Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού  Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων  Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  Πύλες διάθεσης ελεύθερου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού  Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων  Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  Πύλες διάθεσης ελεύθερου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού  Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων  Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  Πύλες διάθεσης ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού

2  Μια αναζήτηση μαθησιακού υλικού πραγματοποιείται συνήθως με βάση εξειδικευμένα κριτήρια που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά να διαθέτει το μαθησιακό υλικό, όπως παιδαγωγικά ή τεχνικά.  Εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού και υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων:  Οι αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Repositories) είναι συστήματα που περιέχουν αποθηκευμένο μαθησιακό υλικό καθώς και κατάλληλες περιγραφές του μαθησιακού υλικού,  … ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού από τους χρήστες των συστημάτων αυτών μέσω εξειδικευμένων ερωτήσεων

3 Μαθησιακό αντικείμενο (learning object) Ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο» σημαίνει κάθε οντότητα, είτε ψηφιακή είτε όχι, η οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι περιγραφές των μαθησιακών αντικειμένων ονομάζονται μαθησιακά μετα- δεδομένα. Οι αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα:  να εισάγουν έτοιμα αντικείμενα  να χειρίζονται κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης για να δημιουργήσουν νέα αντικείμενα.  επίσης λειτουργούν ως βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού  και ολοκληρώνονται με κατάλληλα συστήματα που είναι δυνατόν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία στο περιβάλλον του Διαδικτύου (Learning Management Systems)

4 Merlot [http://www.merlot.org]

5 Ιστοχώροι που λειτουργούν ως αποθήκες μαθησιακού υλικού  Ariadne [http://www.ariadne-eu.org/]  Educational Resources Information Center (ERIC) [http://www.eric.ed.gov/],  EduSource [http://www.edusource.ca/],  World Lecture Hall (http://www.utexas.edu/world/lecture/),  Globewide Network Academy (http://www.gnacademy.org/),  Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT)  Element K (http://www.elementk.com/)  Online Learning Network (http://www.onlinelearning. net/)  DigitalThink (http://www.digitalthink.com/)  McGraw-Hill Learning Network (MHLN): MHLN (http://www.mhln.com/)  IntraLibrary (http://www.intrallect.com/)

6 Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού Οι διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού (learning resource brokers, e- learning brokers) αποτελούν συστήματα που επιτρέπουν την αναζήτηση σε ετερογενείς και διάσπαρτες πηγές μαθησιακού υλικού μέσα από ένα ενιαίο σύστημα που είναι διαθέσιμο στους χρήστες του ως μια εκπαιδευτική πύλη (portal) Οι διαμεσολαβητές δηλαδή, λειτουργούν ως ενδιάμεσοι ανάμεσα στους χρήστες που αναζητούν μεμονωμένους μαθησιακούς πόρους ή ακόμη και ολοκληρωμένα προγράμματα διδασκαλίας από απόσταση μέσω του Διαδικτύου και στα συστήματα που παρέχουν αυτούς τους πόρους και αυτές τις υπηρεσίες.

7 EducaNext (http://www.educanext.org )http://www.educanext.org

8 Ιστοχώροι που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  SeSDL (http://www.sesdl.scotcit.ac.uk ),http://www.sesdl.scotcit.ac.uk  LearnAlberta Portal (http://www.learnalberta.ca/),http://www.learnalberta.ca/  CAREO (http://careo.netera.ca),http://careo.netera.ca  COLIS (http://www.edna.edu.au/go/browse/0),http://www.edna.edu.au/go/browse/0  SMETE (http://www.smete.org/),http://www.smete.org/  MERLOT (http://www.merlot.org),http://www.merlot.org  Heal (http://www.healcentral.org/index.htm)http://www.healcentral.org/index.htm  EducaNext (http://www.educanext.org )http://www.educanext.org  European Knowledge Pool System (http://rubens.cs.kuleuven.ac.be:8989/lkptm5/intro.jsp)http://rubens.cs.kuleuven.ac.be:8989/lkptm5/intro.jsp

9 Εκπαιδευτικές Πύλες Εκπαιδευτική πύλη (portal): μια τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό, η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει το χρήστη-εκπαιδευτικό σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, ταξινομημένους σε διάφορες κατηγορίες. Εκτός από την κατευθυνόμενη πρόσβαση, πολλές πύλες, για παράδειγμα η πύλη του σχολικού δικτύου www.sch.gr, προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες: μηχανισμούς αναζήτησης, αίθουσες συζητήσεων, λογαριασμούς e-mail και υπηρεσίες ειδήσεων, κ.α.

