Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HELLENIC REPUBLIC Ministry of Administrative Reform and E-Governance ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HELLENIC REPUBLIC Ministry of Administrative Reform and E-Governance ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HELLENIC REPUBLIC Ministry of Administrative Reform and E-Governance ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» & Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γιατί ενδιαφέρει τον πολίτη  Ενδυναμώνεται η δημόσια διοίκηση  Απλοποιείται η σχέση πολίτη & επιχειρήσεων με το κράτος  Ενισχύεται η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών  Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας  Αξιοποιούνται στοχευμένα και με διαφάνεια περισσότερα από 400.000.000 € (Εθνικοί + Κοινοτικοί πόροι) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1.Έλλειψη κεντρικού πολιτικού συντονισμού 2.Αδυναμία ΕΣΠΑ να αντιμετωπίσει την ανατροπή αρχικού σχεδιασμού 3.Δύο επιχειρησιακά προγράμματα (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση) – Έλλειψη συνέργιας 1.Έλλειψη κεντρικού πολιτικού συντονισμού 2.Αδυναμία ΕΣΠΑ να αντιμετωπίσει την ανατροπή αρχικού σχεδιασμού 3.Δύο επιχειρησιακά προγράμματα (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση) – Έλλειψη συνέργιας 1.Εθνική στρατηγική για τη ΔΜ & Στρατηγική ΗΔ και σχετικά Σχέδια Δράσης με έγκριση από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης 2.Έγκαιρη προετοιμασία παρεμβάσεων μέσω Σχεδίων Δράσης και ύπαρξη έτοιμων ώριμων έργων (π.χ., HRMS, eGov now) 3.Ενιαίο πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση & την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1.Εθνική στρατηγική για τη ΔΜ & Στρατηγική ΗΔ και σχετικά Σχέδια Δράσης με έγκριση από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης 2.Έγκαιρη προετοιμασία παρεμβάσεων μέσω Σχεδίων Δράσης και ύπαρξη έτοιμων ώριμων έργων (π.χ., HRMS, eGov now) 3.Ενιαίο πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση & την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Μαθαίνουμε από τις αστοχίες – Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες & τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας. Το όραμά μας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς του κράτους Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Στρατηγικοί Άξονες Στρατηγικοί Άξονες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» ΕΤΠΑ 176.000.000 € ΕΚΤ 200.000.000 € Κοινοτική Συνδρομή

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014-2020 ΠροτεραιότηταΚατηγορίες Δράσεων που θα υποστηριχθούν Προτεραιότητα 1.1 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση Δράσεις για την ενίσχυση του κυβερνητικού συντονισμού και θεσμών διακυβέρνησης και νομοθέτησης Δράσεις ενίσχυσης της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και διασφάλισης της καλής Νομοθέτησης Δράσεις επαναοριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των φορέων του Δημόσιου Τομέα και προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας και της αριστείας στο Δημόσιο Τομέα Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των δομών του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας του Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και αξιολόγησης των δημοσίων φορέων μέσω στόχων και διασύνδεση τους με τον προϋπολογισμό Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του δημόσιου τομέα, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς Δράσεις βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με την κοινωνία και ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών, μέσω και της ενίσχυσης της διαβούλευσης και της λογοδοσίας

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014-2020 Προτεραιότητα 1.2 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στον Δημόσιο Τομέα Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες Δράσεις ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική μάθηση Προτεραιότητα 2.1 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση Δράσεις βελτίωσης των πολιτικών προσωπικού και εφαρμογής τους και δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α’ διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους Μάρτιος 2013 18/11 Γενικοί Γραμματείς στο ΥΔΙΜΗΔ για την εξειδίκευση των δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ 31/3 Τεχνικές συναντήσεις μεταξύ ΕΕ – ΥΔΜΗΔ – Υπουργείων προτεραιότητας 14/4 – 25/4 νέος γύρος διμερών συναντήσεων του ΥΔΜΗΔ με τα υπουργεία προτεραιότητας Β’ διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους (Ιούνιος 2014) Διαδικασία Διαβούλευσης & χρονοδιάγραμμα υποβολής Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»  19/3 σχέδιο επιχειρησιακού στο ΥΠΑΝ  21/3 σχέδιο επιχειρησιακού στην ΕΕ  17/4 οριστική υποβολή του νέου ΕΣΠΑ της χώρας  25/4 πρώτη άτυπη υποβολή των ΕΠ της χώρας για παρατηρήσεις στην ΕΕ  Στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ για οριστικοποίηση του ΕΠ 17/7 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΕΠ (3 μήνες από την υποβολή του ΕΣΠΑ) 17/7 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΕΠ (3 μήνες από την υποβολή του ΕΣΠΑ) Διαδικασία Διαβούλευσης Χρονοδιάγραμμα υποβολής

9 HELLENIC REPUBLIC Ministry of Administrative Reform and E-Governance ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 - 2020

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στρατηγικές Κατευθύνσεις Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχέδιο Δράσης Είναι συμβατό με την Εθνική Στρατηγική ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας) και τη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Είναι 7ετές – Είναι δυναμικό. Επικαιροποιείται ετησίως. Χρηματοδοτείται από το προηγούμενο και το νέο ΕΣΠΑ Συνυπογράφεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Υποστηρίζει τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - HRMS Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ενιαίο Περιβάλλον Εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων - CRMS Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μητρώο Πληροφοριακών Εφαρμογών - IT POLICY Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα) Υπουργείο Οικονομικών  Ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας  Ενιαία μισθοδοσία για όλους τους Υπαλλήλους  Ο.Π.Σ. Δημοσιονομικής Πολιτικής(ERP) Υπουργείο Δικαιοσύνης  Εθνικό Ποινικό Μητρώο  Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία  Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Υπουργείο Οικονομικών  Ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας  Ενιαία μισθοδοσία για όλους τους Υπαλλήλους  Ο.Π.Σ. Δημοσιονομικής Πολιτικής(ERP) Υπουργείο Δικαιοσύνης  Εθνικό Ποινικό Μητρώο  Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία  Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ  Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ Ασφαλιστικά Ταμεία  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης  Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης και συντάξεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  Ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων Υπουργείο Υγείας  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ  Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ Ασφαλιστικά Ταμεία  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης  Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης και συντάξεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  Ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα)

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το ΟΡΑΜΑ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Διάρκεια = 1 λεπτό ΑΙΤΗΜΑ Υπηρεσία μίας στάσης π.χ. ΚΕΠ Υπηρεσία μίας στάσης π.χ. ΚΕΠ Πολίτης & Επιχείρηση Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ...

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ... Για τους πολίτες ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ ΙΚΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΟΚ ! ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ... Για τις επιχειρήσεις ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΙΚΑ Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Ποινικό Μητρώο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 4 Πιστοποιητικά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος ΔΟΥ Φορολογική Ενημερότητα ΟΚ ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Συνεργασία με ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συνεργασία με ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "HELLENIC REPUBLIC Ministry of Administrative Reform and E-Governance ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google