Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης
Μιχάλης Μαλιάππης Πληροφορικός Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Δομή Παρουσίασης Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης
Λειτουργικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Μάθησης Τεχνολογίες Υλικού - Λογισμικού Κατηγορίες Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

3 Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης
Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό Άλλοι όροι Online Learning Web based learning Εκπαίδευση από απόσταση (distance learning) Τηλεκπαίδευση πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Επέκταση της αίθουσας διδασκαλίας σε όλο το δίκτυο Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Ο ρυθμός δίδεται από τον διδάσκοντα

4 Λειτουργικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Μάθησης
Αποθήκη Μαθησιακού Υλικού και Κατάλογος Διανομής Στόχοι Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευομένων Διαθέσιμα Σχεδιαστής Μάθησης Μαθησιακά Αντικείμενα Εργαλεία Συγγραφής Περιεχομένου Σχεδιασμοί Διαθέσιμα Σχεδιασμοί Εγγραφή Εκπαιδευομένου Εγγραφές Εγγραφές Μαθησιακά Αντικείμενα Εγγραφές Εργαλεία Σύνθεσης Περιεχομένου Μαθησιακά Αντικείμενα Περιβάλλον Διανομής Δραστηριότητες Εγγραφές Γεγονότα Περιβάλλον Συνεργασίας Μαθησιακά Αντικείμενα Δραστηριότητες Διαχειριστής Καταλόγου Εγγραφές Δοκιμασίες Έλεγχοι και Δοκιμασίες Αποτελέσματα Source: Eduworks Corporation January 2002

5 Τεχνολογίες Υλικού Δικτυακή Υποδομή Διακομιστές (servers)
Διακομιστές Παγκοσμίου Ιστού Διακομιστές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Διακομιστές Εικονοροών Πελάτες (clients) Μικροϋπολογιστές με MS Windows ή Linux

6 Τεχνολογίες Λογισμικού
Εργαλεία Δημιουργίας Μαθησιακού Υλικού Εργαλεία Πρόσβασης Διαφυλλιστής (browser) Εργαλεία προβολής πολυμέσων Εργαλεία Προσφοράς και Διανομής

7 Κατηγορίες Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης
Γλώσσες Προγραμματισμού Δημιουργία ιστοσελίδων Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems – LMS) Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακής Διαδικασίας (Learning Course Management Systems – LCMS) Διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων

8 Χαρακτηριστικά Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης
Ευκολία Διαχείρισης Ευκολία Χειρισμού - Πρόσβασης Συμβατότητα – Υποστήριξη Προτύπων Αρθρωτή Δόμηση - Επεκτασιμότητα Ουδετερότητα Ολοκλήρωση Εργαλεία Συνεργασίας Παρακολούθηση Χρηστών Ευκολία Διαχείρισης Συμβατότητα – Υποστήριξη Προτύπων Αρθρωτή Δόμηση - Επεκτασιμότητα Στο περιεχόμενο, χρήστες Ουδετερότητα εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού διαφυλλιστή Ευκολία Χειρισμού - Πρόσβασης

9 Πρότυπα Περιγραφής Μαθησιακού Υλικού
Η Χρήση Ανοικτών Προτύπων Επιτρέπει: Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού Συνεργασία συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Διαθεσιμότητα πρόσβασης και ευκολία αναζήτησης Είδη Προτύπων Μετα - δεδομένα (Dublin Core) Συσκευασία περιεχομένου (SCORM) Προφίλ Εκπαιδευομένου

10 Μορφές Μαθησιακού Υλικού
Μαθήματα Περιγραφή, περιεχόμενο, ωρολόγιο πρόγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία Πολυμέσα Κείμενο, εικόνα στατική ή κινούμενη, βίντεο, ήχος Ιστοσελίδες Δοκιμασίες Ελέγχου της Μάθησης

11 Εργαλεία Δημιουργίας Μαθησιακού Υλικού
Εργαλεία Συγγραφής Μαθημάτων(course authoring tools) Εργαλεία Δημιουργίας Ιστοσελίδων (web site authoring tools) Εργαλεία Δημιουργίας και Διαχείρισης Δοκιμασιών (assessment tools) Εργαλεία Επεξεργασίας Πολυμέσων

12 Εργαλεία Δημιουργίας Ιστοσελίδων
Στατικό Περιεχόμενο HTML Δυναμικό Περιεχόμενο Java Servlets, JSP, PHP, PERL Microsoft ASP JavaScripts Προγράμματα προσομοίωσης με δυνατότητες αλληλεπίδρασης Μικρά ευέλικτα προγράμματα (Java Applets) ειδικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση (Physlets)

13 Παραδείγματα Java Applets
Γραμμική Κίνηση Υδροστατική Πίεση Έλλειψη Οπτική Πληθυσμιακή Αύξηση και Περιβάλλον

14 Σύστημα Δημιουργίας Δοκιμασιών, Εξέτασης και Βαθμολόγησης
Καταχώρηση Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών Σωστού/Λάθους Ιεράρχησης Εννοιών Αντιστοίχησης Εννοιών και Εικόνων Δημιουργία Δοκιμασιών Δοκιμασίες Αυτο-Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τυχαία Επιλογή κατά Εξεταζόμενο Ενότητες - Διαβάθμιση Δυσκολίας Αυτόματη Βαθμολόγηση Παρακολούθηση της Προόδου του Φοιτητή Σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών

15 Πλεονεκτήματα Συμπληρωματική Λειτουργία με την Παραδοσιακή Εκπαιδευτική Διαδικασία Εκμετάλλευση των Δυνατοτήτων της Τεχνολογίας Διευκόλυνση της επικοινωνίας Διδάσκοντος - Διδασκομένου Εμπλουτισμός Μαθημάτων - Χρήση πολυμέσων – Αλληλεπίδραση - Αυτοαξιολόγηση Ευκολία ανανέωσης υλικού Ευκολία πρόσβασης μέσω Διαδικτύου χωρίς περιορισμό χώρου και χρόνου

16 Μειονεκτήματα Περιορισμός της Προσωπικής Επικοινωνίας Διδάσκοντος – Διδασκομένου Αύξηση των Υποχρεώσεων του Διδάσκοντος Απαραίτητη η Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες Υψηλό Κόστος Εξοπλισμού – Απόκτησης και Συντήρησης

17 Εν Κατακλείδι… Η τεχνολογική υποδομή υπάρχει… Τα εργαλεία υπάρχουν…
Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι δεδομένα… Αυτό που λείπει είναι το περιεχόμενο


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google