Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνοπτική Παρουσίαση Ε.Π. «ΚτΠ» Παναγιώτης Γεωργιάδης Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνοπτική Παρουσίαση Ε.Π. «ΚτΠ» Παναγιώτης Γεωργιάδης Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνοπτική Παρουσίαση Ε.Π. «ΚτΠ» Παναγιώτης Γεωργιάδης Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004

2 υπευθυνότητα οργανωτικές δομές Διοικητική αναδιοργάνωση γνώση τεχνολογικές υποδομές Έργα πληροφορικής Ποιότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3 διοικητική αναδιοργάνωση έργα πληροφορικής μείωση εντροπίας Αύξηση Εξωστρέφειας Ποιότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4 ΣΠΑ (Υποδομές, Ανάπτυξη, Απασχόληση)  Γ! ΚΠΣ Γ! ΚΠΣ (Κανόνες, Πόροι)  ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. (13) ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. (ΕΠΕΑΕΚ, Υγείας, Ανταγωνιστικότητα, Οδικοί Άξονες,............) + Ε.Π. «ΚτΠ» (OS IS)

5 διατρέχει όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, υποστηρίζει πολλαπλούς στόχους κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό καινοτομίας σε ότι αφορά και την τεχνολογική και την κοινωνικο-οικονομική του διάσταση, και εμπλέκει στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του όλους τους φορείς του Δημόσιου τομέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας συνιστά πολυθεματικό επιχειρησιακό πρόγραμμα με οριζόντιο χαρακτήρα. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι:

6 1. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 2. Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό Διάρκεια: 2000 - 2006 Πόροι: 2.269 Μ€ (Δημόσια Δαπάνη) + 570 Μ€ (Ιδιωτική Συμμετοχή) = 2.839 Μ€ Ε.Π. «ΚτΠ»  Στόχοι, Διάρκεια, Δομή, Πόροι Στρατηγικοί Στόχοι

7 Την Εξυπηρέτηση του Πολίτη και την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Ο στόχος αυτός αφορά την βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη με παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς δημόσιας δράσης και πολιτικής όπως η Δημόσια Διοίκηση, η Υγεία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και ο Πολιτισμός. Την Ανάπτυξη και το Ανθρώπινο Δυναμικό που αφορά την δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με άξονες την τεχνολογία και την γνώση και τελικό στόχο την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τα εισοδήματα, την απασχόληση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στρατηγικοί Στόχοι

8 Παιδεία και Πολιτισμός. Εξοπλισμός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχόμενο για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για τον 21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Χρήση ΤΠΕ για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και στην πρόνοια, στο περιβάλλον και τις μεταφορές. Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι

9 Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία. Δημιουργία συνθηκών για την μετάβαση στην "νέα οικονομία", με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης και της τηλε- εργασίας. Επικοινωνίες. Στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για τους πολίτες με έμφαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι

10 1. Παιδεία και Πολιτισμός (391+30=421) 2. Εξυπηρέτηση Πολίτη (849+30=879) 3. Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Ψηφιακή Οικονομία (537+364=901) 4. Επικοινωνίες (422+147=569) ΔΟΜΗ/ΑΞΟΝΕΣ

11 1. (1.1/1.2 Δίκτυα Εκπαίδευσης, 1.3 Πολιτισμός) 2. (2.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 362 Μ€ Σύζευξις: 75 Μ€) 3. (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, Δικτυωθείτε) 4. (Ευρυζωνικά) 5. Τεχνική Βοήθεια ΑΞΟΝΕΣ/ΜΕΤΡΑ

12 1. Ε.Π. Παρακολούθησης 2. Ειδική Γραμματεία + Υπηρεσία Διαχείρισης 3. «ΚτΠ» Α.Ε. 4. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13 Επιχειρησιακά Σχέδια Φορέων (B. Plan, Mission, SWOT) Πρόσκληση Δ.Α. (ΤΔΕ/Υ) Ένταξη (Σύμφωνη Γνώμη ΥΠΕΣΔΔΑ, Άξονα 2) RFC/RFP Evaluation/Contract ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Τελικοί Δικαιούχοι)

14 ΟΧΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- FOLLOW UP ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ v+2 ΡΟΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 EX ANTE, EX POST, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ου Βαθμού, 2 ου Βαθμού, 3 ου Βαθμού Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΤΥΠΟΙΣ-ΟΥΣΙΑΣ)


Κατέβασμα ppt "Συνοπτική Παρουσίαση Ε.Π. «ΚτΠ» Παναγιώτης Γεωργιάδης Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google