Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκέψεις σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκέψεις σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σκέψεις σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης Αναπληρωτής Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Υφηγητής, Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2 Ιστορική εξέλιξη δραστηριοτήτων και διασφάλισης ποιότητας
Παραγωγή Ποιότητα – έλεγχος Πιστοποίηση Διαπροσωπικές σχέσεις, εμπιστοσύνη στον παραγωγό, μικρές κοινωνίες ... Θεσμοί, μεγάλες κοινωνίες, ανωνυμία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

3 Ποιότητα σε Προϊόντα Παραγωγή Εκπαίδευση
Μικρός κύκλος ζωής – άμεσα ορατό αποτέλεσμα ... Μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να καταλάβουν οι απόφοιτοι θέσεις ευθύνης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4 Ποιότητα σε ΑΕΙ: παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι διασφάλισης
Αυστηρότητα / απόσταση Φήμη / ιστορία πιστοποίηση Πρότυπο ο παραδοσιακός δάσκαλος του σχολείου Όποιος την έχει ή την διαφημίζει επιτυχώς Αναγκαιότητα για όλους τους άλλους ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

5 Παραγωγός - πελάτης Ο παραγωγός είναι γνωστός (διδάσκοντες, συνεργάτες, διοίκηση) Ο πελάτης ποιός είναι; Ο φοιτητής ? Η κοινωνία ? Αντιπρόσωπός της (π.χ. Η ΑΔΙΠ?) Οι επαγγελματικές οργανώσεις? ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

6 Εργαλεία διασφάλισης ποιότητας
Για τις εγκαταστάσεις και υποδομές αποδεκτά πρότυπα Για το διδακτικό προσωπικό Προσόντα κατά την πρόσληψη Δια βίου αξιολόγηση Για τους διδασκόμενους ??? ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

7 Ιστορική αναδρομή του European Higher Education Area (Ι)
1998 – The Sorbonne Declaration υπογράφτηκε μεταξύ των υπουργών 4 χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία) για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς με σκοπό την ίδρυση το 2010 της European Higher Education Area, η οποία θα προωθούσε i)την κινητικότητα των φοιτητών, των αποφοίτων και των καθηγητών και ii)την αξιολόγηση των προσόντων με σεβασμό στην αγορά εργασίας. Πηγή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

8 Ιστορική αναδρομή του European Higher Education Area (ΙΙ)
1999 – The Bologna Declaration υπογράφτηκε συμφωνία από χώρες για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας υπό την οπτική της ανάπτυξης συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών και την προώθηση των απαραίτητων ευρωπαϊκών διαστάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση σχετικά με την ανάπτυξη της καριέρας, της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, των σχημάτων κινητικότητας και τα ολοκληρωμένα προγράμματα μελέτης, εκπαίδευσης και έρευνας. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

9 Ιστορική αναδρομή του European Higher Education Area (γ)
2008 – Ίδρυση του European Qualifications Framework (EQF) από τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, το οποίο δρα ως μέσο μετάφρασης των εθνικών προσόντων προωθώντας την κινητικότητα των εργαζομένων και των επιμορφούμενων ανάμεσα στις χώρες διευκολύντας τη Δια Βίου μάθησή τους. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος εθνικός εκπρόσωπος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

10 Ιστορική αναδρομή του European Higher Education Area (γ)
2009 – Louvain-la-Neuve Communiqué οι υπουργοί των 46 χωρών που είχαν υπογράψει το σύμφωνο της Μπολώνιας καθιέρωσαν τις προτεραιότητες της European Higher Education Area μέχρι το Τόνισαν τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης, της διεύρυνσης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και την κινητικότητα. Μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% των πτυχιούχων θα πρέπει να έχουν περάσει μία περίοδο μελέτης ή εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ίδρυση της European Higher Education Area. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

11 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης
Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα εισαγωγής στοιχείων και παραγωγής (προσχεδίων) για τις εκθέσεις (καθ. Σ. Χριστοδουλάκης και συνεργάτες) Συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια φοιτητών (ανώνυμα) Δοκιμάστηκαν σε φοιτητές του ΜΗΠΕΡ και εξήχθησαν τα πρώτα συμπεράσματα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

