Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση 2. Το απλό εκκρεμές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση 2. Το απλό εκκρεμές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση 2. Το απλό εκκρεμές

2 2 Ποιος είναι ο χρόνος επανάληψης της κίνησης; Περιγραφή των κινήσεων 1. Περιοδικές κινήσεις

3 3 Τι κοινό έχουν: η κίνηση μιας κούνιας η κίνηση ενός δείκτη ωρολογίου η κίνηση εκκρεμούς η κίνηση ενός τροχού Είναι όλες επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα Αυτές οι κινήσεις ονομάζονται περιοδικές

4 4 Είδη περιοδικών κινήσεων Σε κλειστή τροχιά Μεταξύ ακραίων σημείων της τροχιάς Περιοδική κίνηση Ταλάντωση Ταλαντώσεις ονομάζονται οι περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς Τι παρατηρείτε σχετικά με την τροχιά των σωμάτων στις κινήσεις; 2. τροχιές

5 5 Τι είδους κίνηση έχουμε στις ταλαντώσεις; Η ταχύτητα παραμένει σταθερή; Αν όχι πότε γίνεται ελάχιστη; Ποια είναι η θέση ισορροπίας; Ποια είναι η αιτία μεταβολής της ταχύτητας; Πως ονομάζεται αυτή η αιτία; Οι περιοδικές κινήσεις γίνονται υπό τη επίδραση μεταβλητής δύναμης, η οποία ονομάζεται δύναμη επαναφοράς 3. Ορ.ταλάντωση -ταχύτητα

6 6 Ορισμός και μέτρηση περιόδου Για να υπολογίσουμε την περίοδο (Τ) μιας ταλάντωσης μετράμε το χρόνο (t) ενός πλήθους πλήρων ταλαντώσεων και τον διαιρούμε με τον αριθμό (N) αυτών των ταλαντώσεων. T = t / N Ο χρόνος μιας επανάληψης οποιασδήποτε περιοδικής κίνησης ονομάζεται περίοδος (Τ) * Μετρήστε το χρόνο (t) διαφορετικού πλήθους ταλαντώσεων, κάθε ομάδα και εξ αυτού την περίοδο ταλάντωσης.

7 7 συχνότητα (f) μιας ταλάντωσης ονομάζεται το πλήθος N των πλήρων ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου f = N/t Ορισμός και μέτρηση συχνότητας Όταν εκτελεστεί μία πλήρης ταλάντωση ( Ν=1) ο χρόνος ονομάζεται περίοδος (t = Τ). Άρα: f = 1 / T Μονάδα συχνότητας: 1c / sec = 1Ηz * Μετρήστε το χρόνο (t) διαφορετικού πλήθους ταλαντώσεων, κάθε ομάδα και εξ αυτού τη συχνότητα της ταλάντωσης.

8 8 Ορισμός απομάκρυνσης και πλάτους Απομάκρυνση (χ) του σώματος ονομάζεται η απόστασή του από τη θέση ισορροπίας, σε τυχαία χρονική στιγμή. Πλάτος (α) ταλάντωσης ονομάζεται η μέγιστη απομάκρυνση * Μετρήστε το πλάτος (α) της ταλάντωσης ελατηρίου.

9 9 Μετρήστε την περίοδο ταλάντωσης του εκκρεμούς και συγκρίνετέ την με αυτή που βρήκατε με τους προηγούμενους υπολογισμούς. Πραγματοποιείστε την διάταξη. Μετρήστε το μήκος του εκκρεμούς. Από την τύπο της περιόδου υπολογίστε την περίοδο ταλάντωσής του. Περίοδος απλού εκκρεμούς

10 10 A B Γ 1) Ο χρόνος για την κίνηση από το Α μέχρι το Γ είναι 1 sec. Να βρεθούν: η περίοδος η συχνότητα 2) Ο χρόνος για την κίνηση από το Α μέχρι το Β είναι 1 sec. Να βρεθούν: η περίοδος η συχνότητα 3) Η περίοδος της ταλάντωσης είναι 8 sec. Να βρεθούν α. η συχνότητα, ο χρόνος κίνησης από το Α στο Γ, β. ο χρόνος κίνησης από το Α στο Β, γ. ο χρόνος κίνησης μεταξύ ΒΓΒ

11 11 Μετρήστε την επιμήκυνση του ελατηρίου για κάθε βάρος που αναρτάται σε αυτό. Πότε η δύναμη που ασκείται από το ελατήριο είναι μεγαλύτερη; Πως αυτή η δύναμη σχετίζεται με την επιμήκυνσή του; Η επιμήκυνση είναι ανάλογη με τη δύναμη. Η δύναμη που προκαλεί την επιμήκυνση του ελατηρίου, μέσω του έργου που παράγει προσφέρει δυναμική ενέργεια στο σώμα. 4. Ορ.ταλάντωση- ενέργεια

12 12 Σχεδιάστε τα διανύσματα της ταχύτητας και της δύναμης σε κάθε θέση Α.Ισορροπία Β. κίνηση προς αριστερά Γ. κίνηση προς αριστερά Δ. κίνηση προς δεξιά Ακραίες θέσεις


Κατέβασμα ppt "1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση 2. Το απλό εκκρεμές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google