Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων –Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων και Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταγράφει την ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων της Δημοτικής Αρχής, τους Άξονες Δράσης, τα Έργα και τις Διεργασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει το Όραμα για τον Πειραιά της ελπίδας και της ανάπτυξης πράξη.

4 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ 2 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΤΟΧΟΣ 3 Γ.Δ. 1 Γ.Δ. 2 Γ.Δ. 3 Γ.Δ. 4 ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

5 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SWOT ANALYSIS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SWOT ANALYSIS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BALANCED SCORECARD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BALANCED SCORECARD ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕ ROP ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ LT ΜΑΧ ( { ROP LT – ΔΙΑΘ } Ή { ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ } ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ LT ΜΑΧ ( { ROP LT – ΔΙΑΘ } Ή { ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ } ) ROP > ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ RT ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ … ΕΡΓΟ Ν ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟ Ν … ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

8 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΡΓΑ (ενδεικτικά) ΣΤΟΧΟΙΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σταθμός μεταφόρτωσης Ορθολογισμός δρομολογίων Βελτίωση ακτών λουομένων Συντήρηση πεζοδρομίων Αναπλάσεις Πλατειών-Αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων Εξοικονόμηση ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά-βιοκλιματικά κτίρια κ.α) Κτήμα Δηλαβέρη (23 στρέμματα) Οικολογική φύτευση-Πρόγραμμα πράσινες στέγες Μείωση όγκου απορριμμάτων Υπογειοποιημένοι κάδοι Διαλογή στην πηγή Βελτίωση Ασφάλειας

9 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7.‘Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.‘Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων –Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός ‘Εργων 12.Ιεράρχηση ‘Εργων 13.Κρίσιμες Διεργασίες 14.Προϋπολογισμός Τριετίας

10 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συγχωνεύσεις - Συνενώσεις Δήμων Πίεση από ΕΕ για Αποκέντρωση (“l’ Europe des regions”) με παράλληλη κατανομή πόρων από την κεντρική εξουσία στην Αυτοδιοίκηση. Σταδιακή Αύξηση Αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ Ενίσχυση του Εθελοντισμού Σ.Δ.Ι.Τ. Διαδικτύωση Δήμων για δράσεις συνέργειας Δράσεις μέσα σε περιβάλλον Διεθνούς Οικονομικής Ύφεσης Ανάπτυξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων Οργάνωσης Δημόσιου Τομέα

11 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ISO 9001:2008 Μοντέλα Project Management Σύστημα Δεικτών Αποδοτικότητας (System of KPI’s) CAF (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός : Balanced Scorecard EMAS (ISO 14001:2004) Advanced Quality Services Ltd.

12 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρύτερο πλαίσιο Στρατηγικής Διοίκησης σύμφωνα με: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11.2.2004), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5.4.2006 (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης) Και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣΣΔΑ: Υπ’ αριθμ. 18183 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α», Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης, Α.Π. 5694 3/2/2011 Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού) Εγκύκλιος 45, ημερ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 50837/ΕΓΚ.66/14-9-07: Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α» Σεπτέμβριος 2007, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της εγκυκλίου 66, Α.Π. 50837 / 14-9-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πρότυπο Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Balanced Scorecard των Kaplan και Norton όπως προβλέπει ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11.2.2004). ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ

13 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ Στόχος όλων των προσεγγίσεων που αναλυτικά καταγράφουμε στις επόμενες διαφάνειες είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το Δήμο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και οι αναπτυξιακές δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον. Advanced Quality Services Ltd.

14 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτυπώνει απολύτως πιστά τις προγραμματικές δεσμεύσεις που είχε διατυπώσει προς τους Δημότες η Δημοτική Αρχή. Η αναπροσαρμογή και η ευελιξία του Επιχειρησιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να διευρύνει τους στόχους στη διαδικασία υλοποίησής του.

15 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων –Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας

16 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 2ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΞΙΩΝ 3ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤ. – ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4SWOT ANALYSIS ΜΕΣΩ BRAINSTORMING ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 5ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ -ΣΤΟΧΩΝ – STRATEGY MAP 7ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 8ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 9ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 10ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 11ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 12ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

17 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων –Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων 12.Ιεράρχηση Εργων 13.Κρίσιμες Διεργασίες 14.Προϋπολογισμός Τριετίας

18 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

19 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

20 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Σύμφωνα με τα πρώτα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής : “H Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, που είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή των προηγούμενων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 με αυτά προηγούμενων δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα”.

