Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγραφή Ερωτηματολογίου: “Malls VS Local Markets in Thessaloniki City Survey” Ανάθεση: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) Περίοδος Έρευνας: 2ο 15νθήμερο Ιουνίου 2008 Σύνθεση δείγματος: Γενικός πληθυσμός, κάτοικοι ευρύτερου ΠΣΘ , ηλικίας +16 ετών Μέγεθος δείγματος: άτομα Μέθοδος Έρευνας: Με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, μέσω συστήματος CATI Περιοχή Έρευνας: Ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 2

3 για τα εμπορικά κέντρα και τις τοπικές αγορές
ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Απόψεις καταναλωτών για τα εμπορικά κέντρα και τις τοπικές αγορές

4 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απευθείας σύγκριση εμπορικών κέντρων – τοπικών αγορών σε μια σειρά από χαρακτηριστικά

15 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 Κριτήρια αγοράς καταναλωτών
ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κριτήρια αγοράς καταναλωτών

19 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 Στοιχεία επισκεψιμότητας εμπορικών κέντρων – τοπικών αγορών
ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στοιχεία επισκεψιμότητας εμπορικών κέντρων – τοπικών αγορών

24 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

30 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

31 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

32 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

33 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

34 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

35 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

36 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

37 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

38 Τοπικές αγορές: κυρίαρχο το κέντρο
ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές αγορές: κυρίαρχο το κέντρο

39 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

40 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

41 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασικά Συμπεράσματα 41

42 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 1
Θετική η εικόνα από τη λειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων στη Θεσσαλονίκη Επιφυλακτικοί απέναντι στο επίπεδο τιμών στα μεγάλα εμπορικά κέντρα Απαραίτητη η ευχέρεια χρόνου για την επίσκεψη σε εμπορικά κέντρα Οι τοπικές αγορές πιο «ανθρώπινες» από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα Βέλτιστος συνδυασμός αγορών και ψυχαγωγία στα μεγάλα εμπορικά κέντρα Parking και μετρό θα αύξαναν την επισκεψιμότητα της αγοράς του κέντρου της Θεσσαλονίκης Εύκολη η πρόσβαση με αυτοκίνητο – δύσκολη με μέσα μαζικής μεταφοράς σε μεγάλα εμπορικά κέντρα Σταδιακή επικράτηση του συνδυασμού αγορά – ψυχαγωγία ως καταναλωτικό μοντέλο 42

43 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 2
Ικανοποιητική σύγκριση των τοπικών αγορών έναντι των μεγάλων εμπορικών κέντρων σε σχέση με βασικές παραμέτρους της διαδικασίας αγοράς (επίπεδο τιμών, δυνατότητα έρευνας αγοράς, πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) Ολοκληρωτική επικράτηση των μεγάλων εμπορικών κέντρων σε τομείς που ενισχύουν το αίσθημα της «εμπειρίας» κατά την αγοραστική διαδικασία (βοηθητικοί χώροι, ευκολία μετακίνησης, παράπλευρες υπηρεσίες, parking, ασφάλεια, καθαριότητα – τάξη) Επικράτηση των μεγάλων εμπορικών κέντρων και σε τομείς όπως παρουσία μεγάλων ονομάτων αγοράς, συγκέντρωση καταστημάτων κτλ Επικράτηση των εμπορικών κέντρων στην παροχή ολοκληρωμένης αγοραστικής «εμπειρίας» 43

44 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 3
Βασικά κριτήρια αγοράς η τιμή και η ποιότητα των προϊόντων - υπηρεσιών Υψηλή ωστόσο αποτίμηση της ποιότητας του προσωπικού των καταστημάτων ως κριτήριο αγοράς Έμφαση των εμπορικών καταστημάτων στο επίπεδο του προσωπικού, την ευγένεια και την κατάρτισή του 44

45 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 4
Μέση επισκεψιμότητα: μία φορά το δίμηνο για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, 1 φορά το δεκαήμερο για τις τοπικές αγορές 1 στους 3 καταναλωτές επισκέπτονται τα μεγάλα εμπορικά κέντρα με κύριο σκοπό τη βόλτα – ψυχαγωγία αλλά.. 2 στους 3 από τους παραπάνω αγοράζουν τελικά κάποιο προϊόν! Μόλις το 14% των καταναλωτών επισκέπτονται τοπική αγορά με κύριο σκοπό τη βόλτα - ψυχαγωγία αλλά… 1 στους 2 και σ’ αυτή την περίπτωση αγοράζουν τελικά κάποιο προϊόν! Έμφαση των τοπικών αγορών και των αρχών στη δημιουργία συνθηκών συνδυασμού αγορών – ψυχαγωγίας 45

46 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 5
Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη: 108 € για προϊόντα και 25 € για υπηρεσίες στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, 92 € για προϊόντα και 27 € για υπηρεσίες στις τοπικές αγορές Μέσος χρόνος παραμονής: 2 ώρες στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και κάτι περισσότερο από 1ώρα στις τοπικές αγορές Έμφαση στην αύξηση του χρόνου παραμονής κατά την επίσκεψη στις τοπικές αγορές με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και με συνέπεια την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη 46

47 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασικά Συμπεράσματα – 6
Κυρίαρχες οι επισκέψεις στις τοπικές αγορές 6,200,000 επισκέψεις ετησίως στα μεγάλα εμπορικά κέντρα 34,026,000 επισκέψεις ετησίως σε τοπικές αγορές 3,8 δις € η συνολική δαπάνη για αγορές σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και τοπικές αγορές (με κατανομή ~20% στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και ~80% στις τοπικές αγορές) Κυρίαρχη μεταξύ των τοπικών αγορών η αγορά του κέντρου της Θεσσαλονίκης με το 41% των επισκέψεων σε τοπικές αγορές να πραγματοποιούνται σ’ αυτή Σημαντικό μερίδιο της συνολικής πίττας απέσπασαν ήδη τα μεγάλα εμπορικά κέντρα παρά το σχετικά μικρό χρόνο ζωής τους, με τάσεις αύξησης λόγω της δημιουργίας νέων εμπορικών κέντρων και της έλλειψης υποδομών υποστήριξης των τοπικών αγορών 47

48 ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
48


Κατέβασμα ppt "ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google