Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργοταξίου και Αντιμετώπιση Αποκλίσεων Νίκος Δεπούντης Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργοταξίου και Αντιμετώπιση Αποκλίσεων Νίκος Δεπούντης Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργοταξίου και Αντιμετώπιση Αποκλίσεων
Νίκος Δεπούντης Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

2 Η Κουλτούρα σε ένα Οργανισμό είναι ποιο ισχυρή από τη στρατηγική.
René Carayol

3 Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ενός έργου; Αφορά μόνο τη διασφάλιση Ποιότητας, όπως κακώς γίνεται μέχρι σήμερα;

4 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου
Ποιότητας Εταιρίας Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Συμβατικές Απαιτήσεις Εγχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Οργάνωση Πόρων Ανθρώπινοι Πόροι Υλικά και Υπηρεσίες Εξοπλισμός Διεργασίες Γενικές Διαδικασίες Τεκμηρίωση Έλεγχος Εγγράφων Μη συμμορφώσεις Επιθεωρήσεις Έντυπα Ανασκοπήσεις Κατάλογοι Άλλα θέματα Αξιολόγηση Κινδύνων Ασφάλεια και Υγιεινή Προστασία Περιβάλλοντος Οδηγίες Εργασίας Έγγραφα Ποιότητας Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών Έντυπα και Εκθέσεις Μεθοδολογίες Οδηγίες Εργασίας

5 Μήπως στη προηγούμενη Διαφάνεια πρέπει να προσθέσουμε και αυτήν;
Το Σύστημα Ποιότητας ενός Έργου είναι μόνο αυτό που είδαμε σε σχηματική μορφή στη προηγούμενη διαφάνεια ή πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο ; Που είναι ο Έλεγχος της Ποιότητας; Μήπως η διαφάνεια είναι λειψή γιατί αφορά μόνο τη Διασφάλιση της Ποιότητας; Μήπως το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου που προβλέπει η ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ (ΦΕΚ1013/Β/2.8.01) εστιάζεται μόνο τη διασφάλιση της ποιότητας και επιτείνει μια γραφειοκρατία που αποβαίνει τελικά σε βάρος της Ποιότητας του Έργου; Προβλέπονται Σχέδια ελέγχων και Δοκιμών σε αυτήν; Μήπως στη προηγούμενη Διαφάνεια πρέπει να προσθέσουμε και αυτήν;

6 Έλεγχος Ποιότητας Έργου
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Έλεγχος Ποιότητας Συμβατικές Απαιτήσεις Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών Υλικά και Υπηρεσίες Εργασίες και Ανθρώπινοι Πόροι Εξοπλισμός Εργαστήρια Έλεγχοι και Δοκιμές Τεκμηρίωση Εγκρίσεις Επιθεωρήσεις Εκθέσεις Διαχείριση Αποκλίσεων Στατιστικές Αναλύσεις

7 Η κουλτούρα της Ποιότητας θα πρέπει να διαχέεται σε όλο το προσωπικό του Εργοταξίου.
Θα πρέπει οι άνθρωποι του Εργοταξίου να πεισθούν ότι ο Επιθεωρητής δεν είναι ο κακός συνάδελφος που προσπαθεί να βρει αποκλίσεις για να τους τιμωρήσει, αλλά ο αναγκαίος συνεργάτης τους και βοηθός στη προσπάθεια εκτέλεσης του Έργου ώστε αυτό να είναι πλήρως συμμορφούμενο με τις καθορισμένες απαιτήσεις στους καθορισμένους χρόνους παράδοσης όπως αυτά καθορίζονται στη σύμβαση ,προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Επιχείρηση και στον Κύριο του Έργου.

8 Στόχος της Επιθεώρησης δεν είναι αποκλειστικά ο Άνθρωπος- Διαχειριστής, αλλά κυρίως οι Διαδικασίες που εφαρμόζονται.

9 Τι είναι επιθεώρηση; Επιθεώρηση είναι η εξέταση ενός προϊόντος ,υπηρεσίας, διεργασίας ή εγκατάστασης ως προς τον καθορισμό της συμμόρφωσης τους σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η Επιθεώρηση διεργασιών εμπεριέχει προσωπικό, εγκαταστάσεις, τεχνολογία και μεθοδολογίες

10 Ο Επιθεωρητής πρέπει να συλλέγει και να επαληθεύει τις πληροφορίες στηριζόμενος στις αισθήσεις του
Ακοή - Ομιλία Όραση Γεύση Όσφρηση Αφή

11 Ο Επιθεωρητής ζητά απαντήσεις:
Τι; Γιατί; Πότε; Πως; Που; Ποιος;

12 Ο κύκλος μιας Επιθεώρησης
Διορθωτικές Ενέργειες και Follow up Σχεδιασμός Επιθεώρησης Διενέργεια Επιθεώρησης Προετοιμασία και Διανομή Αναφοράς

13 Ο Επιθεωρητής Κατάλληλη πιστοποίηση Γνώση των απαιτήσεων Εκπαίδευση
Επαγγελματική κρίση Εμπειρία Γνώση της Τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στη παραγωγή Να γνωρίζει πως χρησιμοποιούνται τα προς επιθεώρηση αντικείμενα Γνώση των ελλείψεων που συναντώνται συχνά Γνώση της σπουδαιότητας των αποκλίσεων που βρίσκονται στο προς επιθεώρηση αντικείμενο

