Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση: Κρίσιμα Έργα & Παράγοντες Επιτυχίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση: Κρίσιμα Έργα & Παράγοντες Επιτυχίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση: Κρίσιμα Έργα & Παράγοντες Επιτυχίας
Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση: Κρίσιμα Έργα & Παράγοντες Επιτυχίας Στρατής Καλογρίδης Δ/ντής Τομέα Προϊόντων Λογισμικού, Όμιλος Info-Quest 30 Οκτωβρίου 2007

2 Οι Κίνδυνοι στα έργα : Μη συντονισμένες δράσεις
Οι Κίνδυνοι στα έργα : Μη συντονισμένες δράσεις Αποσπασματική ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών Μη πολιτο-κεντρική προσέγγιση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μη «φιλικές» στον Πολίτη, με πολυπλοκότητα διαχείρισης Μη ασφαλείς συναλλαγές (προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονική υπογραφή κλπ.) Έλλειψη διαλειτουργικότητας Διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σε σχέση με έργα ΤΠΕ

3 Παράγοντες Επιτυχίας :
Κεντρικός ψηφιακός σχεδιασμός Θεσμικό πλαίσιο, που θα επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Θεσμική κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, με ταυτόχρονη υλοποίηση των σχετικών έργων με τη δημιουργία ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών. Δημιουργία κεντρικών προδιαγραφών για υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θα είναι υποχρεωμένος ο κάθε φορέας να ακολουθεί, ώστε να εξασφαλίζεται πως το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική και αποτελεί μέρος ενός κεντρικού διαδικτυακού και διαλειτουργικού συστήματος Έλεγχος της επάρκειας της υποδομής του φορέα σε επίπεδο εφαρμογών εσωτερικής διαχείρισης (back office). Αξιόπιστη Ηλεκτρονική Υπηρεσία προϋποθέτει ισχυρό Back End σύστημα. Δράσεις που θα προετοιμάζουν τον φορέα να υποδεχθεί έργα Η.Δ (οργάνωση για την παρακολούθηση διεκπεραίωσης εργασίας, τυποποίηση ροών, παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων κλπ.) Αξιόπιστες Ανάδοχες Εταιρείες με συνέπεια και ποιότητα στα παραδοτέα. Αξιοποίηση πόρων του Δ’ΚΠΣ στην κατεύθυνση της σπονδυλωτής δομής και της συνέχειας των προηγούμενων παραδοτέων του Γ’ΚΠΣ, με την προϋπόθεση οι φορείς της ΤΑ να έχουν αποδείξει πως θέλουν και μπορούν να υλοποιούν με επιτυχία και αξιοπιστία ανάλογα έργα.

4 Έως τώρα Απολογισμός : Αν και ο Κεντρικός Σχεδιασμός στα έργα της Τ.Α δεν ήταν επαρκής, ο καθορισμός αυστηρού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα, ο έλεγχος στο αποτέλεσμα και την ποιότητα του παραδοτέου, με τους όποιους βαθμούς ελευθερίας, θα αποτρέψει ενδεχόμενες αστοχίες. Είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα, σημαντικές αλλαγές στο ισχύον Θεσμικό πλαίσιο της ΤΑ, για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στην δημόσια διοίκηση (ενδεικτικά πληρωμές με πιστωτική κάρτα, βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων με ευελιξίες ιδιωτικού τομέα, κατάργηση ή συγχώνευση μιας σειράς πιστοποιητικών, παροχή ειδικών κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΤΑ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα κλπ.) Η επάρκεια της υποδομής του φορέα σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και υποστήριξης εφαρμογών εσωτερικής διαχείρισης (back office) δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητική. Η έλλειψη συστημάτων διαχείρισης ροών και οργανωμένης διεκπεραίωσης εργασιών δεν επιτρέπουν την άμεση χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αξιοπιστία (πχ. η διεκπεραίωση ηλεκτρονικού αιτήματος προϋποθέτει έναν αξιόπιστο εσωτερικό μηχανισμό με σαφή χρονικά και υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων όρια).

