Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό http://www.clab.edc.uoc.gr/etpe/main.htm Παρουσίαση Βασίλης Κόμης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr komis@upatras.gr

2 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΔΣ και εκδηλώσεις της Ένωσης 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002 http://www.rhodes.aegean.gr/LTEE/ETPE-2002 etpe2002@rhodes.aegean.gr Πρόεδρος: Α.Τ. Μικρόπουλος, Αν. Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν. Ιωαννίνων Αντιπρόεδρος: Π. Πιντέλας, Καθηγητής, Μαθηματικό Τμήμα, Παν. Πατρών Γραμματέας: Α. Δημητρακοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, ΤΠΑΕ, Παν. Αιγαίου Ταμίας: Δρ. Α. Τζιμογιάννης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μέλος ΔΣ: Β. Κόμης, Λέκτορας, ΠΤΝ, Παν. Πατρών Μέλη της Ένωσης είναι μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών, καθώς και επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ Συμμετοχή σε προγράμματα IST, Educational Multimedia, etc. Συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις δράσεις της «Οδύσσειας»

3 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πληροφορικά περιβάλλοντα μάθησης Υπολογιστική υποστήριξη διδασκαλίας  Πλαίσιο ορισμού  Περιβάλλον χρήσης  Κατηγοριοποίηση με βάση τις πλατφόρμες ανάπτυξης τις παιδαγωγικές και τις διδακτικές προσεγγίσεις  Προοπτικές

4 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Πλαίσιο Ορισμού Πληροφορικά περιβάλλοντα μάθησης : Εφαρμογές λογισμικού (και υλικού) για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης  ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό, σε μορφή CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής, κλπ.  λογισμικό γενικής χρήσης, π.χ. κειμενογράφος, βάσεις δεδομένων, κλπ. που χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο (cognitive tool)

5 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό και σχολική πρακτική Yπολογιστική Υποστήριξη της Διδασκαλίας  βοήθεια προς το μαθητευόμενο  ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει  μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα ύλη Yπολογιστική Υποστήριξη της Μάθησης  ενίσχυση του μαθητευόμενου  ώστε να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει  στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου

6 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Πληροφορικά Περιβάλλοντα Μάθησης Η ανάπτυξη τέτοιων περιβαλλόντων εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους  Δυσχέρειες τεχνικής και θεσμικής υφής  Ανθρώπινος παράγοντας Απαιτεί μεθοδική αντιμετώπιση μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης

7 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Πληροφορικά Περιβάλλοντα Μάθησης ΓνώσειςΔεξιότητες Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΨυχολογικάΥποκείμενα (που μαθαίνουν ή διδάσκουν) Θεσμικό περιβάλλον - Κοινότητες μάθησης (π.χ. το σχολείο) Κανόνες χρήσης τεχνολογική τεχνολογικήΠραγματικότητα (τεχνολογίες, υλικό) περιεχόμενο που πρέπει να προσκτηθεί ή οικοδομηθεί Καταμερισμός Εργασίας Γνωστικά αντικείμενα, αναλυτικό Πρόγραμμα, κλπ.

8 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Χρονολογική περίοδος και τεχνολογικές πλατφόρμες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται Διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί ή ευνοεί Παιδαγωγικές θεωρίες και τις θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται (ρητά ή άρρητα)

9 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες ανάπτυξης – παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης 1950 1970 1980 1990 2000 Προγραμματισμένη διδασκαλία Εξάσκηση & Πρακτική Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα Υπολογιστής ως δάσκαλος Logo & μικρόκοσμοι Ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης Υπολογιστής ως μαθητής Εργαλεία – λογισμικό γενικής χρήσης Συνεργατικά Συστήματα Περιβάλλοντα μάθησης Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης Εικονική πραγματικότητα Υπολογιστής ως εργαλείο Υπερμέσα Δίκτυα

10 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού με βάση τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί και τις θεωρίες μάθησης που στηρίζεται