14 Ο Επιθεωρητής πρέπει να είναι :
Παρατηρητικός Σχολαστικός Ανοιχτό μυαλό Επίμονος Γνώστης του προς επιθεώρηση αντικειμένου Δίκαιος Αδιάβλητος , αδέκαστος και αμερόληπτος Υπομονετικός και ευγενικός Διπλωματικός και ψυχολόγος Εξεταστικός και αναλυτικός Αποφασιστικός

15 Ο Επιθεωρητής δεν πρέπει να είναι :
Ανήσυχος ανυπόμονος και αγχώδης Ευεραίσθητος Οκνηρός Ακαταλαβίστικος ,καθόλου ομιλητικός ή με δυσκολία στην έκφραση Εύκολα επηρεάσιμος Προκατειλημμένος και κακοήθης Ισχυρογνώμων Προσβλητικός Επιρρεπής στο να πιστεύει σε κάθε τι

16 Τεχνικές Επιθεώρησης Μέτρηση Οπτικός Έλεγχος Εξέταση Λειτουργιών
Αξιολόγηση Τεκμηρίωσης

17 Είδη Επιθεωρήσεων Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ή Επιθεωρήσεις 1ου μέρους (π.χ. Εσωτερικές επιθεωρήσεις εργοταξίων) Εξωτερικές Επιθεωρήσεις ή Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (π.χ. Επιθεωρήσεις σε προμηθευτές) Εξωτερικές Επιθεωρήσεις ή Επιθεωρήσεις 3ου μέρους (π.χ. Επιθεωρήσεις από φορέα)

18 Κατηγορίες Επιθεωρήσεων
Επιθεωρήσεις Συστήματος Ποιότητας Τεχνικές Επιθεωρήσεις

19 Για την ευκολότερη διενέργεια τους, τις επιθεωρήσεις στο Εργοτάξιο μπορούμε να τις διαχωρίσουμε στις παρακάτω κατηγορίες :

20 Κατηγορίες Επιθεωρήσεων Επιθεωρήσεις (Εσωτερικές)
στο Εργοτάξιο Κάθετες Επιθεωρήσεις (Εξωτερικές) Σύστημα Ποιότητας Κατασκευή Εγκαταστάσεις τρίτων Υλικά και Εξοπλισμός Οριζόντιες Επιθεωρήσεις (Εσωτερικές)

21 Επιθεωρήσεις Συστήματος Ποιότητας Έργου.
Οι Επιθεωρήσεις στο Εργοτάξιο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Σύστημα Ποιότητας της Αναδόχου Εταιρίας. Ο συντονισμός η επίβλεψη και η διενέργεια των Επιθεωρήσεων αυτών γίνεται από τον Μηχανικό Ποιότητας του Έργου ή από άλλον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας, ή από τρίτο μέρος κατά περίπτωση

22 Ο Επιθεωρητής : Προετοιμάζει το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του Έργου σύμφωνα και με την σχετική οδηγία εργασίας που υποτίθεται ότι υπάρχει στο ΣΔΠ της εταιρίας Συντάσσει τις αναφορές επιθεωρήσεων Ελέγχει τις Οδηγίες, Εκθέσεις Επιθεωρήσεων τρίτων

23 Ο Επιθεωρητής διανέμει αντίγραφα των Αναφορών Επιθεώρησης καθώς και των συνημμένων (μη συμμορφώσεων, εκθέσεων κλπ.) αν υπάρχουν στον Διευθυντή του έργου και τον Εργοταξιάρχη. Η επιθεώρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO (Κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή/και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.) Ο Μηχανικός Ποιότητας τηρεί Αρχείο με τις εκθέσεις των εσωτερικών ή εξωτερικών επιθεωρήσεων όπου περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη Επιθεώρηση Οι επιθεωρητές που πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις αυτές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι (εσωτερικοί ή εξωτερικοί) και οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα που πρέπει να έχει καταρτιστεί

24 Επιθεωρήσεις του Έργου που αφορούν τον Έλεγχο Ποιότητας των κατασκευών.
Αυτές πραγματοποιούνται καθημερινά από τους αρμόδιους Μηχανικούς και Εργοδηγούς , από τον Μηχανικό Ποιότητας δειγματοληπτικά ή και σε τακτά χρονικά διαστήματα και από εξωτερικούς του Έργου Επιθεωρητές. Οι επιθεωρήσεις αυτού του είδους απαιτούν την εμπλοκή όλου του προσωπικού του έργου σύμφωνα και με τις παρακάτω οδηγίες. Για αυτό το λόγο το προσωπικό του Εργοταξίου θα πρέπει να είναι κατάλληλο για το είδος της επιθεώρησης που διενεργεί (τίτλοι σπουδών ,ειδικότητα, εμπειρία) και εκπαιδευμένο σύμφωνα με γραπτές οδηγίες ελέγχου. Το προσωπικό του Εργοταξίου θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί και για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Π.Ε. και το Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών.

