Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. Δεκέμβριος 2009- Ιανουάριος 2010 Μ. Παντελιά, κτηνίατρος Υπ. Αγροτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. Δεκέμβριος 2009- Ιανουάριος 2010 Μ. Παντελιά, κτηνίατρος Υπ. Αγροτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. Δεκέμβριος Ιανουάριος 2010 Μ. Παντελιά, κτηνίατρος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

2 Νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το Ε.Π.Ε.Κ.
Π.Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Π.Δ. 233/05 (ΦΕΚ Α΄281) Π.Δ. 162/09 (ΦΕΚ Α΄200) Καν. 2377/90 (L224) Καν. 470/09 (L 152)

3 Π. Δ. 259/98 «περί απαγορεύσεως της χρήσης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και τα προϊόντά τους Σε συμμόρφωση προς: την Οδηγία 96/22/ΕΚ (L125), όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2003/74/ΕΚ (L262) και 2008/97/ΕΚ (L 318) Και Την Οδηγία 96/23/ΕΚ (L125)

4 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Σκοπός α) απαγόρευση χρήσης ορισμένων ουσιών (Μέρος Α του Π.Δ.), και β) Λήψη μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους (Μέρος Β του Π.Δ.),

5 (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της) Ορισμοί: Ζώα Εκμετάλλευσης Θεραπευτική αγωγή (γονιμότητας, διακοπής ανεπιθύμητης κύησης, β-αγωνιστές τοκετόλυση, θεραπεία αναπνευστικών προβλημάτων ιπποειδών, τοκετόλυση ιπποειδών και πάθηση σκαφοειδούς και της φλεγμονής του προσοπλίου των ιπποειδών)

6 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Ζωοτεχνική Αγωγή: χορήγηση Κ.Φ. με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση σε ζώα εκμετάλλευσης για το συγχρονισμό του οίστρου και την προετοιμασία δοτριών και ληπτριών για την εμφύτευση εμβρύων και σε ζώα υδατοκαλλιέργειας για αλλαγή φύλου) Παράνομη αγωγή

7 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Απαγορεύεται η κατοχή και χορήγηση των ουσιών της Ομάδας Α, του Παραρτήματος Ι, του παρόντος Π.Δ/τος ΟΜΑΔΑ Α-Ουσίες με αναβολική δράση και μη επιτρεπόμενες Α1: Στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, άλατα & εστέρες τους Α2: Θυρεοστατικές ουσίες Α3: Στεροειδή (όπως, οιστραδιόλη 17β & στεροειδή παράγωγά της, γεσταγόνα, ανδρογόνα ,κ.ά.) Α4: Λακτόνες του ρεσορκυλικού οξέος (συμπεριλαμβανομένης της Ζερανόλης) Α5: β-αγωνιστές Α6: Ουσίες του Παραρτ. IV του Καν. 2377/90/ΕΚ

8 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Α6: Ουσίες του Παραρτ. IV του Καν. 2377/90/ΕΚ Χλωραμφαινικόλη Χλωροφόρμιο Χλωροπρομαζίνη Κολχικίνη Δαψόνη Νιτροφουράνια (συμπεριλαμβανομένης και της φουραζολιδόνης) Νιτροιμιδαζόλια (Διμετριδαζόλη, Μετρονιδαζόλη, Ρονιδαζόλη) Aristolochia spp και παρασκευάσματα

9 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Στους εργαστηριακούς ελέγχους είναι δυνατόν να ανιχνεύονται ίχνη των απαγορευμένων αυτών ουσιών, ωστόσο το εύρημα θεωρείται θετικό (μη συμμορφούμενο δείγμα) όταν υπερβαίνει το όριο απόφασης (Ccα) της μεθόδου, εξαιρουμένων όσων περιπτώσεων περιγράφει η Απόφαση 657/2002/ΕΚ, η οποία θέτει Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Απόφασης (MRPLs) για τα νιτροφουράνια, χλωραμφαινικόλη, μεδροξυπρογεστερόνη, πράσινο του μαλαχίτη και λευκομαλαχίτη (B2d ομάδα)

