Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Εργασίας Ι2 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών  Προτάσεις προς την πολιτεία  Προτάσεις προς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Εργασίας Ι2 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών  Προτάσεις προς την πολιτεία  Προτάσεις προς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Εργασίας Ι2 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών  Προτάσεις προς την πολιτεία  Προτάσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο  Ο δεκάλογος του επιχειρηματία

2 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 2 Επιχειρηματικά Θέματα  Επιλογή εφαρμογών/υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες • Αναγνώριση πραγματικών αναγκών • Εκτίμηση συνεπειών από την εφαρμογή • Εκτίμηση κόστους  Εκπαίδευση του προσωπικού • Εκ των προτέρων εκπαίδευση • Κατανόηση από τον χρήστη των ωφελειών  Διάδοση Καλών Πρακτικών • Ενημερωτικά Σεμινάρια • Καμπάνια Μάρκετινγκ Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις

3 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 3 Τεχνικά Θέματα  Κατάρτιση τεχνικής μελέτης  Καταγραφή αναγκών επιχείρησης και χρηστών  Ανάλυση προβλημάτων και αποτύπωση τεχνικών λύσεων  Ομαλός τρόπος εφαρμογής αλλαγών  Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής η-επιχειρείν  Αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων για συνεργασία με τα νέα  Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα για άντληση δεδομένων  Ασφαλής μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων κατά την υλοποίηση Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις

4 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 4 Ερευνητικά Θέματα  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  Ανάληψη δράσεων καινοτομίας  Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα  Συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης εισαγωγής νέων τεχνολογιών Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις

5 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 5 Προτάσεις προς την πολιτεία Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς  Δημιουργία αναπτυξιακών νόμων  Προκήρυξη προγραμμάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών («Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Μετέχω», «Ανταγωνιστικότητα»)  Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων με βάση το ηλεκτρονικό επιχειρείν.  Προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη διάχυση τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς προς τις επιχειρήσεις

6 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 6 Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και κανονιστικούς φορείς  Επικοινωνία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή η-επιχειρείν στις εταιρικές διαδικασίες • GS1 EPC Global. Διεθνή πρότυπα & δημιουργία ομάδων εργασίας για μετάβαση από barcodes σε RFID. • GS1 GDSN. Δυνατότητα συγχρονισμού δεδομένων προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Συμβατότητα ασύρματων εφαρμογών σε επιχειρησιακές διαδικασίες • Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (ISO). Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης Προτάσεις προς την πολιτεία

7 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 7 Δημιουργία μηχανισμών ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις  Διαρκής και συστηματική ενημέρωση αναφορικά με τα οφέλη και τους τρόπους εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές διαδικασίες (Ομάδα Εργασίας Ι2, e-business forum).  Προώθηση του δεκάλογου μέσω των έντυπων εκδόσεων επιμελητηρίων ή άλλων κλαδικών φορέων προς τα μέλη τους  Οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ομάδας Εργασίας Ι2 από τα μέλη της Προτάσεις προς την πολιτεία

8 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 8 Οικονομική αρωγή όσον αφορά στα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα  Οικονομικές ενισχύσεις όχι με τη μορφή επιδοτήσεων. Νέοι τρόποι ενίσχυσης που να εξασφαλίζουν την εκμετάλλευση των υλικοτεχνικών μέσων σε βάθος χρόνου.  Φορολογικές ελαφρύνσεις με έλεγχο της υλοποίησης της επένδυσης. Επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρης της ενίσχυσης σε περίπτωση παράβασης των όρων. Προτάσεις προς την πολιτεία

9 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 9 Προώθηση καλών πρακτικών (best practices)  Προώθηση καλών πρακτικών από επιχειρήσεις που υλοποίησαν επιτυχώς εφαρμογές η-επιχειρείν  Δημοσίευση μελετών περίπτωσης (επιτυχημένες και μη)  Αναφορά στην πραγματοποίηση της απόσβεσης της επένδυσης (Return Of Investment – ROI)? Προτάσεις προς την πολιτεία

10 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 10 Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες Με ενδιαφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στις εταιρικές μου διαδικασίες. Ποια βήματα πρέπει να κάνω για την επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος;  σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης  προϊόντα και διαδικασίες που θα ωφεληθούν από την ένταξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις βασικές διαδικασίες της επιχείρησης;  ύψος επένδυσης;  χρονικό διάστημα;  υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη για την υλοποίηση;  ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι;

