Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε., Μαρκάκη Β., Νανάς Σ. Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» Εθνικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε., Μαρκάκη Β., Νανάς Σ. Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» Εθνικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε., Μαρκάκη Β., Νανάς Σ. Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήματος Ιατρικής Σχολής 4-6 Νοεμβρίου 2012 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας 26 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας «Μειωμένη Λειτουργική Ικανότητα-Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση»

2 Έκτοπη Οστεοποίηση (ΕΟ) Ορισμός Ο σχηματισμός πεταλιώδους οστού σε μαλακούς ιστούς (McCarthy et al., 2005;Vanden Bossche et al., 2005) Είδη  Γενετικής Αιτιολογίας (λ.χ., π  Γενετικής Αιτιολογίας (λ.χ., προοδευτική οστεοποιός ινοδυσπλασία, οστεοδυστροφία Albright, προοδευτική οστική ετεροπλασία)  Μη Τραυματική ή Νευρογενής ΕΟ - Περιγραφική Οστεοποιός Μυοσίτιδα (λ.χ., ΚΝΜ, ΚΕΚ,ΑΕΕ)  Τραυματική  Τραυματική (λ.χ., κατάγματα, εξαρθρήματα, εγκαύματα) (Mavrogenis et al., 2012;Genet et al., 2011) Κλινικά χαρακτηριστικά  Μείωση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης  Πόνος  Οίδημα  Ερύθημα (Hsu et al., 2010)

3 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  Το 18 - 35% ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ) κάτω από το επίπεδο της βλάβης και το 10% ασθενών με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) αναπτύσσουν σοβαρή ΕΟ, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονου περιορισμού της κίνησης της άρθρωσης (McCarthy et al., 2005)  Το 4 - 9% των ασθενών με ΚΝΜ και το 1-2% με ΚΕΚ θα αναπτύξει ΕΟ (βαθμού III & IV κατά ταξινόμηση Brooker) με εμφανή αγκύλωση (Tracy et al., 2006)  Υψηλή επίπτωση ΕΟ 60.9% στην άρθρωση του ισχίου ενδεχομένως εξαιτίας της μεγάλης επίδρασης της σε μια λειτουργική άρθρωση (Genet et al., 2011)

4 Σκοπός και σημασία της έρευνας  Σύγκριση της λειτουργικότητας των ασθενών με διαγνωσμένη ΕΟ κατά την είσοδό τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) & κατά την έξοδό τους από τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)  Αποτελεί ανάγκη η εξέταση της επίδρασης της ΕΟ στη λειτουργικότητα ασθενών βαρέως πάσχοντες της ΜΕΘ για την καλύτερη πρόληψη της ΕΟ, με στόχο τη καλή ποιότητα ζωής των ασθενών μετά τη ΜΕΘ

5 Μεθοδολογία Δείγμα Αξιολόγηση 124 διαδοχικοί 7 ασθενείς με ΕΟ (6 άνδρες, 1 γυναίκες) ασθενείς Δημογραφικά χαρακτηριστικά Ηλικία43.00±15.04 έτη APACHE20±7 Παραμονή στη ΜΕΘ43.57±21.18 ημέρες Αρθρώσεις που εμφάνισαν ΕΟ (5 ασθενείς σε >1 αρθρώσεις) Σύμφωνα με την GCG-BD Γενική Ταξινόμηση (German Cooperative Group on Benign Diseases; Seegenschmiedt & Heyd, 2008) 10 Ισχία Βαθμού III-IV 3 Ώμοι 2 ώμοι Βαθμού IV & 1 ώμος Βαθμού II 2 Γόνατα Βαθμού IV 1 Αγκώνα Βαθμού III

6 Όργανα Μέτρησης Τρία ερωτηματολόγια (α) Μέτρηση Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure - FIM) (β) Κλίμακα Barthel (γ) Παράγοντες του Ερωτηματολογίου Υγείας Short-Form 36 (SF-36 General Health Survey) Πειραματική διαδικασία Χορήγηση τριών ερωτηματολογίων σε 2 επαναληπτικές φορές (α) Είσοδο στη ΜΕΘ (β) Μετά την έξοδο από τη ΜΑΦ Στατιστικές αναλύσεις Σύγκριση t – test μεταξύ επαναληπτικών μετρήσεων (paired t-test)

7 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΕΞΟΔΟ ΑΠΌ ΜΑΦ M/SD t (df) FIM  Αυτοεξυπηρέτηση  Μεταφορών – Κινητοποίησης  Κινητικότητα από ένα μέρος σε ένα άλλο  Σύνολο κινητικής υποενότητας 32.86 16.71 11.43 66.00 5.37 2.36 1.51 13.07 t=16.19, p<.001 t=18.73, p<.001 t=20.00, p<.001 t=13.35, p<.001 Κλίμακα Barthel78.5717.96t=11.57, p<.001 SF-36  Σωματικής Λειτουργίας  Φυσικού Ρόλου  Σωματικού Πόνου  Γενικής Υγείας 17.17 3.00 1.75 -5.33 8.01 1.55.71 3.44 t=5.24, p<.01 t=4.74, p<.001 t=-11.65, p<.001 t=-3.79, p <.01 Αποτελέσματα

8 Συζήτηση Οξεία Αναπνευστική Δυσχέρεια με ΕΟ εμφάνισαν λ  Ασθενείς με Οξεία Αναπνευστική Δυσχέρεια με ΕΟ εμφάνισαν λειτουργικό έλλειμμα ένα χρόνο μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ (Herridge et al., 2003) ύνδρομο Guillain-Barre που ανέπτυξαν ΕΟ αντιμετώπισαν μεγάλο περιορισμό στο εύρος τροχιάς ισχίου, ο οποίος επηρέαζε τη θέση και τον κύκλο της βάδισής τους (Zeiling et al., 2006)  Ασθενείς με σύνδρομο Guillain-Barre που ανέπτυξαν ΕΟ αντιμετώπισαν μεγάλο περιορισμό στο εύρος τροχιάς ισχίου, ο οποίος επηρέαζε τη θέση και τον κύκλο της βάδισής τους (Zeiling et al., 2006)  Ασθενείς με ΚΕΚ με ΕΟ είχαν χαμηλή βαθμολογία του Ερωτηματολογίου της FIM μετά τη μεγάλη παραμονή τους σε χώρο αποκατάστασης (Jeffery et al., 1999)

9 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  Εξέταση της επίδρασης της άμεσης και επιθετικής κινητοποίησης με συσκευή CPM στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών με ΕΟ στη ΜΕΘ  Μελλοντική έρευνα στην πρόληψη εμφάνισης της ΕΟ στη ΜΕΘ με τη χρήση Νευρομυϊκού Ηλεκτρικού Ερεθισμού και της Θεραπείας Κρουστικών Κυμάτων  Διερεύνηση σχέσης παραγόντων, όπως υπερτονία, ημιπληγία, φαρμακευτικών/χειρουργικών επιπλοκών, και καταγμάτων στη διαφοροποίηση της λειτουργικότητας ασθενών με ΕΟ στη ΜΕΘ

10

11 ΆΡΘΡΩΣΗ ΆΡΘΡΩΣΗ Άρθρωση του αγκώνα Άρθρωση ισχίου Άρθρωση του γόνατοςΓληνοβραχιόνια άρθρωση


Κατέβασμα ppt "Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε., Μαρκάκη Β., Νανάς Σ. Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» Εθνικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google