10 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Απαγορεύεται η κατοχή και χορήγηση ουσιών: Που δρουν ως απόθεμα Έχουν χρόνο αναμονής μεγαλύτερο των 15 ημερών μετά το πέρας της αγωγής (εκτός εάν πρόκειται για κατοχή υπό επίσημο έλεγχο) Οι όροι χρήσης τους είναι άγνωστοι

11 Trembolone allyle από το στόμα σε ιπποειδή και ζώα συντροφιάς
Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της) Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η θεραπευτική αγωγή: Trembolone allyle από το στόμα σε ιπποειδή και ζώα συντροφιάς Β-αγωνιστών σε ιπποειδή, και Β-αγωνιστών σε αγελάδες ενέσιμο για τοκετόλυση

12 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Επιτρέπεται επίσης, η Θεραπευτική αγωγή Με τεστοστερόνη, προγεστερόνη και παραγώγων τους Α) ενέσιμα για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας των ωοθηκών, ή ως Β) ενδοκολπικά σπειράματα (με εξαίρεση τα εμφυτεύματα)

13 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Απαγορεύεται συνεπώς, η σφαγή ζώων και η εμπορία προϊόντων Ζ.Π. στα οποία έχει ανιχνευθεί κάποια απαγορευμένη ουσία εκτός εάν αποδεικνύεται ότι τα ζώα αυτά έχουν υποβληθεί σε εγκεκριμένη από κτηνίατρο θεραπευτική ή ζωοτεχνική αγωγή.

14 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) ΟΜΑΔΑ Β-Κτηνιατρικά φάρμακα και επιβλαβείς ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον Β1: Αντιβακτηριακές ουσίες (+σουλφοναμιδών & κινολονών) Β2: Άλλα φάρμακα: Β2α: Ανθελμινθικά Β2b: Κοκκιδιοστατικά Β2c: Καρβαμιδικά-Πυρεθροειδή B2d: Ηρεμιστικά B2e: ΜΣΑΦ Β2f: άλλες ουσίες με φαρμακολογική δράση (π.χ. κορτικοστεροειδή) Β3: Άλλες ουσίες και επιβλαβείς ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον: Β3α: Οργανοχλωριωμένα (+Π.Χ.Δ.) Β3b: Οργανοφωσφορικά B3c: Χημικά στοιχεία B3d: Μυκοτοξίνες B3e: Χρωστικές B3f: Άλλα

15 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Όταν στους εργαστηριακούς ελέγχους ανιχνεύονται συγκεντρώσεις των παραπάνω ουσιών της Ομάδας Β΄ που υπερβαίνουν τα νομοθετημένα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων (Α.Ο.Κ.), τότε τα δείγματα θεωρούνται μη συμμορφούμενα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Α.Ο.Κ. -Καν. 2377/90 (L224) (MRLs) -Καν. 470/09 (L152) - Καν. 1881/06 (L364) - Καν. 629/08 (L173) - Απόφαση 657/2002 (L221) -Π.Δ. 497/89, όπως τροποποιείται από τη Δ/νση Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.&Τ.

16 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Ν. Α. και ο Ε.Ο.Φ. ελέγχουν χωρίς προειδοποίηση για: την παρουσία απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων που προορίζονται να χορηγηθούν σε ζώα ή την κατοχή τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος σε αποθηκευτικούς χώρους) Την παράνομη αγωγή των ζώων (λήψη νερού, βιολογικών υλικών) Τη μη τήρηση περιόδων αναμονής (άρθρο 7) Τη μη τήρηση Μ.Φ.Α. ή την ελλιπή καταχώρηση σ’ αυτό των φαρμακευτικών αγωγών Τη μη τήρηση των περιορισμών χρήσης ορισμένων ουσιών ή προϊόντων (άρθρο 5 & 6, όπως τροποποιήθηκε)