10 Ιστοχώροι που λειτουργούν ως εκπαιδευτικές πύλες  http://www.e-yliko.gr/ http://www.e-yliko.gr/  http://www.sch.gr http://www.sch.gr  http://www.pi-schools.gr/ http://www.pi-schools.gr/  http://www.edra.ipet.gr/ http://www.edra.ipet.gr/  http://www.pekp.gr/ http://www.pekp.gr/  http://www.e-paideia.net/ http://www.e-paideia.net/  http://www.greek-language.gr http://www.greek-language.gr

11 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Αφορά προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης που στηρίζονται στο διαδίκτυο. Παιδαγωγική διάσταση (αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση):  Ανάλυση του περιεχομένου.  Ανάλυση του ακροατηρίου, της ομάδας-στόχου.  Ανάλυση των στόχων.  Ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μέσων.  Σχεδίαση προσέγγισης.  Οργάνωση.  Μέθοδοι και στρατηγικές (π.χ. παρουσίαση, έκθεση, επεξήγηση, εξάσκηση και προγύμναση –drill and practice-tutorials, παιχνίδια, άφήγηση ιστοριών, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, αλληλεπίδραση, μοντελοποίηση, διευκόλυνση, συνεργασία, μελέτη περιπτώσεων, κλπ.).

12 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Τεχνολογική διάσταση (αναφέρεται σε θέματα τεχνολογικής υποδομής στο περιβάλλον του e-learning):  Σχεδιασμός υποδομής (τεχνολογικό σχέδιο, standards, μεταδεδομένα, προσβασιμότητα, μαθησιακά αντικείμενα).  Υλικό (hardware).  Λογισμικό (software). Διάσταση διεπαφής (αναφέρεται σε μια γενική θεώρηση περιβάλλοντος ων μαθημάτων και σχετίζεται με τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες επικοινωνούν με το σύστημα. Περιλαμβάνει θέματα όπως:  Σχεδίαση σελίδων.  Σχεδίαση της παρουσίασης του περιεχομένου.  Πλοήγηση στο υλικό.  Προσβασιμότητα.  Έλεγχος ευχρηστίας (usability testing).

13 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Αξιολόγηση:  των επιμορφούμενων (μαθητών).  της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος.  του όλου συστήματος. Διαχείριση:  συντήρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος (maintenance)  κατανομή της πληροφορίας. Πρόσθετες υποστηρικτικές πηγές:  online support.  Διδακτική/συμβουλευτικη υποστήριξη.  τεχνική υποστήριξη.  υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  άλλες online υποστηρικτικές υπηρεσίες.  υποστηρικτικές υπηρεσίες offline.

14 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Ηθική διάσταση:  Κοινωνική και πολιτική επίδραση.  Πολιτισμική διασπορά.  Προκατάληψη.  Γεωγραφική διασπορά.  Ψηφιακή διανομή.  Κανόνες συμπεριφοράς.  Ιδιωτικότητα.  Λογοκλοπή (plagiarism).  Πνευματικά δικαιώματα. Θεσμική διάσταση:  Θέματα διαχειριστικά.  Θέματα ακαδημαϊκά.  Παροχή υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους.

15 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων e-learning.:  Ευκαμψία σε επίπεδο πρόσβασης μεθόδων διανομής, ταχύτητας και στρατηγικών διδασκαλίας.  Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθησιακό υλικό ανάλογα με το επίπεδο γνώσης και τα ενδιαφέροντά τους.  Η μελέτη μπορεί να γίνεται οπουδήποτε υπάρχει υπολογιστής με σύνδεση στο δίκτυο.  Ο μαθητής εργάζεται με βάση προσωπικούς ρυθμούς εργασίας και απόδοσης.  Ασύγχρονη, οπουδήποτε-οποτεδήποτε και σε πραγματικό χρόνο αλληλεπίδραση με συν- εκπαιδευόμενους και διδάσκοντες, έλεγχος πάνω στη μαθησιακή διαδικασία.  Προσαρμόζει διαφορετικά μαθησιακά στυλ και διευκολύνει τη μάθηση μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων.  Αναπτύσσει γνώση σχετικά με το Διαδίκτυο και δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή, προσόν χρήσιμο για την μετέπειτα ζωή και καριέρα τους.  Αναπτύσσει αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια τους τη μάθηση.  Οι μαθητές μπορούν να περάσουν γρήγορα ύλη που ήδη γνωρίζουν και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο να αποκτήσουν περιοχές με νέες γνώσεις ή δεξιότητες.

16 e-learning (ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση) Μειονεκτήματα της χρήσης του e-learning:  Μαθητές με μειωμένο κίνητρο ή άσχημες συνήθειες μελέτης θα μείνουν πίσω σε σχέση με άλλους.  Χωρίς την αλγοριθμική δομή των παραδοσιακών μαθημάτων, οι μαθητές μπορεί να μπερδευτούν σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν.  Οι μαθητές μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι από τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές.  Ο διδάσκων πιθανά να μην είναι πάντα διαθέσιμος, όταν οι μαθητές μελετούν ή χρειάζονται βοήθεια.  Χαμηλές ταχύτητες στο δίκτυο ή παλαιάς τεχνολογίας υπολογιστές πιθανόν να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στο μαθησιακό υλικό.  Η διαχείριση αρχείων ή online λογισμικού μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται πολύπλοκη σε μαθητή που βρίσκεται στο επίπεδο του αρχάριου σε σχέση με τις υπολογιστικές δεξιότητες.


Κατέβασμα ppt "Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού  Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων  Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  Πύλες διάθεσης ελεύθερου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google