Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 23, 2004 Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης Μιχάλης Μαλιάππης Πληροφορικός Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Δομή Παρουσίασης •Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης •Λειτουργικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Μάθησης •Τεχνολογίες Υλικού - Λογισμικού •Κατηγορίες Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης •Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης •Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

3 Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης •Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση –Εικονική αίθουσα διδασκαλίας –Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης •Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση •Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

4 Λειτουργικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Μάθησης Εργαλεία Σύνθεσης Περιεχομένου Εργαλεία Συγγραφής Περιεχομένου Διαχειριστής Καταλόγου Σχεδιαστής Μάθησης ΣύστημαΔιαχείρισηςΕκπαιδευομένωνΑποθήκηΜαθησιακούΥλικούκαιΚατάλογοςΔιανομής Εγγραφή Εκπαιδευομένου Περιβάλλον Συνεργασίας Περιβάλλον Διανομής Έλεγχοι και Δοκιμασίες Source: Eduworks Corporation January 2002 www.eduworks.com www.eduworks.com ΜαθησιακάΑντικείμενα ΜαθησιακάΑντικείμενα ΜαθησιακάΑντικείμενα ΜαθησιακάΑντικείμενα Διαθέσιμα Διαθέσιμα Εγγραφές Γεγονότα Δοκιμασίες Εγγραφές Εγγραφές Δραστηριότητες Εγγραφές Δραστηριότητες Εγγραφές Αποτελέσματα Σχεδιασμοί Σχεδιασμοί Στόχοι

5 Τεχνολογίες Υλικού •Δικτυακή Υποδομή •Διακομιστές (servers) –Διακομιστές Παγκοσμίου Ιστού –Διακομιστές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου –Διακομιστές Εικονοροών •Πελάτες (clients) –Μικροϋπολογιστές με MS Windows ή Linux

6 Τεχνολογίες Λογισμικού •Εργαλεία Δημιουργίας Μαθησιακού Υλικού •Εργαλεία Πρόσβασης –Διαφυλλιστής (browser) –Εργαλεία προβολής πολυμέσων •Εργαλεία Προσφοράς και Διανομής

7 Κατηγορίες Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης •Γλώσσες Προγραμματισμού –Δημιουργία ιστοσελίδων •Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems – LMS) •Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακής Διαδικασίας (Learning Course Management Systems – LCMS) –Διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων

8 Χαρακτηριστικά Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης •Ευκολία Διαχείρισης •Ευκολία Χειρισμού - Πρόσβασης •Συμβατότητα – Υποστήριξη Προτύπων •Αρθρωτή Δόμηση - Επεκτασιμότητα •Ουδετερότητα •Ολοκλήρωση •Εργαλεία Συνεργασίας •Παρακολούθηση Χρηστών

9 Πρότυπα Περιγραφής Μαθησιακού Υλικού •Η Χρήση Ανοικτών Προτύπων Επιτρέπει: –Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού –Συνεργασία συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης –Διαθεσιμότητα πρόσβασης και ευκολία αναζήτησης •Είδη Προτύπων –Μετα - δεδομένα (Dublin Core) –Συσκευασία περιεχομένου (SCORM) –Προφίλ Εκπαιδευομένου

10 Μορφές Μαθησιακού Υλικού •Μαθήματα –Περιγραφή, περιεχόμενο, ωρολόγιο πρόγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία •Πολυμέσα –Κείμενο, εικόνα στατική ή κινούμενη, βίντεο, ήχος •Ιστοσελίδες •Δοκιμασίες Ελέγχου της Μάθησης

11 Εργαλεία Δημιουργίας Μαθησιακού Υλικού •Εργαλεία Συγγραφής Μαθημάτων(course authoring tools) •Εργαλεία Δημιουργίας Ιστοσελίδων (web site authoring tools) •Εργαλεία Δημιουργίας και Διαχείρισης Δοκιμασιών (assessment tools) •Εργαλεία Επεξεργασίας Πολυμέσων

12 Εργαλεία Δημιουργίας Ιστοσελίδων •Στατικό Περιεχόμενο –HTML •Δυναμικό Περιεχόμενο –Java Servlets, JSP, PHP, PERL –Microsoft ASP –JavaScripts •Προγράμματα προσομοίωσης με δυνατότητες αλληλεπίδρασης –Μικρά ευέλικτα προγράμματα (Java Applets) ειδικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση (Physlets)

13 Παραδείγματα Java Applets •Γραμμική ΚίνησηΓραμμική Κίνηση •Υδροστατική ΠίεσηΥδροστατική Πίεση •ΈλλειψηΈλλειψη •ΟπτικήΟπτική •Πληθυσμιακή Αύξηση και ΠεριβάλλονΠληθυσμιακή Αύξηση και Περιβάλλον

14 Σύστημα Δημιουργίας Δοκιμασιών, Εξέτασης και Βαθμολόγησης •Καταχώρηση Ερωτήσεων –Πολλαπλών Επιλογών –Σωστού/Λάθους –Ιεράρχησης Εννοιών –Αντιστοίχησης Εννοιών και Εικόνων •Δημιουργία Δοκιμασιών –Δοκιμασίες Αυτο-Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης –Τυχαία Επιλογή κατά Εξεταζόμενο –Ενότητες - Διαβάθμιση Δυσκολίας •Αυτόματη Βαθμολόγηση •Παρακολούθηση της Προόδου του Φοιτητή •Σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών

15 Πλεονεκτήματα •Συμπληρωματική Λειτουργία με την Παραδοσιακή Εκπαιδευτική Διαδικασία •Εκμετάλλευση των Δυνατοτήτων της Τεχνολογίας –Διευκόλυνση της επικοινωνίας Διδάσκοντος - Διδασκομένου –Εμπλουτισμός Μαθημάτων - Χρήση πολυμέσων – Αλληλεπίδραση - Αυτοαξιολόγηση –Ευκολία ανανέωσης υλικού –Ευκολία πρόσβασης μέσω Διαδικτύου χωρίς περιορισμό χώρου και χρόνου

16 Μειονεκτήματα •Περιορισμός της Προσωπικής Επικοινωνίας Διδάσκοντος – Διδασκομένου •Αύξηση των Υποχρεώσεων του Διδάσκοντος •Απαραίτητη η Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες •Υψηλό Κόστος Εξοπλισμού – Απόκτησης και Συντήρησης

17 Εν Κατακλείδι… •Η τεχνολογική υποδομή υπάρχει… •Τα εργαλεία υπάρχουν… •Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι δεδομένα… •Αυτό που λείπει είναι το περιεχόμενο


Κατέβασμα ppt "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α» Σεμινάριο Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google