17 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Όταν κατά τους ελέγχους διαπιστώνεται η παρουσία απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων Κατάσχονται, και Τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή ή το κρέας τους τίθενται υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου επιβληθούν οι αναγκαίες κυρώσεις Και Λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαπιστούμενης παράβασης

18 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Α (Οδ. 96/22/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της)
Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν, παράγουν ή εμπορεύονται απαγορευμένες ουσίες, πρέπει να καταγράφουν: Τις παραχθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες, Τις ποσότητες που εκχωρούνται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Κ.Φ. Τα πρόσωπα προς τα οποία τις εκχωρούν ή από τα οποία τις αγοράζουν. Οι Δ.Κ. των Ν.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ. πρέπει να επιθεωρούν αιφνιδιαστικά τις παραπάνω επιχειρήσεις.

19 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου)
Ορισμοί-1: Κατάλοιπa: όλες οι φαρμακολογικώς ενεργές ουσίες καθώς και τα προϊόντα μεταβολισμού τους που παραμένουν στα τρόφιμα που λαμβάνονται από ζώα που χορηγήθηκε το εν λόγω Κ.Φ. Αρμόδια Αρχή: ΔΚΔΥ ή κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εφαρμογή του Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων Επίσημο Δείγμα: δείγμα που λαμβάνεται από την Α.Α. που φέρει για την ανίχνευση καταλοίπων ουσιών την ένδειξη του είδους, της φύσης, της ποσότητας, της μεθόδου δειγματοληψίας καθώς και στοιχεία για το φύλο και την προέλευση του ζώου ή του ζωικού προϊόντος

20 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Ορισμοί-2: Εγκεκριμένο Εργαστήριο: εγκεκριμένο από την Α.Α. για την εξέταση επίσημου δείγματος με σκοπό την ανίχνευση καταλοίπων Παρτίδα Ζώων: ομάδα του ίδιου είδους, ίδιας ηλικίας, ίδιας εκμετάλλευσης που έχουν εκτραφεί ταυτόχρονα και υπό ομοιογενείς συνθήκες

21 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Τα άρθρα περιλαμβάνουν πληροφορίες για: Α) Το Σχέδιο Επιτήρησης (Σ. Ε.) καταλοίπων ουσιών σε ζώντα ζώα ή πρωτογενή προϊόντα Ζ.Π., βιολογικά υγρά, νερό, κ.λ.π. Β) Το συντονισμό του Σ. Ε. που ανατίθεται στη Δ.Κ.Δ.Υ. του Υπ.Α.Α.Τ. Γ) την αξιολόγηση πληροφοριών και διαβίβαση αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε.Κ. στην Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, και Δ) τους αυτοελέγχους και τη συνυπευθυνότητα των φορέων

22 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Αυτοέλεγχος και συνυπευθυνότητα φορέων-1 Καταχώρηση ζώων εκμετάλλευσης σε μητρώο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής Διενέργεια Αυτοελέγχων από τους υπεύθυνους εγκαταστάσεων α΄μεταποίησης διασφάλιση ότι έχουν τηρηθεί οι χρόνοι αναμονής, τα ζώα ή/και τα προϊόντα τους δεν παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων ανώτερα των επιτρεπομένων Α.Ο.Κ., ούτε ίχνος απαγορευμένων ουσιών και να τηρούνται γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μεριμνούν ώστε οι αρμοδιότητες και η ευθύνη των κτηνιάτρων που παρακολουθούν τις κτηνιατρικές εκμεταλλεύσεις να καλύπτουν και τον έλεγχο των συνθηκών εκτροφής και των μορφών αγωγής

23 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Αυτοέλεγχος και συνυπευθυνότητα φορέων-2 Ο κτηνοτρόφος καταχωρεί σε μητρώο την ημερομηνία και τη φύση της αγωγής και οι συνταγές διατηρούνται για 5 χρόνια Ο κτηνίατρος καταχωρεί σε μητρώο την αγωγή και το χρόνο αναμονής και διατηρείται για 3 χρόνια (K.Υ.Α /1998 (Β΄456) )

24 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Επίσημοι Έλεγχοι (Άρθρο 22) Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων ελέγχων, η Α.Α. μπορεί να διενεργεί επίσημους δειγματοληπτικούς ελέγχους: Στα στάδια παρασκευής, χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και πώλησης ή απόκτησης των ουσιών της ομάδας Α του Παραρτήματος Ι, Στα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής των ζωοτροφών, Σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ζώων και πρωτογενών προϊόντων Ζ.Π.

