Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Συντονιστής / Υπευθ. καθηγητής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΔΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Συντονιστής / Υπευθ. καθηγητής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΔΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Συντονιστής / Υπευθ. καθηγητής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΔΟΣ

2 Η μετάδοση και το ρίζωμα της σύγχρονης τεχνολογίας δηλ. της πληροφορικής και της μικροηλεκτρονικής είναι πια απαραίτητη για την οικονομική και εθνική μας επιβίωση. Η ικανότητα για την απόκτηση γνώσεων και για την επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, η ικανότητα για ορθολογισμό, συντονισμό και αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, η ικανότητα για έλεγχο ποσοτικό και ποιοτικό της παραγωγής και αύξηση της παραγωγικότητας πράγματι αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της χώρας μας ως ανεξάρτητου έθνους.

3  Η εξέλιξη των μέσων μεταφοράς έκανε εφικτή την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία μεταξύ ατόμων.  Στοχεύει στη μεταφορά πλέον της πληροφορίας από την πηγή παραγωγής της στο τόπο κατανάλωσης και όχι το ανάποδο όπως ίσχυε πριν κάποια χρόνια. Η προσέγγιση αυτή γνώρισε θεαματική πρόοδο καταρχήν με τις τηλεπικοινωνίες και στη συνέχεια με τα δίκτυα υπολογιστών  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4 ΕΠΙΡΡΟΕΣ: Η πληροφορική συνεχώς εξελίσσεται και επηρεάζει όλο και περισσότερο καινούριους τομείς. Κυρίως την επικοινωνία και κατά συνέπεια την καθημερινή ζωή. Με αποτέλεσμα να διακρίνουμε κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές συνέπειες της πληροφορικής στους δυο προαναφερόμενους τομείς.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 1. Η επικοινωνία γίνεται αμεσότερη μέσω των υπολογιστών και τις ψηφιακές αίθουσες συζήτησης. 2. Εκτός από τα κατεστημένα ΜΜΕ ως πηγή πληροφοριών πλέον υπάρχει και το διαδίκτυο που ο κάθε χρήστης μπορεί να ενημερωθεί. 3. Μέσα από το διαδίκτυο οι πολίτες μπορούν να εκφράζονται πιο ελεύθερα και δημιουργούν συλλογικότητες και ομάδες. 4. Σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως με προβλήματα κίνησης ( ΑΜΕΑ ) δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούν μέσα από ιστοσελίδες. 5. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει διευκολύνει πολύ τα άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6 1. Στα νέα μέσα επικοινωνίας κυριαρχεί η παραπληροφόρηση, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η σκόπιμη μεταφορά ιών. 2. Επίσης διευκολύνεται η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το εμπόριο ''λευκής σαρκός''. 3. Σε πολλές ιστοσελίδες υπάρχουν κείμενα από αγνώστους τα οποία δημοσιεύονται παράνομα. 4. Ο υπολογιστής, απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής τους ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική τους απομόνωση και μοναξιά. 5. Σύγχυση και αποπροσανατολισμός μέσα στην υπερ- πληροφόρηση 6. Ανισότητες στην πρόσβαση και την χρήση των υπολογιστών (τεχνοφοβία)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ :  Αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, εφόσον γίνεται με δημιουργικό τρόπο χωρίς να καταστρατηγείται η διαφορετικότητα τους.  Εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή ανησυχιών και απόψεων μεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευμάτων. ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ :  Αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, εφόσον γίνεται με δημιουργικό τρόπο χωρίς να καταστρατηγείται η διαφορετικότητα τους.  Εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή ανησυχιών και απόψεων μεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευμάτων.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων, εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές της όπως: παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης - αύξηση της ροής πληροφόρησης μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών πολιτισμική παγκοσμιοποίηση - ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

9

10

11 Ανάπτυξη του e-Government  Η ανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα έδωσε τη δυνατότητα για εύκολη, ταχεία και χαμηλού κόστους διανομή και διάχυση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την απόσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ παραγωγού και χρήστη της πληροφορίας. Από το 1994,οποτέ άρχισε `η εμπορική χρήση του Internet, μεγάλος αριθμός εταιρειών και επιχειρήσεων υιοθέτησε το Διαδίκτυο για την προώθηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Ακολουθώντας την τάση αυτή, οι κυβερνήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technologies, ICT) με αποτέλεσμα τη ανάπτυξη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής δια κυβέρνησης (e-Government).

