Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E. Stiakakis Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, - - - μεγάλη) Ουδέτερη επίδραση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E. Stiakakis Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, - - - μεγάλη) Ουδέτερη επίδραση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E. Stiakakis Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, μεγάλη) Ουδέτερη επίδραση (0) Θετική επίδραση (+μικρή, +++μεγάλη) Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων - - - Εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο - - Απειλές από υποκατάστατα Διαπραγματευτική ισχύς προμηθευτών - + Διαπραγματευτική ισχύς αγοραστών + + +

2 E. Stiakakis Η Επίδραση των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στον Τουριστικό Κλάδο Τουριστικός Οργανισμός Εξατομικευμένα τουριστικά προϊόντα και προσωπο-ποιημένες υπηρεσίες (υπο-στήριξη υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου) Διάχυση τουριστικών πλη-ροφοριών και λειτουργικών δεδομένων (ανάγκη χρησι-μοποίησης διαλειτουργικών συστημάτων) Τουριστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του χρήστη (έμφαση στο περιεχό-μενο που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης) Πελάτες Άλλοι οργανισμοί

3 Μεθοδολογική Προσέγγιση
E. Stiakakis Μεθοδολογική Προσέγγιση Χρήση δευτερογενών δεδομένων (e-Business 2003, 2004, και 2006) παρουσίαση συνολικής εικόνας του τουριστικού κλάδου στην Ε.Ε. αξιοποίηση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων επαρκή μεγέθη δειγμάτων για την αντιπροσώπευση του τεράστιου πληθυσμού των τουριστικών επιχειρήσεων στάθμιση των συνολικών στοιχείων του κλάδου με βάση το απασχολούμενο προσωπικό δυνατότητα σύγκρισης με άλλους σημαντικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής οικονομίας

4 Μεθοδολογική Προσέγγιση
E. Stiakakis Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογή αντιπροσωπευτικών δεικτών α) Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε έναν τουριστικό οργανισμό και τους πελάτες του 1. Χρήση εφαρμογών CRM Σημαντικότητα υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού β) Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε έναν τουριστικό οργανισμό και άλλους οργανισμούς 3. Χρήση συστημάτων SCM Αγορές online Χρήση ευρυζωνικού Internet γ) Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε άλλους οργανισμούς και δυνητικούς πελάτες 6. Καινοτόμα προϊόντα που υλοποιούνται από εφαρμογές των ΤΠΕ 7. Καινοτόμες διαδικασίες που υλοποιούνται από εφαρμογές των ΤΠΕ 8. Δυναμικά τουριστικά πακέτα

5 Μεθοδολογική Προσέγγιση
E. Stiakakis Μεθοδολογική Προσέγγιση Ανάλυση της τάσης των χρησιμοποιούμενων δεικτών Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων Γραμμική συνάρτηση τάσης Υπολογισμός παραμέτρων α και b :

6 Χρήση Εφαρμογών CRM στον Τουρισμό με βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων
E. Stiakakis Χρήση Εφαρμογών CRM στον Τουρισμό με βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

7 Τάση της Χρήσης Εφαρμογών CRM στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο)
E. Stiakakis Τάση της Χρήσης Εφαρμογών CRM στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο) Τάση της Χρήσης Εφαρμογών CRM στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

8 E. Stiakakis Σημαντικότητα Υπηρεσιών μέσω Κινητού Τηλεφώνου σε Διάφορους Κλάδους της Οικονομίας

9 Χρήση Συστημάτων SCM στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων
E. Stiakakis Χρήση Συστημάτων SCM στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

10 Τάση της Χρήσης Συστημάτων SCM στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο)
E. Stiakakis Τάση της Χρήσης Συστημάτων SCM στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο) Τάση της Χρήσης Συστημάτων SCM στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

11 Αγορές Online στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων
E. Stiakakis Αγορές Online στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

12 Τάση των Αγορών Online στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο)
E. Stiakakis Τάση των Αγορών Online στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο) Τάση των Αγορών Online στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

13 E. Stiakakis Χρήση Ευρυζωνικού Internet στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

14 E. Stiakakis Τάση της Χρήσης Ευρυζωνικού Internet στον Τουρισμό (συνολικά για τον κλάδο) Τάση της Χρήσης Ευρυζωνικού Internet στον Τουρισμό με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων

15 E. Stiakakis Καινοτόμα Προϊόντα στον Τουρισμό από Εφαρμογές των ΤΠΕ με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων Καινοτόμες Διαδικασίες στον Τουρισμό από Εφαρμογές των ΤΠΕ με Βάση το Μέγεθος των Επιχειρήσεων Η δημιουργία περιεχομένου από τον ίδιο το χρήστη ως μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στον κλάδο του τουρισμού

16 Δυναμικά Τουριστικά Πακέτα
E. Stiakakis Δυναμικά Τουριστικά Πακέτα Ενοποίηση, με βάση τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, διαφορετικών τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, ενοικίαση αυτοκινήτου) που παρέχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, σε ένα τουριστικό πακέτο σημαντική ανοδική τάση των δυναμικών πακέτων και αντίστοιχα πτωτική τάση των προκαθορισμένων πακέτων και μαζικών τουριστικών προϊόντων αντιμετώπιση μεγαλύτερων δυσκολιών από τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "E. Stiakakis Πώς το Internet Επηρεάζει τις Προσδιοριστικές Δυνάμεις του Τουριστικού Κλάδου Αρνητική επίδραση (- μικρή, - - - μεγάλη) Ουδέτερη επίδραση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google