21 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νεώτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011 είναι τα εξής: ΠληθυσμόςΆρρενεςΘήλειςΠυκνότητα Μόνιμου Πληθ. / km 2 ΕΛΛΑΔΑ10.787.6905.303.6905.484.00081,75 ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ3.812.3301.842.6801.969.6501.001,11 ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 449.070218.110230.9608.907,11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ163.91078.70085.21015.086,06

22 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011 ΕΛΛΑΔΑ10.259.90010.964.02010.787.690 ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ3.523.4073.764.3483.812.330 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ187.399181.933163.910

23 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

24 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

25 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

26 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ

27 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

28 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΙΕΣ Κλιμάκια ΗλικιώνΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0-14-9623-28,75% 15-24-1140-4,16% 25-392.4406,05% 40-542.2516,13% 55-64-4.085-16,94% 65-793.99419,20% 80 ετών και άνω69715,28%

29 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

30 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ16,71 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ14,81 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ15,80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ16,52 Δείκτης Γήρανσης = Πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 προς το σύνολο του πληθυσμού.

31 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ15,19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ14,25 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ14,20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ13,11 Δείκτης Νεανικότητας = Πληθυσμός με ηλικία κάτω των 15 προς το σύνολο του πληθυσμού.

32 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

33 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

34 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων –Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

35 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΕΙΛΗ συνδυασμός ΕΥΚΑΙΡΙΑ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

36 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων της SWOT Ανάλυσης, ενώ ολόκληρος ο Πίνακας περιλαμβάνεται στην Αναλυτική περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα ακολουθήσει.

37 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Ελλιπής ενημέρωση του πολίτη όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες 2 Μη ολοκληρωμένη υποδομή (Ολοκληρωμένο σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π.) για την άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων 3 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού & υποδομών για την αντιμετώπιση της πολυνομίας 4 Μη ορθή χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών ανά κτίριο και μη ορθή χωροθέτηση των θέσεων εργασίας 5 Αναποτελεσματική Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων 6 Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων 7 Έλλειψη ενοποιημένου κέντρου πληροφόρησης δημότη 8 Κακή τηλεφωνική επικοινωνία 9 Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δημοτών 10 Ελλιπής Επιμόρφωση Υπαλλήλων ειδικά αυτών που υπηρετούν σε θέσεις που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό

38 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1Αδυναμίες συνεργασίας-συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. 2Μη μηχανογραφημένη διαχείριση Τεχνικών Έργων. 3Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Τεχνικών Έργων. 4Ελλείψεις μελετών 5 Έλλειψη ενημερωμένων υποστρωμάτων (ενημερωμένων ψηφιακών χαρτών) για την αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 6Ανεπάρκεια εξοπλισμού.

39 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1Η συμπεριφορά προς τους πολίτες δεν βρίσκεται πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. 2 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη συλλογή απορριμμάτων 3Μη ορθολογική χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 4Παράνομα υγρά λύματα στους δρόμους. 5Ακαθαρσίες Δεσποζόμενων ζώων 6Ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης του Δήμου 7 Ανεπάρκεια σωστών χώρων αποθήκευσης (Κεντρικής Υπηρεσίας, συνεργείων Πρασίνου Δημ. Διαμ/των) και λειτουργίας και ασφάλειας της Αποθήκης 8 Έλλειψη φύλαξης των αποθηκών (επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένα κλοπές και καταστροφές υλικών).

40 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1Μη ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Αναφορών ( financial reporting ) 2Λειτουργικό κόστος που επιδέχεται περαιτέρω μείωση 3Υστέρηση στην αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1Έλλειψη εκπαίδευσης – υποδομών 2Έλλειψη κινήτρων – συστήματος αναγνώρισης 3 Ανάγκη Διαμόρφωσης κατάλληλης κουλτούρας, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του Δημότη. 4Ανάγκη Διαδικασιών

41 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 1Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ανάπλασης. 2Ελλιπής φωτισμός. 3Έλλειψη χώρων στάθμευσης 4Εγκατάλειψη ιδιόκτητων κτηρίων-εστίες ρύπανσης- 5Στάθμευση στις ράμπες αναπήρων 6Προβλήματα στη Συντήρηση των δρόμων & στην οδοσήμανση 7 Ύπαρξη αναξιοποίητων δημοσίων χώρων-εκτός αυτών που ανήκουν στο Δήμο- που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 8Ελλείψεις ενημερωτικής σήμανσης στις οδούς για την εκτέλεση έργων 9Ελλιπής ασφάλεια σε εργοταξιακούς χώρους

