Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσωπικές Πωλήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσωπικές Πωλήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσωπικές Πωλήσεις

2 Προσωπικές πωλήσεις είναι η προβολή των αγαθών και των υπηρεσιών μέσω των πωλητών. Είναι η προσωπική προσπάθεια να παρακινήσει κάποιον να αγοράσει ένα προϊόν. Υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και ζωντανή αντιμετώπιση του πελάτη. Αυτή είναι και η βασική διαφορά της προσωπικής πώλησης από την διαφήμιση όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν μαζική πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών.

3 Βασικά χαρακτηριστικά των προσωπικών πωλήσεων
Οι πωλήσεις στηρίζονται στον βαθμό πειστικότητας των πωλητών (persuasiveness). Όλες οι άλλες δραστηριότητες είναι περιφερειακές. Οι πωλητές εμπνέουν κάποιο βαθμό δυσπιστίας. Δημιουργούν την εικόνα μη τιμιότητας αφού οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν υψηλότερες πωλήσεις οι πωλητές μπορεί να μην είναι απόλυτα ειλικρινείς για το προϊόν.

4 Προσωπικές πωλήσεις vs διαφήμιση
Στις πωλήσεις υπάρχει προσωπική αντιμετώπιση και αμοιβαία σχέση με άμεση προσαρμογή. Οι προσωπικές πωλήσεις έχουν μεγάλο κόστος για την επιχείρηση ενώ η διαφήμιση είναι φθηνότερη και απρόσωπη. Η διαφήμιση απλά ενημερώνει δεν απαντά σε ερωτήσεις, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα φτάσει παντού. Διαφήμιση και προσωπικές πωλήσεις είναι συμπληρωματικές δραστηριότητες Υπάρχει καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων και δημιουργία ενδιαφέροντος για την ικανοποίηση και ευημερία του πελάτη. Συχνά, ο πελάτης αισθάνεται υποχρεωμένος για τις ώρες που του αφιέρωσε ο πωλητής και αποφασίζει να αγοράσει.

5 Προγραμματισμός προσωπικών πωλήσεων
Xρειάζεται καθορισμός του αριθμού των πωλητών (η επιχείρηση με βάση τον αριθμό των πελατών επιλέγει και τον αριθμό των πωλητών) της εκπαίδευσης τους (ειδικά σε πολύπλοκα προϊόντα) της παρακίνησης τους (με βάση την αμοιβή τους, πριμ παραγωγικότητας, συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς) Αντικειμενικός στόχος των προσωπικών πωλήσεων είναι να δημιουργήσουν άμεσες πωλήσεις. Οι πωλητές δημιουργούν ενδιαφέρον, ενημερώνουν, παρακινούν την επιθυμία για απόκτηση του προϊόντος.

6 Καθήκοντα πωλητών εντοπίζει πελάτες,
Ο ρόλος των πωλητών καθορίζεται ανάλογα με την επιχείρηση. Ο πωλητής πρέπει να εκτελέσει τουλάχιστον μία από τις εξής λειτουργίες: εντοπίζει πελάτες, ταξινομεί με βάση πιθανότητα πώλησης, καθορίζει τις ανάγκες των πελατών, παρουσιάζει το προϊόν, εξηγεί τις ιδιότητες του, απαντά σε ερωτήσεις / αντιρρήσεις, βοηθά στην λήψη αποφάσεων, διεκπεραιώνει την παραγγελία, παρακολουθεί την πώληση.

7 Σχέση πωλητή-πελάτη Η σχέση διαφέρει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης απλή τακτοποίηση των λεπτομερειών της πώλησης όπως σε ένα supermarket μεγάλη διαπραγματευτική διαδικασία όπως στο βιομηχανικό μάρκετινγκ.

