Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Μάθημα: Γενικές Αρχές και Σύγχρονες Τάσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Διδάσκων: Πέτρος Κωσταγιόλας

2 Εργασία με θέμα: Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος Εισηγητής: Σταμάτιος Γιαννουλάκης

3 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 3 από 18 Σημεία Παρουσίασης Επιχειρηματικότητα. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και νέος ρόλος. Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Συμπεράσματα-Προτάσεις.

4 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 4 από 18 Επιχειρηματικότητα Ορισμός: –Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες που συνδέονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών και τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί. –Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος.

5 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 5 από 18 Στοιχεία για την επιχειρηματικότητα ΠηγέςΠεριβά λλον Αξίες Ηγεσία και κουλτούρα Δυνάμεις και αδυναμίες Ευκαιρίες και απειλές

6 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 6 από 18 Εξόδους από τον οργανισμό Επιχειρηματικές δράσεις Αναγνώριση των νέων ευκαιριών από προστιθεμένη αξία Αναγνώριση απειλών ΕυκαιρίεςΑπειλές Η δυναμική κατάσταση σε ένα ταραχώδες ανταγωνιστικό περιβάλλον Διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής Στρατηγική εγρήγορση και μάθηση Δημιουργία ταραχώδους περιβάλλοντος Ανταπόκριση στο ταραχώδες περιβάλλον Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής συμπεριφοράς  Σύνθεση πληροφοριών και σημείων σε ένα ανταγωνιστικό όραμα.  Καινοτομία και προστιθεμένη αξία.  Ανταπόκριση στις ευκαιρίες στο χάος. Ανάληψη ρίσκου  Δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Θεμελίωση/ παράκαμψη ανταγωνιστικών εμποδίων.  Δικτύωση συμμαχίας.

7 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 7 από 18 Στρατηγική ηγεσία Δομή οργανισμού Διοίκηση ελέγχου και σύστημα επιβράβευσης Αρχιτεκτονικός ρόλος Όραμα και κατευθύνσεις Εξουσιοδοτημένοι άνθρωποι Χαρισματικός ρόλος Ενεργοποιημένοι άνθρωποι Αποτελεσματική στρατηγική ηγεσία  Οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη δουλεία  Γεγονότα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν γρήγορα  Οι στρατηγικές είναι κύριες  Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι

8 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 8 από 18 Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και νέος ρόλος 1/2 Οι αλλαγές που θα συμβούν στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι πολλές και σημαντικές, εδώ χρειάζεται να αναφερθούν κάποιες από αυτές. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνουν την υλικοτεχνική τους υποδομή. Φοιτητές μερικής φοίτησης, αλλά και συνεχής αύξηση των διεθνών φοιτητών, καθώς και αύξηση των φοιτητών από απόσταση.

9 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 9 από 18 Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και νέος ρόλος 2/2 Οι συνεργασίες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, για έρευνα και αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων θα αυξηθούν. Υποστήριξη από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της μάθησης εξ’ αποστάσεως. Δυνατότητα πρόσβασης 24/7. Περισσότερη υποστήριξη στους φοιτητές για την εκμάθηση νέων τεχνολογιών. Οι επιστήμονες της πληροφόρησης θα χρειαστεί να αποκτήσουν εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία και να ξοδέψουν προσωπικό χρόνο για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

10 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 10 από 18

11 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 11 από 18 Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 1/5 Από τα παραπάνω μπορεί εύκολα να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους χρειάζεται να έχουν περισσότερους πόρους. Μέσα από την επιχειρηματικότητα οι βιβλιοθήκες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να πετύχουν την αύξηση των πόρων.

12 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 12 από 18 Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 2/5 Σύμφωνα με το νόμο 3404/05: –«Σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Πανεπιστημίου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό».

13 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 13 από 18 Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 3/5 «Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου καθώς και οι αρμοδιότητες του.»

14 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 14 από 18 Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 4/5 «Επιτρέπεται η σύσταση Συνδέσμου, με τίτλο «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)», με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για την χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας.».

15 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 15 από 18 Επιχειρηματικότητα και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 5/5 Επιχειρηματικότητα μπορούμε να δούμε και από τις παρακάτω ενέργειες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: –HEAL-LINK. –ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του 2 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. –Εξωτερικοί χρήστες. –Πρόστιμα για αργοπορημένο υλικό.

16 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 16 από 18 Συμπεράσματα-προτάσεις 1/2 Αυτά που ήδη αναφέρθηκαν είναι επιχειρηματικότητα που εφαρμόζεται ήδη από τις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ωστόσο, μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες επιχειρηματικές δράσεις που θα βοηθήσουν τις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να αυξήσουν τους πόρους τους. Δημιουργία ομάδας ή συμβουλίου φίλων της βιβλιοθήκης.

17 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 17 από 18 Συμπεράσματα-προτάσεις 2/2 Δωρεές μέσα από τους χρήστες. Ευγένεια. Έμμεση προβολή των εκδοτών που προμηθεύεται το υλικό της. Φυσικά ιδέες μπορεί να υπάρξουν πολλές, αρκεί να γίνει αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματικότητα.

18 7/8 Φεβρουαρίου 2006 Επιχειρηματικότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Ελλάδος 18 από 18 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google