Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 1

2 Πολλά νοικοκυριά σήμερα είναι υπερχρεωμένα σε τέτοιο βαθμό που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Μοιραία λοιπόν οδηγούνται στην περιθωριοποίηση. Επειδή δεν διαθέτουν σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση, δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το πρόβλημα 2

3 Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών έχουν ως εξής : Στεγαστικά δάνεια: Οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 54%. Καταναλωτικά δάνεια: Οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 69,9%. Τα ποσοστά αυτά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν μέχρι το τέλος του έτους Το πρόβλημα 09/09 Καθ: 4,6% Σύνολο 65,7 δις Καθ: 6,9% Σύνολο 72,9 δις Καθ: 6,9% Σύνολο 33,9 δις Καθ: 11,7% Σύνολο 34,9 δις 08/0909/0908/09 Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος. Εγχώριες χρηματοδοτήσεις προ προβλέψεων

4 Διαβούλευση Σχόλια πολιτών 4 Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια περισσότερων από 1.200 πολιτών που συμμετείχαν στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο

5 Ποιους καλύπτει το σχέδιο νόμου Το σχέδιο νόμου καλύπτει τους καταναλωτές και επαγγελματίες που βρίσκονται σε επελθούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση η αδυναμία αυτή να μην είναι δόλια. Δεν αφορά εμπόρους που άλλωστε υπάγονται στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. 5

6 Μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους Οι υπερχρεωμένοι που έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους (επελθούσα ή επαπειλούμενη, μη δόλια) μπορούν να ρυθμίσουν ένα μικρό μέρος των χρεών τους και να απαλλαγούν από το υπόλοιπο εφόσον με μηνιαίες καταβολές για 4 χρόνια εξυπηρετήσουν τουλάχιστον το 10% των οφειλών τους 6

7 Σε ποια χρέη αφορά Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα χρέη με εξαίρεση  οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο,  διοικητικά πρόστιμα,  χρηματικές ποινές,  οφειλές από φόρους  τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά 7

8 Η διαδικασία 8 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ΟΧΙΑίτηση Επιδίωξη δικαστικού συμβιβασμού ΟΧΙ Δικαστική ρύθμιση ΝΑΙ Αρκεί η συναίνεση πιστωτών που καλύπτουν το 51% των απαιτήσεων

9 Εξωδικαστικός συμβιβασμός Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε προσπάθεια επιδίωξης συμβιβασμού, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης όσο και μετά από αυτή. Εξωδικαστικός συμβιβασμός Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει : ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε Νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης. 9

10 Η αίτηση Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης (προϋπόθεση: πρόσληψη 80 ειρηνοδικών) Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. 10

11 Δικαστικός συμβιβασμός Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε προσπάθεια επιδίωξης συμβιβασμού, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης όσο και μετά από αυτή. Δικαστικός συμβιβασμός Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθεμένων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. 11

12 Αναστολή των διωκτικών μέτρων Η κοινοποίηση της αιτήσεως αναστέλλει τα διωκτικά μέτρα και «παγώνει» την οφειλή. Αυτό δεν ισχύει για τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία θα εξακολουθούν μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως να εκτοκίζονται με το συμβατικό επιτόκιο και να εξυπηρετούνται με δόση ενήμερης οφειλής. Κοινοποίηση αιτήσεως Αναστολή διωκτικών μέτρων 12

13 Δικαστική ρύθμιση με μερική απαλλαγή χρεών Το Δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων Προχωρά στην υπό όρους απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη του. Η ικανοποίηση των πιστωτών γίνεται μέσα από το εισόδημα του οφειλέτη αλλά και με την εκποίηση της περιουσίας του. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του (τουλάχιστον 10% της οφειλής) στους πιστωτές. 13

14 Δικαστική ρύθμιση με πλήρη απαλλαγή χρεών  Η προϋπόθεση του 10% δεν ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις (χρόνια ανεργία, προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών)  Ακολουθούνται αυστηρές και συνεχείς διαδικασίες ελέγχου για 4 έτη 14

15 Προστασία της κύριας κατοικίας Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια. 15

16 Δικαστική ρύθμιση χωρίς απαλλαγή από χρέη για πρόσκαιρη αδυναμία Οφειλέτες που εξαιτίας απρόοπτων ή αιφνίδιων δυσάρεστων γεγονότων στη ζωή τους έχουν περιέλθει σε πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής μπορούν να επιτυγχάνουν με απόφαση δικαστηρίου την αναστολή μέχρι 2 έτη της εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. 16

17 Ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων Εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Ποινικές κυρώσεις από ανειλικρινή δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων. Υπεύθυνη δήλωση για τις μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων ετών. Παράβαση ειλικρινούς δήλωσης από δόλο ή βαριά αμέλεια επιφέρει έκπτωση από την απαλλαγή των χρεών, ακόμη και μετά τη περάτωση της διαδικασίας. Δυνατότητα πρόσβασης των πιστωτών σε στοιχεία του στην εφορία ή στον εργοδότη. Περιορισμοί στην υποβολή νέας αίτησης. 17

18 Το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της χώρας μας σήμερα, κατά τρόπο:  ουσιαστικό,  σύγχρονο,  θεσμικό,  εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός κοινωνικού κράτους δικαίου 18 Πλεονεκτήματα

19 Μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους Διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης 19 Πλήγμα στις επώδυνες καταστάσεις Δυνατότητα πτώχευσης φυσικού προσώπου Δικαίωμα για νέο οικονομικό ξεκίνημα Ανατροπή κατάστασης ομηρίας Προοπτική απεγκλωβισμού Περιορισμός αθέμιτων εισπρακτικών πρακτικών Διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους Ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά

20 Οφέλη για τις Τράπεζες Η εισαγωγή των νέων θεσμών: θα επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα την μερική τουλάχιστον ικανοποίηση απαιτήσεών τους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν λόγω της αδιέξοδης προοπτικής που έχει περιέλθει ο οφειλέτης Η ανάκτηση από καταναλωτικές πιστώσεις καθυστερημένες άνω των 180 ημερών δεν υπερβαίνει το 20%. προάγει τον υπεύθυνο δανεισμό Αποσπασματική ικανοποίηση απαιτήσεων Τράπεζες 20 Υπεύθυνος δανεισμός Τράπεζες

21 21


Κατέβασμα ppt "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google