Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Μάρτιος 2013 Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, η ΓΓΒ παρουσιάζει το πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΩ. Το πρόγραμμα συνδέεται με παρεμβάσεις ενίσχυσης στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) 1

2 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 2

3 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Eπιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας μέχρι την 31/12/2011 (δηλ. έναρξη πριν την 31/12/2009) Νέες - Υπό σύσταση Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων δηλ. Επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη από την 1/1/2010 έως την υποβολή της πρότασης (Νέες επιχειρήσεις) Όσες επιχειρήσεις συσταθούν μετά την υποβολή της πρότασης (Υπό σύσταση επιχειρήσεις) που επιθυμούν να ενισχυθούν αποκλειστικά για επιλέξιμες δραστηριότητες στους τομείς α) Μεταποίηση β) Τουρισμό γ) Εμπόριο-Υπηρεσίες Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 3

4 ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 4

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ενισχύονται περισσότερες από 500 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά: Μεταποίηση: αρτοποιία, παραγωγή ζυμαρικών, απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κατασκευή ειδών ένδυσης και υπόδησης, παραγωγή αρωμάτων, σαπουνιών και απορρυπαντικών, κατασκευή πυρίμαχων προϊόντων, κεραμικών, πλακιδίων, μεταλλικών προϊόντων, πορτών και παραθύρων, ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και γραφείων εξοπλισμού, κοσμημάτων. Επιδοτούνται επίσης όσοι ασχολούνται με υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, με ξυλουργικές εργασίες, με την επισκευή μηχανημάτων πλοίων και σκαφών, κλπ Τουρισμός: ξενοδοχεία κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων μέχρι 100 κλίνες, επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, χώροι κατασκήνωσης, κλπ Εμπόριο Υπηρεσίες: συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, χονδρικό εμπόριο, εμπορικοί αντιπρόσωποι, σχεδιαστές, φωτογράφοι, μηχανικοί, καθαριστές χώρων και κτιρίων, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις,κλπ Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 5

6 Το Πρόγραμμα υλοποιείται από:
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Πρόγραμμα υλοποιείται από: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και τις Περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 6

7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Οι Περιφέρειες: Συνέβαλλαν στην εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων (καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ κτλ.), Στελεχώνουν τις Επιτροπές Αξιολόγησης με τον ορισμό του Προέδρου και των μελών αυτών κατά πλειοψηφία. Στελεχώνουν τις Επιτροπές Παρακολούθησης και κατά συνέπεια συμμετέχουν στις διαδικασίες έγκρισης τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων, παραλαβής ολοκληρωμένων έργων κλπ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 7

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε € τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: Υφιστάμενες επιχειρήσεις Μεταποίηση: € (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας €) Τουρισμός: € (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας €) Εμπόριο – Υπηρεσίες: € (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας €) Νέες και Υπό σύσταση επιχειρήσεις € ανεξαρτήτως Θεματικής Ενότητας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας €) Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένεται να εγκριθούν περίπου επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες ή υπό σύσταση) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 8

9 ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη θεματική ενότητα έχουν ως ακολούθως: «Μεταποίηση»: από € έως € «Τουρισμός»: από € έως € «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: από € έως € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 40% για μεσαίες επιχειρήσεις (50 – 250 άτομα) 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0 – 50 άτομα) Ειδικά για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών ύψους 25% Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 9

10 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60% 80% 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 10.000 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000 € 7. Λογισμικό 8. Προβολή - Προώθηση 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 40% Επί ποινή αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ)
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) Μηχανήµατα ‐ Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού - Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης (µέσα αποθήκευσης των εµπορευµάτων εντός του ευρύτερου χώρου της επιχείρησης, εξοπλισµός αποθηκευτικών χώρων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διοίκησης κλπ Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης Μεταφορικά μέσα Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με την δραστηριότητα της επιχείρησης Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 11

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ)
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ) Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις που συνδέονται µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος Αγορά ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος Δικαιώματα τεχνογνωσίας Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας Αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Προβολή ‐ Προώθηση Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις (για πρώτη φορά) παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 12

13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ)
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Φ.Π.Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ) Αμοιβές συμβούλων Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €. - Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, marketing plan ) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά. Λειτουργικές Δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 13

14 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει (από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης) τους δεκαπέντε (15) μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης, η οποία δε δύναται να εγκρίνεται εφόσον η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει την 30/06/2015. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 14

15 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική Επικράτεια και να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας τους οποίους να διαθέτουν πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (οι υφιστάμενες και οι νέες) ή πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης (οι υπό σύσταση επιχειρήσεις) να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 15

16 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση ισχύουσα άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και θα πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (Β' ή Γ' κατηγορίας του τέως Κ.Β.Σ.) να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 16

17 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 17

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: Στάδιο πρώτο: έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής Στάδιο δεύτερο: Αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης (μόνο για τις υφιστάμενες) Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και αναρτάται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει σε κάθε δικαιούχο σχετική ενημέρωση με το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου του. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 18

19 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου 1 Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης 1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών). 20 3 - 1.2 Ηλικία Εξοπλισμού 1.3 Εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών 10 1.4 Επαγγελματική πείρα διευθυντικών στελεχών 5 1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών 1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας 1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία 2

