Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. ΣΚΟΠΟΣ Συμβιβασμοί Δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης Λεπτομέρειες και πολλές Αποφάσεις Πίεση χρόνου Οικονομικοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. ΣΚΟΠΟΣ Συμβιβασμοί Δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης Λεπτομέρειες και πολλές Αποφάσεις Πίεση χρόνου Οικονομικοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

2 ΣΚΟΠΟΣ Συμβιβασμοί Δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης Λεπτομέρειες και πολλές Αποφάσεις Πίεση χρόνου Οικονομικοί παράγοντες

3 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Βασικά στάδια – Ανάπτυξη – Εισαγωγή – Παραμονή - Ωριμότητα – Απόσυρση - Πτώση

4 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Προϊόντος, Διαδικασίας, Συστημάτων, Κανονισμών ΠΟΙΚΙΛΙΑ Αυτοκίνητα>1000 Πολλές επιλογές Δύσκολη διαμόρφωση ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοκίνητα<2 Ηλεκτρονικά<1 Αεροπλάνα<5 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ηλεκτρονικα<2 Αυτοκίνητα 3-4 1980 ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΠΟΙΚΙΛΙΑ

5 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

6 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

7 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

8 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ~ 80% ~ 80% των νέων συσκευασμένων αγαθών αστοχεί (τα περισσότερα είναι επέκταση γραμμής) 40% των νέων καταναλωτικών προϊόντων 30% των νέων βιομηχανικών προϊόντων Μόνο περίπου το 40% των νέων καταναλωτικών προϊόντων και το 30% των νέων βιομηχανικών προϊόντων υπάρχουν ακόμα μετά από πέντε έτη από την εισαγωγή τους Γιατί? Γιατί? – Υπέρ-εκτιμημένο μέγεθος αγοράς – Προβλήματα με τη σχεδίαση του προϊόντος – Το προϊόν έχει τοποθετηθεί, τιμολογηθεί ή προωθηθεί λανθασμένα – Το προϊόν έχει εισαχθεί παρ’ όλα τα αρνητικά αποτελέσματα του μάρκετινγκ – Υψηλότερο του αναμενόμενου κόστος ανάπτυξης του προϊόντος – Ανταγωνιστικές δράσεις ~ 80% ~ 80% των νέων συσκευασμένων αγαθών αστοχεί (τα περισσότερα είναι επέκταση γραμμής) 40% των νέων καταναλωτικών προϊόντων 30% των νέων βιομηχανικών προϊόντων Μόνο περίπου το 40% των νέων καταναλωτικών προϊόντων και το 30% των νέων βιομηχανικών προϊόντων υπάρχουν ακόμα μετά από πέντε έτη από την εισαγωγή τους Γιατί? Γιατί? – Υπέρ-εκτιμημένο μέγεθος αγοράς – Προβλήματα με τη σχεδίαση του προϊόντος – Το προϊόν έχει τοποθετηθεί, τιμολογηθεί ή προωθηθεί λανθασμένα – Το προϊόν έχει εισαχθεί παρ’ όλα τα αρνητικά αποτελέσματα του μάρκετινγκ – Υψηλότερο του αναμενόμενου κόστος ανάπτυξης του προϊόντος – Ανταγωνιστικές δράσεις

9 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η επιτυχία στα Νέα Προϊόντα εξαρτάται από: – Μοναδικό και καλλίτερο προϊόν (ένα με υψηλότερη ποιότητα, και μεγαλύτερη αξία χρήσης, όπως ορίζεται από τον πελάτη) – Καλά-Ορισμένο πρότυπο προϊόντος (δηλ. καθορισμένη αγορά στόχο, προδιαγραφές και προτερήματα) Για τη δημιουργία επιτυχημένων νέων προϊόντων, η εταιρεία πρέπει: – Να καταλαβαίνει τους πελάτες της, την αγορά και τους ανταγωνιστές – Να αναπτύσσει προϊόντα που αποφέρουν μεγαλύτερη αξία στο χρήστη Η επιτυχία στα Νέα Προϊόντα εξαρτάται από: – Μοναδικό και καλλίτερο προϊόν (ένα με υψηλότερη ποιότητα, και μεγαλύτερη αξία χρήσης, όπως ορίζεται από τον πελάτη) – Καλά-Ορισμένο πρότυπο προϊόντος (δηλ. καθορισμένη αγορά στόχο, προδιαγραφές και προτερήματα) Για τη δημιουργία επιτυχημένων νέων προϊόντων, η εταιρεία πρέπει: – Να καταλαβαίνει τους πελάτες της, την αγορά και τους ανταγωνιστές – Να αναπτύσσει προϊόντα που αποφέρουν μεγαλύτερη αξία στο χρήστη