25 Οι Αρμοδιότητες των κυρίων στελεχών για τις επιθεωρήσεις στη κατασκευή είναι:
Οι αρμόδιοι Μηχανικοί και εργοδηγοί ανά είδος εργασιών επιθεωρούν καθημερινά την εξέλιξη των εργασιών και καταγράφουν αυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ο Μηχανικός Ποιότητας του Εργοταξίου σε συνεργασία με το αντίστοιχο προσωπικό είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή ή τον συντονισμό της διεξαγωγής των Ελέγχων Ποιότητας και την καταγραφή τους. Ο επιβλέπων της υπηρεσίας υπογράφει και πιστοποιεί την αποδοχή των αποτελεσμάτων των διεξαχθέντων ελέγχων . Καλείται να παρευρίσκεται σε όλους τους ελέγχους για τους οποίους προβλέπεται στο Σχέδιο Ελέγχου και Δοκιμών -Πρόγραμμα Ενεργειών η παρουσία του (κρίσιμα σημεία ελέγχου). Όλες οι επιθεωρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το Σχέδιο Ελέγχου και δοκιμών του Έργου και τα τυχόντα επιμέρους Υπό-προγράμματα ανά Περιοχή και Είδος Εργασιών και τις οδηγίες που αυτά παραπέμπουν. Επιπλέον για τις επιθεωρήσεις θα χρησιμοποιούνται όλα, τα Σχέδια και Προδιαγραφές που καθορίζονται στην κατάσταση Ισχυόντων Ελεγχομένων Εγγραφών του Έργου .Κάθε έλεγχος θα καταγράφεται και θα αρχειοθετείται όπως καθορίζεται στη συνέχεια. Οι οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας τεκμηριώνονται σε Δελτία τα οποία είναι και τα Δελτία που θα χρησιμοποιούνται για τις καταγραφές αποτελεσμάτων Οι τυχόν ευρισκόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές (Μη Συμμορφώσεις, παρατηρήσεις και απλές αποκλίσεις) θα τεκμηριώνονται και θα παρακολουθούνται μέχρι την τελική άρση τους.

26 Όλες οι επιθεωρήσεις γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, τους Κανονισμούς , τα πρότυπα και γενικά τα ισχύοντα τεχνικά έγγραφα που αφορούν τα Υλικά, τον Εξοπλισμό και τις Εργασίες ενσωμάτωσης τους στο έργο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ακολουθούνται τα όσα προβλέπονται στο Π.Π.Ε. Στη διάθεση του προσωπικού που διενεργεί αυτές τις επιθεωρήσεις θα πρέπει με ευθύνη του Μηχανικού Ποιότητας να βρίσκεται και η Τεχνική Βιβλιοθήκη της Εταιρίας , η οποία πρέπει να περιλαμβάνει Προδιαγραφές, πρότυπα, κανονισμούς ,Οδηγίες Εργασίας, Μεθοδολογίες και Ανασκοπήσεις από παλαιά έργα (που θα πρέπει να αποτελούν και την Τεχνογνωσία της Εταιρίας για παρεμφερή έργα ή δραστηριότητες). Αυτού του είδους η επιθεώρηση θεωρείται η ποιο σημαντική για μια Τεχνική Εταιρία αφού η βασική λειτουργία της είναι η παραγωγή Έργων. Πρέπει να πραγματοποιείται συνεχώς είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά για να μην φθάσουμε σε καταστάσεις σαν τις επόμενες.

27

28 Επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις τρίτων είτε αυτό αφορά μια αρχική αξιολόγηση είτε αφορά τη παρακολούθηση της παραγωγής προμηθευομένων υλικών, κατασκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Ο Μηχανικός Ποιότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Μηχανικό πρέπει να διενεργούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις είτε προμηθευτών είτε υπεργολάβων για υλικά ή δραστηριότητες που θα ενσωματωθούν στο έργο. Σκοπός των επιθεωρήσεων αυτών είναι να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι συμβατικές απαιτήσεις κατά τη διεργασία της παραγωγής και ότι τα παραγόμενα προϊόντα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους και απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές.

29 Και στη περίπτωση αυτή συντάσσονται Αναφορές Επιθεώρησης και μαζί με τα συνημμένα , αν υπάρχουν, διαβιβάζονται στο Διευθυντή του Έργου και τον Εργοταξιάρχη για περαιτέρω ενέργειες. Για εξειδικευμένες εργασίες είναι δυνατόν οι επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις τρίτων να πραγματοποιούνται και με τη παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου ή έμπειρου εξωτερικού συνεργάτη. Για τις αρχικές αξιολογήσεις τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Π.Ε. του Έργου και στο Σ.Δ.Π. της Εταιρίας. Δυστυχώς για τη περίπτωση αυτή η επιθεώρηση πραγματοποιείται συνήθως από απόσταση με την απλή συμπλήρωση ενός copy-paste ερωτηματολογίου.

30 Επιθεωρήσεις Υλικών ή Εξοπλισμού.
Ο Επιθεωρητής ελέγχει τα Υλικά ή τον Εξοπλισμό που προμηθεύεται το εργοτάξια ως προς τη συμμόρφωση τους στις απαιτήσεις της παραγγελίας ή της σύμβασης και ως προς τα συνοδευτικά τους έγγραφα (πιστοποιητικά CE, κατά νόμο υποχρεωτικά έγγραφα κλπ.). Οι περιπτώσεις 3 και 4 μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται.

31 Ο Επιθεωρητής πρέπει να εργάζεται με check lists, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα Επιθεωρούμενα πεδία , έγγραφα Αναφοράς και Οδηγίες Ελέγχου.

