Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008

2 Ενέργειες Επιτάχυνσης, Εξυγίανσης, Στόχοι 2008 & Ολοκλήρωση του ΕΠ ΚτΠ Προϊστάμενος ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση Σ. Χριστάκος

3 Επίτευξη Δαπανών, Συμβάσεων, Εντάξεων ανά Ταμείο

4 Κοινοτική Συμμετοχή Δαπανών ανά Ταμείο

5 Διαχρονική Εξέλιξη ΕΠ ΚτΠ- Συμβάσεις (τιμές Συνολικού Κόστους) Προϋπολογισμός ΕΠ (ΣΚ): 2.675,97 εκατομ. € Συμβάσεις ΕΠ (ΣΚ): 2.789,78 εκατομ. € (104,25%)

6 Διαχρονική Εξέλιξη ΕΠ ΚτΠ – Δαπάνες (τιμές Συνολικού Κόστους & Δημόσιας Δαπάνης) Προϋπολογισμός ΕΠ (ΣΚ): 2.675,97 εκατομ. € Δαπάνες ΕΠ (ΣΚ): 1.804,15 εκατομ. € (67,4%) Προϋπολογισμός ΕΠ (ΔΔ): 2.167,47 εκατομ. € Δαπάνες ΕΠ (ΔΔ): 1.557,86 εκατομ. € (71,9%)

7 Διαχρονική Πορεία Γ΄ΚΠΣ & ΕΠ ΚτΠ

8 Επίτευξη Στόχων Συμβάσεων και Δαπανών ετών 2006 και 2007 Το 2006, το ΕΠ ΚτΠ πέτυχε τον στόχο Ν+2, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξαιρέσεων σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ. • Αίτημα Πληρωμής 29/12/2006: –ΕΚΤ 337,434,825.18€ (δημόσια δαπάνη) –ΕΤΠΑ 878,010,942.01€ (δημόσια δαπάνη) –Συνολικά για το ΕΠ ΚτΠ: Ποσοστό Συμβάσεων 87,7% και Ποσοστό Δαπανών 56,2% (δημόσια δαπάνη) Για το έτος 2007 εκκρεμεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το αίτημα εξαιρέσεων της ΕΥΔ ΨΣ σε ότι αφορά την αυτεπάγγελτη αποδέσμευση πόρων λόγω του κανόνα Ν+2. • Αίτημα Πληρωμής 28/12/2007: –ΕΚΤ 428,710,442.58€ (δημόσια δαπάνη) –ΕΤΠΑ 1,129,044,777.92€ (δημόσια δαπάνη) –Συνολικά για το ΕΠ ΚτΠ: Ποσοστό Συμβάσεων 108,48% και Ποσοστό Δαπανών 71,87% (δημόσια δαπάνη)

9 Στόχος Δαπανών 2008 2006: Επίτευξη Στόχου Ν+2 με χρήση εξαιρέσεων. 2007: Εκκρεμεί απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξαιρέσεις. EΚTEΚTETΠΑ

10 Ενέργειες ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση για το 2008 •Για να υλοποιηθούν οι στόχοι δαπανών κατά το έτος 2008 (καταληκτικό έτος πληρωμών του ΕΠ ΚτΠ) απαιτείται η αυξημένη παραγωγικότητα των φορέων υλοποίησης των έργων και των αναδόχων. •H ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση προχώρησε σε τεκμηρίωση αιτήματος προς την ΕΕ παράτασης χρόνου υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007. •Το κύριο βάρος των επιπτώσεων αφορά στις καθυστερήσεις που προκαλούνται στα εκτελούμενα και στα προς εκτέλεση έργα του ΕΠ ΚτΠ κυρίως των Αξόνων 2 και 4 που υλοποιούνται χωρικά στις 4 πυρόπληκτες περιφέρειες.

11 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Κατεύθυνση Δράσεων Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Ευρυζωνικά Δίκτυα Εξυπηρέτηση του Πολίτη Διείσδυση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενίσχυση Επιχειρήσεων Απασχόληση

12 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Ευρυζωνικότητα • Στόχος: Διείσδυση γρήγορου Internet στο 7% μέχρι το τέλος του 2008. • Σήμερα ήδη στο 10% και αναμένεται να προσεγγίσει το 15% τους επόμενους 15 μήνες. Δράσεις: • Έργο ευρυζωνικών δικτύων. Συμβασιοποίηση σε ποσοστό 95.7%. • Ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε 75 δήμους της Περιφέρειας (63 Μ€ ΣΚ). • Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 156 δήμους και 24 Τοπικές Ενώσεις Δήμων & Κοινοτήτων (19,01 Μ€ ΣΚ). • 770 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από 346 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (16,74 Μ€ ΣΚ). • Ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών (35 Μ€ ΣΚ).