12  Παροχή ευρείας ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφορία (νόμοι, προσχέδια νόμων, άλλες κανονιστικές διατάξεις, έντυπα, καθώς και οικονομικά και επιστημονικά δεδομένα).  Προαγωγή της κοινωνικής εμπλοκής στις δημόσιες δραστηριότητες μέσω κατάλληλης διάδοσης με τους δημοσίους λειτουργούς με τη ρήση ηλεκτρονικών μέσων, ο πως η ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων προς υποβολή κ.ά.  Αύξηση της κυβερνητικής υπευθυνότητας μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας των λειτουργιών της και της μείωσης του κινδύνου της διαφθοράς.  Υποστήριξη της ανάπτυξης στόχων μέσω της μείωσης του χρόνου και του κόστους αλληλεπίδρασης των μικρών επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και παροχή υποδομών πληροφορίας και επικοινωνίας στις αγροτικές, απομονωμένες και απομακρυσμένες κοινότητες.

13 Συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στο μετασχηματισμό της σε ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία χρησιμοποιεί τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επιτέλεση των διοικητικών λειτουργιών της. Προωθεί την ενίσχυση της Δημοκρατίας και διευρύνει τον έλεγχο των φορέων διακυβέρνησης, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Συμβάλει στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην απλούστευση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης με το δημόσιο τομέα Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες και οδηγεί σε εξάλειψη της αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες, αφού η φυσική παρουσία του πολίτη δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εξυπηρέτησή του. Παίζει αποφασιστικό ρολό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

14 Η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εργασίας και δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων επεκτάθηκε και στα εκπαιδευτικά συστήματα, η οποία κατοχυρώθηκε θεσμικά σε εθνικές ρυθμίσεις και υπερεθνικές συμφωνίες. Το λεγόμενο «ψηφιακό σχολείο» αποτελεί κατασκεύασμα της πληροφορικής και το επίκεντρο αρκετών συζητήσεων και ερευνών γύρω από την εκπαίδευση. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 με τους προσωπικούς υπολογιστές και συνεχίζει με τους διαδραστικούς πίνακες και τις ποικίλες φορητές συσκευές για να παρέχει ένα σύγχρονο, δημιουργικό και καινοτόμο σχολείο, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων

15 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης της τεχνολογίας και της επικοινωνίας. Η μορφή αυτής της Εκπαίδευσης ξεκίνησε πριν από 150 περίπου χρόνια. Οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο με την «εκπαίδευση» και την «κατάρτιση», όσο με τα παιδαγωγικά. Χρονολογικά χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μέσα για την εκπαίδευση από απόσταση:  Αλληλογραφία που πραγματοποιείται μέσω του κανονικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της οποίας λαμβάνουν χώρα τηλεμαθήματα των οποίων τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω ραδιοφώνου.  Μέσω της τηλεόρασης, με τη χρήση CD-ROM.  Με τη χρήση υπολογιστών, οπού ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο σειράς μαθημάτων που αποθηκεύεται σε μια κινητή συσκευή ή μέσω ενός ασύρματου υπολογιστή.

16 Η τηλε-εκπαίδευση χρησιμοποιείται κυρίως στα πανεπιστήμια και διακρίνεται σε τρεις μορφές:  Η τηλε-εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθµό. Διαδικασία κατά την οποία παραδίδεται στο φοιτητή το εκπαιδευτικό υλικό και αυτός αποφασίζει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο χρήσης του. ∆εν υπάρχει άµεση επικοινωνία µε καθηγητές ή άλλους φοιτητές.  Η ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση. Η οποία παρουσιάζει πολλά κοινά σηµεία µε την προηγούµενη κατηγορία. ∆ίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µπορώντας όµως να αναπτύσσουν µια µορφή ασύγχρονης επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και µε τον εκπαιδευτή. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη του µαθήµατος αλλά µπορεί να προσφέρεται τους εκπαιδευόµενους σταδιακά. Ο ρυθµός διεξαγωγής καθορίζεται από τον εκπαιδευτή σε συνεργασία πάντα µε τους εκπαιδευόµενους.  Η Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, το µάθηµα διεξάγεται κανονικά, αλλά ο καθηγητής και οι φοιτητές µπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Έχουν όµως την επιλογή προσοµοίωσης µιας αίθουσας διδασκαλίας µε εικονικά µέσα. Ο τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος λαµβάνει χώρα ώστε οι παρεχόµενες δυνατότητες να είναι ίδιες ή περισσότερες από αυτές της αίθουσας διδασκαλίας.