32 Ανασκόπηση της σύμβασης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1 Διαχείριση Σύμβασης Ανασκόπηση της σύμβασης ISO 9001:2000 § 5.2, § , § 7.2.2, § 7.2.3 Διεργασία Διαχείρισης Έργου Διαδικασίες έναρξης Έργου, Οργάνωσης και Υποστήριξης Έργου, Εγκατάστασης και αποξήλωσης Εργοταξίων, Κλεισίματος Έργου, Διαχείρισης Συμβάσεων , Ανασκοπήσεων ΠΠΕ §1, § 4.4 Τροποποίηση σύμβασης ISO 9001:2000 § 7.2.2, § 7.2.3 Διαδικασίες Διαχείρισης Συμβάσεων , Ανασκοπήσεων ΠΠΕ § 4.4 Οι απαιτήσεις είναι επαρκώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες και έχουν κατανοηθεί. Απαιτήσεις που δεν δηλώνονται αλλά κρίνονται απαραίτητες Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της σύμβασης Επιβεβαίωση απαιτήσεων πελάτη στη περίπτωση αμφιβολιών στη σύμβαση Πλήρης τεκμηρίωση αντικειμένου με καταγεγραμμένες διαδικασίες Κατανόηση τροποποιήσεων από Πελάτη Συμβατότητα με τεύχη αρχικής σύμβασης και ισχύουσας Νομοθεσίας και Κανονιστικών διατάξεων Kick-off meeting και Αρχεία Ανασκόπησης Σύμβασης Σχέσεις με τον Κύριο του Έργου -πιθανή ύπαρξη προβλημάτων- καταγραφή ενεργειών Καταγραφή συμβατικών τευχών και λοιπών απαιτήσεων σύμβασης Σχεδιασμός Έργου Προμετρήσεις Έργου Διαχείριση Μελετών Έλεγχος Αρχικών Ενεργειών Τακτική Ανασκόπηση της Σύμβασης και έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Ανάλυση κινδύνων Καθορισμός μετρήσιμων στόχων για τη Ποιότητα Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Σύνταξη ΠΚΝΤΜΕ Έλεγχος αποτελεσματικότητας ενεργειών (π.χ. με βάση συγκεκριμένη παραληφθείσα επιστολή του Εργοδότη)

33 Οργάνωση και εκτέλεση Έργου- Έλεγχος Διεργασιών
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 2 Οργάνωση και εκτέλεση Έργου- Έλεγχος Διεργασιών ΙSO 9001:2000 § 6.3, § 6.4, § 7.5.1, § 7.5.2, § 7.5.3, § 7.5.5, § 8.2.3, § 8.2.4 Διεργασία Διαχείρισης Έργου Διαδικασίες έναρξης Έργου, Οργάνωσης και Υποστήριξης Έργου, Εγκατάστασης και αποξήλωσης Εργοταξίων, Κλεισίματος Έργου, Διαχείρισης Συμβάσεων , Ανασκοπήσεων ΠΠΕ § 2.1, 2.3, 3.1, 4.3.2, 4.4 Προγραμματισμός Ενεργειών (χρόνος, πόροι, χρήμα) Διαθεσιμότητα πληροφοριών Εγκατάσταση και Λύση Εργοταξίου Προσδιορισμός, διάθεση και διατήρηση εργοταξιακών εγκαταστάσεων Έλεγχος εργασιών κατασκευών Επιβεβαίωση διεργασιών κατασκευής Καθορισμός απαιτήσεων Ποιότητας Επιβεβαίωση εφαρμογής απαιτήσεων Ποιότητας Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Ύπαρξη τεκμηρίωσης για Υγιεινή και Ασφάλεια Ύπαρξη τεκμηρίωσης Περιβαλλοντική προστασία Ύπαρξη και Συντήρηση Τεχνικής Βιβλιοθήκης Μέθοδοι κατασκευής Ύπαρξη τεκμηρίωσης για χρονικό Προγραμματισμό Οργανόγραμμα και αρμοδιότητες Κατάρτιση Προσωπικού Εκθέσεις προόδου Τήρηση Ενημερωμένου Ημερολογίου έργου Έλεγχος χρηματορροών και οικονομική παρακολούθηση έργου Τήρηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων Εκπόνηση και Διαχείριση Κατασκευαστικών Σχεδίων Έλεγχος συγκεκριμένης δραστηριότητας του χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με συγκεκριμένη εγγραφή στο Ημερολόγιο του Έργου (ιχνηλασιμότητα σε οποιοδήποτε βάθος ενεργειών) Δειγματοληπτικός Έλεγχος Κατασκευών (π.χ Οπτικοί έλεγχοι σε σκυρόδεμα για την ύπαρξη ρηγματώσεων κυψελώσεων κλπ.)

34 Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων- Αρχεία Ποιότητας
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 3 Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων- Αρχεία Ποιότητας ISO 9001:2000 § Έλεγχος Εγγράφων , § Έλεγχος Αρχείων και § 7.5 Διεργασίες Διαχείρισης Έργου, Διαχείρισης Εγγράφων και Αρχείων Διαδικασίες Υλοποίησης Έργου, Διαχείρισης Σχεδίων και τεχνικών εγγράφων, Ελέγχου Εγγράφων και Δεδομένων, Διαχείρισης Αρχείων ΠΠΕ § 4.1 Έγκριση ως προς την επάρκεια πριν την έκδοση. Ανασκόπηση ,Αναθεώρηση και Επανέκδοση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Αναγνωρισιμότητα και Ιχνηλασιμότητα Διαθεσιμότητα στα σημεία χρήσης Ευανάγνωστα και ευκόλως αναγνωρίσιμα Ταυτότητα και ελεγχόμενη διανομή στα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης Αποφυγή χρήσης άκυρων εκδόσεων Έλεγχος Πληρότητας Μονοσήμαντη Κωδικοποίηση Αρχειοθέτηση και σωστή τήρηση φακέλων Αλληλογραφία και Πρωτόκολλο Ελεγχόμενη Διανομή Απόσυρση προηγουμένων εκδόσεων Ενημέρωση καταλόγων ελεγχομένων εγγράφων Καθορισμός υπευθύνων έγκρισης διανομής και αναθεώρησης Υποβολές Συλλογή στοιχείων για το Μητρώο του Έργου Φωτογράφηση-Βιντεοσκόπηση εργασιών Έλεγχος κωδικοποίησης, αρχειοθέτησης, διανομής (π.χ. συγκεκριμένης παραληφθείσας επιστολής) Έλεγχος κωδικοποίησης, αρχειοθέτησης, διανομής, αναθεώρησης (π.χ. συγκεκριμένου σχεδίου προς κατασκευή)

