Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση 2. Το απλό εκκρεμές

2 Περιγραφή των κινήσεων
Ποιος είναι ο χρόνος επανάληψης της κίνησης; 1. Περιοδικές κινήσεις

3 Είναι όλες επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα
Τι κοινό έχουν: η κίνηση μιας κούνιας η κίνηση ενός δείκτη ωρολογίου η κίνηση εκκρεμούς η κίνηση ενός τροχού Είναι όλες επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα Αυτές οι κινήσεις ονομάζονται περιοδικές

4 Τι παρατηρείτε σχετικά με την τροχιά των σωμάτων στις κινήσεις;
Είδη περιοδικών κινήσεων 2. τροχιές Μεταξύ ακραίων σημείων της τροχιάς Σε κλειστή τροχιά Περιοδική κίνηση Ταλάντωση Ταλαντώσεις ονομάζονται οι περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς

5 Τι είδους κίνηση έχουμε στις ταλαντώσεις;
Η ταχύτητα παραμένει σταθερή; Αν όχι πότε γίνεται ελάχιστη; Ποια είναι η θέση ισορροπίας; Ποια είναι η αιτία μεταβολής της ταχύτητας; Πως ονομάζεται αυτή η αιτία; Οι περιοδικές κινήσεις γίνονται υπό τη επίδραση μεταβλητής δύναμης, η οποία ονομάζεται δύναμη επαναφοράς 3. Ορ.ταλάντωση -ταχύτητα

6 Ορισμός και μέτρηση περιόδου
Ο χρόνος μιας επανάληψης οποιασδήποτε περιοδικής κίνησης ονομάζεται περίοδος (Τ) Για να υπολογίσουμε την περίοδο (Τ) μιας ταλάντωσης μετράμε το χρόνο (t) ενός πλήθους πλήρων ταλαντώσεων και τον διαιρούμε με τον αριθμό (N) αυτών των ταλαντώσεων. T = t/N * Μετρήστε το χρόνο (t) διαφορετικού πλήθους ταλαντώσεων, κάθε ομάδα και εξ αυτού την περίοδο ταλάντωσης.

7 Ορισμός και μέτρηση συχνότητας Μονάδα συχνότητας: 1c /sec = 1Ηz
συχνότητα (f) μιας ταλάντωσης ονομάζεται το πλήθος N των πλήρων ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου f = N/t Όταν εκτελεστεί μία πλήρης ταλάντωση ( Ν=1) ο χρόνος ονομάζεται περίοδος (t = Τ). Άρα: f = 1/T Μονάδα συχνότητας: 1c /sec = 1Ηz * Μετρήστε το χρόνο (t) διαφορετικού πλήθους ταλαντώσεων, κάθε ομάδα και εξ αυτού τη συχνότητα της ταλάντωσης.

8 Ορισμός απομάκρυνσης και πλάτους
Απομάκρυνση (χ) του σώματος ονομάζεται η απόστασή του από τη θέση ισορροπίας, σε τυχαία χρονική στιγμή. Πλάτος (α) ταλάντωσης ονομάζεται η μέγιστη απομάκρυνση * Μετρήστε το πλάτος (α) της ταλάντωσης ελατηρίου.

9 Περίοδος απλού εκκρεμούς
Πραγματοποιείστε την διάταξη. Μετρήστε το μήκος του εκκρεμούς. Από την τύπο της περιόδου υπολογίστε την περίοδο ταλάντωσής του. Μετρήστε την περίοδο ταλάντωσης του εκκρεμούς και συγκρίνετέ την με αυτή που βρήκατε με τους προηγούμενους υπολογισμούς.

10 1) Ο χρόνος για την κίνηση από το Α μέχρι το Γ είναι 1 sec. Να βρεθούν:
η περίοδος η συχνότητα A B Γ 2) Ο χρόνος για την κίνηση από το Α μέχρι το Β είναι 1 sec. Να βρεθούν: η περίοδος η συχνότητα 3) Η περίοδος της ταλάντωσης είναι 8 sec. Να βρεθούν α. η συχνότητα, ο χρόνος κίνησης από το Α στο Γ, β. ο χρόνος κίνησης από το Α στο Β, γ. ο χρόνος κίνησης μεταξύ ΒΓΒ

11 Η επιμήκυνση είναι ανάλογη με τη δύναμη.
Μετρήστε την επιμήκυνση του ελατηρίου για κάθε βάρος που αναρτάται σε αυτό. Πότε η δύναμη που ασκείται από το ελατήριο είναι μεγαλύτερη; Πως αυτή η δύναμη σχετίζεται με την επιμήκυνσή του; Η επιμήκυνση είναι ανάλογη με τη δύναμη. Η δύναμη που προκαλεί την επιμήκυνση του ελατηρίου, μέσω του έργου που παράγει προσφέρει δυναμική ενέργεια στο σώμα. 4. Ορ.ταλάντωση- ενέργεια

12 Σχεδιάστε τα διανύσματα της ταχύτητας και της δύναμης σε κάθε θέση
Α.Ισορροπία Ακραίες θέσεις Β. κίνηση προς αριστερά Γ. κίνηση προς αριστερά Δ. κίνηση προς δεξιά


Κατέβασμα ppt "ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google