5 Έως τώρα Απολογισμός (συνέχεια) :
Οι ανάδοχες εταιρείες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για την επιτυχή υλοποίηση των έργων. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εντοπίζεται στην εξαιρετικά μεγάλη χρονική συμπίεση των έργων προς το τέλος του Γ’ΚΠΣ (λόγω καθυστέρησης των συμβασιοποιήσεων), που αυτό με την σειρά του δημιουργεί peak που εκτοξεύει σε υπερθετικό βαθμό τις ανάγκες σε resources. Έργα που αντικειμενικά είχαν σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν σε 4 χρόνια, θα πρέπει να υλοποιηθούν σχεδόν στον μισό χρόνο (2 χρόνια). Ειδικά, έργα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά και αυξημένες ανάγκες επιτόπιας υποστήριξης των Φορέων, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον δια μέσου αξιόπιστου δικτύου περιφερειακών συνεργατών (value added cooperators). Η εμπειρία του Γ’ΚΠΣ στην συμβασιοποίηση των έργων, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην υλοποίηση έργων του Δ’ΚΠΣ, εάν θέλουμε πραγματικά τα έργα να υλοποιηθούν εντός χρόνου, εντός κόστους,  εντός φυσικού αντικειμένου, με αξιοπιστία και ποιότητα.

6 Η εξέλιξη σημαντικών και κρίσιμων έργων για την ΔΔ που υλοποιούνται από το Γ’ΚΠΣ και αφορούν τους ΟΤΑ : Εθνικό Δημοτολόγιο. Πρόκειται για την δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων στο ΥΠΕΣΔΔΑ από συνένωση όλων των τοπικών δημοτολογίων της χώρας και η συνεχής ενημέρωση της από τους ΟΤΑ. Με την ολοκλήρωση του έργου η Δ.Δ θα διαθέτει πλέον ένα εξαιρετικό εργαλείο, η αξιοποίηση του οποίου, θα δώσει τεράστια οφέλη πολλών επιπέδων (οικονομίας, εξυπηρέτησης του πολίτη, εξυπηρέτησης των φορέων της ΔΔ, εκλογικών καταλόγων κλπ.) Επίσης η κεντρική αυτή βάση θα πρέπει να αποτελέσει την μοναδιαία οντότητα του πολίτη στο σύνολο των συστημάτων της ΔΔ (ρόλοι δημότη, φορολογούμενου, ασφαλισμένου, εκλογέα κλπ.).

7

8 Στόχοι/Οφέλη Σταδιακή κατάργηση των βιβλίων
Αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών (Μεταδημότευση) Ενιαία πρότυπα (Κωδικολόγια, Πιστοποιητικά) Αποσυμφόρηση των ΟΤΑ (ΚΕΠ, Απ’ ευθείας από τους φορείς της ΔΔ κλπ.) Στατιστικά/Προβλέψεις Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών Μοναδιαία οντότητα του πολίτη στο σύνολο των συστημάτων της ΔΔ

9 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
Επάρκεια των δικτυακών υποδομών και συστημάτων Συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του έργου από το δυναμικό των ΟΤΑ και της σημαντικής προσπάθειας (καθαρισμό και προσαρμογές δεδομένων κλπ.), που απαιτείται για την ένταξη του ΟΤΑ στο ΟΠΣΕΔ Θεσμικές παρεμβάσεις για απλοποίηση του ισχύοντος πλαισίου Απ’ ευθείας χρηματοδότηση των ΟΤΑ για την περαιτέρω και αναγκαία κάλυψη τεχνικής υποστήριξης Ανάγκη για ένταξη πρόσθετου έργου τεχνικής υποστήριξης, που να καλύψει σημαντικά κενά σε ανθρώπινους πόρους που υπάρχουν στους ΟΤΑ. Στενή παρακολούθηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ και την ΚτΠ της εξέλιξης του έργου, και μετά από την ολοκλήρωση των πρώτων κυρίως έργων. Υιοθέτηση και Εφαρμογή πλαισίου διαλειτουργικότητας στους φορείς Δ.Δ

10 Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες: Πρόκειται για την ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε συμμετέχοντα Δήμο στο έργο, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Internet για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει : Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία ΔΔΠ για κάθε Δήμο Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού σε κάθε Δήμο (PCs, Printers, Scanners) για την ενημέρωση της ΔΔΠ Web Hosting των ΔΔΠ στο Δικτυακό Κόμβο του Αναδόχου Διασύνδεση των ΔΔΠ με τις BACK-OFFICE εφαρμογές του κάθε Δήμου (μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) Δημιουργία της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής δομημένης καλωδίωσης για τη διασύνδεση ενός αριθμού θέσεων εργασίας σε κάθε Δήμο με την υποδομή του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών) Δράσεις προβολής και προώθησης της ΔΔΠ στην τοπική κοινωνία του κάθε Δήμου Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο σε κάθε Δήμο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας του έργου.