42 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 1010 Επείγει η αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική όλης της παραλιακής του λιμανιού αφού είναι χώρος υποδοχής 2 εκατομ. Τουριστών κάθε χρόνο. 11 Γενικά η πόλις στερείται χρωμάτων είναι πολύ γκρίζα σε μια χώρα λουσμένη στο φως 12Δέντρα – στύλοι – κολώνες άναρχα τοποθετημένα. 13 Κακή αποκατάσταση τομών από Ο.Κ.Ω. (Αέριο – ΔΕΗ – ΟΤΕ –Κινητή Τηλεφωνία.) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 Ελλιπής ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού – Ενημέρωσης για υγιεινή ζωή ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 Έλλειψη κτιριακών υποδομών με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών

43 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1Δεν υπάρχει περιπολία οργανωμένη να ελέγχει επικίνδυνα σημεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 1 Έλλειψη μετρήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 Ελλείψεις υποδομών στις πλατείες ΠΡΑΣΙΝΟ 1 Ανάγκη δημιουργίας περισσοτέρων χώρων πρασίνου και αναψυχής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 1 Προβληματική μαζική συγκοινωνία 2 Προβλήματα στις κυκλοφοριακές διασυνδέσεις του λιμανιού

44 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών και ενημέρωσης για σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 Ελλείψεις στην οργάνωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας Ανάγκη υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες της πόλης σε πρώτες βοήθειες 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) 1 Έλλειψη υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Δημοτικά κτίρια ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - AIDS – ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1 Εξάπλωση της μάστιγας των ναρκωτικών στην νεολαία - Έλλειψη αστυνόμευσης στα προβληματικά σημεία της πόλης

45 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 1 Έλλειψη προγραμμάτων συμβουλευτικής και υποστήριξης για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 1Έλλειψη ολοκληρωμένης διαδικασίας ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης για τους παλιννοστούντες στο Δήμο Πειραιά ΑΝΕΡΓΙΑ 1 Έλλειψη γραφείου ευρέσεως εργασίας σε συνδυασμό με την τοπική αγορά καθώς και καθοδήγηση των ανέργων σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 1 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών

46 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑ 1Ισχυρή τάση μετοίκησης των νέων ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1Σε χαμηλά επίπεδα η διάδοση του εθελοντισμού (δενδροφυτεύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.) Α/Α 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Σ.Δ.Ι.Τ. 1.Μειωμένη εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 2.Έλλειψη προσωπικού για να απασχοληθεί σε αυτές τις μελέτες. 3. Απουσία οργανωμένου Γραφείου Προγραμματισμού για έργα ΕΣΠΑ και γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

47 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1.Μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές ευρυζωνικότητας

48 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δυνατά – Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α/Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με μακροχρόνια υπηρεσία (επί το πλείστον) με κατά κανόνα αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές του λιμανιού με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση και βιωσιμότητα του τουρισμού 2 Μείωση εσόδων λόγω παράλληλης μείωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη 3. Δυσκολία οδοσάρωσης, πλυσίματος κάδων, οδοστρώματος, αποκομιδής, λόγω προβλήματος παρκαρίσματος και έλλειψης χώρων στάθμευσης 4. Σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή ακίνητα ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ατυχήματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

49 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου 7.Όραμα-Προτεραιότητες 8.‘Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός ‘Εργων 11.Ιεράρχηση ‘Εργων - 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

50 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το προσωπικό με ταχύτητα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας. Να παρέχεται φροντίδα στα ΑμεΑ και στις ευπαθείς ομάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα. Να προστατεύεται συστηματικά το περιβάλλον και να συμβάλλει ο Δήμος στη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

51 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποστηρικτική πολιτική στην προσπάθεια των Νέων για Επαγγελματική Αποκατάσταση. Παροχή υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών Στήριξη της επιχειρηματικότητας με στόχο ο Πειραιάς να γίνει ξανά η φυσική έδρα της ναυτοσύνης και του εφοπλιστικού κόσμου και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της αγοράς σε μια εποχή που ο εμπορικός κόσμος δοκιμάζεται. Να αξιοποιήσει ο Πειραιάς την πολιτιστική του κληρονομιά ώστε να γίνει πόλος ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών.