25 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Επίσημοι Έλεγχοι (Άρθρο 22) Οι έλεγχοι έχουν ιδίως ως αντικείμενο την κατοχή ή την παρουσία απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων τα οποία προορίζονται για χορήγηση σε ζώα με σκοπό την πάχυνση ή την παράνομη αγωγή Όταν πιθανολογείται απάτη και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος , εφαρμόζονται τα άρθρα 28 έως 31 του παρόντος Π.Δ/τος

26 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Μέτρα που Λαμβάνονται σε περίπτωση παράβασης Παράνομη Αγωγή: διατάξεις των άρθρων και του Κεφ. V του Π.Δ. 259/98  η κτηνοτροφική εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημο έλεγχο, ειδική σήμανση των ζώων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, άμεση διενέργεια επίσημης δειγματοληψίας, έρευνα για την παρουσία των εν λόγω ουσιών ή προϊόντων τους σε επίπεδο παρασκευής, χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς, χορήγησης, διανομής και πώλησης ή απόκτησης των ουσιών, όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες

27 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Μέτρα που Λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης Υπέρβαση Α.Ο.Κ.: Όταν πιθανολογείται απάτη και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εφαρμόζονται τα άρθρα 28 έως 31 του Π.Δ.  έρευνα στην εκμετάλλευση καταγωγής ή προέλευσης, απαγόρευση εξόδου από την συγκεκριμένη εκμετάλλευση ή εγκατάσταση ζώων ή/και των προϊόντων τους για ορισμένη χρονική περίοδο, κ.λ.π. Επανειλλημένη υπέρβαση Α.Ο.Κ.: διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων επί τουλάχιστον έξι μήνες της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης ή εγκατάστασης ζώων ή/και των προϊόντων τους και παρακράτηση προϊόντων ή σφάγιων μέχρι να γίνουν γνωστά τα εργαστηριακά αποτελέσματα  κατάσχεση

28 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Μέτρα που Λαμβάνονται σε περίπτωση παράβασης Όταν η εξέταση διενεργήθηκε σε ζώα ή προϊόντα Ζ.Π. που προέρχονται από άλλο Κ-Μ, η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ειδοποιεί τη ΔΚΔΥ, η οποία ζητεί αιτιολογημένα από την Α.Α. αυτού του Κ-Μ να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα. Όταν η εξέταση αφορά προϊόντα ή ζώα που εισάγονται από Τ.Χ., το ΣΥΚΕ ή η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ειδοποιεί τη ΔΚΔΥ η οποία ζητεί με τη σειρά της, τη λήψη μέτρων από την Επιτροπή της Ε.Ε. σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες.

29 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Διοικητικές - Ποινικές Κυρώσεις περιγράφονται: Ν. 2538/97 Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ Α 95) Καν. 852/2004, άρθρο 9 (L226)

30 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Ο επίσημος κτηνίατρος ενός σφαγείου πρέπει σε υποψία ή βεβαιότητα ότι τα προσκομιζόμενα ζώα έχουν υποβληθεί σε παράνομη αγωγή : Να φροντίζει ώστε τα ζώα να σφάζονται χωριστά Να δεσμεύει τα σφάγια ή τα παραπροϊόντα τους και να αναθέτει τη διενέργεια όλων των δειγματοληψιών προς ανίχνευση των εν λόγω ουσιών Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, να διατάσσει την παράδοση του κρέατος και των παραπροϊόντων του σε εργοστάσιο μεταποίησης υψηλού κινδύνου, χωρίς αποζημίωση ούτε αντιστάθμισμα