11

12 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ΔΔΠ
1ος Ορίζοντας ( ) Αιτήσεις για έκδοση κάθε είδους Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για εγγραφή στα σχετικά μητρώα για συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης / αποχέτευσης για χρήση κοινόχρηστων χώρων για έκδοση άδειας για δημοτική ενημερότητα κλπ. Αιτήματα που αφορούν παράπονα / καταγγελίες καθαριότητα & περιβάλλον προτάσεις κλπ. Ηλεκτρονική Δημοσκόπηση & On line forums Προβολή αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

13 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
On Line Πληρωμές (e-payments) Δημοτικού φόρου Κλήσης Κ.Ο.Κ Ενημέρωσης προμηθευτών – δικαιούχων ΧΕ Κατάσταση τίτλων πληρωμής Καρτέλα συναλλασσομένου Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών

14 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
2ος Ορίζοντας ( ) On line Έκδοση κάθε Είδους Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης e-Procurement

15 Στόχοι/Οφέλη Η ΔΔΠ να αποτελέσει το πρόσωπο του δήμου στον έξω κόσμο
Η πληροφορία να διακινείται γρήγορα και αξιόπιστα από και προς τον δήμο Να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του δήμου, αλλά και της δημοτικής αρχής με τους πολίτες. Η βελτίωση της εικόνας του δήμου από την δομημένη διακίνηση και έγκαιρη διεκπεραίωση μιας αίτησης ή ενός αιτήματος πολίτη. Η αύξηση των εσόδων του δήμου από χρήση νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών, που θα απορρέουν από την χρήση της ΔΔΠ από τους πολίτες και την εξυπηρέτηση των. Η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών

16 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
Η συντήρηση και η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου της ΔΔΠ, μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η δημοτική αρχή οφείλει να αντιληφθεί την σημασία της Πύλης, στο ότι αποτελεί το πρόσωπο της προς τους δημότες της και τον έξω κόσμο. Το ελκυστικό περιεχόμενο και η συνεχής προσθήκη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών Εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου, για να μπορούν να υποστηρίζουν συστήματα ροών εργασίας. Εξαιρετικά μεγάλος ο κίνδυνος για την εικόνα του, εάν η διακίνηση της πληροφορίας και η διεκπεραίωση εργασιών δεν γίνεται με δομημένο τρόπο. Η μεγάλη γεωγραφική κατανομή των έργων και η αναγκαία επιτόπια τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να κινητοποιήσει τους αναδόχους στην εμπλοκή αξιόπιστων και καλά εκπαιδευμένων συνεργατών της περιφέρειας (αξιοποίηση δικτύου).

17 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (συνέχεια)
Η λειτουργική και τεχνολογική αναβάθμιση των Back Office εφαρμογών του δήμου για να μπορούν να ολοκληρωθούν με την ΔΔΠ και να υποστηρίζουν νέες ανταγωνιστικές εξωστρεφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αξιόπιστη Ηλεκτρονική Υπηρεσία προϋποθέτει ισχυρό Back End σύστημα. Εξασφάλιση στο ότι η ΔΔΠ εντάσσεται στην μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική και αποτελεί μέρος ενός κεντρικού διαδικτυακού και διαλειτουργικού συστήματος Η έλλειψη ίδιων πόρων των ΟΤΑ για την συντήρηση και επέκταση των έργων αυτών, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών ΤΠΕ, καθιστά επιτακτική την ανάγκη χρηματοδότησης των, ως τελικών δικαιούχων, από πόρους του Δ’ΚΠΣ, με την βασική προϋπόθεση να αποδείξουν ότι μπορούν και είναι σε θέση να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους από το Γ’ΚΠΣ (επιβράβευση καλού αποτελέσματος)

