Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Προτεραιότητες για την ταχύτερη ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Προτεραιότητες για την ταχύτερη ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Προτεραιότητες για την ταχύτερη ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών

2 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής 2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εάν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας όπου κοιτάς !

4 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η νέα Δημόσια Διοίκηση θα λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και θα δρα αποτελεσματικά και αποδοτικά σε πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης, προς όφελος όλων: Πολιτών, Επιχειρήσεων και Εργαζόμενων στο Δημόσιο τομέα. Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ψηφιακές λειτουργίες Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα Χρηστή Διακυβέρνηση Προς όφελος όλων

6 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Η Διοίκηση που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να διεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος των Πολιτών,των Επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.»

7 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση COM (2003) 567, 26-9-2003 Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού με σκοπό: τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού την ενδυνάμωση της δημοκρατίας την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών

8 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ON LINE Υπηρεσίες Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών  Ανασχεδιασμός διαδικασιών  Εκπαίδευση προσωπικού  Νομοθετικές αλλαγές  Νέα μοντέλα διοίκησης ■ ICT, INTERNET ■ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ■ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

9 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής9 ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

10 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής10 ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ Ψηφιακές λειτουργίες, ψηφιακές επικοινωνίες Ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές σε όλους Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες Στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις Αποτελεσματική και Αποδοτική Δημόσια Διοίκηση Διαφάνεια, Λογοδοσία, ΣυμμετοχικότηταΟρόσημο 5 Ορόσημο 4 Ορόσημο 3 Ορόσημο 2 Ορόσημο 1

11 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής11 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα !

12 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής12 H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Προσωπικός Υπολογιστής INTERNET E-mail

13 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής13 ΟΡΟΣΗΜΟ 1 Ψηφιακές λειτουργίες, ψηφιακές επικοινωνίες Στόχος 1 Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα διαθέτουν Προσωπικό Υπολογιστή και χρησιμοποιούν το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους.

14 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής14 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ…

15 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής15 ΟΡΟΣΗΜΟ 1 Ψηφιακές λειτουργίες, ψηφιακές επικοινωνίες Στόχος 2 Η σύνταξη, αποθήκευση και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών γίνεται, αποκλειστικά και μόνον με ηλεκτρονικά μέσα.

16 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής16 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ…

17 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής17 ΟΡΟΣΗΜΟ 1 Ψηφιακές λειτουργίες, ψηφιακές επικοινωνίες Στόχος 3 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες ψηφιοποιούν τα αρχεία τους, προκειμένου να είναι αναγνώσιμα από όλους τους Ενδιαφερομένους

18 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής18 ΟΡΟΣΗΜΟ 2 Ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές σε όλους Στόχος 4 Όλες οι ψηφιακές συναλλαγές των Πολιτών και Επιχειρήσεων με τη Δημόσια διοίκηση πιστοποιούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης «ΕΡΜΗΣ» με βάση Ενιαίο Αριθμό Πρόσβασης.

19 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής19 ΟΡΟΣΗΜΟ 2 Ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές σε όλους Στόχος 5 Οι Δημόσιοι Διαδικτυακοί Τόποι πληρούν καθορισμένα πρότυπα αρχιτεκτονικής και λειτουργίας προκειμένου να είναι προσβάσιμοι από όλους.

20 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής20 ΟΡΟΣΗΜΟ 2 Ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές σε όλους Στόχος 6 Η συνεργασία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και Φορέων του δημόσιου τομέα βασίζεται σε θεσμοθετημένο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.

21 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψηφιακά Πιστοποιητικά ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΡΜΗΣ TAXISIKA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR

22 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής22 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Στόχος 7 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαθέτουν στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις, υπηρεσίες και προϊόντα με ηλεκτρονικά μέσα.

23 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής23 ON LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΦΑΣΗ 1:Διοικητικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο ( On line).  ΦΑΣΗ 2:Εκτύπωση Εντύπων. ( On line).  ΦΑΣΗ 3:Αποστολή αιτήσεων. ( On line).  ΦΑΣΗ 4:Διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων. Απάντηση ( On line).

24 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής24 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Στόχος 8 Όμοια δεδομένα συλλέγονται μόνο μια φορά και αποθηκεύονται σε ένα μόνο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τις συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Θα στο πω μόνο μια φορααά

25 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής25 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Στόχος 9 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διεκπεραιώνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές χωρίς να απαιτούν από τους Ενδιαφερομένους Δικαιολογητικά που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

26 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής26 ΟΡΟΣΗΜΟ 4 Αποδοτική και Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση Στόχος 10 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες ψηφιοποιούν με την υποστήριξη του ΥΠΕΣ διοικητικές διαδικασίες σημαντικού ενδιαφέροντος.

27 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής27 ΟΡΟΣΗΜΟ 4 Αποδοτική και Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση Στόχος 11 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες μειώνουν τα διοικητικά εμπόδια που επιβάλλουν σε Πολίτες και Επιχειρήσεις

28 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής28 ΟΡΟΣΗΜΟ 5 Διαφάνεια, Λογοδοσία, Συμμετοχικότητα Στόχος 12 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες βελτιώνουν σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές.

29 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής29 ΟΡΟΣΗΜΟ 5 Διαφάνεια, Λογοδοσία, Συμμετοχικότητα Στόχος 13 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες χρησιμοποιούν καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές για να αναπτύξουν την ηλεκτρονική διαβούλευση με κοινωνικές ομάδες

30 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής30 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η νέα Δημόσια Διοίκηση θα λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και θα δρα αποτελεσματικά και αποδοτικά σε πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης, προς όφελος όλων: Πολιτών, Επιχειρήσεων και Εργαζόμενων στο Δημόσιο τομέα. Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

31 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής31 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

32 Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής32 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η νέα δημόσια διοίκηση θα λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και θα δρα αποτελεσματικά και αποδοτικά σε πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης, προς όφελος όλων: Πολιτών, Επιχειρήσεων Δημόσιον Υπαλλήλων. Καθηγητής Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Φωτογραφία Υπουργού


Κατέβασμα ppt "Νίκος Σαριδάκης,Φ Κακλαμάνης, Α. Στασής1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Προτεραιότητες για την ταχύτερη ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google