Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD, FEBU Γ.Ν.Θ « Ο Άγιος Δημήτριος» Αντιπαράθεση για την θεραπεία της ΚΥΠ Pro -TURP / GreenLight laser ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 Το περιστατικό Άνδρας 62 ετών με διαγνωσμένη ΚΥΠ (προστάτης 45 ml) υπό αγωγή για 2 χρόνια με a-blocker έρχεται για επανεξέταση. Έχει μικρή βελτίωση στα συμπτώματα ενώ συνεχίζει να έχει νυκτουρία, συχνουρία και ελαττωμένη ροή ούρων. Τι θα προτείνατε σε αυτόν τον ασθενή;

3

4 Male LUTS Questionnaires (IPSS) History, Physical Examination Urinalysis; Serum biochemistry Imaging Uroflowmetry Bladder Diary LUTS - BPH Neurological; Drug induced; Cardiovascular; penile condition (e.g. phimosis); prostate cancer Urinary tract infection, Diabetes Mellitus, impaired renal function, raised PSA BPE, pelvic lesion, post-voiding residual, retention, calculi, bladder tumour, bladder diverticulum, foreign body, dilated upper tract Urethral stricture, voiding dysfunction Nocturnal polyuria, polydipsia-polyuria, diabetes insipidus Additional Investigations as required Assessment of Male LUTS (EAU Guidelines 2013) Initiate Treatment Pathway

5 ΙστορικόPSAΚρεατινίνηPVR U/S νεφρών Uroflow : Qmax, Qave, Vv Γενική ούρων IPSS Σεξουαλική δραστηριότητα Τι δεν ξέρουμε;

6

7 Β Βαθμολογία 0-5 Συνολικό Σκορ: 0-7 Ήπια 8-19 Μέτρια 20-35 Σοβαρά IPSS Συμπληρώνεται από τον ασθενή

8 Σ Σκοπός της θεραπείας: Ελάττωση των LUTS- βελτίωση ποιότητας ζωής Π Πρόληψη προόδου/επιπλοκών ΚΥΠ www.uroweb.org EAU Guidelines

9 Παράγοντες κινδύνου για πρόοδο ΚΥΠ Ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών IPSS score > 7 Αυξημένο μέγεθος προστάτη (≥ 30-40 ml.) PSA ≥ 1,5 McConnell JD et al. N Engl J Med. 2003;349:2387  2398. Roehrborn CG et al. Urology.1999;53:473  480.

10 Πρόοδος νόσου Mc Connell et al, N End J Med 2003 Emberton M et al, Urology 2003 Ε πιδείνωση των συμπτωμάτων ( ↑ του IPSS  4 βαθμούς) Λοιμώξεις Αύξηση του όγκου του προστάτη Οξεία επίσχεση Επίσχεση- Ακράτεια - Νεφρική ανεπάρκεια Χειρουργική επέμβαση

11

12 “Ιδανική θεραπεία” efficacy (LUTS) durability adherence acceptancecosts speed morbidity safety progression perfect therapy Προσδοκίες ασθενών Διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ

13 Απόλυτες ενδείξεις Αποτυχίες φαρμάκων → Ασθενείς με διαφορετικό κλινικό profile: Μεγαλύτερης ηλικίας με συνυπάρχουσες παθήσεις, μεγαλύτερους προστάτες και συνήθως σε επίσχεση. Vela Navarette BJU Int 2005 Καθυστέρηση χειρουργείου κατά 1 έτος ↑ IPSS ↑ ASA ↑ επίσχεση Mitropoulos et al., J Men’s Health and Gender, 2006 Τι χειρουργούμε σήμερα;

14 Υποτροπιάζουσα επίσχεση ούρων Αιματουρία Συνυπάρχουσα Λιθίαση Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις Νεφρική ανεπάρκεια Απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

