Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1796/1988. •Είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1796/1988. •Είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1796/1988. •Είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. • Λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. • Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. • Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

3 3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της αποτελεσματικής προώθησης των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί το καλύτερο «εργαλείο» για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση που τη μαστίζει.  Με τα Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, ο Ο.Α.Ε.Π. προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, στη σημερινή δύσκολη διεθνή συγκυρία, που οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

4 4 Ο Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ  Ο Ο.Α.Ε.Π. μέχρι σήμερα στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης προς τις Τράπεζες ή τις Εταιρίες Factoring που τις χρηματοδοτούν, σαν εγγύηση (collateral).  Ο Ο.Α.Ε.Π. από το Σεπτέμβριο 2011 στηρίζει και «άμεσα» τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του Ασφαλιστικού Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», τα βασικά σημεία του οποίου θα δούμε αμέσως στη συνέχεια.

5 5 Ο.Α.Ε.Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

6 6 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» είναι ένας συνδυασμός ασφάλισης & χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές- πελάτες τους εξωτερικού.  Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έθεσε ο Ο.Α.Ε.Π.  Η συνεργασία των δύο μερών ξεκίνησε με την υπογραφή της «Σύμβασης Πλαίσιο»

7 7 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Η «Σύμβαση Πλαίσιο» μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Τραπεζών περιέχει αρκετά Παραρτήματα που χρησιμοποιούνται από τους εξαγωγείς, τον Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τις Τράπεζες, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ».  Ο Ο.Α.Ε.Π. καταθέτει σε κάθε Τράπεζα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ένα συγκεκριμένο ποσό από το οποίο η Τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων από τους αγοραστές του εξωτερικού.

8 8 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Οι Τράπεζες με τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Π. έχει ήδη υπογράψει τη σχετική «Σύμβαση Πλαίσιο» είναι οι εξής:  MARFIN EGNATIA BANK  ALPHA BANK  EFG EUROBANK  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και με άλλες Τράπεζες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να υπογράψουν τη «Σύμβαση Πλαίσιο»

9 9 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες.  Θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2013 και υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα της ζήτησης και της απορροφητικότητας του, να επεκταθεί.  Η εξαγωγική επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να κάνει χρήση «Ειδικού Συμβούλου». Το μόνο που χρειάζεται, είναι να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλισης- χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

10 10 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Π.  Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να έλθει πρώτα σε επαφή με τον Ο.Α.Ε.Π. ακολουθώντας τα 8 βήματα που περιγράφουμε στη συνέχεια:

11 11 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 1 ο : Η εξαγωγική επιχείρηση συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, και καταβάλει τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών. Η εξαγωγική επιχείρηση αποστέλλει στον Ο.Α.Ε.Π. την αίτησή της και το καταθετήριο της Τράπεζας.

12 12 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  BHMA 1o (Συνέχεια): Τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών είναι  Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.): € 60,00  Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (Κ.Α.Ε.): € 100,00  Λοιπές Χώρες: € 70,00

13 13 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 2 ο : Ο Ο.Α.Ε.Π. ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των ξένων αγοραστών έναντι των οποίων έχουν ζητήσει να ασφαλιστούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Με βάση την παραπάνω έρευνα, ο Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα μέγιστο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή.

14 14 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 3 ο : Ο Ο.Α.Ε.Π. ενημερώνει γραπτώς την εξαγωγική επιχείρηση που υπέβαλε αίτηση ασφάλισης για τα εγκριθέντα «πιστωτικά όρια» ανά ξένο αγοραστή καθώς και για τους «όρους ασφάλισης» δηλαδή:  Το ποσοστό κάλυψης (80%)  Το ασφάλιστρο

15 15 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 4 ο : Η εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, αποδέχεται τα εγκριθέντα από τον Ο.Α.Ε.Π. «πιστωτικά όρια» και τους «όρους ασφάλισης». Στη συνέχεια, υπογράφεται και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

16 16 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 5 ο : Οι ασφαλιζόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις, εντός 10 ημερών μετά από κάθε φόρτωση, αποστέλλουν στον Ο.Α.Ε.Π. τα σχετικά προς ασφάλιση τιμολόγια, καταβάλλοντας τα αναλογούντα ασφάλιστρα σε Τράπεζες που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

17 17 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 6 ο : Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ασφάλισης, αν η εξαγωγική επιχείρηση επιθυμεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», υποβάλει έγγραφο αίτημα στον Ο.Α.Ε.Π. Η εξαγωγική επιχείρηση αναφέρει τα:  συγκεκριμένα ασφαλισμένα τιμολόγια (τα οποία ζητά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα) και τη  συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Τράπεζα.

18 18 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 7 ο : Η Τράπεζα ενημερώνεται γραπτώς από τον Ο.Α.Ε.Π. για τα ασφαλισμένα τιμολόγια που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν. Στη συνέχεια, η εξαγωγική επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα για χρηματοδότησή της, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη «Συμφωνία Πλαίσιο» μεταξύ των Τραπεζών και του Ο.Α.Ε.Π.

19 19 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 8 ο :  Η χρηματοδότηση της ασφαλισμένης εξαγωγικής επιχείρησης θα είναι ισόποση της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων της, μέχρι του ποσού των € 200.000.  Η αποπληρωμή του δανείου θα είναι μέχρι 4 μήνες.  Το επιτόκιο θα είναι «ευνοϊκό».  Δεν θα απαιτούνται «εμπράγματες ασφάλειες» από την Τράπεζα.

20 20 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκε-φτείτε τις ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ στη διεύθυνση: www.oaep.gr, ή να τηλεφωνήσετε:  Ο.Α.Ε.Π. - Κεντρικά Αθηνών : 211-9966200  Ο.Α.Ε.Π. - Υποκ/μα Θεσ/νίκης: 2310-548718  Καταστήματα Τραπεζών που συμμετέχουν στο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ». ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ


Κατέβασμα ppt "1. 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1796/1988. •Είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google