17 Οι Διαδραστικοί Πίνακες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις:  Χρήση οποιουδήποτε λογισμικού υπάρχει εγκαταστημένο στον συνδεδεμένο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, όπως φυλλομετρητές ιστού ή άλλες δημοφιλείς εφαρμογές.  Αποθήκευση σημειώσεων που δημιουργούνται επάνω στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα.  Απόκρισης Κοινού δύνοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης ζωντανών δημοσκοπήσεων ή παιχνιδιών ερωτήσεων με εύκολη καταγραφή των επιλογών του κοινού. Διακρίνουμε τέσσερα (4) στάδια κατά την εισαγωγή του Διαδραστικού Πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία:  Υποστηρικτική χρήση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού.  Χρήση διαδραστικών εφαρμογών για τον εμπλουτισμό της διδακτικής κριτικής.  Ενεργός εμπλοκή των μαθητών και μετασχηματισμός της μαθησιακής διαδικασίας.  Συνδυασμός με τον ατομικό Μαθητικό Υπολογιστή και μετασχηματισμός του διδακτικού μοντέλου σε ομαδοσυνεργατικό.

18

19  Στο παρακάτω τέχνημα παρουσιάζεται η συνεισφορά της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των σύγχρονων ιατρικών επιστημών. Γενικότερα, η ιατρική αξιοποιεί την τεχνολογία με σκοπό να διευκολύνει την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και παθήσεων.

20  Ο κλάδος της Ιατρικής Τεχνολογίας αφορά οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο όρος «ιατροτεχνολογικό προϊόν» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τα υλικά μιας χρήσεως, τα εμφυτεύσιμα μέχρι και τα ιατρικά μηχανήματα υψηλού κόστους.

21  Νανοϊατρική  Βιοϊατρική  Ακτινογραφία Μαγνητική Τομογραφία Αξονική Τομογραφία  Ρομποτική χειρουργική

22  Η Νανοϊατρική εκμεταλλεύεται τις αλλαγές στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στις φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις. Πολλά από τα οφέλη (αλλά και τους κινδύνους) στον τομέα της Νανοϊατρικής σχετίζονται με τις φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις των υλικών που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση μεταξύ της μοριακής και μικροσκοπικής κλίμακας.  Οι υπολογιστές έχουν συμβάλει στην γεωμετρική πρόοδο της έρευνας στο πεδίο της μοριακής δομής.  Η βιοϊατρική τεχνολογία xρησιμοποιεί ένα μεγάλο εύρος από επιστημονικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις. Η βιοϊατρική τεχνολογία βασίζεται στην κυτταρική βιολογία που συνδυάζει όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της ιατρικής. Ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια η βιοϊατρική τεχνολογία εντοπίζει προβλήματα και τα επιλύει μέσω ιατρικής παρέμβασης. Η ιατρική εστιάζει στο να θεραπεύει ασθένειες και όχι στη βελτίωση της υγείας του ατόμου.  Η επιστήμη της πληροφορικής καλύπτει με την ταχύτητα της επεξεργασίας, την εξέλιξη του συνόλου των παραπάνω επιστημονικών εξελίξεων.

23  Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο κυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων να παράγει λεπτομερείς εικόνες των εσωτερικών οργάνων και ιστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση σχεδόν σε κάθε μέρος του σώματος και πιο συχνά χρησιμοποιείται για να εξετάσει τον εγκέφαλο, τις αρθρώσεις και στους δίσκους της σπονδυλικής στήλης. Ο εξεταζόμενος σε μία μαγνητική τομογραφία δεν εκτίθενται σε ακτινοβολία.  H Αξονική τομογραφία (CT) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος. Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

24  Ρομποτική χειρουργική ονομάζεται η χειρουργική με τη χρήση ρομπότ. Κατά τη ρομποτική χειρουργική, ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε μια χειρουργική κονσόλα-Η/Υ, όπου βλέπει σε μια οθόνη το χειρουργικό πεδίο, τρισδιάστατο και μεγεθυμένο, και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς.  Οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μέσω τον μοχλών αυτών μεταφέρονται ψηφιακά, ταυτόχρονα και με θαυμαστή ακρίβεια, στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες ενός ρομπότ, οι οποίοι εκτελούν τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο. Οι κινήσεις των βραχιόνων του ρομπότ ελέγχονται 100% από τον χειρουργό, ο οποίος πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος στη χρήση του ρομποτικού συστήματος.