11 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κατηγορίες Εξάσκησης και Πρακτικής Συστήματα καθοδήγησης (Tutorials) Εκπαιδευτικά παιγνίδια Διαλογικές ιστορίες πολυμέσων Έμπειρα διδακτικά συστήματα Εφαρμογές Υπερμέσων Εφαρμογές Εικονικής Παραγματικότητας Εφαρμογές Προσομοιώσεων Συστήματα Μοντελοποίησης Εκπαιδευτική Ρομποτική Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (Logo) Εργαστήρια βασισμένα σε υπολογιστή Ανοικτά εργαλεία (εφαρμογές γραφείου, κλπ) Εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας Εφαρμογές μέσω Διαδικτύου Μικρόκοσμοι Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες - λεξικά Συστήματα σύνδεσης με το περιβάλλον Συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας Συστήματα μάθησης μέσω (καθοδηγούνενης ή όχι) ανακάλυψης και διερεύνησης Συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας

12 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα διδασκαλίας καθοδηγούμενης από υπολογιστή (Διδακτικό Μοντέλο) Συστήματα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) Εκπαιδευτικά παιχνίδια Διαλογικές ιστορίες και παραμύθια πολυμέσων

13 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα διδασκαλίας καθοδηγούμενης από υπολογιστή (Διδακτικό Μοντέλο) Συστήματα καθοδήγησης (tutorials) Έμπειρα συστήματα καθοδήγησης στην επίλυση προβλημάτων (Intelligent Tutoring Systems)

14 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα μάθησης καθοδηγούμενης ανακάλυψης (discovery model) και διερεύνησης (exploratory model)  Συστήματα που στηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες μέσω υπολογιστή (computer based laboratories)  Συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής (educational robotics)  Κάποια "Έμπειρα Συστήματα" επίλυσης προβλημάτων (Intelligent Tutoring Systems)

15 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα μάθησης Ανακάλυψης (discovery model) και Διερεύνησης (exploratory model) ανοιχτά συστήματα μάθησης (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου) για δραστηριότητες εκμάθησης προγραμματισμού και δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων (όπως LOGO, κλπ)

16 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα μάθησης (discovery model) και διερεύνησης (exploratory model) Προσομοιώσεις (Simulations) Μικρόκοσμοι (micro-worlds) Μοντελοποιήσεις και δυναμικές μοντελοποιήσεις Νοητική χαρτογράφηση (concept mapping)

17 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης Εφαρμογές Γραφείου  Επεξεργασία κειμένου  Πίνακες και λογιστικά φύλλα  Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων  Εργαλεία σχεδιασμού και γραφικών  Λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας  Λογισμικό παραγωγής διαγραμμάτων

18 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης Επιτραπέζια συστήματα εκδόσεων (για παράδειγμα, σχολικών εφημερίδων) Εργαλεία δημιουργίας υπερμέσων, πολυμέσων (για παρουσίαση εργασιών) Εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων

19 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα παρουσίασης, αναζήτησης, διάδοσης πληροφορίας Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες Ηλεκτρονικά λεξικά Βάσεις δεδομένων Ψηφιακές βιβλιοθήκες Δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικού περιεχομένου

20 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα συνεργατικής δραστηριότητας και μάθησης από απόσταση Επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση

21 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συστήματα επικοινωνίας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ομάδες νέων τηλεδιασκέψεις

22 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συμπερασματικά Οι ΤΠΕ αλλάζουν τις διδακτικές πρακτικές και διαφοροποιούν ποιοτικά τις διαδικασίες μάθησης  Η ενσωμάτωσή τους στη σχολική πρακτική αποτελεί κομβικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας  Η διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα σχολικά συστήματα δεν βρίσκεται παρά στις απαρχές της  Διεθνείς εμπειρίες και δεδομένα

23 Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Συμπερασματικά Παράμετροι επιτυχίας  Α. Σχεδιασμόα και ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης υποστηρίζουν με ποιοτικά διαφορετικό τρόπο τη διδασκαλία και τη μάθηση δεν ακολουθούν τις «μόδες» και τις επιταγές της τεχνολογικής ανάπτυξης  Β. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών τεχνολογικός αλφαβητισμός Παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ  Γ. Σύγχρονος Εξοπλισμός παρακολούθηση αλλά όχι στοίχιση με τη αγορά


Κατέβασμα ppt "Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google