Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Φ.Ε. ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Φ.Ε. ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Φ.Ε. ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

2 •ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Φ.Ε. •Το εκπαιδευτικό λογισμικό κατηγοριοποιείται με βάση τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία, το βαθμό αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική προσέγγιση, στις παρακάτω κατηγορίες: 3

4 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ •Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (Drill and Practice) •Λογισμικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial) •Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation) •Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving) και αυτοαξιολόγησης •Διδακτικά παιχνίδια 4

5 ΒΑΘΜΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ •Ανοικτό περιβάλλον •Κλειστό περιβάλλον ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ •Διερευνητικό λογισμικό 5

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ •Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού είναι σύνθετη υπόθεση και περιλαμβάνει την αξιολόγηση τόσο των τεχνικών όσο και των εκπαιδευτικών του χαρακτηριστικών. •Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά αξιολογούνται με βάση το γενικό πλαίσιο των τυποποιημένων κριτηρίων ISO 9126- 1, 2 και 3. 6

7 7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.Λειτουργικότητα 2.Αξιοπιστία 3.Ευχρηστία 4.Αποδοτικότητα 5.Ικανότητα τροποποιήσεων 6.Προσαρμοστικότητα

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού δεν υφίσταται μια και μόνη αποδεκτή κατηγοριοποίηση, αλλά περισσότερες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συναρτώνται, όπως είναι φυσικό, με τα κριτήρια που θέτει κανείς.

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Τα όρια ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες και στα κριτήρια αξιολόγησης μερικές φορές δεν είναι αρκούντως σαφή και είναι ενδεχόμενο η αξιολόγηση ενός λογισμικού να μην είναι απολύτως ακριβής και η κατηγοριοποίησή του τελείως ασαφής (για παράδειγμα ένα λογισμικό να χρησιμοποιείται με τελείως διαφορετικούς τρόπους και έτσι να υπάγεται ταυτοχρόνως σε περισσότερες από μια κατηγορίες). 9

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση του λογισμικού συνδέεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την πιστοποίηση του λογισμικού, δηλαδή με την επίσημη επικύρωση της ποιότητάς του. 10

11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ •Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης •Παιδαγωγικό Ινστιτούτο •ΕΑΙΤΥ •Δίκτυο από sites 11

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ •Childrens' Software Revue: Software Evaluation InstrumentChildrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument •Criteria for Evalutating Computer CoursewareCriteria for Evalutating Computer Courseware •Eau Claire (WI) Area School District: Software Evaluation FormEau Claire (WI) Area School District: Software Evaluation Form •Educator's Guide for Evaluating SoftwareEducator's Guide for Evaluating Software •ESL Software Evaluation FormESL Software Evaluation Form •ISTE: Educational Software Evaluation FormISTE: Educational Software Evaluation Form •Kathy Schrock's Software Evaluation FormKathy Schrock's Software Evaluation Form 12

13 ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ •All Star ReviewAll Star Review •California Learning Resource NetworkCalifornia Learning Resource Network •Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in BriefMultimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief •LearningWare: ReviewsLearningWare: Reviews •School House Software ReviewSchool House Software Review •Superkids Software ReviewsSuperkids Software Reviews •Through the Glass WallThrough the Glass Wall •Nova Scotia Software Evaluation ReportsNova Scotia Software Evaluation Reports 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ •Καθοδηγούμενης (από το σύστημα) διδασκαλίας (tutorials). •Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης. •Έκφρασης, επικοινωνίας, Συνεργασίας, Δημιουργίας 14

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ •Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» •Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» •Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης. 15

16 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. •http://www.eric.ed.govhttp://www.eric.ed.gov •http://www.wikipedia.orghttp://www.wikipedia.org •http://www.aace.orghttp://www.aace.org •http://www.iste.orghttp://www.iste.org •http://www.apo.gr/oldsite/showrecords.phphttp://www.apo.gr/oldsite/showrecords.php 16

17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (TUTORIALS, ΔΙΔΑΚΤΙΣΜΙΚΑ) Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το online «σχολείο» για τον προγραμματισμό του Διαδικτύου με δεκάδες διαφορετικών μαθημάτων (http://www.w3schools.com).http://www.w3schools.com

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ (DRILL AND PRACTICE). •http://www.superkids.com/aweb/tools/mathhttp://www.superkids.com/aweb/tools/math •http://score95.com/screenshots.html#http://score95.com/screenshots.html# 18

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απλά περιβάλλοντα παρουσίασης, όπως το Impress ή το PowerPoint. 19

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ http://www.newmediamedicine.com/m edical-elearning.html http://www.froguts.com/flash_content/ index.html 20

21 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Συστήματα εξ αποστάσεως διαχείρισης ρομποτικών βραχιόνων ή άλλων οντοτήτων. http://passporttoknowledge.com/hst video/video3s.html 21

22 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm http://cmap.ihmc.us http://www.smartdraw.com/specials/concept map.htm?id=201189 http://www.inspiration.com/ 22

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Λογισμικό για τη ζωγραφική http://www/kidpix.com http://www/kidpix.com http://www.microworlds.com/solutions /mwex.html

24 ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μερικά γνωστά λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Cabri, Geometer’s Sketchpad), Άλγεβρας και Αριθμητικής (FunctionProbe και Excel), Φυσικής (Interactive Physics), μοντελοποίησης (Modellus), όπως και η γλώσσα Logo και οι κλάδοι της.

25 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ •Τα sites: http://del.icio.us για social bookmarking,http://del.icio.us •http://www.imbee.com/ για νεαρούς μαθητές και http://kathyschrock.net/web20/ για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα ευρέως χρησιμοποιούμενα sites ΥouTube και MySpace: http://www.youtube.com/ και http://www.myspace.com/).http://www.imbee.com/ http://kathyschrock.net/web20/http://www.youtube.com/ http://www.myspace.com/ 25

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ H κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών, όπως οι «τυπικές» γλώσσες προγραμματισμού (όπως η C++ ή η γλώσσα Java), αλλά και περιβάλλοντα ανάπτυξης όπως το Flash http://www.adobe.com/products/flash/ http://www.adobe.com/products/flash/ 26

27 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αν πρόκειται για «λογισμικό διδασκαλίας» (tutorial), δηλαδή για λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία, το μόνο που έχει πραγματικό ενδιαφέρον είναι βέβαια η διδακτική του αποτελεσματικότητα, στο μέτρο που βοηθά τους χρήστες (μαθητές ή σπουδαστές) να «μάθουν καλύτερα» 27

28 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ •Την αξιολόγηση του περιεχομένου – εφόσον υφίσταται •Αξιολόγηση της θεωρίας μάθησης με την οποία μπορεί να συσχετιστεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ή περιβάλλον. •Αξιολόγηση της διεπαφής συστήματος-χρήστη (του interface).

29 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ •Αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος «διδακτική αποτελεσματικότητα» •Αξιολόγηση για την στήριξη της διδασκαλίας •Αξιολόγηση κόστους •Τεχνική αξιολόγηση 29


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Φ.Ε. ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google