Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα.
Γνώση ή Εμπειρία; Νίκος Δεπούντης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Υπεύθυνος QA/QC Διεύθυνσης Κατασκευών Κτιριακών Έργων, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

2 Μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης , των στάσεων και των συμπεριφορών, που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

3 Ο άνθρωπος που μαθαίνει
Η Οργάνωση που μαθαίνει Ο περίγυρος που μαθαίνει

4 ...κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο, το 17,1% του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση...
% πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση Πηγή, EI Scoreboard, 2002

5 ...με τα χαμηλότερα ποσοστά μετεκπαίδευσης στις ηλικίες 20-29...
‰ ηλικίας μετεκπαίδευση Πηγή, EI Scoreboard, 2002

6 ...με το χαμηλότερο ποσοστό στη δια βίου εκπαίδευση...
‰ πληθυσμού με διά βίου εκπαίδευση Πηγή, EI Scoreboard, 2002

7 Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας κατασκευών Τεχνικών Έργων
Παρούσα κατάσταση Αγοράς και Εκπαίδευσης εξαιρετικά αδύναμη Προοπτική Διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τα Προγράμματα Σπουδών

8 Εκπαίδευση Τεχνογνωσία
Η επίτευξη των στόχων της ποιότητας απαιτεί την συνεχή βελτίωση των συμπεριφορών και πρακτικών Εκπαίδευση Τεχνογνωσία

9 Στάδια για την υλοποίηση
Βασική Εκπαίδευση με τη καλλιέργεια της κουλτούρας ποιότητας Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακά Προγράμματα εξειδίκευσης Δια Βίου εκπαίδευση των στελεχών της παραγωγής

10 Ποιο πρέπει να είναι το Σύστημα Ποιότητας για κάποιο συγκεκριμένο έργο; Πως συνδέεται με την εκπαίδευση και την εμπειρία;

11 The Project Quality System
Company Quality System Project Quality Assurance Program Contractual Requirements Company Quality System Procedures Resources Management Human Resources Material and Services Equipment General Processes General Procedures Documentation Document and Data control Non conformities Audits and Inspections Forms Review Lists Other Items Risk Assessment Health and Safety Environmental Work instructions Quality documents Inspection and Test Plan Forms and reports Method statements Work Instructions

12 Τι απαιτεί ένα Πρόγραμμα Ποιότητας;
Τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων

13 Ποιες είναι οι κύριες συμβατικές απαιτήσεις με βάση τις οποίες δομείται ένα Πρόγραμμα Ποιότητας έργου; Προδιαγραφές Έργου, Απαιτήσεις πελάτη Κανονισμοί, Standards, norms Τι ξέρουμε για αυτά;

14 Ποια είναι τα υπόλοιπα εργαλεία (περιουσιακά στοιχεία) με βάση τα οποία δομείται ένα Πρόγραμμα Ποιότητας έργου; Τεχνική Βιβλιοθήκη Εταιρίας Ανασκοπήσεις από παλαιά έργα ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

15 Τι περιλαμβάνει ένα πλήρες Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας ενός έργου;
Προληπτικό Μηχανισμό (Διασφάλιση Ποιότητας) Κατασταλτικό Μηχανισμό (Έλεγχο Ποιότητας)

16 Που πρέπει να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;
Προσωρινές Κατασκευές Μόνιμες Κατασκευές Πρώτες Ύλες και εγκαταστάσεις τρίτων Χειρισμός των υλικών και των κατασκευών στο κύκλωμα της συσκευασίας ,διακίνησης και παραλαβής

17 Ποιος ελέγχει τη ποιότητα των κατασκευών ; Διαθέτει η εταιρία κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και αντίστοιχο εξοπλισμό (δικό της ή συνεργατών) ώστε να διενεργούνται οι έλεγχοι και οι δοκιμές; Προσωπικό Εργοταξίου Εξωτερικά και Εσωτερικά Εργαστήρια Πιστοποιημένοι Ελεγκτές Οίκοι ποιοτικού Ελέγχου (Third Parties)