25  Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους ασθενείς μια σειρά από οφέλη, όπως έγκαιρη διάγνωση, ταχύτερη ανάρρωση και αποθεραπεία, πολύ πιο σύντομη νοσηλεία και κατά συνέπεια γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά τους. Εκτός όμως από την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών, τα οφέλη από τη χρήση των επιτευγμάτων της ιατρικής τεχνολογίας καθιστούν αποδοτικότερο το σύστημα υγείας, καθότι ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μειώνεται ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται και μικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Ευρύτερα, η υιοθέτηση της χρήσης της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας έχει και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και ιδιαίτερα του προσδόκιμου επιβίωσης.

26

27  Η παθολογική εξάρτηση από το Ιντερνέτ είναι κοινωνικό πρόβληµα µε ανησυχητικές διαστάσεις και έχει τα χαρακτηριστικά ψυχαναγκαστικής συµπεριφοράς, µε αρνητικές συνέπειες στην προσωπική, οικογενειακή, κονωνική και επαγγελµατική ζωή.  Η εξάρτησή τους από το ∆ιαδίκτυο είναι τόσο µεγάλη που παραµελούν την προσωπική τους φροντίδα και υγιεινή.  Σταδιακά κόβουν τις γέφυρες επικοινωνίας µε γονείς και φίλους και το µόνο τους µέληµα είναι πώς θα περάσουν όλο και περισσότερο χρόνο στο Ιντερνετ.  Όλα αυτά έχουν, όπως είναι επόµενο, σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς της λειτουργικότητας του ατόµου. Μειώνεται ο χρόνος που περνάει ο έφηβος µε την οικογένειά του, περιορίζονται τα χόµπι και αυξάνεται ο κίνδυνος εµφάνισης παχυσαρκίας, µυοσκελετικών προβλημάτων και οφθαλµικών παθήσεων

28  Η χρήση της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, όπως επίσης και τον ύπνο τους  Υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των σωματικών συμπτωμάτων και του χρόνου χρήσης της οθόνης. Όσο περισσότερο χρόνο περνούσε κάποιος μπροστά από την οθόνη, τόσο αυξανόταν και η συχνότητα των σωματικών συμπτωμάτων  Τα συχνότερα σωματικά προβλήματα που παρουσίαζαν οι εργαζόμενοι ήσαν πονοκέφαλοι, ένταση και πόνοι στα μάτια, πόνοι στις αρθρώσεις, πόνοι και δυσκαμψία στους ώμους  Τα ψυχικά συμπτώματα (ληθαργία, άγχος, απροθυμία για εργασία), όπως και τα προβλήματα ύπνου (αϋπνία και κούραση), εμφανίζονταν σε άτομα τα οποία εργάζονταν για περισσότερες από 5 ώρες καθημερινά με την οθόνη του υπολογιστή τους.

29  Αφυδάτωση. Λιγότερο από το 4% των εργαζομένων γραφείου πίνουν καθημερινά επτά ή περισσότερα ποτήρια υγρά, σύμφωνα με πρόσφατη βρετανική δημοσκόπηση. Το επακόλουθο είναι πονοκέφαλος, μειωμένη προσοχή και ίλιγγος, εξαιτίας της αφυδάτωσης.  Πόνος στη μέση. Ένας στους δύο εργαζόμενους γραφείου υποφέρουν από πόνο στη μέση, αναφέρει ο βρετανικός οργανισμός Back Care, ενώ το 36% πονάνε σε όλη την πλάτη εξαιτίας της κακής στάσης του σώματος.  Καμπούριασμα και αυξημένη περίμετρος μέσης. Όταν είμαστε διαρκώς σκυμένοι προς τα εμπρός, κάποιοι μυς δυναμώνουν πολύ και πολλοί άλλοι εξασθενούν. Το επακόλουθο; Καμπούριασμα και αυξημένη περίμετρος μέσης, σύμφωνα με την Εταιρεία Φυθιοθεραπείας (CSP) της Βρετανίας.  Αυξημένη περίμετρος γλουτών. Η πολύωρη ακινησία σε μία καρέκλα έχει ως συνέπεια να χάνουν οι γλουτοί τον τόνο τους και την δύναμή τους, σύμφωνα με την CSP.  Αιμορροϊδες. Σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες εμφανίζει αιμορροϊδες κάποια στιγμή στη ζωή του – και η ακινησία σε μία καρέκλα είναι ένας συχνός παράγοντας κινδύνου.  Ρυτίδες και κούραση των ματιών

30 Η αλόγιστη χρήση των μηχανών της πληροφορικής τεχνολογίας μπορεί να αποβεί επιζήμια για τον ανθρώπινο οργανισμό.

31 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Συντονιστής / Υπευθ. καθηγητής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΔΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google