15 EAU Guidelines 2013 www.uroweb.org

16 TURP - “χρυσός κανόνας” στη BPO Maximillian Stern of New York: Resectoscope was born Stern M. JAMA 1926; 87: 1726-30

17 Υψηλή αποτελεσματικότητα Διατήρηση αποτελεσματικότητας σε βάθος χρόνου Ικανοποιητική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Αποδεκτή νοσηρότητα ; TURP : “χρυσός κανόνας”

18 Συστηματικές ανασκοπήσεις Μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών Μελέτες οικονομικής αξιολόγησης Reich et al. Eur Urol 2006; 49: 970-8 Lourenco et al. Health Technol Assess 2008; 12: 1-515 Lourenco et al. BMJ 2008; 337: a1662 Lourenco et al. BMJ 2008; 337: a449 TURP “χρυσός κανόνας”: Υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης

19 Παράμετροι<30gr (5506)30-60gr (3160)>60gr (561) Μετάγγιση (%) 2.03.49.5 TUR-syndrome (%)1.21.43.0 Αναθεώρηση (%)5.26.29.8 Θνητότητα (%)0.090.060.71 J Urol 2008

20 Διπολική εκτομή : “Βελτιωμένη” TURP Πλεονεκτήματα: χρήση ισότονου διαλύματος ↓ απώλεια αίματος (the “cut and seal” effect) ↓ θερμική βλάβη στους πέριξ ιστούς (bipolar at 40–70 0 C - monopolar 300– 400 0 C)

21 Mamoulakis et al Eur Urol 2009 Δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα Δεν υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση στενωμάτων Εξάλειψη του TUR syndrome ↓ αιμορραγία (αιματοκύστη, πλύσεις/μεταγγίσεις) Συντομότερος χρόνος καθετηριασμού Bipolar TURP: Meta-analysis

22 Autorino et al Eur Urol 2009

23

24 EAU Guidelines 2013 www.uroweb.org

25 1991 1992 1996 1998 2003 2006 2010 Costello Malek Roth Gilling Muschter KTP 80 W LBO 120 W LBO 180 W Laser στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ

26 Διείσδυση (Penetration) • Μήκος κύματος • Συντελεστής απορρόφησης •Σύσταση ιστού Laser στην ΚΥΠ Συγκεντρωμένη εξάτμιση με περιορισμένη ηλεκτροπηξία Διάχυση → κυριαρχία νέκρωσης

27

28 TURP vs KTP laser Παρόμοια αποτελεσματικότητα Παρόμοια ασφάλεια PVP: καλύτερο περιεγχειρητικό προφίλ: – λιγότερες μεταγγίσεις – επισχέσεις από πήγματα αίματος – βραχύτερος χρόνος καθετηριασμού–νοσηλείας TURP: Βραχύτερη διάρκεια χειρουργείου

29 GreenLight vs M-TURP 1 Μετα-ανάλυση Thangasamy et al. Eur Urol. 2012;62:315-23 (9 RCTs; n=889) Thangasamy et al. Eur Urol. 2012;62:315-23 (9 RCTs; n=889)

30 Δυνητικοί περιορισμοί μετα-ανάλυσης Σχετικά χαμηλή ποιότητα των μελετών Σχετικά βραχύς χρόνος παρακολούθησης (12 mo) Αδυναμία ανάλυσης σε υποομάδες των διαφορετικών συστημάτων (80W KTP, 120 W HPS) Ελάχιστα/ετερογενή δεδομένα για λειτουργικά αποτελέσματα (2 μελέτες) Απουσία δεδομένων για το σύστημα 180 W XPS

31 EAU Guidelines 2013 www.uroweb.org

32 Για ποιο λόγο όχι φάρμακα Αν και η φαρμακευτική αγωγή είναι: «εύκολη» Χωρίς να αναγκάζει σε απουσία από την εργασία Σχετικά μικρούς κινδύνους Έχει κόστος Πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέρα για χρόνια Πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

33 Mc Connell et al, N End J Med 2003 Medical Therapy Of Prostatic Symptoms (MTOPS) TrialFU Treatment arms PtsδIPSS δQmax [ml/s] δPV MTOPS 48 ms Placebo737-4.0+1.4+24% Doxazosin756-6.0+2.5+24% Finasteride768-5.0+2.2-19% Combination786-7.0*+3.7*-19%* Στον 1 χρόνο: Doxa vs Combo p=NS

