Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

υπηρεσία τηλεκπαίδευσης επανάσταση στη διδασκαλία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "υπηρεσία τηλεκπαίδευσης επανάσταση στη διδασκαλία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 υπηρεσία τηλεκπαίδευσης επανάσταση στη διδασκαλία
e-learning επανάσταση στη διδασκαλία

2 Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση που ορίζεται ως «τηλεκπαίδευση», είναι ένας τρόπος διδασκαλίας-μάθησης, που μπορεί να εφαρμοσθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ. Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που προσομοιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτή (διδάσκοντες και μαθητές) να μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Άρα, σε περιπτώσεις που οι κλασικές μέθοδοι διδασκαλίας αποτυγχάνουν να επιτύχουν το στόχο τους, συμπληρώνονται από την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία μπορεί να διαχειρίζεται μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, παροχή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού εξ' αποστάσεως, on-line μαθήματα κτλ. πληροφορίες

3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση. Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται μόνος του χρησιμοποιώντας όποιο μέσο κρίνει αυτός κατάλληλο (βιβλία, Internet κλπ.). Στην Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία μόνο που υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή είτε με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε μέσω δικτύου (Internet, κλπ.) είτε μέσω audio ή/και video conference και προφανώς τις ώρες εκείνες θεωρείται ότι έχουν σύγχρονη εκπαίδευση. Στην Συνεργαζόμενη (Collaborative) Εκπαίδευση εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών.

4 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση υλοποιείται με τη χρήση είτε αμφίδρομης είτε μονόδρομης oπτικοακουστικής επικοινωνίας. Στη μεν πρώτη ανταλλάσσονται εικονοροές μεταξύ της κύριας αίθουσας τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής, και μίας άλλης αίθουσας στην οποία βρίσκονται οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι. Στη δε δεύτερη μεταδίδεται μία εικονοροή από τον κύριο χώρο τηλεκπαίδευσης προς τους απομακρυσμένους χρήστες, οι οποίοι παρακολουθούν τη διάλεξη σε προσωπικό Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με χαμηλού ρυθμού γραμμή. Οι τελευταίοι δεν έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον καθηγητή. Κυριότερα πλεονεκτήματα Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω: * Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε ό,τι αφορά στην απόσταση και στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείμενο * Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων * Επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους * Δημιουργία μιας "ηλεκτρονικής τάξης" με εξομοίωση όλων των λειτουργιών μιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ) * Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης * Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευόμενου για τον ρυθμό προόδου που σημειώνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία * Οικονομικά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο, με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση

5 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ H υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, τίθεται σε λειτουργία αυτόματα, τις μέρες και τις ώρες που πραγματοποιείται μάθημα με τη χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και οι οποίες γνωστοποιούνται στους μαθητές με αποστολή Ως αίθουσα διδασκαλίας, ο (οι) εκάστοτε καθηγητής (-τές) που απευθύνονται σε απομακρυσμένο ακροατήριο, έχει τη δυνατότητα: αποστολής βίντεο   αποστολής εικόνας διαφανειών, εγγράφων συνδυασμού των παραπάνω, λήψης της εικόνας του απομακρυσμένου ακροατηρίου και της προβολής της στην αίθουσα αποστολής και λήψης ήχου στο/από το ακροατήριο/ομιλητή χρήσης ενός ηλεκτρονικού πίνακα με επιφάνεια αφής (smart board), έτσι ώστε ο,τιδήποτε γραφεί στην επιφάνειά του να εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του απομακρυσμένου ακροατηρίου, παρουσίασης μαγνητοσκοπημένου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εγγραφής του μαθήματος σε βίντεο, διαμοιρασμού εφαρμογών (π.χ. MS-Office) με το απομακρυσμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης, οι οποίες ενώ τρέχουν τοπικά, εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη του απομακρυσμένου ακροατηρίου. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της διαμοιρασμένης εφαρμογής από το απομακρυσμένο ακροατήριο ακόμα και αν δεν είναι τοπικά εγκατεστημένη. Ως αίθουσα παρακολούθησης μαθήματος από απόσταση, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα αποστολής βίντεο, αποστολής εικόνας διαφανειών, εγγράφων, λήψης της εικόνας του ομιλητή και της προβολής της, αποστολής και λήψης ήχου στους/από τους ομιλητές.

6 Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε να αποτελεί ένα ευέλικτο χώρο για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τη λειτουργικότητα της αίθουσας σε συνέργια με ανάλογες αίθουσες (που ίσως δημιουργηθούν στο μέλλον) Ο εξοπλισμός ικανοποιεί τις ανάγκες διαφόρων τύπων διδασκαλίας, συνεδριάσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. συζητήσεις και παρουσιάσεις), σεμινάρια και διαλέξεις με επί-τόπου και από-απόσταση συμμετέχοντες. Η αίθουσα μπορεί να ικανοποιεί ανάγκες studio για την εγγραφή μαθημάτων και διαλέξεων. Η αίθουσα περιλαμβάνει: Οθόνες Προβολής, Κάμερες ακροατηρίου, μικρόφωνα ακροατηρίου, Προβολέας/videoprojector, Κάμερα Ομιλητή, Γραφείο Ομιλητή Ηχεία, Οπτικοποιητής / Visualiser


Κατέβασμα ppt "υπηρεσία τηλεκπαίδευσης επανάσταση στη διδασκαλία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google