35 Αγορές υλικών και υπηρεσιών ΙSO 9001:2000 § 7.4.1, § 7.4.2, § 7.4.3
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 4 Αγορές υλικών και υπηρεσιών ΙSO 9001:2000 § 7.4.1, § 7.4.2, § 7.4.3 Διεργασία Διαχείρισης Αγορών Γενικές Διαδικασίες αγορών Υλικών και Υπηρεσιών ΠΠΕ § 3.2, § 4.3.3 Επιλογή και αξιολόγηση Χρήση αξιολογημένων προμηθευτών/ υπεργολάβων Σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις για το προϊόν Απαιτήσεις για έγκριση προϊόντος Επαλήθευση των υπό αγορά προϊόντων. Αποδεκτοί προμηθευτές/ υπεργολάβοι Αξιολόγηση Προμηθευτών Συμφωνητικά προμηθευτών / υπεργολάβων Σαφής καθορισμός απαιτήσεων για το υλικό με έλεγχο μιάς αίτησης έρευνας αγοράς Συμπλήρωση Συγκριτικού Πίνακα προσφορών και σωστή Έγκριση παραγγελιών από αρμόδιους Έγκριση υλικού από εργοδότη Παραλαβή εργασιών υπεργολάβου Εντοπισμός έλλειψης πόρων υπεργολάβων (προσωπικό, εξοπλισμό κλπ.) Διαδικασία μελετών και σωστή διαχείριση μελετών και σχεδίων Αρχεία Αγορών, Αρχεία Ποιότητας υλικών και Υπηρεσιών Έλεγχος υλικού που ενσωματώθηκε στο έργο (π.χ. εγκρίσεις από αρμοδίους, εργοδότη κλπ.)

36 Παραλαβή/ Αποθήκευση/ Αποδέσμευση υλικών
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 5 Παραλαβή/ Αποθήκευση/ Αποδέσμευση υλικών ΙSO 9001:2000 § 7.5.1, § 7.5.4, § 7.5.5 Διεργασία Διαχείρισης Έργου Διαδικασία ελέγχου Παραλαβής ,Αποθήκευσης και Αποδέσμευσης Υλικών ΠΠΕ § 3.2.4, § 3.2.5 Τεκμηριωμένες διαδικασίες χειρισμού, αποθήκευσης, συσκευασίας, διατήρησης και αποδέσμευσης υλικών Οδηγίες αποθήκευσης για αποφυγή φθοράς ή υποβάθμισης Επισήμανση υλικών (απαγόρευση χρήσης μη συμμορφούμενων και μη ελεγμένων) Παραλαβή, επιβεβαίωση, αποθήκευση και συντήρηση προϊόντων που δίνονται από πελάτη Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος υλικών Έλεγχος Καταλληλότητας συσκευασίας Συλλογή και έλεγχος πιστοποιητικών σιδηρού οπλισμού, καταγραφικών σκυροδέματος, πιστοποιητικών CE, δοκιμών τύπου κλπ. και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων Διάκριση μη συμμορφούμενων ή μη ελεγμένων Ελεγχόμενη αποθήκευση Έλεγχος με ιχνηλασιμότητα ενός συγκεκριμένου υλικού που βρίσκεται στην αποθήκη. ( πχ. για Σιδηρού οπλισμό συμφωνία heat number καρτέλας που το συνοδεύει με πιστοποιητικό) Έλεγχος με ιχνηλασιμότητα της ποσότητας ενός συγκεκριμένου υλικού που βρίσκεται στην αποθήκη με βάση το βιβλίο της αποθήκης.