18 Ποιος αποφασίζει και με ποια αντικειμενικά κριτήρια για τους ελέγχους και δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και με ποια συχνότητα; Κανονισμοί, Κώδικες και Πρότυπα Ισχύουσα Νομοθεσία Προδιαγραφές του Έργου Άλλα Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας (Quality control plans) Διαδικασίες Εργασιών (Project work procedures) Μεθοδολογίες (Method statements) Οδηγίες Εργασίας (Project work instructions) Τυποποιημένα έντυπα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών και Προγράμματα Ποιότητας Υπεργολάβων και Προμηθευτών Στοιχεία που αντλούνται από την Τεχνική Βιβλιοθήκη της Εταιρίας Η Τεχνογνωσία της εταιρίας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες Ελέγχων και Δοκιμών Οι Ανασκοπήσεις με την διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών (Inspection and test plans )

19 Πως πρέπει να τεκμηριώνονται οι Έλεγχοι και οι Δοκιμές;

20 Απολογισμός και καταγραφή στα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΓΚΕΝΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ; ΕΚΔΟΣΤΕ ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ NAI ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ ) ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

21 Αρχείο Ποιότητας Έντυπα και τυποποιημένες φόρμες Check lists
Πιστοποιητικά Εκθέσεις Επιθεώρησης Εκθέσεις Δοκιμών Στατιστικές αναλύσεις Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και άλλες εκθέσεις

22 Πραγματοποιείται πάντα σωστά η συλλογή , η διαχείριση και η διάθεση της πληροφορίας;
Δυστυχώς Ποτέ Γιατί;

23 Ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα Ποιότητας;

24 Γιατί χρειάζονται οι Στατιστικές Αναλύσεις;
Αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης της εταιρίας. Ξεκαθαρίζουν τη ροή των διεργασιών και την βελτίωση της Οργάνωσης και της Επικοινωνίας Προσφέρουν καλύτερο έλεγχο των Εργασιών των προμηθευτών και των υπεργολάβων Συνεισφέρουν στον έλεγχο του κόστους με τη μείωση μερεμετιών, επισκευών και αποκαταστάσεων Συντελούν στην ανάδειξη στελεχών και την εκπαίδευση του προσωπικού Δημιουργούν στόχους και οράματα απαραίτητα για την βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών που είναι η προϋπόθεση για ένα κόσμο χωρίς επιχειρηματικά σύνορα. (Εξωστρέφεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων) Βοηθούν στην καλύτερη συντήρηση και Διαχείριση του Εξοπλισμού της εταιρίας Εγκαθιστούν τεχνογνωσία και την αναπτύσσουν

25 Πως πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας;
Με την ανάπτυξη συντήρηση και βελτίωση ενός μηχανογραφικού Συστήματος

26 Τι είναι το κόστος Ποιότητας;
κόστος πρόληψης κόστος ελέγχου Ποιότητας πρώτων υλών και πόρων που χρησιμοποιούνται κόστος ελέγχου Ποιότητας ενδιάμεσων κατασκευών κόστος ελέγχου Ποιότητας τελικών κατασκευών Κόστος χαμένης ευκαιρίας

27 Ένταξη του κόστους ποιότητας στο γενικό κοστολογικό σύστημα μιάς επιχείρησης ώστε να :
Κοστολογούνται καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια οι διάφορες εργασίες Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και εντοπίζονται τα σημεία για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης Επηρεάζεται η συμπεριφορά των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας.

28 Συντονισμένες εκπαιδευτικές δράσεις
Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων ποιότητας στις Τεχνικές Εταιρίες απαιτεί : Συντονισμένες εκπαιδευτικές δράσεις

29 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
Νίκος Δεπούντης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Υπεύθυνος QA/QC Διεύθυνσης Κατασκευών Κτιριακών Έργων


Κατέβασμα ppt "Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google