποθέσεων και Καθημερινότητας Καθορισμός Παραγόντων Επιτυχίας από πλευράς της Περιφέρειας Η Περιφερειακή δράση σχεδιάζει και εφαρμόζει τον δρόμο προς της Κοινωνία της Γνώσης Ανάγκη για αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα

4 Επιτροπή για το μέλλον: Αξιολόγηση της τεχνολογίας Η αποτίμηση της τεχνολογίας είναι ένας από τους στόχους της Επιτροπής για το μέλλον. Η πρόκληση της Information and Communications Technology διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στις ακόλουθες μελέτες τεχνολογικής ανάπτυξης: 1) Ο αντίκτυπος των ICT στη διδασκαλία και την εκμάθηση 2) Gerontechnology 3) Διαχείριση γνώσης 4) Κοινωνικό κεφάλαιο & ανάπτυξη της ICT 5) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 6) Περιφερειακά συστήματα καινοτομίας Περιφέρεια Ηπείρου

5 Εκπόνηση Περιφερειακού Προγράμματος: Πολιτική της Κοινωνίας των Πληροφορίας Η Ήπειρος επιδιώκει να διαδραματίσει έναν πρωτοποριακό ρόλο στην εφαρμογή μιας ανθρωπιστικής και βιώσιμης κοινωνίας της πληροφορίας. Η Ήπειρος πρέπει να επιδιώξει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Η Ήπειρος πρέπει να διατηρήσει τις επενδύσεις Ε&Τ τουλάχιστον στο επίπεδο του 3% του ΑΕΠ Η εστίαση στην εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας κινείται προς την ανάπτυξη και την παραγωγή εφαρμογών και υπηρεσιών ευρέος περιεχομένου. Η Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, ειδικότερα, θα πρέπει να επιδιώξει την προώθηση κοινωνικών και τεχνολογικών καινοτομιών ως τμήμα του εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ΕΕ

6 ICT στην υπηρεσία του ατόμου Ανοικτές διεπαφές και πλατφόρμες Δίκτυα τηλεπικοινωνιών Ψηφιακή τηλεόρασηΠροσωπικοί Υπολογιστές Κινητή Επικοινωνία Στο σπίτιΣτην εργασίαΣτο δημόσιο χώρο Καθ'οδόν Φιλικός προς τον χρήστη τρόπος αλληλεπίδρασης Εργασία και επιχειρηματικότητα Εμπόριο και διεξαγωγή του Υγειονομική περίθαλψη Αναψυχή και διασκέδαση Εκμάθηση και ανάκτηση πληροφορίας Κοινωνική αλληλεπίδραση Παγκόσμιο Εθνικό Περιφερειακό Επίπεδο

7 Πηγές: ΟΟΣΑ, κύρια βάση δεδομένων και στατιστικά αποτελέσματα δεικτών επιστήμης και τεχνολογίας ICT στην υπηρεσία του ανθρώπου 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 4.0 Σύνολο του ΟΟΣΑ est. ΗΠΑ Ιαπωνία Γερμανία Σουηδία Βρετανία Γαλλία Νορβηγία Φινλανδία Βρετανία Φινλανδία Νορβηγία Γαλλία Σουηδία ΗΠΑ Γερμανία Ιαπωνία Ποσοστό του ΑΕΠ 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 4.0

8 Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία Προστιθέμενη αξία ανά ώρα απασχόλησης Φινλανδία Βρετανία Γαλλία Γερμανία Ιαπωνία ΗΠΑ Πηγή: Στατιστικές Πηγές Mika Maliranta ΗΠΑ 2000 = 100 ΗΠΑ

9 Στρατηγική τεχνολογίας Επιχειρησιακή ικανότητα στη δικτυωμένη οικονομία Ανάπτυξη των βιομηχανικών συστάδων: ανταγωνιστικότητα και ανανέωση των υπαρχουσών βιομηχανιών, γέννηση και αύξηση των νέων επιχειρήσεων Ευημερία σύμφωνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη Ευφυή προϊόντα, διαδικασίες και συστήματα Βιώσιμος ανάπτυξη Ευημερία Γνώση - εντατικές υπηρεσίες Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών Βιοτεχνολογία Τεχνολογία των Υλικών Γενικές τάσεις: παγκοσμιοποίηση, γνώση και ικανότητα, οικονομία ψηφιακών δικτύων, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, τεχνολογικές τάσεις

10 Ανάγκη για τη βαθύτερη κατανόηση της καινοτομίας ως διαδικασία: Πορεία επιτυχίας για την πολιτική καινοτομίας χρόνος επένδυση Ανάγκη για κορυφαίους εμπειρογνώμονες της τεχνολογίας και των φυσικών επιστημών Ανάγκη για εμπορική τεχνογνωσία Ανάγκη για ενδελεχή πολιτιστική ενημέρωση Ανατροφοδότηση και νέα τεχνογνωσία στην Ε&Τ Επενδύστε στην Ε&Τ Πρόβλεψη τεχνολογίας

11 Πώς μπορείτε να πετύχετε προστασία της αύξησης του διανοητικού σας κεφαλαίου εντός της οικονομίας; Δημιουργικότητα και δυνατότητα για καινοτομίες ως κατευθυντήρια δύναμη Αυξανόμενο διανοητικό κεφάλαιο ως βασική αξία Ειδικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη άτομο οργάνωση κοινωνία Κοινή υποχρέωση διαφορετικών δράσεων: Οικονομία με βάση τη Γνώση (1)

