Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμος για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμος για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νόμος για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

2 2 Ο Ν.3869 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. Τα στάδια της διαδικασίας είναι τα εξής : 1.Προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού 2.Επιδίωξη δικαστικού συμβιβασμού 3.Δικαστική ρύθμιση οφειλών Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010 (στάδιο 1), ενώ τα Ειρηνοδικεία θα ξεκινήσουν να δέχονται αιτήσεις (στάδιο 2) μετά την πάροδο πέντε μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 03 Αυγ 2010. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: •έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης •προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο •προέρχονται από διοικητικά πρόστιμα •προέρχονται από χρηματικές ποινές •προέρχονται από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης •προέρχονται από τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου •προέρχονται από εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Ποιους καλύπτει o Νόμος 3869

3 3 Τα 3 στάδια του Νόμου Στάδιο 1 - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (λεπτομέρειες στη σελίδα 4) •Υποχρεωτικό στάδιο κατά το οποίο ο οφειλέτης επιδίδεται σε προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές του, με τη μεσολάβηση αρμόδιων φορέων ή δικηγόρου. Σε περίπτωση συμφωνίας, όλα λήγουν εδώ Στάδιο 2 - Αίτηση στο Ειρηνοδικείο και Επιδίωξη Δικαστικού Συμβιβασμού •Ο οφειλέτης υποχρεούται να αποδείξει εγγράφως ότι το τελευταίο εξάμηνο κατέβαλλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία δε καρποφόρησε •Ο οφειλέτης προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα και η επιδίωξη δικαστικού συμβιβασμού γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης, με τη μεσολάβηση των αρμόδιων φορέων Στάδιο 3 - Δικαστική Ρύθμιση •Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών •Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση δε μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση από τον οφειλέτη πριν την πάροδο ενός έτους. Διαγραμματική απεικόνιση του Ν.3869

4 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πιστωτές οφείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να παραδώσουν στον οφειλέτη, χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ακολουθεί το υποχρεωτικό στάδιο κατά το οποίο οι πιστωτές επιδιώκουν συμβιβασμό με τους πιστωτές τους, με τη συμβολή αρμόδιων φορέων (Συνήγορος του Καταναλωτή, Ένωση Καταναλωτών, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, Δικηγόρος, Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - θα εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση). Σε περίπτωση συμφωνίας, όλα λήγουν στο στάδιο αυτό (προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη όλων των πιστωτών και σύνταξη σχετικού πρακτικού, το οποίο επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και η επικύρωσή του αποτελεί τίτλο εκτελεστό). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο πελάτης ενημερώνεται ότι πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα για την έκδοση βεβαίωσης οφειλών, αυτοπροσώπως ή μέσω του φορέα που τον εκπροσωπεί. Το αίτημα υποβάλλεται σε κατάστημα της Τράπεζας και μόνο σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις που ο πελάτης / οφειλέτης αδυνατεί να επισκεφθεί κατάστημα της Τράπεζας λόγω μη ύπαρξης οικείου καταστήματος στην περιοχή κατοικίας του, ενημερώνεται από το Marfin Direct για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησής του. Για την υποστήριξη του Δικτύου των Καταστημάτων σε πιθανά ερωτήματα επί του Νόμου και της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί από τη Δ/νση Είσπραξης Χρεών υπηρεσία Help Desk και συγκεκριμένα για απαιτήσεις: Οριστικής Καθυστέρησης (δηλ. καταγγελμένες/διαγραμμένες) υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κα Ρούλα Δήμου (τηλ. 210 9003421), με αντικαταστάτρια την κα Μαρίνα Ρούσσου (τηλ. 210 9003416) Προσωρινής Καθυστέρησης υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κα Ελένη Δασούλα (τηλ. 210 9003432), με αντικαταστάτη τον κο Αγγελή Χασάπη (τηλ. 210 9003426) SBL – ΑΑΛ υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κος Αναστάσιος Δρίβας (τηλ. 210 9003461), με αντικαταστάτη τον κο Ιωάννη Τουλούπη (τηλ. 210 9003452) Στάδιο 1 - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

5 5 Εφόσον μετά την παραλαβή της βεβαίωσης οφειλών ιδιωτών Ν.3869 ο πελάτης προσέλθει σε κατάστημα, πιθανόν συνοδευόμενος από εκπρόσωπο φορέα (παρ. 2.3) και αιτηθεί ρύθμιση της αποπληρωμής των οφειλών του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού που ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου 3869, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των καταστημάτων παραλαμβάνουν την αίτησή του πάνω στο ειδικό έντυπο της Τράπεζας, καθώς και τα εκ του Νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο πιστούχος. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι πιθανό να παραληφθούν μέσω του φορέα που εκπροσωπεί τον πελάτη. Τα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνουν: •Αίτηση του οφειλέτη •Κατάσταση εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου –φορολογική δήλωση, κατάσταση μισθοδοσίας ή σύνταξης •Κατάσταση της περιουσίας οφειλέτη και συζύγου – Ε9 •Κατάσταση οφειλών σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με διαχωρισμό σε ενήμερες οφειλές και ληξιπρόθεσμες •Στοιχεία που δηλώνουν / επιβεβαιώνουν τυχόν προβλήματα υγείας ή ανεργία •Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των ανωτέρω •Δήλωση για το ποιο από τα ακίνητά του αποτελεί την κύρια κατοικία του (εφόσον διαθέτει τέτοια) Εφόσον τα έγγραφα προσκομιστούν στο κατάστημα (από τον πελάτη ή τον φορέα που τον εκπροσωπεί), τότε το κατάστημα οφείλει να αποστείλει στην Δ/νση Είσπραξης Χρεών: 1.Το ενυπόγραφο αίτημα του πελάτη (σημ.: έχοντας πραγματοποιήσει SV) στο φαξ 210 9003399 που θα εξυπηρετεί τις σχετικές με το Ν.3869 εργασίες 2.Τα σχετικά (συνημμένα στο αίτημα) πρωτότυπα δικαιολογητικά/αίτηση με εσωτερική αλληλογραφία και ακολούθως, 3.Να επικοινωνήσει με την Δνση Είσπραξης Χρεών προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή τους. Τέλος, για το σύνολο των παραπάνω (1-2), οφείλει να δημιουργήσει σχετικό φυσικό αρχείο. Τα στάδια 2 και 3 του Ν.3869 δεν απαιτούν καμία εμπλοκή του Δικτύου των καταστημάτων. Ερωτήσεις και λοιπά αιτήματα πελατών θα πρέπει να προωθούνται στη Διεύθυνση Είσπραξης Χρεών Στάδιο 2 - Αίτηση στο Ειρηνοδικείο και επιδίωξη δικαστικού συμβιβασμού


Κατέβασμα ppt "Νόμος για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google