8 Μέθοδοι και θεωρίες προσωπικών πωλήσεων
Μέθοδοι και θεωρίες προσωπικών πωλήσεων Μέθοδος AIDA (attention, interest, design, action).   Θεωρία ερεθίσματος – απόκρισης (είναι η πιο απλή προσέγγιση).   Θεωρία ικανοποίησης των αναγκών. Ωφέλεια έναντι της ζημιάς. Μεγιστοποιεί την ωφέλεια και ελαχιστοποιεί την ζημία των καταναλωτών. Μίμηση πετυχημένων πωλητών Θεωρεί ότι η εκπαίδευση και επιμόρφωση δημιουργεί άριστους πωλητές.     Αφορούν των τρόπο με τον οποίο ένας πωλητής πείθει ή προσπαθεί να πείσει τους πελάτες. . Συναντάται στην θεωρία της διαφήμισης. Εδώ το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε επικάλυψη διαφήμισης και προσωπικών πωλήσεων. Συναντάται στην θεωρία της διαφήμισης. Εδώ το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε επικάλυψη διαφήμισης και προσωπικών πωλήσεων. Γίνεται αντιμετώπιση του πιθανού αγοραστή με σειρά ερεθισμάτων. Δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του καταναλωτή. Όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιείται στην πώληση ειδών ευκολίας, χαμηλής τιμής. Ο πωλητής διαπιστώνει μία ανάγκη και δείχνει ότι το προϊόν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Πολλές φορές δεν είναι γνωστή η πραγματική ανάγκη. Τότε θα πρέπει να ανακαλυφθεί. Αυτή η θεωρία έχει εφαρμογή στην πολιτική.

9 Ταξινόμηση προσωπικών πωλήσεων
Εμπορικές Ιεραποστολικές Τεχνικές Νέων Προϊόντων Οι προσωπικές πωλήσεις διακρίνονται σε: 1.      Εμπορικές. Επιδιώκουν αύξηση των πωλήσεων σε ορισμένη περίοδο. Είναι χαμηλής πίεσης πωλήσεις με έμφαση στην κατανόηση του καταναλωτή. Χρησιμοποιούνται προσωπικές και μη προσωπικές πωλήσεις. 2.      Ιεραποστολικές. Επιδιώκεται αύξηση του όγκου των πωλήσεων προτρέποντας του καταναλωτές να αγοράσουν από ενδιάμεσους πελάτες της επιχείρησης. Είναι τυπικός τρόπος πώλησης των επιχειρήσεων που πουλούν σε μεταπωλητές. Είναι χαμηλής πίεσης πωλήσεις με επίσκεψη όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών. 3.      Τεχνικές. Επιδιώκουν αύξηση των πωλήσεων με παροχή πληροφοριών στους υπάρχοντες πελάτες. Χρειάζεται ικανότητα του πωλητή να αναλύει τα προβλήματα των πελατών για την απόκτηση της εμπιστοσύνης τους και την συνέχιση της σχέσης τους. 4.      Νέων προϊόντων. Χρειάζεται ανεύρεση νέων πελατών και χρησιμοποίηση πεπειραμένων πωλητών για να αποφευχθεί ο υψηλός βαθμός απόρριψης των νέων προϊόντων.

10 Διοίκηση των πωλητών Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της οργάνωσης πωλήσεων είναι: Η κατανομή τους Η σαφής περιγραφή των αρμοδιοτήτων και της θέσης τους Εξαρτάται από την κατανόηση του ρόλου των πωλητών για την επιχείρηση και την ικανότητα παρακίνησής τους. Ο προγραμματισμός των αναγκών εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

11 Περιγραφή εργασίας των πωλητών
Διαφέρει σε κάθε επιχείρηση, ακόμη και στην ίδια επιχείρηση και εξαρτάται από την φιλοσοφία, τους γενικούς στόχους της επιχείρησης, τους στόχους μάρκετινγκ. Η ακριβής περιγραφή κρατά τον πωλητή ενήμερο για τις απαιτήσεις του management καθώς και δικές του απαιτήσεις από υφισταμένους. Η περιγραφή της θέσης μπορεί να γίνει και από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όμως, η περιγραφή της θέσης περιορίζει το πεδίο των δημιουργικών ανθρώπων. Συνήθως περιέχει: τίτλο θέσης, αρμοδιότητες, προϊσταμένους και υφισταμένους, απαιτούμενα προσόντα.