12 Από πού θα προέλθουν καινοτομίες, καλά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες της οικονομίας γνώσης και πώς αυτό θα συμβεί; Αποτελεσματική δικτύωση-συστηματικό «δούναι και λαβείν» Διαχείριση γνώσης και εκμάθησης Εθνικό σύστημα καινοτομίας - η γνώση είναι όπως η χαρά, αυξάνεται προσφέροντας την και αναγεννάται βιώνοντας την! άτομο οργάνωση κοινωνία Κοινή υποχρέωση διαφορετικών δράσεων: Οικονομία με βάση τη Γνώση (2)

13 Ο ανεφοδιασμός εργασίας να αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες Ετοιμότητα για έναν γηράσκοντα πληθυσμό Προώθηση της απασχόλησης μεταξύ των αλλοδαπών που ζουν στην Ήπειρο Υψηλότερο εργατικό δυναμικό μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης Προσφορά πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών ως πόλου έλξης Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας Σταθερή εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη Προστασία της οικονομικής βάσης λειτουργίας των δήμων και κοινοτήτων Ανάπτυξη περιφερειακών προγραμμάτων ως βάση λειτουργίας της περιφερειακής πολιτικής Ορθότερη χρήση του εδάφους οδηγεί σε συνεπέστερη κοινωνική δομή Τα ειδικά περιφερειακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαραίτητα να συμπεριληφθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την οικοδομική δραστηριότητα Αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών Δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης προσιτά σε όλους Προτεινόμενες Στρατηγικές της Περιφέρειας Ηπείρου: Ήπειρος 2015: Ισορροπημένη ανάπτυξη

14 Η ανταγωνιστικότητα του αύριο οικοδομείται σήμερα! Απαιτείται προσοχή και προσήλωση για την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 1) Αναδιάρθρωση της οικονομίας με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου. 2) Η τεχνολογία αποτελεί την σημαντικότερη πηγή ανάπτυξης της παραγωγικότητας και της περιφερειακής οικονομίας. 3) Η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνία και την ευημερία με πολλούς θετικούς τρόπους. 4) Η σύγκριση με διεθνώς αναγνωρισμένους ανταγωνιστικούς φορείς ενισχύει την επίτευξη ενός επιτυχημένου αποτελέσματος. 5) Η δημόσια χρηματοδότηση της τεχνολογίας ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις προς την καινοτομία και την ερευνητική συνεργασία.

15 Δυνάμεις - Συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - Ενίσχυση της οικονομίας της πληροφορίας - Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο - Δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών - Εκτενής χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στους ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς - Περιεκτικό δίκτυο βιβλιοθηκών - Κινητή επικοινωνία - Πληροφορίες θέσης που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα Προκλήσεις - Η ευελιξία και η κοινωνική διάσταση της κοινωνίας της Πληροφορίας -Η «χωρητικότητα» και «κατευθυντικότητα» του εκπαιδευτικού συστήματος -Το εμπόριο δικτύων διαμορφώνει μια πρόκληση στις επιχειρήσεις και την επιχειρησιακή ζωή - Περιφερειακή ανάπτυξη - Διαχείριση πληροφοριών και η επερχόμενη αλλαγή του λειτουργικού περιβάλλοντος σύμφωνα με την άποψη του υπαλλήλου Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας

16 Νέα μαθησιακά περιβάλλοντα & αποτελεσματική διαχείριση γνώσης Μια συστηματική προσέγγιση στα νέα περιβάλλοντα εκμάθησης & διδασκαλίας θεωρείται απαραίτητη. Τα νέα περιβάλλοντα θα βασιστούν στην αποτελεσματική διαχείριση γνώσης. Η έρευνα σχετικά με τα νέα περιβάλλοντα θα εστιάσει στην προοπτική του αρχαρίου και στην αλληλεπίδραση παραγωγής και διαθεσιμότητας του υλικού εκμάθησης. Προμήθεια υλικού εκμάθησης Προμηθευτής εκμάθησης τεχνολογίας Οργάνωση εργασιακών χώρων Εκπαιδευτικό ίδρυμα Αρχάριος Σύμβουλος Φροντιστής Διευθυντής Δάσκαλος

17 Διαδικασία ανάπτυξης ικανότητας Χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιτυχημένων οργανισμών : 1. Κοινή στρατηγική και όραμα. 2. Ενθαρρυντική διαχείριση. 3. Ανοικτή και εμπιστευτική ατμόσφαιρα. 4. Υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης. 5. Μεταφορά της πληροφορίας. 6. Ελευθερία εργασιακής συμπεριφοράς και συνεργασία. 7. Προηγμένες εργασιακές μέθοδοι. 8. Στόχοι και υποστήριξη. 9. Εκπαίδευση και κατάρτιση. 10. Ανάπτυξη ατόμων και ομάδων. Ικανότητα ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας Άτομο Εργοδότης Πάροχος εκπαίδευσης

18 Η γνώση αποτελεί την κύρια πηγή δημιουργίας πλούτου, Η διάδοση και η χρήση των καλύτερων πρακτικών δια βίου μάθησης και ανάπτυξης ικανότητας είναι βασικοί παράγοντες για το ανθρώπινο δυναμικό, Οι καινοτομίες αποτελούν τον κύριο οδηγό της ανταγωνιστικότητας, Συστηματική χρήση της τεχνολογίας ενημέρωσης και επικοινωνίας δημιουργεί την ειδοποιό διαφορά, Νέες έννοιες λειτουργίας σε παγκόσμια και ευμετάβλητη αγορά είναι κρίσιμες, Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών και οργανώσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, Η βαθιά κατανόηση των μεθόδων και των πολιτισμικών αρχών που διέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται απαραίτητη. Η αλλαγή των επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί πρόκληση για την περιφερειακή πολιτική!!!


Κατέβασμα ppt "Περιφερειακή στρατηγική με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας, η οποία στηρίζεται στη γνώση: «Ανάπτυξη παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών» Επιτροπή για το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google