31 Π. Δ. 259/98 (ΦΕΚ Α΄191) Μέρος Β (Οδ. 96/23/ΕΚΛήψη Μέτρων Ελέγχου
Ο επίσημος κτηνίατρος ενός σφαγείου πρέπει σε υποψία ή βεβαιότητα ότι τα προσκομιζόμενα ζώα έχουν υποβληθεί σε επιτρεπόμενη μεν αγωγή, αλλά δεν έχουν τηρηθεί οι χρόνοι αναμονής μπορεί να αναβάλλει τη σφαγή. Σε επείγουσες περιπτώσεις όταν δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί η σφαγή, παρακρατούνται τα σφάγια και τα παραπροϊόντα τους μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, οπότε είτε κατάσχονται είτε αποδεσμεύονται.

32 Νομοθεσία σχετιζόμενη με την εφαρμογή του Ε.Π.Ε.Κ.
Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 259/98Στρατηγική Δειγματοληψίας (αιφνίδιο χαρακτήρα, κριτήρια δειγματοληψίας (στοχοθετημένη)) Παράρτημα ΙV του Π.Δ. 259/98 Επίπεδα και Συχνότητα Δειγματοληψίας Απόφαση 97/747/ΕΚ (L303) «περί καθορισμού επιπέδων και συχνοτήτων δειγματοληψίας» Απόφαση 98/179 (L65) «περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων για την επίσημη δειγματοληψία»

33 Νομοθεσία σχετιζόμενη με την εφαρμογή του Ε.Π.Ε.Κ.
Καν. 2377/90 (L224) «περί θέσπισης κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό Α.Ο.Κ. κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα Ζ.Π.» Καταργείται (εκτός των παραρτημάτων) από Καν. 470/09 (L 152) «για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό Α.Ο.Κ. κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα Ζ.Π., για την κατάργηση του Καν. 2377/90 του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του Καν. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου»

34 Κανονισμός 2377/90 θέσπιζε κοινοτικές διαδικασίες για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης Ορίζει Επιτρεπόμενες και Απαγορευμένες ουσίες Θεσπίζει τα ανώτατα όρια καταλοίπων-MRLs

35 ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
Κανονισμός 2377/90 Αναγκαιότητα θέσπισης Α.Ο.Κ. Χορήγηση Κ.Φ.  ύπαρξη καταλοίπων σε τρόφιμα Ζ.Π. Επιστημονική & Τεχνολογική πρόοδος  ανίχνευση καταλοίπων ουσιών σε όλο και χαμηλότερες συγκεντρώσεις Καθορισμός Α.Ο.Κ. με γενικώς αναγνωρισμένες αρχές αξιολόγησης της ασφάλειας  Προστασία της Δημόσιας Υγείας Η Χρήση Κ.Φ. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γεωργική παραγωγή Καθορισμός διαφορετικών Α.Ο.Κ. για ένα κατάλοιπο  παρεμπόδιση ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

36 Κανονισμός 2377/90 Παράρτημα Ι ουσίες με οριστικά όρια ανά υπόστρωμα
Παράρτημα ΙΙ ουσίες χωρίς όρια αλλά με τήρηση χρόνου αναμονής και προσδιορισμό χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ ουσίες με προσωρινά όρια Παράρτημα ΙV ουσίες χωρίς όριο  απαγορευμένες ουσίες