37 Διαχείριση εξοπλισμού ΙSO 9001:2000 § 6.3, § 6.4, § 7.5.1, § 7.5.2
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 6 Διαχείριση εξοπλισμού ΙSO 9001:2000 § 6.3, § 6.4, § 7.5.1, § 7.5.2 Διεργασία Διαχείρισης Εξοπλισμού Γενικές Διαδικασίες Διαχείρισης Εξοπλιμού ΠΠΕ § 3.3.1 Επάρκεια εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευές Σωστή διαχείριση Στατιστικές τεχνικές Μετακινήσεις Ύπαρξη Καταλόγου Εξοπλισμού Προγραμματισμός συντήρησης Άδειες Πιστοποιημένο προσωπικό Έλεγχος τυχαίου δείγματος εξοπλισμού (π.χ. ύπαρξη των κατά το νόμο υπαρχόντων πιστοποιητικών, αναφορά του στη μεθοδολογία κλπ.) 7 Διαχείριση Οργάνων Μετρήσεων και Εξοπλισμού Ελέγχων και Δοκιμών ΙSO 9001:2000 § 7.6 Διεργασία Διαχείρισης Εξοπλισμού Διαδικασία Διαχείρισης Οργάνων Ελέγχων, Μετρήσεων και Δοκιμών ΠΠΕ § 3.3.2 Καθορισμός Οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Εξασφάλιση απαιτούμενης ακρίβειας μέτρησης Επιβεβαίωση διακρίβωσης οργάνων εργαστηριακού ελέγχου Συντήρηση εξοπλισμού ελέγχων Πρόγραμμα διακριβώσεων Εγκεκριμένες διαδικασίες διακρίβωσης και χρήσης και αρχεία Επιθεώρηση πιστοποιητικών διακρίβωσης εργολάβου και Υπεργολάβων Οδηγίες και μέθοδοι διακρίβωσης Έλεγχος λογισμικού μετρήσεων Έλεγχος διακρίβωσης τοπογραφικού οργάνου, Πιστοποιητικά οργάνων Εργαστηρίων ή εξοπλισμού μονάδας σκυροδέματος

38 Διεργασία Διαχείρισης Έργου Διαδικασία Υλοποίησης Έργου
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 8 Έλεγχοι και Δοκιμές ISO 9001:2000 § 7.1, § 8.1, § 8.2.4, § 7.4.3, § 7.5.3 Διεργασία Διαχείρισης Έργου Διαδικασία Υλοποίησης Έργου ΠΠΕ § 2.2, Τμήμα ΙΙ (Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών- Προγράμματα Ενεργειών) Διαδικασίες για τη παραλαβή υλικών Έλεγχος Ποιότητας εργασιών και κατασκευών Έλεγχοι και Δοκιμές πριν την παράδοση του Έργου Επιλογή και Διαχείριση Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου Επιλογή και Διαχείριση Εργαστηρίων Σχέδιο Ελέγχων και δοκιμών – Πρόγραμμα Ενεργειών (προγραμματισμός και απολογισμός) Τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών ,των κριτηρίων αποδοχής και της συχνότητας εκτέλεσης Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για χωματουργικά Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για σκυροδέματα Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για αρχιτεκτονικές εργασίες Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για Η/Μ Εργασίες Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για μεταλλικές κατασκευές Έλεγχος πληρότητας τηρουμένων Αρχείων Δοκιμών και Ελέγχων για οδοστρωσία Έλεγχος πιστοποιητικού δοκιμής ή ελέγχου με ιχνηλασιμότητα (Δοκίμιο Σκυροδέματος- καταγραφικό σκυροδέματος- Μελέτη Σύνθεσης -οπλισμός) Έλεγχος Πρωτοκόλλου Δοκιμής Η/Μ Εγκατάστασης με ιχνηλασιμότητα

39 Επιθεωρήσεις και Διαχείριση Προβλημάτων Επιθεωρήσεις
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 9 Επιθεωρήσεις και Διαχείριση Προβλημάτων Επιθεωρήσεις ISO 9001:2000 § 8.2.2 Διεργασία Επιθεωρήσεων Διαδικασία Επιθεωρήσεων ΠΠΕ § 4.3.1 Χειρισμός μη συμμορφώσεων ISO 9001:2000 § 8.3 Διεργασία και Διαχείρισης προβλημάτων Διαδικασία Μη συμμορφώσεων ΠΠΕ § 4.2 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες ISO 9001:2000 § , § 8.5.3 Διεργασία Διαχείρισης Προβλημάτων Διαδικασία Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών Συχνότητα βάσει κρισιμότητας/ φύσης εργασιών Κοινοποίηση Έγκαιρη επίλυση προβλημάτων Επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας ενεργειών Εντοπισμός απόκλισης Επανακατεργασία, διάθεση με επιδιόρθωση ή μη, υποβάθμιση, απόρριψη ή καταστροφή Επανέλεγχος και αποδοχή από πελάτη Ανασκόπηση μη συμμορφώσεων και παραπόνων Προσδιορισμός και ανάλυση αιτίων Ενεργοποίηση μηχανισμών πρόληψης Επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας Αλλαγή διαδικασιών και μεθόδων εργασίας Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων ποιότητας και Αρχεία Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων κατασκευής και Αρχεία Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις τρίτων και Αρχεία Έλεγχος πηγών λήψης υλικών Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων Υλικών και Εξοπλισμού και Αρχεία Κοινοποίηση Επιθεωρήσεων Διαχείριση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές Αρχεία μη συμμορφώσεων Σωστή Διαχείριση μη συμμορφώσεων Παράπονα, παρατηρήσεις πελατών Παρατηρήσεις προσωπικού Εμπειρίες από παλαιότερα έργα Έλεγχος Αρχείου Διορθωτικών ενεργειών. Καθορισμός υπευθύνων και παρακολούθηση επίλυσης αποκλίσεων Έλεγχος αποτελεσματικότητας ενεργειών που προκύπτουν από ένα τυχαίο εύρημα επιθεώρησης Έλεγχος και παρακολούθηση ενεργειών μιας συγκεκριμένης μη συμμόρφωσης ή απόκλισης Παρακολούθηση διαχείρισης απόκλισης με βάση μια συγκεκριμένη επιστολή Εργοδότη