34 p ≤ 0.006 combination vs dutasteride Roehrborn et al. Eur Urol 2010 CombAT: Αποτελεσματικότητα IPSS 4 έτη p < 0.001 combination versus dutasteride p < 0.001 combination versus tamsulosin

35 TamsulosinDutasterideCombination Mean change from baseline in Qmax (ml/sec) p ≤ 0.006 combination vs dutasteride p < 0.001 combination versus tamsulosin Βελτίωση του Qmax φαίνεται να οφείλεται στη dutasteride Roehrborn et al. Eur Urol 2010 CombAT: Αποτελεσματικότητα Qmax 4 έτη

36 Συνδυασμός (n=1610) Dutasteride (n=1623) Tamsulosin (n=1611) Στυτική Δυσλειτουργία 7.4%6.0%3.8% Παλ/μη Εκσπερμάτιση 4.2%0.6%1.1% Μείωση libido 3.4%2.8%1.7% Αποτυχία εκσπερμάτισης 2.4%0.5%0.8% Μείωση σπέρματος 1.8%0.3%0.8% Απώλεια libido 1.7%1.3%0.9% Ζάλη 1.6%0.7%1.7% Γυναικομαστία 1.4%1.8%0.8% Πόνος στις Θηλές 1.2%0.6%0.3% Roehrborn et al. J Urol 2008 Ανεπιθύμητες ενέργειες

37 Συγκριτικά αποτελέσματα ΜTOPSCOMBAT IPSS -20%-18% Qmax+2,8ml/s+2,4ml/s PVR-13%-14,7% Στενώματα-- Παλίνδρομη εκσπερμάτιση 3%4%

38 mTURP*ΜTOPSCOMBAT IPSS-70% -20%-18% Qmax+125%+2,8ml/s+2,4ml/s PVR-60%-13%-14,7% Στενώματα3.8%-- Παλίνδρομη εκσπερμάτιση 65.4%3%4% Συγκριτικά αποτελέσματα ΜελέτηΑσθενείςpPVΘνητότηταΝοσηρότηταΜετάγγιση Mebust 1989388522gr0,1%24,9%6,4% Rassweiler 2006 770735,1gr0-0,25%12,3%0,4-7,1% Reich 20081065428,4gr0,10%11,1%2,9% *RCTs Maderscbacher BJUI 1999

39

40 ΜέθοδοςΜελέτηΑσθενείςFUΕπαν/ση (%) mTURP Madershbacher 2005 206715y12.3 8y14.7 Wasson 2000 1881615y5.0 PVP Ruszat 2008 5003.5y14.8 Ανάγκη επανεπέμβασης: Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

41 Blake-James et al, BJUI 2006 - Δεν επηρεάζουν σημαντικά το Qmax (0.1 mL/s, 95%CI, 0.6–0.7) - Το PVR αυξάνεται κατά 11.6mL (95% CI 4.5–18.6) ΑΛΛΑ δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα ΑUR Qmax PVR Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ξηροστομία 14.7% (vs 3.7%) Δυσκοιλιότητα (<4%) Δυσκολία στην ούρηση (<2%) Zάλη (<5%) Αντιχολινεργικά

42 Τα αντιχολινεργικά (είτε ως μονοθεραπεία, είτε μαζί με α–blocker) φαίνεται να είναι αποτελεσματικά σε ασθενείς με κυρίαρχα αποθηκευτικά συμπτώματα και ασφαλή ακόμη και σε ασθενείς με πιθανή απόφραξη Οι μελέτες είχαν ↓ FU και ασθενείς με ↓ PVR Eur Urol 2011 2011

43

44 AUA Guidelines on the Management of BPH

45 Ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» «Υπετροφία Προστάτη και Λιθίαση Ουροποιητικού» Νικόλαος Γ. Καλογεράς MD, PhD,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google