Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕ4 Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψη και Διαχείριση εργασιακού άγχους Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕ4 Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψη και Διαχείριση εργασιακού άγχους Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕ4 Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψη και Διαχείριση εργασιακού άγχους Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος

2 Το πλαίσιο εργασίας (work context) Μερικοί παράγοντες που προκαλούν ή επιδεινώνουν το άγχος στην εργασία σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες (work context). Οι παράγοντες αυτοί περικλείουν όλο το φάσμα του έμψυχου και άψυχου υλικού στο περιβάλλον εργασίας. Τέτοιοι είναι οι οργανωτικοί, οι φυσικοί και οι διαπροσωπικοί παράγοντες. Οργανωτικοί σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασία, τη θέση/ το ρόλο του εργαζομένου, την περιγραφή καθηκόντων, το είδος της σύμβασης εργασίας, την αμοιβή κ.α. Ενώ οι φυσικοί παράγοντες σχετίζονται περισσότερο με τις συνθήκες εργασίας, όπως, ο φωτισμός, θόρυβος, η θερμοκρασία και η εργονομία του χώρου, τα οποία μπορούν να επιδράσουν στην αποδοτικότητα του εργαζομένου, αλλά και στην ψυχική και σωματική του υγεία. Οι άνθρωποι (συνεργάτες, προϊστάμενοι, πελάτες κ.α.) και επομένως οι διαπροσωπικές σχέσεις στο περιβάλλον εργασίας μπορεί να είναι υποστηρικτικές στο άτομο, όταν υπάρχει κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, ή επιβαρυντικές, όταν υπάρχουν προκαταλήψεις και εχθρική αντιμετώπιση. 2

3 Το περιεχόμενο εργασίας (work content) Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες έχουν να κάνουν περισσότερο με το περιεχόμενο της εργασίας (work content). Ένας εργαζόμενος για να νιώθει χρήσιμος και αποτελεσματικός θα πρέπει να έχει σταθερό πρόγραμμα εργασίας, να αναλαμβάνει ενδιαφέροντα ή εναλλασσόμενα αντικείμενα ανά περιόδους, να νιώθει ότι η εργασία αυτή τον εξελίσσει σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Ακόμη, η προοπτική ανέλιξης είναι κάτι που αυξάνει τη συμμετοχή του εργαζομένου στην εργασία, όπως και ένα σύστημα ανταμοιβών που θα αυξάνει το κύρος και το μισθό του ανάλογα με τα επιτεύγματά του 3

4 Παράγοντες στην εργασία που επιδεινώνουν το άγχος (1)  Οργανωτικοί: • Υπερβολικός έλεγχος ή απουσία ελέγχου • Υπέρ ή υπό- απασχόληση • Πολύς ή ελάχιστος φόρτος εργασίας • Υπερανάληψη ευθυνών και ρόλων ή ασαφές περίγραμμα εργασίας • Ανεπαρκής χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας με βάση τις προσωπικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις τρίτων • Καμία αναγνώριση, ανταμοιβή ή ανατροφοδότηση • Μη ευέλικτη εργασία • Μη προγραμματιζόμενο ωράριο • Αιφνίδιες και αναίτιες αλλαγές στην οργάνωση, στις προθεσμίες ή στη σύμβαση εργασίας • Κακή διαχείριση χρόνου • Κακές περιβαλλοντικές συνθήκες στο χώρο εργασίας (εγκαταστάσεις, φωτισμός, έκθεση σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες) 4

5 Παράγοντες στην εργασία που επιδεινώνουν το άγχος (2)  Κοινωνική διάσταση: • Αδυναμία έκφρασης διαφορετικής άποψης • Μη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών • Μη συνεργάσιμοι συνάδελφοι, προϊστάμενοι ή υφιστάμενο • Μη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων • Έλλειψη κοινωνικής αποδοχής του επαγγέλματος • Ασυμβατότητα επαγγέλματος και προσωπικών επιλογών • Επισφαλής θέση εργασίας • Προκαταλήψεις στο χώρο εργασίας (φύλο, ηλικία, εθνικότητα κ.α.) 5

6 Προσωπικοί παράγοντες Οι προσωπικοί παράγοντες περιπλέκονται στην έννοια του εργασιακού άγχους και αυτό γιατί υπάρχει μια ατομική κλιμάκωση στο πως κάποιος βιώνει και σε τι βαθμό εκδηλώνει το άγχος του. Κάποιες προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακές συγκρούσεις, ψυχικές ή σωματικές ασθένειες, οικονομικά προβλήματα) μπορούν να εντείνουν την εκδήλωση άγχους στην εργασία ή να δράσουν σαν καταλύτης και να εκδηλωθεί το άγχος που βιώνει κάποιος στην εργασία του. Η αδυναμία συγκέντρωσης σε στόχους, η έλλειψη κινήτρου για την εργασία (γενικά ή ειδικά), η τελειοθηρία, η μεγαλομανία, η έλλειψη διεκδικητικότητας, η αδυναμία θέσπισης ορίων (σε άλλους ή στον εαυτό), είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αυξάνουν την πιθανότητα κάποιος να εμφανίσει εργασιακό άγχος. Όπως και αντίστροφα το εργασιακό άγχος, μπορεί με τη σειρά του να γίνει πρόβλημα στην προσωπική ζωή κάποιου (π.χ. όταν διευρύνει το χρόνο εργασίας του για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ή όταν μεταφέρει το αρνητικό κλίμα της δουλειάς και στο σπίτι). 6


Κατέβασμα ppt "ΠΕ4 Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψη και Διαχείριση εργασιακού άγχους Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google