12 Επάνδρωση της δύναμης των πωλήσεων
Περιλαμβάνει τα στάδια της αναζήτησης, προσέλευσης, επιλογής και πρόσληψης. Ακολουθεί η εκπαίδευση και ανάπτυξη των πωλητών. Η αρχή της επάνδρωσης της δύναμης των πωλήσεων θεωρεί ότι η τέχνη του πωλητή μπορεί να διδαχθεί. Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα έχουν μόνιμη σχολή εκπαίδευσης των πωλητών τους.

13 Κύκλος Καριέρας Πωλητή
Οι φάσεις του κύκλου είναι: Προετοιμασία: Οι πωλητές ενημερώνονται για την εταιρία, το προϊόν, τους πελάτες, τους στόχους και την τεχνική των πωλήσεων Ανάπτυξης, επιτυχίας: Χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή γνώσεων, την απόκτηση εμπειρίας, την προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας τους. Ωριμότητας: Διακρίνεται από μεγάλη παραγωγικότητα, και απόδοση των πωλητών στο maximum  Παρακμής: Διακρίνεται πτώση της παραγωγικότητας λόγω κόπωσης και έλλειψης ενδιαφέροντος. Εδώ ίσως απαιτείται νέα εκπαίδευση, ανανέωση ενδιαφερόντων ή τερματισμός της καριέρας. Η γνώση των παραπάνω φάσεων είναι σημαντική γιατί επιτρέπει τον καθορισμό του σημείου όπου βρίσκεται ο πωλητής, διευκολύνει τον προγραμματισμό μετεκπαίδευσης και την ανάθεση καθηκόντων. Οι πωλητές πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

14 Ανάθεση δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων των πωλητών
Σκοπός είναι να καλυφθεί όλη η αγορά και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών. Πιο συνηθισμένα η ανάθεση γίνεται κατά γεωγραφική περιοχή. Στις ετερογενείς αγορές γίνεται κατά τμήμα ή κλάδο. Το μίγμα των προϊόντων μπορεί να καθορίσει την ανάθεση των πωλητών. Δεν πρέπει διαφορετικοί πωλητές να απευθύνονται στον ίδιο πελάτη.

15 Έλεγχος–παρακίνηση των πωλητών
Ο έλεγχος των πωλητών γίνεται δύσκολα. ποσοτικά κριτήρια ποιοτικά κριτήρια Συνήθως γίνεται καθορισμός των προτύπων αναμενόμενης απόδοσης από την εταιρία και σύγκριση της απόδοσης των πωλητών με αυτά. (όπου εξετάζονται ο όγκος πωλήσεων, ο αριθμός παραγγελιών, οι νέοι πελάτες, οι επισκέψεις, η συνεισφορά κέρδους της περιοχής, το ύψος της παραγγελίας, ο αριθμός των πελατών που χάθηκαν), (όπου εξετάζονται ο βαθμός γνώσης του προϊόντος/ εταιρίας/ πελατών/ ανταγωνιστών, η ποιότητα των παρουσιάσεων/ πωλήσεων, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η αυτό-οργάνωση, οι σχέσεις με τους πελάτες).

16 Αμοιβή και παρακίνηση των πωλητών
Το σύστημα αμοιβής θα πρέπει: να παρέχει κίνητρα να είναι απλό (εύκολα αντιληπτό από τους πωλητές και να ελέγχεται εύκολα από την επιχείρηση) δίκαιο (να ικανοποιεί τους πωλητές και την επιχείρηση) εύκαμπτο και ευέλικτο (θα πρέπει να προβλέπει εξαιρέσεις αμοιβής για ειδικές περιπτώσεις ή μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς) Είναι απαραίτητο να υπάρχει η ασφάλεια του κανονικού εισοδήματος, η επιβράβευση, η αναγνώριση για τα χρόνια υπηρεσίας.

17 Αμοιβή πωλητών Η αμοιβή μπορεί να γίνει με βάση Μισθό Προμήθεια
Συνδυασμό των παραπάνω


Κατέβασμα ppt "Προσωπικές Πωλήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google