40 Εκπαίδευση Προσωπικού ISO 9001:2000 § 6.2
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 10 Εκπαίδευση Προσωπικού ISO 9001:2000 § 6.2 Διεργασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων ΠΠΕ § 3.1 Εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης Προγραμματισμός εκπαίδευσης Εκπαίδευση προσωπικού με παροχή τεχνογνωσίας ή και εμπειριών Λήψη πιστοποιητικών απαραίτητων από τη Νομοθεσία Εκπαίδευση σε υγιεινή και Ασφάλεια Εκπαίδευση στη Ποιότητα Αποτίμηση και καταγραφή της εκπαίδευσης Εντοπισμός Αναγκών Εκπαίδευσης Προσωπικού Πραγματοποίηση Εκπαίδευσης Ύπαρξη Αρχείων Εκπαίδευσης Έλεγχος κατανόησης καθηκόντων για την εκτέλεση της εργασίας και σε σχέση με τη ποιότητα Έλεγχος πιστοποιητικών απαραίτητων από τη Νομοθεσία (π.χ. συγκολλητές, χειριστές εξοπλισμού κλπ.) Αξιολόγηση Προσωπικού 11 Συντήρηση Έργου ISO 9001:2000 § 7.5.1 Καταγεγραμμένες διαδικασίες για τη συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη όταν αυτό είναι προσδιορισμένη απαίτηση Αποσαφήνιση ευθυνών/ αρμοδιοτήτων αναδόχου, υπεργολάβων, προμηθευτών, ΚτΕ και χρηστών Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Προγραμματισμός και αξιοποίηση πόρων Πρόγραμμα Ποιότητας Εργασιών Συντήρησης Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών Συντήρησης

41 Διεργασία Ανασκοπήσεων Διαδικασίες Ανασκοπήσεων ΠΠΕ § 4.4
α/α Είδος και περιγραφή Ελέγχου Αναφορές , Προδιαγραφές, Πρότυπα (§ ISO 9001 , § ΣΔΠ Εταιρίας , § ΠΠΕ, άλλα) Βασικές Απαιτήσεις Ποιότητας Οδηγίες Ελέγχου ΕΥΡΗΜΑΤΑ 12 Ανασκοπήσεις ISO 9001:2000 § 5.4.1, § 5.6 , § 8.2 Διεργασία Ανασκοπήσεων Διαδικασίες Ανασκοπήσεων ΠΠΕ § 4.4 Μετρήσιμοι στόχοι Ποιότητας Πληροφορίες από επιθεωρήσεις, αναπληροφόρηση με πελάτη, επιδόσεις διεργασιών κατασκευής, μη συμμορφώσεις, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, ανάγκες σε πόρους Αλλαγές και προτάσεις βελτίωσης Πραγματοποίηση Συσκέψεων και καταγραφή αυτών Ύπαρξη αρχείου ανασκοπήσεων Ανασκόπηση Μεθόδων εργασιών και αξιοποίηση αποκτηθείσας Τεχνογνωσίας Έλεγχος αποτελεσματικότητας ενεργειών με βάση μια τυχαία καταγεγραμμένη σύσκεψη 13 Στατιστικές Αναλύσεις ISO 9001:2000 § 5.4.1,§ 8.1, § 8.2, § 8.4 ΠΠΕ § 2.2.2 Μετρήσιμοι στόχοι Ποιότητας – Ανάλυση Δεδομένων Διαρκής βελτίωση του συστήματος Ικανοποίηση πελάτη Επιθεωρήσεις Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Παρακολούθηση και μέτρηση έργου Συμμόρφωση με απαιτήσεις Προμηθευτές Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Έλεγχος συλλογής στατιστικά επεξεργάσιμων στοιχείων 14 Κόστος Ποιότητας ISO 9001:2000 § 5.4.1 Έλεγχος συλλογής επεξεργάσιμων στοιχείων κόστους 15 Ικανοποίηση Πελάτη ISO 9001:2000 § 8.2.1 Διεργασία πωλήσεων και επικοινωνίας με πελάτες Διαδικασία Μέτρησης και Ικανοποίησης Πελατών Παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την αντίληψη των πελατών για το ολοκληρωμένο έργο Αλληλογραφία με ΚτΕ Πρωτόκολλα Παραλαβών

42 Ποιά είναι τα κριτήρια και τα όρια Αποδοχής των ευρημάτων σε μια Επιθεώρηση σαν τη προαναφερθείσα;
Εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η επιθεώρηση. Ο Παραγγέλων την Επιθεώρηση μπορεί να προσθέσει νέα κριτήρια και όρια Αποδοχής, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους και τους σκοπούς για τους οποίους προγραμμάτισε την επιθεώρηση. (π.χ. για συλλογή στατιστικών στοιχείων ή για έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού του, για τη μέτρηση του κόστους ποιότητας κλπ.) . Οι μη συμμορφώσεις, οι διορθωτικές ενέργειες, οι αποκλίσεις και οι παρατηρήσεις ακολουθούν το κανόνα αυτόν.

