Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία- Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής Αθήνα, 29/10/2007 Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία- Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής Αθήνα, 29/10/2007 Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία- Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής Αθήνα, 29/10/2007 Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

2 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 1 ο Πρόκειται για κάποιον συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή; Ερώτημα 2 ο Είναι ο κύριος στόχος η προμήθεια φορητών υπολογιστών και η διάθεσή τους σε μαθητές; Ερώτημα 3 ο Χρειάζεται ο μαθητής να έχει φορητό υπολογιστή στην τάξη; Θα τον βοηθήσει στην εκπαίδευσή του; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

3 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 4 ο Σε πόσα σχολεία θα χρησιμοποιηθεί ο φορητός υπολογιστής; Για πόσους μαθητές μιλάμε; Σε ποιες τάξεις; Σε ποια μαθήματα; Ερώτημα 5 ο Ποιος σχεδιάζει την δράση για ενσωμάτωση φορητού μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

4 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 5 ο Ποιος σχεδιάζει την δράση για ενσωμάτωση φορητού μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

5 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Ο «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή» είναι μία δράση της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» της χώρας  Η δράση σχεδιάζεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (ΕΓΨΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  Τον Μάρτιο του 2007 συγκροτήθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την υλοποίηση του έργου «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή»  Η Επιτροπή Συντονισμού διέκρινε επτά θεματικές ενότητες  Ο «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή» είναι μία δράση της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» της χώρας  Η δράση σχεδιάζεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (ΕΓΨΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  Τον Μάρτιο του 2007 συγκροτήθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την υλοποίηση του έργου «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή»  Η Επιτροπή Συντονισμού διέκρινε επτά θεματικές ενότητες

6 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Θεματικές ενότητες: • Προπαρασκευαστική διερεύνηση φορητού Η/Υ • Εξοπλισμός • Εκπαιδευτικό λογισμικό • Ηλεκτρονικά βιβλία • Δικτύωση/Ασφάλεια • Νομικά θέματα/Διαδικασία διανομής • Κατάρτιση, Γραφείο Υποστήριξης, Κοινότητα, Δοκιμαστική εφαρμογή  Θεματικές ενότητες: • Προπαρασκευαστική διερεύνηση φορητού Η/Υ • Εξοπλισμός • Εκπαιδευτικό λογισμικό • Ηλεκτρονικά βιβλία • Δικτύωση/Ασφάλεια • Νομικά θέματα/Διαδικασία διανομής • Κατάρτιση, Γραφείο Υποστήριξης, Κοινότητα, Δοκιμαστική εφαρμογή

7 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Ο «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή» είναι μία δράση της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» της χώρας  Η δράση σχεδιάζεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (ΕΓΨΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  Τον Μάρτιο του 2007 συγκροτήθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την υλοποίηση του έργου «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή»  Η Επιτροπή Συντονισμού διέκρινε επτά θεματικές ενότητες  Συγκροτήθηκαν επτά διακριτές Ομάδες Εργασίας  Κάθε ομάδα εξετάζει ένα από τα επτά θέματα  Ο «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή» είναι μία δράση της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» της χώρας  Η δράση σχεδιάζεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού (ΕΓΨΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  Τον Μάρτιο του 2007 συγκροτήθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την υλοποίηση του έργου «Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή»  Η Επιτροπή Συντονισμού διέκρινε επτά θεματικές ενότητες  Συγκροτήθηκαν επτά διακριτές Ομάδες Εργασίας  Κάθε ομάδα εξετάζει ένα από τα επτά θέματα

8 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Στόχος είναι η αξιοποίηση του «φορητού μαθητικού υπολογιστή» ως αναπόσπαστου εργαλείου εκπαίδευσης στην τάξη, μέσω μιας πρώτης δοκιμαστικής φάσης το 2008

9 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 4 ο Σε πόσα σχολεία θα χρησιμοποιηθεί ο φορητός υπολογιστής; Για πόσους μαθητές μιλάμε; Σε ποιες τάξεις; Σε ποια μαθήματα; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

10 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Καταρτίζεται σχέδιο για την δοκιμαστική ενσωμάτωση «φορητού μαθητικού υπολογιστή» στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Στο σχέδιο αυτό θα βασιστεί η υλοποίηση της δοκιμαστικής φάσης της δράσης  Καταρτίζεται σχέδιο για την δοκιμαστική ενσωμάτωση «φορητού μαθητικού υπολογιστή» στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Στο σχέδιο αυτό θα βασιστεί η υλοποίηση της δοκιμαστικής φάσης της δράσης

11 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 3 ο Χρειάζεται ο μαθητής να έχει φορητό υπολογιστή στην τάξη; Θα τον βοηθήσει στην εκπαίδευσή του; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

12 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Δοκιμαστική φάση ενσωμάτωσης του μαθητικού υπολογιστή στις σχολικές τάξεις  Αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης  Δοκιμαστική φάση ενσωμάτωσης του μαθητικού υπολογιστή στις σχολικές τάξεις  Αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης

13 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 2 ο Είναι ο κύριος στόχος η προμήθεια φορητών υπολογιστών και η διάθεσή τους σε μαθητές; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

14 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  Ο σχεδιασμός της δράσης δεν αφορά μόνο στις διαδικασίες απόκτησης και διανομής του υπολογιστή  Εστιάζει κυρίως στην ενσωμάτωσή του με αρμονικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία  Ο σχεδιασμός της δράσης δεν αφορά μόνο στις διαδικασίες απόκτησης και διανομής του υπολογιστή  Εστιάζει κυρίως στην ενσωμάτωσή του με αρμονικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία

15 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Ερώτημα 1 ο Πρόκειται για κάποιον συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή; Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής

16 Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής  «Πρόσκληση υποβολής λύσης φορητού μαθητικού υπολογιστή» (Ιούλιος 2007)  Κατατέθηκαν δύο προτάσεις (Σεπτέμβριος 2007)  Ο σχεδιασμός της δράσης δεν βασίζεται σε μία συγκεκριμένη τεχνολογική λύση  «Πρόσκληση υποβολής λύσης φορητού μαθητικού υπολογιστή» (Ιούλιος 2007)  Κατατέθηκαν δύο προτάσεις (Σεπτέμβριος 2007)  Ο σχεδιασμός της δράσης δεν βασίζεται σε μία συγκεκριμένη τεχνολογική λύση

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ


Κατέβασμα ppt "Ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία- Η προσέγγιση της Ψηφιακής Στρατηγικής Αθήνα, 29/10/2007 Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος Στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google