Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση1 Τεχνολογίες για ΑΜΕΑ Καθολική πρόσβαση Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση1 Τεχνολογίες για ΑΜΕΑ Καθολική πρόσβαση Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση1 Τεχνολογίες για ΑΜΕΑ Καθολική πρόσβαση Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

2 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση2 Καθολική πρόσβαση n Αυξανόμενη εξάρτηση από τεχνολογία n Μη εξειδικευμένοι χρήστες n Χρήστες με διαφορετικές ικανότητες, ανάγκες, προτιμήσεις n Ζήτημα σχεδίασης, όχι εκπαίδευσης n Αφορά στο σύνολο του πληθυσμού n Δεν περιορίζεται στη χρήση υπολογιστών

3 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση3 Σχεδίαση καθολικής πρόσβασης n Προσαρμογή της τεχνολογίας στο χρήστη n Διαμόρφωση περιεχομένου n Εναλλακτικές μέθοδοι αλληλεπίδρασης n Κατανόηση γνωστικών διεργασιών χρήστη n Προσαρμογή σε αισθητηριακές και κινητικές ιδιαιτερότητες n Ζήτημα επικοινωνίας ανθρώπου- μηχανής

4 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση4 Διεπαφή αλληλεπίδρασης n Εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των αναγκών του χρήστη για πρόσβαση και επεξεργασία πληροφοριών n Παροχή εναλλακτικών μεθόδων λήψης, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών n Συσκευές και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης (υποστηρικτική τεχνολογία, εναλλακτική επικοινωνία, χρήση φυσικής γλώσσας)

5 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση5 Ειδικές κατηγορίες ΑΜΕΑ n Άτομα με κινητικά προβλήματα : ανάγκη ειδικών συσκευών για χρήση τεχνολογίας n Άτομα με νοητικές αδυναμίες : ανάγκη ειδικής οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριών n Άτομα με μειωμένη όραση : ανάγκη μη οπτικών διεπαφών (π.χ. φωνητικά) n Άτομα με μειωμένη ακοή : οπτική διεπαφή

6 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση6 Για άτομα με μειωμένη όραση n Εκμετάλλευση τεχνολογιών φωνής: u αναγνώριση και κατανόηση ομιλίας u συνθετική φωνή για εκφώνηση κειμένου u δομημένα συστήματα διαλόγου n Μετατροπή οπτικών πληροφοριών σε ακουστικές (π.χ. ανάγνωση οθόνης)

7 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση7 Για άτομα με ακουστική δυσκολία n Αυτόματη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο n Κατανόηση και παρουσίαση νοηματικής γλώσσας n Οπτικοποίηση προειδοποιητικών ήχων n Αυξημένη υποστήριξη τεχνολογιών κειμένου

8 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση8 Εφαρμογή στη δημόσια διοίκηση n Παροχή πληροφοριών προς πολίτες με ΕΑ n Αλληλεπίδραση με πολίτες n Διευκόλυνση υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως με θετικές επιπτώσεις και στους πολίτες και στις υπηρεσίες n Διευκόλυνση απασχόλησης ΑΜΕΑ n Διεύρυνση πεδίου απασχόλησης ΑΜΕΑ

9 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση9 Άλλα πλεονεκτήματα n Αύξηση απασχόλησης, ειδικά για ΑΜΕΑ n Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών Δ.Δ. n Αύξηση παραγωγικότητας υπηρεσιών n Μείωση ανάγκης μετακινήσεων για ΑΜΕΑ n Βελτίωση αξιοπιστίας παρεχομένων πληροφοριών λόγω αυτοματοποίησης n Καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου

10 22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση10 Προϋποθέσεις n Συνεργασία με φορείς ΑΜΕΑ n Μελέτη και οργάνωση πληροφοριών και συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών n Μελέτη ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε πληθυσμιακής ομάδας n Εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας n Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "22-5-2002Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη δημόσια διοίκηση1 Τεχνολογίες για ΑΜΕΑ Καθολική πρόσβαση Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google