Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Strategic Territorial Agendas for “Small and Medium-sized.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Strategic Territorial Agendas for “Small and Medium-sized."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Strategic Territorial Agendas for “Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 31 October 2013 STATUS Project 31 Οκτωβρίου 2013, Δράμα Υφιστάμενη κατάσταση και Στρατηγική της Δράμας για το έργο

2 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Περιεχόμενα 1.Παρουσίαση προγράμματος STATUS 2.Υφιστάμενα εμπόδια για τις επιχειρήσεις 3.Πολιτικές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας 4.SWOT Ανάλυση 5.Η Στρατηγική της Δράμας για το έργο 6.Συμπεράσματα

3 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Το πρόγραμμα STATUS Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται STATUS (Strategic Territorial Agendas for “small and middle-sized towns” urban systems). (Στρατηγική Εδαφικού Προγραμματισμού για μικρές και μεσαίου μεγέθους αστικά συστήματα) Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» Southeastern Europe (SEE) Ο προϋπολογισμός του έργου είναι για τη Δράμας περίπου 160.000 ενώ το έργο είναι 100% χρηματοδοτούμενο κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνική συμμετοχή Στόχος του προγράμματος να υποστηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν στρατηγικά πολεοδομικά σχέδια ως εργαλεία για την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης και η καθοδήγησή τους στην προσπάθεια εφαρμογής των σχεδίων αυτών.

4 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Alba lulia Αναπτυξιακός Οργανισμός – Ρουμανία Baia Mare Οργανισμός αστικού σχεδιασμού – Ρουμανία Ιδρυμα Graphitech- Ιταλία Ινστιτούτο Τεχνολογίας ALANOVA – Αυστρία Ινστιτούτο Αστικού Σχεδιασμού – Σλοβενία Επαρχία Foggia – Ιταλία Δήμος Schwechat – Αυστρία Περιφέρεια Abruzzo- Ιταλία Επιμελητήριο Δράμας Δήμος Satu Mare – Ρουμανία

5 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμος Herceg Novi – Μαυρόβούνιο Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Temerin - Σερβία Πολεοδομικό Μητρώο - Ρουμανία Δήμος Δράμας Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ιταλία Διεθνής Εταιρεία Πολεοδόμων αστικής και περιφερειακής Ανάπτυξης – Ολλανδία Εθνικό Ινστιτούτο Εθνικής Ανάπτυξης – Ιταλία Διεθνής Ομοσπονδία για στέγαση και Σχεδιασμό – Ουκρανία Κρατικό Επιστημονικό και Τεχνικό Κέντρο για προβλήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας και αειφορίας - Ουκρανία Βασιλικό Ινστιτούτο Τοπογραφίας -Βέλγιο Ινστιτούτο Παγκοσμίων Αστικών Δεικτών – Καναδάς

6 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013  Γραφειοκρατικές διαδικασίες  Δυσκολίες χρηματοδότησης  Μη-υποστηρικτικό περιβάλλον  Υψηλό μεταφορικό κόστος  Ανεπαρκής - αποσπασματικός σχεδιασμός αστικής επιχειρηματικότητας  Έλλειψη οργανωμένων υποδομών στήριξης επιχειρηματικότητας Ποια εμπόδια συναντούν οι επιχειρηματίες

7 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 SWOT Ανάλυση – Πλεονεκτήματα (1/4)  Γεωγραφική θέση (Βαλκάνια,χώρες της Μαύρης Θάλασσας)  Ισχυρό αγροτικό προφίλ  Σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και των επικοινωνιών  Διαφοροποίηση της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές / ανάπτυξη της παραγωγής οικολογικών προϊόντων  Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας (περιλαμβανόμενης της διασυνοριακής)  Επιχειρηματική παράδοση  Παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας  Ενεργοί και δραστήριοι τοπικοί φορείς

8 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 SWOT Ανάλυση – Μειονεκτήματα (2/4)  Χαμηλό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού  Χαμηλή ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων  Έλλειψη διασύνδεσης πρωτογενή / δευτερογενή και τριτογενή τομέα  Κυριαρχία του παραδοσιακού οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου  Καθυστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και στην ενσωμάτωσή τους σε παραγωγικές δραστηριότητες  Έλλειψη οργανωμένων υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας  Διαρθρωτικά προβλήματα  Αποσπασματικές προσπάθειες για τον σχεδιασμό της επιχειρηματικής ανάπτυξης  Έλλειψη υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού  Χαμηλή διασυνοριακή ολοκλήρωση των τοπικών οικονομιών

9 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 SWOT Ανάλυση – Ευκαιρίες (3/4)  Σημαντικές επενδύσεις στη διασυνοριακή περιοχή  Χρηματοδοτικά μέσα και βοήθεια για την επιχειρηματικότητα.  Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή λόγω της πρόσφατης ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ  Μεταφορά τεχνογνωσίας, επιχειρηματική δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ  Ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων  Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την καινοτομία - σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας  Αύξηση του εμπορίου με τη Βουλγαρία – βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας  Προώθηση αστικού τουρισμού

10 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 SWOT Ανάλυση – Απειλές (4/4)  Περαιτέρω δυσχέρεια εθνικών οικονομικών συνθηκών  Φθηνό εργατικό δυναμικό γειτονικών χωρών  Επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς για τις τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων  Απώλεια των παραδοσιακών αγορών

11 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Η Στρατηγική «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης της αστικής επιχειρηματικότητας» Οι Στόχοι της Στρατηγικής:  Διαφοροποίηση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης  Ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στους κλάδους που εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Μη υποβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης.  Διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των παρεμβάσεων / έργων αξιοποίησης.

12 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Η Στρατηγική «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης της αστικής επιχειρηματικότητας» Τα σημεία εστίασης της στρατηγικής θα είναι η:  Παρακίνηση και εμπλοκή τοπικών παραγόντων/ ενδιαφερόμενων μερών και εγκαθίδρυση εποικοδομητικής συνεργασίας  Ενσωμάτωση συμμετοχικής προσέγγισης στην διαδικασία σχεδιασμού  Επαναπροσδιορισμός της σχέσης πόλη – επιχειρήσεις  Υποστήριξη και ενίσχυση αστικής επιχειρηματικότητας

13 Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Συμπεράσματα Το Επιμελητήριο έχει ένα ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική για την περιοχή και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το STATUS ως μέσο υλοποίησης της. Τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν:  Πολλαπλασιαστικά οφέλη λόγω συνεργιών (δημιουργία οικονομιών κλίμακας)  Δικτύωση, με άλλους επιχειρηματίες, πελάτες και υπηρεσίες υποστήριξης  Διευκόλυνση πρόσβασης σε καινοτομίες και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών  Υποστήριξη ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών  Προσέλκυση κεφαλαίων «σποράς»  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρεφούς χαρακτήρα επιχειρήσεων  Αποσυμφόρηση αστικού ιστού – βελτίωση ποιότητα ζωής στην πόλη


Κατέβασμα ppt "Strategic Territorial Agendas for „Small and Medium-sized Towns” Urban Systems – STATUS, 9-10 May 2013 Strategic Territorial Agendas for “Small and Medium-sized."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google