Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. •ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. •ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

2 •ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •Εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτικές εφαρμογές ή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα; •Με ποια κριτήρια κατηγοριοποιούνται;

4 Κατηγορία β Τι εννοούμε με τον όρο κατηγοριοποίηση; Κατηγορία α Ή δυνατότητες α δυνατότητες β δυνατότητες γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κατηγορία γ Κατηγορία δ ?

5 Ομάδες κριτηρίων Γ. μικτή θεώρηση με βάση την ύπαρξη ενός αριθμού περιβαλλόντων με μια κοινή προβληματική ή ένα κοινό χαρακτηριστικό, σημαντικό από διδακτική / μαθησιακή άποψη Α. με βάση της υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β. με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Α Συμπεριφοριστικές Θεωρίες •Καθοδηγούμενης διδασκαλίας (tutorials) •Πρακτικής κι εξάσκησης (drill & practice) Εποικοδομιστικές Θεωρίες •Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες •Περιβάλλοντα δημιουργίας, Έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Β Υπολογιστής Δάσκαλος (Computer-Aided Instruction) •Κλειστά περιβάλλοντα •Οργάνωση και δόμηση της Πληροφορίας •Μετάδοση Γνώσης (Συμπεριφορισμός) Υπολογιστής Εργαλείο •Ανοιχτού τύπου δραστηριότητες που μπορεί να επιτελέσει ο μαθητής •Διερευνητικά Περιβάλλοντα για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα •Εγκάρσιες δεξιότητες υψηλού επιπέδου (π.χ. μοντελοποιήσεις) •Λογισμικά Γενικής Χρήσης Υπολογιστής Μαθητής •Προγραμματισμός ως ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης και προγραμματιστικών δεξιοτήτων •Προγραμματισμός ως εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που είναι ανεξάρτητες από την προγραμματιστική δραστηριότητα (π.χ. Logo)

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Απλές πηγές πληροφόρησης –Ευκολία πρόσβασης –«στόχευση» της πληροφορίας –Οργάνωση – δόμηση της πληροφορίας –«διδακτική πρόθεση» της πληροφορίας –Ευκολία αναζήτησης και εντοπισμού –Μικρό έως μηδενικό κόστος χρήσης –Εύρος και βάθος πληροφορίας –Δυνατότητα επικαιροποίησης της πληροφορίας http://www.livepedia.gr http://el.wikisource.org http://www.komvos.edu.gr http://www.greek-language.gr http://www.wikipedia.org http://www.eric.ed.gov/ http://www.aace.org http://www.iste.org http://www.apo.gr/oldsite/showrecords.php http://www.carlos.emory.edu/ODYSSEY/GRE ECE/home.html http://www.snhell.gr/index.asp

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Λογισμικά για διδασκαλία (tutorials, διδακτισμικά) –Πολύ διαδεδομένη κατηγορία –Όχι αποκλειστικά για σχολική χρήση http://www.kent.k12.wa.us/KSD/it/inst_tech/ProfDevelopment/tut_tech_tutorials.html http://www.w3schools.com http://www.pegaweb.com http://office.microsoft.com/el-gr/powerpoint/CH100668191032.aspx

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Περιβάλλοντα πρακτικής κι εξάσκησης (drill and practice) –Τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα –Εύκολα στην κατασκευή –Πιο εύκολα στο να δίνουν απτά «αποτελέσματα» –Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής –Καταγραφή προόδου του εκπαιδευόμενου –Μπορεί να υπάρχει και η διάσταση του χρόνου και της βελτίωσής του –Κλειστά λογισμικά «συμπεριφοριστικής» λογικής http://www.321know.com/ http://www.superkids.com/aweb/tools/math/ http://www.k12station.com/k12link_library.html http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/Hotpotatoes.htm

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού και δημιουργίας απλών εφαρμογών παρουσίασης –Power Point –Multimedia Builder –Microworlds. Pro –Κλπ.

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. «ΓΑΙΑ ΙΙ») –Μεγάλες δυνατότητες πιστότητας τα τελευταία χρόνια –Μπορεί να προσομοιώνουν και περιβάλλοντα που δεν υφίστανται, αρκεί να υπάρχουν οι προδιαγραφές τους –Επιτρέπουν συχνά την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων –Υποστηρίζουν, κατά κανόνα, τις διερευνητικές δραστηριότητες http://www.funderstanding.com/k12/coaster/ http://aspire.cosmic-ray.org/ http://aspire.cosmic-ray.org/labs/moon/lunar_phase3.swf http://www.colorado.edu/physics/phet/simulations/stringwave/stringWave.swf http://phet.colorado.edu/simulations/

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Εργαλεία γενικής χρήσης –Εφαρμογές γραφείου οι οποίες δε σχεδιάστηκαν για εκπαιδευτική χρήση, αλλά αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες –Απλοποιημένες βάσεις δεδομένων (π.χ. Tabletop & Tabletop Junior) –Απλοποιημένα λογισμικά οργάνωσης ιδεών και projects (π.χ. Inspiration & kids Inspiration) http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm http://www.inspiration.com/kidspiration-reading-and-writing-examples

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Προγράμματα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και φαντασίας –Στο γραπτό λόγο (π.χ. «Με τα φτερά του Πήγασου» και «Ιδεοκατασκευές») –Στην καλλιτεχνική δημιουργία (π.χ. Revelation Natural Art) –Στην κατασκευή απλών πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ. Microworlds Pro, Multimedia Builder, Hyper Studio) http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html http://www.rainbow.gr/software/education/mw_pro.html

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Ανοιχτοί μικρόκοσμοι –Ανοιχτά περιβάλλοντα –Βασικές οντότητες σε αυτά (π.χ. χελώνα) –Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, εκ του μηδενός, συνδυάζοντας ή συνθέτοντας, νέες οντότητες, νέα αντικείμενα, σχέσεις και να μελετήσει αλληλεπιδράσεις •«Χελωνόκοσμος», Microworlds Pro •Cabri, Geometer’s Sketchpad •Function Probe, Excel •Modellus •Interactive Physics •Εκπαιδευτική Ρομποτική http://mindstorms.lego.com

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Λογισμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επικοινωνίας –Λογισμικά επικοινωνίας και πρόσβασης σε κατανεμημένους ψηφιακούς πόρους •Video on demand, Skype, E-mail, Forums, Web2.0 (social networking sites, wikis, blogs) –Λογισμικά διευκόλυνσης και πρόσβασης •Λογισμικά διευκόλυνσης ΑΜΕΑ (π.χ. μεγέθυνσης χαρακτήρων, φωνητικής πληκτρολόγησης και μετατροπείς κειμένου σε ομιλία) •Μεταγλωτιστές ιστοσελίδων και αυτόματοι μεταφραστές http://www.youtube.com http://www.facebook.com/ http://www.google.com/language_tools?hl=E N http://plnict.ning.com/

17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ομάδα κριτηρίων Γ •Γλώσσες προγραμματισμού –C ++ –Java –Flash •Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών –Αβάκιο –Hyper Studio –Multimedia Builder –Microworlds.Pro –Power Point (VBA) http://www.adobe.com/products/flash/

18 Δικτυογραφία •http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/cont ent_storage_01/0000019b/80/1a/07/2b.pdfhttp://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/cont ent_storage_01/0000019b/80/1a/07/2b.pdf •http://www.sun- associates.com/resources/categories.htmlhttp://www.sun- associates.com/resources/categories.html •http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_softwarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. •ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google