18 Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Υποστηριζόμενες Λειτουργικές Περιοχές: Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έργου και Δράσεων

19 Το έργο έχει ως αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών των Ν.Α., στο πλαίσιο των στόχων και των αρμοδιοτήτων των Ν.Α. καθώς και στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση Η μηχανογραφική υποστήριξη και οργάνωση των εσωτερικών – υποστηρικτικών λειτουργιών θα επιδράσει στην βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ικανοποίηση των αιτημάτων του και την διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες Τομείς, την μεταξύ τους διασύνδεση όπου αυτή απαιτείται, την δια-λειτουργικότητα με τρίτους φορείς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα τεχνολογία με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τον Πολίτη.

20 Στόχοι/Οφέλη Η υλοποίηση του έργου θα προσφέρει λύσεις σε καίριες αδυναμίες των υφιστάμενων συστημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. θα προωθήσουν την συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των τεχνικών μελετών την ενιαία διαχείριση του πρωτοκόλλου και των διακινούμενων εγγράφων την αποτελεσματική διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Ν.Α την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στις Ν.Α, με το οποίο θα εισαχθεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, της περιουσίας των Ν.Α, την συστηματική παρακολούθηση των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων, των πηγών εσόδων και του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού της Ν.Α, της διαχείρισης των αποθεμάτων και των υλικών των εκτελούμενων έργων. θα συμβάλει στην ορθολογική και αποδοτική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τέλος θα οδηγήσει στην αποτελεσματική παρακολούθηση του χρονοπρογραμματισμού των έργων.

21 Συμπερασματικά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Τ
Συμπερασματικά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Τ.Α, απαιτούνται παρεμβάσεις : Οργανωτικές/Λειτουργικές (Βασικό BPR-Προσαρμογή και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου). Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων Εκπαίδευσης προσωπικού σε απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Τ.Α. Δημιουργίας σε κάθε ΟΤΑ τμήματος-εξειδικευμένης ομάδας στελεχών, με αντικείμενο την διαχείριση του περιεχομένου και την υποστήριξη των εξωστρεφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ΔΔΠ. Ο μεγάλος κίνδυνος της αποτυχίας που εγκυμονεί, είναι ότι καλούνται οι ΟΤΑ να περάσουν σε υπηρεσίες και υποδομές υψηλών επιπέδων από τις σχετικά χαμηλές που βρίσκονται τώρα, χωρίς την διάβαση από τα ενδιάμεσα επίπεδα. Προτύπων Διαλειτουργικότητας εφαρμογών εντός του ΟΤΑ, αλλά και μεταξύ των ΟΤΑ. Επιβράβευσης καλών πρακτικών κρινόμενων από το αποτέλεσμα. Συστηματική υποστήριξη. Πίστη στο όραμα για αξιοποίηση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προς όφελος της εξυπηρέτησης του πολίτη, του δημότη και των τοπικών επιχειρήσεων.

22 Η Info-Quest, η μεγαλύτερη εταιρεία Πληροφορικής στην Ελλάδα, με μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων πιστοποιημένων συνεργατών, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής & επικοινωνιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας για μεγάλους Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, με εξειδίκευση την παροχή λύσεων στους τομείς των Τεχνολογικών Υποδομών, των Επιχειρηματικών Εφαρμογών και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών. Με φιλοσοφία τη συνεχή υποστήριξη του πελάτη, την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών, τη συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία και εξειδίκευση και τη διαρκή ανάπτυξη, η Info-Quest συγκαταλέγεται σήμερα στους μεγαλύτερους υλοποιητές σύνθετων ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής της αγοράς. Η Info-Quest εδώ και αρκετά χρόνια, συμβάλλει έτσι ώστε ο κάθε Οργανισμός να μετεξελιχθεί σε βιώσιμη και ανταγωνιστική μονάδα, με νέα συστήματα οργάνωσης, παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων, με βασικό στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την αναβάθμιση της επικοινωνίας του με τους Πολίτες.

23 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ας ορίσουμε ως στόχο αυτή την φορά το αποτέλεσμα και πως αυτό αξιοποιείται με απλό και πρακτικό τρόπο από τον πολίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση: Κρίσιμα Έργα & Παράγοντες Επιτυχίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google