20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, συνέχεια
Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις Συντελεστής στάθμισης ομάδας κριτηρίων Συντελεστής στάθμισης κριτηρίου 2 Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης 2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής) 20 5 - 2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 10 3 Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου 3.1 Καινοτομία του Ε.Σ. 40 15 45 3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης 3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου 3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας) 4 Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία 4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –εξοικονόμηση ενέργειας 35 4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Βαθμολογία
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Βαθμολογία Οι προτάσεις αξιολογούνται (με τυχαία ανάθεση) από ειδικούς αξιολογητές επιλεγμένους από το μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ Ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης Δύο αξιολογητές, και τρίτος όπου χρειάζεται, ανά πρόταση Εφόσον η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 20% τότε η πρόταση ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή και ως οριστική βαθμολογία θεωρείται ο Μ.Ο. των 2 βαθμολογιών που εμφανίζουν την μικρότερη απόκλιση Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμό κάτω από 50,00 απορρίπτονται Εισήγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Απόφαση Ένταξης Ειδοποίηση επιχειρήσεων για τελικά αποτελέσματα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 21

22 Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις μέχρι και τις Στο Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτό θα δηλωθεί στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 22

23 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 25/02/2013 ΕΩΣ 10/05/2013 Υποβολή εντύπου πρότασης σε φυσική μορφή μέχρι και 10 μέρες μετά τη λήξη υποβολής στα διαθέσιμα σημεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς σε φυσική μορφή και ηλεκτρονικά από μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού στον ΕΦΕΠΑΕ εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές το έτος: από 11 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου και από 1 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτος. Κατά τις περιόδους αξιολόγησης ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή η υποβολή προτάσεων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΕΛΕΓΧΟΣ 23

24 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ (ΚΑΔ) - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 31/12/2009 ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ ΑΠΟ € ΕΩΣ € ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FRANCHISING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ / ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΑΧ

25 ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο έντυπο τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο το πολύ αιτήματα και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% και έως του 80% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και μπορούν να περιλαμβάνουν προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης γίνεται μετά από διοικητικό έλεγχο

26 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Η υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτική με την ολοκλήρωση του έργου και το αργότερο εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την λήξη του. Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή: Το έργο πρέπει να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Θα πρέπει να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας εν ισχύ (ή πιστοποιητικό απαλλαγής) ή πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου Του σύνολο των παραστατικών των δαπανών του έργου θα πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένο

27 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ Α) Προκαταβολή (δυνητική) Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου. Β) Ενδιάμεσες καταβολές Πραγματοποιούνται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης (έως δύο) και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% και έως του 80% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). Γ) Αποπληρωμή Πραγματοποιείται έπειτα από επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου

28 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ΣΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ MEΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΑ – ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ)- & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΦΠΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Καθε ενεργεια και δαπανη θα ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ωΣ προΣ τη Σκοπιμοτητα τουΣ Σε ΣχεΣη με την επιχειρηΣη, το επιχειρηματικο Σχεδιο, ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και το ευλογο του κοΣτουΣ τουΣ. Ειδικα για τιΣ δαπανεΣ ΤεχνικηΣ και ΣυμβουλευτικηΣ ΥποΣτηριξηΣ και τιΣ εν γενει μελετεΣ οι ΕΛΕΓΚΤΕΣ θα αξιολογουν το ευλογο του κοΣΤουΣ βαΣei ΣυΣτηματοΣ αξιολογηΣηΣ. ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

29 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υψηλό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης (90,0 εκ € για Κεντρική Μακεδονία) Δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο υφιστάμενων όσο και νέων-υπό σύσταση επιχειρήσεων. Δυνατότητα χρηματοδότησης των θεματικών τομέων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Κατηγοριοποίηση διαθέσιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τη θεματική ενότητα και την κατηγορία της επιχείρησης. Υψηλά ποσοστά επιχορήγησης από 40% έως και 50%. Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). Μη υποχρέωση αύξησης εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου για την απόδειξη κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επιλεξιμότητα προκαταβολών σε προμηθευτές σε ποσοστό έως και 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 29

30 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την Κεντρική Μακεδονία το πρόγραμμα υλοποιείται με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 και δεν είναι de minimis Μη εμπλοκή του Τειρεσία στις διαδικασίες αξιολόγησης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο τζίρου στις προϋποθέσεις συμμετοχής Ο προϋπολογισμός του προς χρηματοδότηση επιχειρηματικού σχεδίου δεν εξαρτάται από τον τζίρο της επιχείρησης Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 30

31 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών (π.χ. κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , μηχανήµατα ‐ εξοπλισµός , μεταφορικά μέσα , πιστοποίηση συστημάτων , λογισμικά, προβολή ‐ προώθηση, αμοιβές συμβούλων, λειτουργικές δαπάνες). Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Απλούστευση στις διαδικασίες διαχείρισης (Μείωση γραφειοκρατίας). Ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος. Κατηγοριοποίηση των επιλέξιμων Κωδικών Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως προς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Διαφανές και Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης-επιλογής υποψηφίων με τη χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Φιλικός Οδηγός, πλήρης, με κάθε πληροφορία χρήσιμη για την ενημέρωση-κινητοποίηση  των ενδιαφερομένων. Μεγάλος αριθμός σημείων υποβολής. Μη υποχρεωτική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 31

32 Πληροφορίες ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (SITE: www.e-kepa.gr)
ΕΦΕΠΑΕ (SITE: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (SITE : www. pkm.gov.gr) ΑΝΚΟ ( SITE : Επιμελητήρια Νομών Κεντρικής Μακεδονίας Καταστήματα Συνεταιριστικών Τραπεζών (για υλικό) Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Πληροφορίες Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 32

33

34

35 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20 εκ € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής: 14 εκ € για την ίδρυση και 6 εκ. € για τη μετεγκατάσταση. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι ... Οι δραστηριότητες κατά ΚΑΔ δηλαδή κατά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας των ανωτέρω κλάδων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί το 50 % του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενώ στις περιπτώσεις όπου το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων ή θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή, το ποσοστό ανέρχεται στο 60% . 35


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google