Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EBusinessForum – Ομάδα Ι2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EBusinessForum – Ομάδα Ι2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EBusinessForum – Ομάδα Ι2 www.ebusinesforum.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ EBusinessForum – Ομάδα Ι2 Ηλίας Βλάχος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν στον κλάδο των τροφίμων & ποτών
Επιχειρησιακές Λειτουργίες Τεχνολογίες Ηλ. Επιχειρείν Εφαρμογές Μάρκετινγκ B2B e-commerce, Internet ordering, Corporate Websites, mobile commerce Product promotion, new sales channels, direct savings, reduced cycle time, customer services Προμήθειες EDI, Internet-purchasing, EFT Ordering, fund transfer, supplier selection Παραγωγή B2B e-commerce, MRP, ERP, GIS Production planning and control, scheduling, inventory management, quality control Πωλήσεις & Διανομή Electronic funds transfer, On-line TPS, Bar-coding system, ERP, WWW integrated inventory management, Internet delivery of products and services, RF-ID Internet sales, selection of distribution channels, transportation, scheduling, third party logistics Αποθήκευση EDI, EFT, web-based integrated inventory management Inventory management, forecasting, scheduling of work force Επιχειρηματικές Συνεργασίες WWW assisted supplier selection, communication using Internet ( s), research on suppliers and products with WWW and intelligent agents Partnership, supplier development

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Αποτελέσματα από τις έρευνες του e-Business

4 ΕΕ: Δομή του κλάδου Τ&Π Βιομηχανία Τ&Π 2001 Αριθμός Επιχειρήσεων 281,808 Τζίρος (εκ. ευρώ) 785,000 Αριθμός Εργαζομένων 4,386,200 T&Π η μεγαλύτερη βιομηχανία στην ΕΕ, 13% της συνολικής αξίας. Μια ιδιαίτερα συγκεντρωμένη βιομηχανία: λίγες καθετοποιημένες πολυεθνικές και ένας μεγάλος αριθμός ΜΜΕ κυρίως τοπικές. Πηγή:

5 ΕΕ:Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Σύγκριση Τ&Π με άλλους κλάδους
ΕΕ:Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Σύγκριση Τ&Π με άλλους κλάδους A: connectivity of enterprises B: Internal business process autom. C: Procurement and supply chain D: Marketing and sales Max: maximum indexed values for one of the 10 sector bench. Average: value for all 10 sectors Το ηλεκτρονικό επιχειρείν χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικές διαδικασίες: Διαχείριση αποθεμάτων (C4) Διαχείριση παραγωγής (B2) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (C3) ERP συστήματα(B4). Πηγή:

6 Υποδομή: Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
"All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) Η διείσδυση του intranet είναι στο μέσο όρο όλων των κλάδων (47%). Οι μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη υποδομή Πηγή:

7 Εφαρμογές EDM, ERP, SCM and διαχείρισης κοινόχρηστων εγγράφων
"All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) ERP, SCM and EDM έχουν μεγαλύτερη αποδοχή από άλλους κλάδους (28%, 15% 15% αντίστοιχα); Κυρίως λόγω των μεγάλων επιχειρήσεων Η διαχείριση κοινόχρηστων εγγράφων εφαρμόζεται κυρίως με τους προμηθευτές ΜΜΕ Πηγή:

8 Ηλεκτρονικές Αγορές & Προμήθειες
"All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) 1/4 των επιχειρήσεων αγοράζουν αγαθά/υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Το ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών (19%), είναι το ίδιο με άλλους κλάδους. Οι ΜΜΕ κυρίως για τιμολόγια προμηθειών και εξειδικευμένες (customised) εφαρμογές . Πηγή:

9 Κίνητρα & Εμπόδια Κίνητρα Εμπόδια Percentage of firms saying that e-business constitutes a significant part of the way they operate today N = 284 (Food, EU-7) Κίνητρα: Πίεση από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Εμπόδια: Μέγεθος, κόστος Πηγή:

10 Ευκαιρίες & Προκλήσεις
Δεδομένα Καλό Επίπεδο βασικής υποδομής Πίεση από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ΠΑρουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων που είναι ηγέτες σε θέματα ΤΠΕ και η-επιχειρείν Καλές προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων μέσω διαδικτύου Μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών Προκλήσεις Αυξανόμενος Ανταγωνισμός & επίδραση στο κόστος Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τεχνολογικό προβάδισμα Αδυναμίες ΜΜΕ σε υποδομή Εντατικοποίηση της χρήσης ΤΠΕ Ευκαιρίες Μείωση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας Αύξηση εξυπηρέτησης καταναλωτή Βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων επιχειρήσεων-ηγετών Συνέργειες στην επένδυση σε τεχνολογικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό Πηγή:

11 Η-επιχειρείν 2005: Σύγκριση Τομέων / Κρατών – Μελών ΕΕ
Πηγή:

12 Αποδοχή η-εμπορίου: Συγκρίσεις κλάδων
Τρόφιμα & Ποτά IT Services Source: e-Business Survey Data in % of enterprises from a sector. Πηγή:

13 Αποτελέσματα από την έρευνα της Ομάδας Ι2 του ebusinessforum.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αποτελέσματα από την έρευνα της Ομάδας Ι2 του ebusinessforum.gr

14 E-Business Forum: Ομάδα Εργασίας Ι2 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν σε ΜΜΕ του κλάδου Τροφίμων & Ποτών»
Συντονιστές Ομάδας Ι2 Η. Βλάχος, Λέκτορας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, Γ.Π.Α Β. Ζεϊμπέκης, Επιστ. Συνεργάτης, Τμήμα Διοικητής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α Π. Χόνδρος, Ερευνητής σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Rapporteurs Ομάδας Ι2 Μ. Ψαρρού, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, Γ.Π.Α Ν. Στράγκας, Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Νέων Τεχνολογιών

15 Τι είναι το e-Business Forum;
Το e-Βusiness Forum ( είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα Βασικός σκοπός του Forum αποτελεί η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις Στο Forum συμμετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, και από τον Δημόσιο τομέα

16 Τρόπος λειτουργίας Ομάδων Εργασίας
Χρόνος δράσης κάθε ομάδας: 6 μήνες Συναντήσεις των μελών της Ομάδας: 3-4 Τελικό Παραδοτέο Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα & το Εξωτερικό Αποτελέσματα έρευνας Προτάσεις προς την πολιτεία & τις επιχειρήσεις 10λογος Ομάδας Ημερίδα Ομάδας Εργασίας Παρουσίαση αποτελεσμάτων & προτάσεων Ομιλίες από μέλη της Ομάδας & από ειδικούς εμπειρογνώμονες

17 Σκοπός & Στόχοι Ομάδας Ι2
Η παρούσα ομάδα εργασίας θα εστιάσει στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη διείσδυση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον κλάδο των τροφίμων και ποτών Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο Προσδιορισμός νέων τεχνολογιών που έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ. Εφοδιαστική Αλυσίδα, CRM) Παρουσίαση καλών πρακτικών (best practices) Διεξαγωγή πανελλήνιας έρευνας Προτάσεις προς την Πολιτείας & τις Επιχειρήσεις

18 Ηλεκτρονική σελίδα Ομάδας Ι2
Σκοπός Ομάδας Μέλη Σχετικά κείμενα Σχετικοί σύνδεσμοι Κείμενα συναντήσεων - Νέα

19 Δομή του κλάδου τροφίμων και ποτών κατά το 2004 (Ν=3000)
Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης Ποσοστό 1-9 38% 10-49 43% 50-249 16% 3% >=1000 1% Πωλήσεις 6% 15% 22% 28% 14% > €

20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

22

23

24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

28 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

29 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

30 Αποτελέσματα αρχικής ανάλυσης
Οι Υποδομές ΤΠΕ είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα της ΕΕ. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή Η-Επιχειρείν είναι κυρίως εξωγενείς: Ανάγκη για ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων (π.χ. ιχνηλασιμότητα υποχρεωτική από νομοθεσία, ανάγκη για ανάκληση προϊόντων) Μίμηση ανταγωνιστών / ομοειδών επιχειρήσεων (ειδικά στην περιφέρεια) Μέτρα πολιτικής (ανάγκη για στοχευμένα μέτρα ανά υπο-κλάδο λόγω εταιρογένειςας (φρέσκα, συσκευασμένα κλπ π.χ. ελαιόλαδο-σύκα) Νέες Τεχνολογίες Μικρή Διείσδυση από τους τελικούς καταναλωτές (B2C) Αλλά και Εκπαίδευση / ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού (ηλικία, επιχειρηματικότητα) Δυσκολία ή απροθυμία αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών Έλλειψη ηγέτη, τεχνογνωσίας, διαθέσιμων πόρων αλλά κυρίως φόβος για αποκάλυψη εσωτερικών διαδικασιών σε ανταγωνιστές/κράτος


Κατέβασμα ppt "EBusinessForum – Ομάδα Ι2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google