13 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Εξυπηρέτηση του Πολίτη Δράσεις: • Το μεγάλο έργο του Κτηματολογίου υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Η ανάληψη των Νομικών του Δεσμεύσεων φτάνει σε ποσοστό άνω του 40%. • Δημιουργία 1.061 Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα οποία διεκπεραιώνουν 1.037 πιστοποιημένες διαδικασίες και εξυπηρετούν κατά μέσο όρο 188.598 πολίτες κάθε μήνα (μ.ο. έτους 2007). • Ολοκλήρωση οκτώ υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων σε πολίτες (φόρος εισοδήματος, εύρεση εργασίας, καταχώρηση αυτοκινήτου, έκδοση πιστοποιητικών) και επιχειρήσεις (κοινωνικές εισφορές, φορολογία, ΦΠΑ, στατιστικά δεδομένα). • Παρέμβαση «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», προϋπολογισμού 90 Μ€. Στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τους πολίτες της Περιφέρειας, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο, αφού την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αναλαμβάνουν οι ΟΤΑ όλης της χώρας. Έχουν ενταχθεί μέχρι τις 16/01/2008 έργα ύψους 88Μ€ (Π/Υ Συνολικό Κόστος), με συμβάσεις που ανέρχονται σε 39 Μ€.

14 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Εκπαίδευση Δράσεις: • 100% δικτύωση σε σχολεία και πανεπιστήμια. • 55% των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρως εξοπλισμένα. Αντίστοιχα το 81% της δευτεροβάθμιας. • Aνάπτυξη του ευρυζωνικού Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), που εξυπηρετεί πάνω από 190.000 μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. • Συνέχεια του Προγράμματος «Δες την Ψηφιακά»(12.5Μ€) που αφορά την επιδότηση αριστούχων επιτυχόντων φοιτητών για την αγορά φορητού Η/Υ. Ολοκλήρωση με επιτυχία του πρώτου κύκλου της δράσης (7.5Μ€) όπου 11.101 πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ έλαβαν φορητό υπολογιστή. • Δοκιμαστική δράση για την ενσωμάτωση του «φορητού μαθητικού υπολογιστή» στην ελληνική Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση.

15 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Επιχειρήσεις Δράσεις: • Ενίσχυση πάνω από 80.000 επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Δικτυωθείτε» (Α’ και Β’ κύκλος), των δύο κύκλων του «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Ψηφιακό Μέλλον» και «ΜΕΤΕΧΩ στην Κοινωνία της Πληροφορίας» («Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση»).  Πάνω από 12.000 πολυδραστήριοι αγρότες ενισχύθηκαν για την απόκτηση προσωπικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο.  Επιδότηση 4.268 Ελ. Επαγγελματιών και επιχειρήσεων (27 Μ€ ΔΔ) από το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΧΩ στην Κοινωνία της Πληροφορίας»  Το πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» (79 Μ€ ΔΔ) χρηματοδοτεί ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικρο- Mεσαίων Επιχειρήσεων. • Στο πλαίσιο της ΕΨΣ 2006-2013 και του Στόχου 2 «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση χρηματοδότησε με 1,75 Μ€ τη δημιουργία της «Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Συνεργασίας Επιμελητηρίων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». Αξιοποιώντας την υφιστάμενη πύλη «Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (http://www.e-boss.gr), το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου 800.000), έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν χρήσιμη επιχειρηματική πληροφόρηση και να διεκπεραιώνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές με τα 59 Επιμελητήρια της χώρας, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας μέσω ΚΕΠ.

16 Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου – Απασχόληση Δράσεις: • Συμμετοχή 57.350 ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθώς και συμμετοχή 3.650 ατόμων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE. • Κατάρτιση, μέχρι σήμερα, 83.335 καθηγητών σε ΤΠΕ και πιστοποίηση 57.776 εκπαιδευτικών.

