Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ■ Ιδιοκτήτες Μεταφορικών Εταιρειών βυτιοφόρων οχημάτων ■ Οδηγοί βυτιοφόρων οχημάτων ■ Υπάλληλοι γραφείου / Δρομολογητές ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς.  Ανθρώπινος παράγοντας πού εμπλέκεται στην οδική μεταφορά καυσίμων  Δρομολογητής - Φορτωτής  Ιδιοκτήτης βυτιοφόρου  Οδηγός  Πρατηριούχος - Παραλήπτης

4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Επικίνδυνα προϊόντα  Προϊόντα χύμα  Σημεία παράδοσης εντός αστικών περιοχών, σε μεγάλο βαθμό  Χρήση βαρέων οχημάτων  Πλήθος δρομολογίων λόγω πολλαπλών προϊόντων και μικρών διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων

5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Εξυπηρετούνται περίπου 8.000 πρατήρια, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν και οι βιομηχανικοί και οικιακοί καταναλωτές.  Περίπου 1.000 ιδιοκτήτες ΔΧ βυτιοφόρων οχημάτων, που μεταφέρουν καύσιμα από τις Εταιρείες Εμπορίας.  Κυκλοφορούν περίπου 10.000 βυτιοφόρα 4-40 τόνων, μεταφοράς καυσίμων όλων των κατηγοριών (ΔΧ, ΙΧ εταιρειών εμπορίας, πρατηρίων, μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης).  Αντίστοιχος (περίπου 10.000) ο αριθμός των οδηγών.  Απασχολούνται περίπου 300 υπάλληλοι γραφείου στα τμήματα μεταφοράς.

6 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη :  την επικινδυνότητα των προϊόντων  τις συνέπειες πιθανού ατυχήματος σε αστικές περιοχές  τον μεγάλο αριθμό των απασχολουμένων στον τομέα των οδικών μεταφορών Είναι αυτονόητη η ανάγκη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εμπλεκομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά καυσίμων.

7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 1 ΕλλάδαΕυρώπη Εφαρμόζονται συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης ~ 50% 100% Πότε ξεκίνησε η εφαρμογή τους; 1986, λίγες εταιρείες 2003, η πλειονότητα Τουλάχιστον 40 χρόνια πριν. Λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης  Ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας του προσωπικού.  Κοινωνική ευθύνη  Νομοθεσία  Μεγάλες αποζημιώσεις  Κουλτούρα ασφάλειας  Κοινωνική ευθύνη

8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 2 ΕλλάδαΕυρώπη Ποιους αφορούν τα προγράμματα εκπαίδευσης  Οδηγούς  Μεταφορείς  Προσωπικό εταιρειών  Οδηγούς  Στελέχη μεταφορικών εταιρειών  Προσωπικό εταιρειών Από ποιους υλοποιούνται τα προγράμματα εκπαίδευσης  Κυρίως ενδοεπιχειρησιακά  Σε λίγες περιπτώσεις από πιστοποιημένους φορείς  Σχεδόν στο σύνολό τους από φορείς πιστοποιημένους

9 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 1 (που διεξάγουν οι Εταιρείες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα) Θέμα Εκπαίδευσης Εφαρμογή στην Ελλάδα (ΣΕΕΠΕ) Εισαγωγική εκπαίδευση 75% Κίνδυνος από πτώσεις 50% Χειρισμός βαρών 25% Θεωρία φωτιάς / Χρήση πυροσβεστήρων 75% Διαδικασία Gas Free 25% Κόπωση50% Χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας 75%

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 2 (που διεξάγουν οι Εταιρείες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του) Θέμα εκπαίδευσης Εφαρμογή στην Ελλάδα (ΣΕΕΠΕ) Διαδικασίες φόρτωσης και παράδοσης 75% Ανάκτηση ατμών 50% Ιδιότητες καυσίμων 75% Νομοθεσία ADR 100% Έλεγχος ασφάλειας βυτιοφόρων 50% Σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 75%

11 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 3 (που διεξάγουν οι Εταιρείες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του) Θέμα εκπαίδευσης Εφαρμογή στην Ελλάδα (ΣΕΕΠΕ) Διαχείριση κινδύνων 50% Αμυντική / Ασφαλής οδήγηση 50% Αποφυγή ανατροπής / Anti rollover 25% Οικονομική οδήγηση 25% Ασφαλής δρομολόγηση 25% Μετάγγιση καυσίμων 25%

12 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tι ισχύει στην Ελλάδα  Πιστοποίηση προβλέπεται σε λίγες περιπτώσεις: - Άδεια οδηγού ΑDR, - Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), - Άδεια οδηγού ΑDR, - Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), - Άδεια οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών Μεταφορών - Άδεια οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών Μεταφορών  Δεν υπάρχει Νομοθετικό πλαίσιο για το σύνολο των απασχολουμένων στις μεταφορές καυσίμων  Δεν υπάρχει παρακολούθηση εφαρμογής και κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.

13 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Τι ισχύει στην Ευρώπη  Στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ υπάρχει θεσμοθετημένη πιστοποίηση της θεματολογίας εκπαίδευσης.

14 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν  Θεσμοθετημένα και πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης για τις ομάδες απασχολουμένων στην οδική μεταφορά των καυσίμων  Συστηματική ανανέωση και εμπλουτισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης  Υλοποίηση των προγραμμάτων με μορφή σεμιναριακών μαθημάτων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές-γνώστες των θεμάτων κατά τα πρότυπα της ΕΕ.  Υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής εξάσκησης σε θέματα οδικής μεταφοράς καυσίμων (οδήγηση βυτιοφόρων, ADR, πυρασφάλεια κλπ).  Θεσμοθέτηση φορέων ελέγχου υλοποίησης των προγραμμάτων και πρόβλεψη κυρώσεων σε όσους δεν τα υλοποιούν.

15 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε έναν επικίνδυνο τομέα όπως αυτός της μεταφοράς καυσίμων.  Εξειδίκευση των απασχολουμένων στον τομέα των οδικών μεταφορών καυσίμων.  Συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων στην οδική μεταφορά καυσίμων, σύμφωνα με τις νέες κάθε φορά απαιτήσεις της τεχνολογίας και της κοινωνίας.  Βελτίωση συμπεριφορών και ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος.


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google