37 Κανονισμός 470/09 Αυξημένος χρόνος αξιολόγησης φακέλων Κ.Φ.
Δυσχέρεια στο εμπόριο τροφίμων λόγω αναγκαιότητας θέσπισης Α.Ο.Κ. σε τρόφιμα όπως, π.χ. μέλι, αυγά, ψάρι κ.λ.π. Δυσχέρεια καθορισμού χρόνου αναμονής στις άδειες κυκλοφορίας Κ.Φ. αφού τα Α.Ο.Κ. αποτελούν σημείο αναφοράς Έγκριση μικρού αριθμού Κ.Φ. τα τελευταία χρόνια Ανάγκη ύπαρξης Κ.Φ. για αντιμετώπιση ειδικών παθήσεων Ανάγκη ύπαρξης ειδικών αγωγών ώστε να αποφευχθεί η κακή ή η παράνομη χρήση ουσιών Βιοκτόνα Η Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσει και τα Α.Ο.Κ. του Codex Alimentarius Σκέψη να συμπεριληφθούν σε Κανονισμό και Α.Ο.Κ. λόγω περιβαλλοντικής ρύπανσης ή φυσικών μεταβολιτών των ζώων και πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων Ανάγκη απλούστευσης και συγκέντρωσης όλων των Α.Ο.Κ. σε ένα νομοθέτημα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Καν. 2377/90 (εκτός των παραρτημάτων του) από τον Καν. 470/09

38 Κανονισμός 470/09 Ορισμοί-1 Ανώτατο Όριο Καταλοίπων: ανώτατη συγκέντρωση καταλοίπων μίας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, η οποία μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης Σημείο Αναφοράς για Δράση: το επίπεδο καταλοίπων μίας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας το οποίο καθορίζεται με σκοπό τον έλεγχο σε περίπτωση ορισμένων ουσιών για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί Α.Ο.Κ.

39 Κανονισμός 470/09 Ορισμοί-2 Κατάλοιπα φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών: όλες οι φαρμακολογικά ενεργές ουσίες, εκφρασμένες σε ppm ή ppb νωπού βάρους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για δραστικές ουσίες, έκδοχα ή προϊόντα αποδόμησης, και οι μεταβολίτες τους που παραμένουν στα τρόφιμα τα οποία παράγονται από τα ζώα Α.Η.Π. Ζώα παραγωγής τροφίμων: ζώα που εκτρέφονται, διατηρούνται, σφάζονται ή συλλέγονται με σκοπό την παραγωγή τροφίμων

40 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Κανονισμός 470/09 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Όταν κρίνεται σκόπιμο για να εξασφαλιστεί η διενέργεια ελέγχων σε τρόφιμα Ζ.Π. που εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 882/2004, η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει σημεία αναφοράς για δράση για τα κατάλοιπα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών που δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση, σύμφωνα με τα παραρτήματα του Καν. 2377/90 και τις τροποποιήσεις του, όπως ενσωματώθηκαν στον παρόντα Κανονισμό. Τα σημεία αναφοράς για δράση επανεξετάζονται τακτικά με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την έκβαση των ερευνών και των αναλυτικών δοκιμών και την τεχνολογικά πρόοδο.

41 Κανονισμός 470/09 Κυκλοφορία τροφίμων
Τα Κ-Μ δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν ούτε να εμποδίζουν την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά τροφίμων Ζ.Π. για λόγους που σχετίζονται με τα Α.Ο.Κ. ή τα Σημεία Αναφοράς για Δράση όταν τηρείται ο παρόν Κανονισμός και τα μέτρα εφαρμογής του.

42 Κανονισμός 470/09 Διάθεση στην αγορά
Τρόφιμα Ζ.Π. θεωρείται ότι δε συμμορφώνονται προς την κοινοτική νομοθεσία, όταν περιέχουν κατάλοιπα μίας φαρμακολογικής ουσίας, η οποία: Α) έχει ταξινομηθεί σε κάποιο από τα Παραρτήματα και το επίπεδο καταλοίπων στο τρόφιμα υπερβαίνει το Α.Ο.Κ. ή/και Β) δεν έχει ταξινομηθεί σε κάποιο από τα Παραρτήματα ή υπερβαίνει το Σημείο Αναφοράς για Δράση

43 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. Δεκέμβριος 2009- Ιανουάριος 2010 Μ. Παντελιά, κτηνίατρος Υπ. Αγροτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google