17 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση Ως προς τα έργα με Νομικές Δεσμεύσεις, έχουν ξεκινήσει οι παρακάτω ενέργειες εξυγίανσης: –Αποδέσμευση Προϋπολογισμού Ένταξης στο ύψος των Νομικών Δεσμεύσεων (αναφέρεται σε έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως πριν την 01-01-07). –Αποδέσμευση Προϋπολογισμού Ένταξης στο ύψος των Δαπανών (αναφέρεται σε έργα ολοκληρωμένα, με δυνατότητα/αναμονή ΔΟΠ (Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης) ή με ΔΟΠ που δεν έχει διεκπεραιωθεί, που μπορούν να αποδεσμεύσουν προϋπολογισμό στο ύψος των δαπανών, επιπλέον των παραπάνω αποδεσμεύσεων στο ύψος των Νομικών Δεσμεύσεων). Ως προς τα έργα χωρίς Νομικές Δεσμεύσεις, έχουν ξεκινήσει οι παρακάτω ενέργειες εξυγίανσης: –Αποδέσμευση προϋπολογισμού από ανενεργά (“sleeping”) έργα (αναφέρεται σε έργα που έχουν έγκριση ισχύοντος ΤΔΕ πριν την 01-10- 06 και έχουν μηδενική συμβασιοποίηση έως και την 15-11-07). Έργα προς μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο –Η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση εντοπίζει τα έργα που, λόγω χρονικών περιορισμών, δεν δύνανται να ολοκληρωθούν και, δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Κλείσιμο Έργων –Η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση έχει προχωρήσει στο κλείσιμο των Προσκλήσεων 04 και 05 (σχολεία) του Μέτρου 1.1 και σύντομα θα ολοκληρώσει το κλείσιμο των έργων των ΚΕΠ.

18 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ του ΕΠ ΚτΠ •Η ΕΥΔ ΚτΠ συνεχίζει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις έργων εν εξελίξει, με προτεραιότητα στα έργα που έχουν εντοπισθεί προβλήματα διαχειριστικά ή θεσμικά ή άλλης φύσεως. •Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι: α. Δημιουργία εικόνας για την πορεία των έργων β. Βοήθεια των Τελικών Δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων τους. γ. Προσπάθεια επίσπευσης έργων τα οποία βρίσκονται σε μερική ή συνολική αδράνεια. •Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων ως προς την επίλυση προβλημάτων είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά. •Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος από τη Μονάδα Β, το 2006 πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 79 έργα (24 έργα ΕΚΤ και 55 έργα ΕΤΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 434 εκ. Ευρώ, ενώ το 2007, με τη συνδρομή του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 675 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 767 εκ. Ευρώ.

19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ του ΕΠ ΚτΠ •Κατά το χρονικό διάστημα από 1/2/2006 έως και 31/1/2008 η Μονάδα Γ’ διενήργησε ογδόντα δύο (82) τακτικούς επιτόπιους ελέγχους. •Οι έως τώρα επιτόπιοι έλεγχοι συνολικά αφορούν σε 198 έργα προϋπολογισμού 573,17 εκατομμυρίων ευρώ (15,14%). •Η Μονάδα Γ’ προχώρησε το 2007 στην εφαρμογή μεθοδολογίας δειγματοληπτικού ελέγχου των 478 σχολικών εργαστηρίων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 2.4. Η μεθοδολογία προέβλεπε τον επιτόπιο έλεγχο 29 Πράξεων σε 9 Περιφέρειες (ποσοστό 6,1% του συνολικού αριθμού των Πράξεων). •Οι συνολικές υποχρεώσεις της Μονάδας Γ΄ για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 2008, περιλαμβάνουν τον έλεγχο 75 Βασικών Τελικών Δικαιούχων, τον έλεγχο άνω των 300 Πράξεων και τον δειγματοληπτικό έλεγχο 476 σχολικών εργαστηρίων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 2.4. Με την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, θα έχει ελεγχθεί με επιτόπιο έλεγχο το 73% του συνολικού προϋπολογισμού σε Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων Πράξεων στο ΕΠ ΚτΠ, ενώ μέσω του ελέγχου των Βασικών Τελικών Δικαιούχων το ποσοστό θα ανέλθει στο 86% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συνολικά αφορούν σε 982 (4.037) έργα προϋπολογισμού άνω των 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ

20 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ του ΕΠ ΚτΠ •Το έτος 2006 πραγματοποιήθηκε η αναθεώρηση του ΕΠ ΚτΠ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Ε(2006) 6421/7-12-2006 απόφαση της. –Αποδεσμεύτηκαν 110,5 εκατομμύρια Ευρώ (62,8 εκατομμύρια Ευρώ πόροι ΕΤΠΑ και 47,7 εκατομμύρια Ευρώ πόροι ΕΚΤ) Δημόσιας Δαπάνης, από το Ε.Π. ΚτΠ, και πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις πόρων, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η επιτυχής ολοκλήρωση του Ε.Π. ΚτΠ, με τη βέλτιστη δυνατή επίτευξη των στόχων φυσικού αντικειμένου. •Στα τέλη του 2007 υποβλήθηκε νέα πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ ΚτΠ, της οποία εκκρεμεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνει στα βασικά της σημεία: –Προσαρμογή του αντικειμένου των μέτρων, με βάση την εξέλιξη του Προγράμματος και τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί –Προσαρμογή των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος –Πρόβλεψη για δράσεις που συνδέονται με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007