10 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Το 46% των πόρων για ανάπτυξη και είσοδο στην αγορά, είναι για προϊόντα που ακυρώνονται ή δεν έχουν οικονομική ανταπόδοση. Στις 7 ιδέες, μια καταλήγει σε τελικό προϊόν (Ήταν 40 προς 1). Από τις 7 ιδέες, 4 εισέρχονται στη φάση της ανάπτυξης. Από τις 4 μόνο 1.5 εισάγεται στην αγορά και 1 μόνο καταλήγει να είναι επιτυχημένο προϊόν.

11 ΣΗΜΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ROI για επιτυχή προϊόντα είναι 96.9% Περίοδος αποπληρωμής, 2.49 έτη Μέσο μερίδιο αγοράς 47.3% του στόχου αγοράς Το 50% επιτυγχάνει ROI 33% ή περισσότερο. Περίοδο αποπληρωμής 2 έτη ή και λιγότερο. Μερίδιο αγοράς περισσότερο από 35%.

12 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η διαδικασία εξασφαλίζει: – Ποιότητα εκτέλεσης- Διαχείριση – Συντονισμό- Συνεχή βελτίωση – Προγραμματισμό

13 προγραμματισμόςανάπτυξη ιδέας σχεδίαση συστήματος λεπτομερής σχεδιασμός έλεγχος και διορθώσεις προκαταρτική παραγωγή Εμπορικό Αναγνώριση αγοράς Μερίδιο αγοράς Ανάγκες πελάτη. Χρήστες προϊόντος. Ανταγωνιστικά προϊόντα Ανάπτυξη σχεδίων για επιλογές προϊό-ντος και της ευρύτε-ρης οικογένειας του προϊόντος Ανάπτυξη εμπορικού πλάνου. Ανάπτυξη υλικού για προώθηση. Προετοιμασία δοκιμών πεδίου. Αξιολόγηση πρώτης παραγωγής με σημαντικούς πελάτες Σχεδιασμό ς Μελέτη της ιδέας του προϊόντος και της αρχιτεκτονικής. Αποτίμηση νέων τεχνολογιών Έρευνα δυνατότητας πραγματοποίησης ιδεών. Ιδέες βιομηχανικού σχεδιασμού. Κατασκευή και δοκιμή προτύπων Δημιουργία εναλλα- κτικών αρχιτεκτονι-κών προϊόντος. Ορισμός σημαντικών υποσυστημάτων και αλληλεπιδράσεις. Περάτωση βιομηχανικού σχεδίου Μελέτη εξαρτημάτων. Επιλογή υλικών. Ορισμός ανοχών. Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης ελέγχου βιομηχανικού σχεδιασμού Δοκιμές αξιοπιστίας. Δοκιμές κύκλου ζωής. Απόκτηση εγκρίσεων. Εφαρμογή σχεδιαστικών αλλαγών. Εκτίμηση αρχικού αποτελέσματος παραγωγής Παραγωγή Εκτίμηση περιορι- σμών παραγωγής. Κατάστρωση στρατηγικής για την αλυσίδα εφοδιασμού. Εκτίμηση κόστους κατασκευής Αποτίμηση δυνατότητας παραγωγής Εντοπισμός προμη- θευτών για σημαντικά μέρη του προϊόντος Ανάλυσης παραγωγής – αγοράς. Ορισμός τελικού σχε- δίου συναρμολόγησης Ορισμός διαδικασιών παραγωγής των επί μέρους εξαρτημάτων. Σχεδιασμός εργαλείων. Ορισμός διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Προμήθεια βασικών εργαλείων. Συνεργασία με προμηθευτές. Ολοκλήρωση διαδικασιών κατασκευής και συναρμολόγησης, εκπαίδευσης προσωπι-κού, διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Εκκίνηση λειτουργίας του συνολικού συστήματος παραγωγής Άλλες Λειτουργίε ς Έρευνα: Περιγραφή διαθέσι-μων τεχνολογιών Οικονομικό: Στόχ οι σχεδιασμού Γενική διαχείριση: Προσδιορισμός πόρων για το έργο Οικονομικό: Οικονομική ανάλυση Νομικά θέματα: Έρευνα θεμάτων ευρεσιτεχνίας Οικονομικό: Διενέργεια ανάλυσης κατασκευής-αγοράς Συντήρηση: Αναγνώριση θεμάτων συντήρησης Πωλήσεις: Ανάπτυξη σχεδίου πωλήσεων ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