11 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 11 Αν έχω ήδη μια «παραδοσιακή», σε λειτουργία, επιχείρηση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η ενσωμάτωση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής µου;  εξέταση επίδρασης ένταξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιμέρους διαδικασίες  ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης  δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών με την υπάρχουσα δομή των πληροφοριακών συστημάτων  είναι συμφέρουσα η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing);  συμβολή όλων των τμημάτων για την υιοθέτηση νέων εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

12 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 12 Γνωρίζω πως σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που υποστηρίζουν το Ηλ. Επιχειρείν, υπάρχουν σήμερα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες που να ταιριάζουν στην δική µου επιχείρηση;  παροχή συμβούλων από εξειδικευμένα άτομα  ενημέρωση και καθοδήγηση για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των διαθέσιμων επιλογών  παράδειγμα: ιδιόκτητες υποδομές ή εξωτερίκευση (outsourcing) σε εταιρίες παροχής λύσεων Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

13 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 13 Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας της επιχείρησής μου μετά την ενσωμάτωση εφαρμογών Ηλ. Επιχειρείν, ιδιαίτερα αν δεν έχω τεχνικές γνώσεις ;  δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις μετά την εφαρμογή ηλεκτρονικού επιχειρείν.  η τεχνολογία εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την ηλεκτρονική παρακολούθηση οποιοδήποτε στοιχείων  πλήρης έλεγχος κάθε διαδικασίας, γι’ αυτό χρειάζεται συστηματική ενημέρωση γύρω από το σχεδιασμό της νέας μορφής της εταιρικής σας λειτουργίας.  ενημέρωση από αρμόδια πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησης Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

14 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 14 Τι προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσω από την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εταιρικές μου διαδικασίες;  υπάρχουσες πληροφοριακές υποδομές (αναβάθμιση ή επέκταση);  κατάλληλες διεπαφές (interfaces) μεταξύ του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υπαρχόντων συστημάτων  καχυποψία από το προσωπικό της επιχείρησή σας  εκπαίδευση υπαλλήλων  αντιμετώπιση των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του στην ενδοεταιρική λειτουργία και τις εσωτερικές σχέσεις Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

15 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 15 Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα κατά τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων; Αν όχι, πώς μπορεί να επιτευχθεί ;  διασφάλιση εμπιστευτικότητας πληροφοριών  απαραίτητα συστήματα ασφάλειας και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

16 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 16 Που μπορώ να βρω πληροφορίες για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και προγράμματα επιδοτήσεων;  Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.grwww.ypan.gr  Γενική Γραμματεία Εμπορίου www.gge.grwww.gge.gr  www.go-online.gr (προγράμματα επιδοτήσεων και χρήσιμες πληροφορίες) www.go-online.gr Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

17 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 17 Τελικά τι προτείνει η Ομάδα Εργασίας Ι2 στα επιχειρηματικά σχήματα;  Επιχειρηματικά-Διοικητικά θέματα  Τεχνικά θέματα  Θέματα Καινοτομίας Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

18 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 18 Ποιες είναι οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ι2 προς την πολιτεία;  Στήριξη προσπαθειών των επιχειρήσεων  Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς  Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και κανονιστικούς φορείς  Μηχανισμοί ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις  Οικονομική αρωγή όσον αφορά στην προμήθεια απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων  Προώθηση καλών πρακτικών (best practices) Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

19 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 19 Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για όλα τα παραπάνω;  διαδίκτυο  www.ebusinessforum.gr (Ομάδα Εργασίας Ι2) www.ebusinessforum.gr  Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά: www.go-online.grwww.go-online.gr  Υπουργείο Ανάπτυξης: www.ypan.grwww.ypan.gr  Γενική Γραμματεία Εμπορίου: www.gge.grwww.gge.gr  Κοινωνίας της Πληροφορίας: www.ktpae.grwww.ktpae.gr  Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας: www.gsrt.grwww.gsrt.gr  GS1 Ελλάς(Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων ): www.gs1gr.orgwww.gs1gr.org Δεκάλογος προς τους επιχειρηματίες

20 Ομάδα Εργασίας Ι2: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών 20 Ομάδα Εργασίας Ι2 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Εργασίας Ι2 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών  Προτάσεις προς την πολιτεία  Προτάσεις προς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google