21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΠ •Το έτος 2006 πραγματοποιήθηκαν τρεις τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού: –Μία κατά την συνεδρίαση της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ στις 8/3/2006. –Δύο μέσω γραπτής διαδικασίας: •στις 10/2/2006 (αρ. απόφ. 398/10-2-2006), που αφορούσε στην μεταφορά πόρων 52 εκ. Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) από τα μέτρα 3.2 και 3.3 στο μέτρο 3.1, και •στις 4/12/2006 (αρ. απόφ. 2928/4-12-2006) που αφορούσε στην απεικόνιση σε επίπεδο Μέτρου των αντίστοιχων τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. •Το έτος 2007 πραγματοποιήθηκε μία τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού: –Μέσω γραπτής διαδικασίας: •τον Δεκέμβριο 2007 (αρ. απόφ. 2178/10-12-2007), που αφορούσε μόνο στη μεταφορά ποσών μεταξύ των μέτρων 1.1 και 1.3, 3.1 και 3.2, 3.4 και 3.5, ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση κάλυψης της κοινοτικής συνδρομής σε επίπεδο μέτρου στο αίτημα πληρωμής του Δεκεμβρίου 2007.

22 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΚτΠ •Οι ημερομηνίες για τις Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Πράξης και τις Βεβαιώσεις Τήρησης Υποχρεώσεων ΤΔ είναι ανελαστικές, και τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση. •Στην αναθεώρηση του ΕΠ ΚτΠ του Δεκεμβρίου2006 ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, της Ομάδας εργασίας για την μελέτη των δεικτών, του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, και της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση, καθώς και τα στοιχεία από το ΟΠΣ, και αναμορφώθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες, θέτοντας την υλοποίηση της φυσικής προόδου του Προγράμματος σε ρεαλιστικότερη βάση.

23 Δ΄ Προγραμματική Περίοδος •Το 2006 τέθηκε σε εφαρμογή η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, που αξιοποιεί και ενισχύει το ΕΠ ΚτΠ, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματική Περιόδου (2007-2013) και του νέου ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αναδεικνύοντας τις ΤΠΕ καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. •Στις 26/10/2007 εγκρίθηκε από την ΕΕ το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007- 2013), ανάμεσα στα πρώτα προγράμματα που εγκρίθηκαν για την χώρα. Το νέο πρόγραμμα έχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση, καθώς μεγάλο ποσοστό των παρεμβάσεών του αφορά στην περιφέρεια.

24 ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΔ •Το 2007 η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση ενισχύθηκε με 10 νέα στελέχη από την ΜΟΔ Α.Ε. •Από 27/12/2006 ξεκίνησε το έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση. •Στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση λειτουργεί Γραφείο Προελέγχου Προκηρύξεων & Συμβάσεων. •Στις 12/04/2007 τέθηκε σε εφαρμογή το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση, σύμφωνα προς το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ-EN—ISO 9001:2000. •Στον Δικτυακό Τόπο www.infosoc.gr παρέχεται πλήρης πληροφόρηση σχετικά με το ΕΠ ΚτΠ, χρήσιμες συνδέσεις και υλικό για ευρύτερα θέματα που αφορούν την ΚτΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο 2007, ο Δικτυακός Τόπος www.psifiakiellada.gr για την ανάδειξη και προβολή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.www.infosoc.grwww.psifiakiellada.gr

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ •Κρίσιμη παράμετρος για την ολοκλήρωση του ΕΠ ΚτΠ αποτελεί η αυξημένη παραγωγικότητα των φορέων υλοποίησης των έργων. •Υπάρχει σε εκκρεμότητα αίτημα παράτασης υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ για τα έργα των Αξόνων 2 και 4 που υλοποιούνται χωρικά στις 4 πυρόπληκτες περιφέρειες. •Ο στόχος για το 2008 είναι η ολοκλήρωση των ενεργειών εξυγίανσης του ΕΠ ΚτΠ (αποδεσμεύσεις προϋπολογισμού, διαχείριση υπερδέσμευσης, ανενεργά έργα, απεντάξεις έργων, κλπ). •Η ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση προχωρά στην οριστικοποίηση των έργων προς μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο. •Η πορεία του ΕΠ ΚτΠ το 2008 και οι επιθεωρήσεις θα είναι κρίσιμες παράμετροι για την μεταφορά πόρων μεταξύ μέτρων •Οι ημερομηνίες για τις Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Πράξης και τις Βεβαιώσεις Τήρησης Υποχρεώσεων ΤΔ είναι ανελαστικές, και τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση. •Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι το κλείσιμο του προγράμματος εντός του έτους, πέραν των περιπτώσεων έργων που θα χρειαστούν ολιγόμηνη παράταση.


Κατέβασμα ppt "7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google