12 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Δημιουργία ερωτηματολογίου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Εισαγωγή φοιτητών στο σύστημα
Η Εισαγωγή φοιτητών στο σύστημα γίνεται με κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων (κουπόνια) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

14 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

15 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Αποστολή ειδοποιήσεων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

16 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

17 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Ερωτηματολόγιο ΗΜΜΥ (I)
To Ερωτηματολόγιο ΗΜΜΥ αποτελείται από 26 ερωτήσεις και μερικές ακόμα ελεύθερου κειμένου. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

18 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Ερωτηματολόγιο ΗΜΜΥ (IΙ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

19 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Ερωτηματολόγιο ΗΜΜΥ (ΙΙI)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

20 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Ερωτηματολόγιο ΗΜΜΥ (IV)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

21 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (Ι)
ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (Ι) Παρατηρήσεις από τη δοκιμαστική εφαρμογή στο ΜΗΠΕΡ (ερωτηματολόγιο ΑΔΙΠ, Άνοιξη 2013, έκθεση από την κα Αφροδίτη Παπαδοπούλου): Απογοητευτική συμμετοχή σε σύγκριση με το ερωτηματολόγιο σε χαρτί που διανέμεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος Αξιολόγηση και προαιρετική παρακολούθηση είναι ασύμβατα χαρακτηριστικά (στάθμιση με την ερώτηση σχετικά με την παρακολούθηση?) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

22 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (ΙΙ)
ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (ΙΙ) Οι φοιτητές αγωνιούν για την ανωνυμία, η οποία στηρίζεται στην υπευθυνότητα των διαχειριστών Το πρότυπο ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγια, αναλόγως σε πόσα μαθήματα είναι εγγεγραμμένος/η, δρα αποτρεπτικά στη συμμετοχή. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

23 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (ΙII)
Ο χρόνος που ζητείται να διατεθεί είναι μεγάλος, διότι στέλνεται ένα ερωτηματολόγιο σχετικά μεγάλο για κάθε μάθημα. Πρόταση 1: Δραστική μείωση του αριθμού των ερωτήσεων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

24 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Πρώτες παρατηρήσεις (ΙV)
Κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση τα ερωτηματολόγια στέλνονται ανά μάθημα. Ήτοι, ο κάθε φοιτητής λαμβάνει 7-15 μηνύματα προσκλήσεις συμμετοχής και στη συνέχεια υπενθυμίσεις. Πολύ πιθανό είναι να έχουν προσθέσει τη διεύθυνση αποστολής στα «ανεπιθύμητα» (junk). Πρόταση 2: Διερεύνηση δυνατότητας συλλογικής αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής με ένα μήνυμα, και μόνο υπενθύμιση ανά μάθημα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

25 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Αντιδράσεις φοιτητών
ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Αντιδράσεις φοιτητών Οι αντιδράσεις των φοιτητών είναι ποικίλες: αδιαφορία (οι περισσότεροι), ιδεολογική αντίδραση να συμμετέχουν σε μια διαδικασία που πιθανώς θα σχετισθεί με τη χρηματοδότηση του ΠΚ, έως και προτάσεις για την διεξαγωγή του ερωτηματολογίου περισσότερες φορές στο εξάμηνο (αρχή, μέση και τέλος εξαμήνου), ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα από την μεταβολή των αποτελεσμάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

26 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Γενικές παρατηρήσεις
ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Γενικές παρατηρήσεις Η εισαγωγή στοιχείων (από βιβλιογραφικές πηγές, ηλεκτρονικά αποθετήρια, προγράμματα σπουδών) δεν έχει πλήρως δοκιμαστεί στην πράξη. Το σύστημα θα απαιτεί συντήρηση. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

27 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης
Που βρισκόμαστε τώρα: Συντάχθηκε κανονισμός χρήσης Βελτιώνονται τα ερωτηματολόγια Θα υποβληθεί στο Συμβούλιο για έγκριση και θα αρχίσει η εφαρμογή (Φθινόπωρο 2013) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

28 ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης
Σας ευχαριστώ πολύ! ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "Σκέψεις σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google