52 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΑΜΑ Ο Πειραιάς, Κέντρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου όλης της Μεσογείου και τόπος προορισμού για τον τουρισμό. Πόλη – Πρότυπο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, ανάκτηση της χαμένης αίγλης - Λίκνο Πολιτισμικής Δημιουργίας. Ο Δήμος Πειραιά υπόδειγμα Δημόσιας Διοίκησης, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη, διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, με κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή όλων των δυνάμεων και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

53 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Αξιοκρατία Διαφάνεια Κοινωνική Αλληλεγγύη Σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στους Οικονομικούς Πόρους Σεβασμός και Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη Ασφάλεια για τους πολίτες

54 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

55 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΟΝΕΣ 1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 3.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ– ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ 6.ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

56 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑμεΑ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 10. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΖΩΩΝ 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΖΩΑ

57 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ)- ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 7. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

58 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 4. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 13.ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

59 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΡΟΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΜΜ 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΑΠΌ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΜΑ 11. ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΑΒΕΡΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ, ΣΧΙΣΤΟ) 6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΡΙΔΟΥ – ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 7. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΣΑΠ

60 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET 4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Η/Υ κλπ. 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

61 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

62 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ Το σύνολο των δεικτών που ακολουθεί αντιστοιχεί στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η μέτρηση και η παρακολούθηση τους θα προγραμματισθούν για εφαρμογή παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων στόχων.

63 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ

64 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙΔΕΙΚΤΕΣ

65 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙΔΕΙΚΤΕΣ

66 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙΔΕΙΚΤΕΣ

67 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων - Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

68 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Ακολουθούν τα Κριτήρια Ιεράρχησης και οι πίνακες των ιεραρχημένων στόχων

69 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Παραγωγικότητα Προσωπικού

70 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1/2) Βασικό ζητούμενο για την επιτυχημένη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω συνεχούς εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή θα αξιολογείται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της. Απαιτείται η εφαρμογή ενός ουσιαστικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού μέσω του οποίου θα προκύπτουν οι όποιες ελλείψεις σε γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι ενέργειες που θα οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

71 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2/2) H εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εισαγωγή Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 9001, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών με υποδομές και την σχετική, εκπαίδευση μαζί με τους δείκτες που καθιερώνει το παρόν Επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση της Απόδοσης του προσωπικού.

72 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων – Δείκτες Παρακολούθησης 11.Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

73 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ –ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι παραπάνω ιεραρχημένοι στόχοι, συνδέονται με έργα και διεργασίες προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση τους.

74 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Βελτίωση παραγωγικότητας Προσωπικού

75 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΡΓΑ (ενδεικτικά) ΣΤΟΧΟΙΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σταθμός μεταφόρτωσης Ελάττωση δρομολογίων Αξιοποίηση και βελτίωση των δημοτικών πλαζ Διαμόρφωση πεζοδρομίων Αναπλάσεις Πλατειών Εξοικονόμηση ενέργειας – ΑΠΕ Κτήμα Δηλαβέρη (23 στρέμματα) Οικολογική φύτευση Μείωση όγκου απορριμμάτων Υπογειοποιημένοι κάδοι Διαλογή στη πηγή Βελτίωση Ασφάλειας

76 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή 2.Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.Μεθοδολογία Εργασίας 4.Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου 5.Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου 6.Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου 7.Οραμα-Αποστολή-Αξίες 8.Αξονες –Μέτρα –Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 9.Επιχειρησιακοί Στόχοι 10.Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός Εργων 11.Ιεράρχηση Εργων 12.Κρίσιμες Διεργασίες 13.Προϋπολογισμός Τριετίας 14.Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

77 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.Διαχείριση Καθαριότητας 2.Διαχείριση Εσόδων 3.Διαχείριση Εξόδων 4.Διαχείριση Έργων 5.Διαχείριση Δράσεων Εξυπηρέτησης Δημοτών 6.Διαχείριση Επικοινωνίας με Δημότες 8.Διαχείριση νέων Τεχνολογιών 9.Διαχείριση Δράσεων – Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

78 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 10.Διαχείριση Προμηθειών 11.Διαχείριση Δράσεων Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 12.Διαχείριση Δράσεων Ανάπτυξης Εθελοντισμού 13.Διαχείριση Δράσεων Στήριξης Επιχειρηματικότητας 14.Διαχείριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης 15.Διαχείριση Δράσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 16.Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Οδών, Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων 17.Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Σχολείων 18.Διαχείριση Βελτίωσης Διεργασιών 19.Διαχείριση Δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού

79 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 1. Ιεράρχηση στόχων 2.Ανάλυση στόχων σε έργα & διεργασίες 3.Ιεράρχηση έργων 4. Σύνταξη προϋπολογισμού 3 ετίας 5.Γενικός προγραμματισμός στόχων και έργων επιχειρησιακού προγράμματος με αναλυτικό προγραμματισμό έργων επόμενου έτους


Κατέβασμα ppt "A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google