43 Οδηγίες επιθεώρησης και καταγραφή ευρημάτων στις εγκαταστάσεις Τρίτων
Επιθεώρηση Συστήματος Ποιότητας Οργανισμού Επιτόπια Επιθεώρηση

44 Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια έκθεση Επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις Τρίτων
Τα στοιχεία του Οργανισμού που επιθεωρείται Τη ταυτότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγεται Απαιτήσεις, Προδιαγραφές, Έγγραφα Αναφοράς και Συμβατικά Check lists ανά περίπτωση Παρατηρήσεις και σχόλια Κάποιες απαιτούμενες μετρήσεις Υπογραφή επιθεωρητή και ημερομηνία

45 Υποδείγματα Εκθέσεων Επιθεώρησης και check lists

46

47 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ανασκόπηση Φακέλου Έργου Απαιτήσεις με βάση τη σύμβαση (προδιαγραφές, τεχνική περιγραφή), το ιδιωτικό Συμφωνητικό, τις παραδοχές της μελέτης, χρονοδιάγραμμα και ENV 1090. Περιγραφή Ενέργειας Οδηγίες Ελέγχου - Ελεγχόμενα Χαρακτηριστικά Διατύπωση ευρήματος Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή. Οργανόγραμμα, και Μεθοδολογίες Εργασίας για τη Βιομηχανοποίηση, Ανέγερση, Βαφή και τις διαδικασίες επισκευών. Αν η βαφή είναι πυράντοχη απαιτείται και μελέτη για την πυράντοχη βαφή. Κατασκευαστικά Σχέδια Τα σχέδια πρέπει να σταλούν στον Εργοταξιάρχη Σχέδιο Ελέγχου και Δοκιμών Ως πρότυπο αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το ENV και θα πρέπει να περιληφθούν σε κάθε φάση ή δραστηριότητα τα αντίστοιχα ΕΝ (πρότυπο Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών ΑΚΤΩΡ). Θα πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη αναφορά. Για μετωπικές συγκολλήσεις και συγκολλήσεις πλήρους διείσδυσης απαιτείται έλεγχος με υπερήχους 100% για πάχη ≥8 mm ή ραδιογραφικός για πάχη ≤8mm. Στη περίπτωση που πραγματοποιηθεί έλεγχος σε ποσοστό μικρότερρο από 100% και υπάρξουν ευρήματα , ο έλεγχος επεκτείνεται στο 100% Πιστοποιητικά Υλικών Έλεγχος διαθεσιμότητας πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά των υλικών θα πρέπει να είναι 3.1 Β ή 3.1 Πρέπει να περιέχονται οι μηχανικές, οι χημικές ιδιότητες και η δοκιμή κρούσης αν αυτή είναι απαιτητή από τη ποιότητα του χάλυβα. Αν το έλασμα είναι πάχους μεγαλύτερο των 30 χιλ. απαιτείται και έλεγχος UT για Lamination Ελέγχονται τα πιστοποιητικά ως προς τη συμμόρφωση της ποιότητας του χάλυβα που αναφέρεται στις παραδοχές μελέτης (πχ. S355J2G3) Έλεγχος για πιστοποιητικά κοιλοδοκών ψυχρής έλασης. Δειγματοληπτικός έλεγχος διαπίστωσης ιχνηλασιμότητας Α’ Υλών. ( πιστοποιητικά vs. Heat No. Α’ υλών) Διαδικασίες Συγκόλλησης (WPS) πιστοποιητικά διαδικασιών συγκόλλησης (WPΑR) Έλεγχος ύπαρξης θεωρημένων διαδικασιών για συγκολλήσεις Έκδοση και Θεώρηση των διαδικασιών συγκόλλησης διατμητικών ήλων σύμφωνα με ΕΝ14555 Ανασκόπηση πιστοποιητικών ηλεκτροσυγκολλητών WATC Δειγματοληπτικός έλεγχος και με ονόματα συγκολλητών και θέση συγκόλλησης.

48

49 Χωρίς μετρήσιμους στόχους και στατιστικά στοιχεία οι επιθεωρήσεις όμως θα μοιάζουν με το βράχο του Σίσυφου στο γνωστό μύθο

50 Πώς θα θέσουμε μετρήσιμους στόχους σε μια επιθεώρηση;
Αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία που ήδη έχουμε συλλέξει από εργοτάξια Καταρτίζοντας ένα Βαθμολόγιο που να συνδέεται με τις check lists που έχουμε καταρτίσει και με βάση τις οποίες πραγματοποιούμε την Επιθεώρηση. Χρησιμοποιώντας δείκτες απόδοσης στηριζόμενοι στα αποτελέσματα.

51 8 – Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση
8.3 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος 8.1 Γενικά 8.2 Παρακολούθηση και Μέτρηση 8.4 Ανάλυση Δεδομένων 8.5 Βελτίωση Μέτρηση Προϊόντος Εσωτερική επιθεώρηση Ικανοποίηση πελάτη Μέτρηση Διεργασιών Διορθωτικές Ενέργειες Προληπτικές Ενέργειες Συνεχής Βελτίωση

52 Που οφείλονται οι αποκλίσεις που εντοπίζονται σε μία επιθεώρηση εργοταξίων;
Σε προβληματικές διαδικασίες Σε άγνοια Σε Εργασιακό Άγχος Στον ωχαδερφισμό Στην υπέρμετρη Γραφειοκρατία Στις ελλείψεις που υπάρχουν στην Ελλάδα όσον αφορά τις κανονιστικές διατάξεις Στην έλλειψη εκπαίδευσης Στη λογική του ξερόλα

53 Πως διαχειριζόμαστε τις αποκλίσεις;
Κατανοώντας το πρόβλημα και επεμβαίνοντας στη ρίζα του μέσω των Ανασκοπήσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες οδηγούν σε βελτιώσεις

54 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
Νίκος Δεπούντης Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ


Κατέβασμα ppt "Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργοταξίου και Αντιμετώπιση Αποκλίσεων Νίκος Δεπούντης Σύμβουλος Ποιότητας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google