15 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -1

16 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2

17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Product Development Process Planning Concept Development Concept Development System-Level Design System-Level Design Detail Design Detail Design Testing and Refinement Testing and Refinement Production Ramp-Up Production Ramp-Up

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan Απαιτήσεις ανεξάρτητες από το Concept. Προδιαγραφές είναι για το Concept.

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ορισμός Αποστολής Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων – Συνεντεύξεις – Εστιακές Ομάδες – Παρατηρήσεις Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων – Καθορισμός Απαιτήσεων Οργάνωση Απαιτήσεων – Ιεραρχία Ορισμός Σημασίας – Επισκόπηση – Ποσοτικοποίηση Απαιτήσεων Επισκόπηση Διαδικασίας – Συνεχής βελτίωση

20 ΠΟΣΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ? From: Griffin, Abbie and John R. Hauser. “The Voice of the Customer”, Marketing Science. vol. 12, no. 1, Winter 1993. One-on-One Interviews (1 hour) Focus Groups (2 hours) 012345678910 0 20 40 60 80 100 Percent of Needs Identified Number of Respondents or Groups USERS: Lead Users, Users, Retailers, Service Centres

21 Organized List of Customer Needs

22 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύλληψη του «Τι, όχι Πως». Συνάντηση με πελάτες στο χώρο χρήσης του προϊόντος. Συλλογή οπτικού, προφορικού και γραπτού υλικού. Κίνητρα για ευαισθητοποίηση αποκρίσεων πελατών. Οι συνεντεύξεις είναι πιο αποδοτικές από τις εστιακές ομάδες. Συνέντευξη με όλους τους εμπλεκόμενους και τους κατ’ εξοχή χρήστες. Ανάπτυξη μιας οργανωμένης λίστας απαιτήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή να αποδοθεί σε λανθάνουσες απαιτήσεις. Ποσοτικοποίηση συμβιβασμών με επισκόπηση. Ένα video κάνει καλλίτερη την επικοινωνία.

23 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan Target Specs Based on customer needs and benchmarking Final Specs Based on selected concept, feasibility, models, testing, and trade-offs

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ορισμός Επιθυμητών Προδιαγραφών – Βασίζονται σε επιθυμίες πελατών και δοκιμή ανταγωνισμού – Κάθε προδιαγραφή πρέπει να έχει ένα μέτρο – Καθορισμός ιδανικών και αποδεκτών τιμών Επεξεργασία Προδιαγραφών – Βασίζεται σε επιλεγμένα σχέδια και δοκιμές σκοπιμότητας – Τεχνικά μοντέλα – Οι συμβιβασμοί είναι κρίσιμοι Ανάκλαση στα αποτελέσματα και τη διαδικασία – Κρίσιμα για συνεχή βελτίωση

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ MOUNTAIN

27 ΕΝΑΡΞΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

29 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

30 ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

31 ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

32 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΑΣ Perform Economic Analysis Benchmark Competitive Products Build and Test Models and Prototypes Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan Target Specs Based on customer needs and benchmarking Final Specs Based on selected concept, feasibility, models, testing, and trade-offs

34 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάπτυξη μοντέλου προϊόντος – τεχνικό μοντέλο (αναλυτικό, περισσότερα του ενός, προσομοίωση, πειραματικό, κλπ.) Μοντέλο κόστους, λίστα υλικών, προσδιορισμός κόστους, συναρμολόγησης, άνω και κάτω όριο τιμών, κλπ Συμβιβασμοί

35 Συμβιβασμοί σε προδιαγραφές Score on Monster (Gs) Estimated Manufacturing Cost ($)

36 ΚΑΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

37 Quality Function Deployment ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ technical correlations benchmarking on needs customer needs engineering metrics target and final specs relative importance relationships between customer needs and engineering metrics

38 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Επικέντρωση σε υποσύνολο προδιαγραφών – Ένας τυπικός πίνακας έχει 15-25 γραμμές και 40-60 στήλες. Το υποσύνολο μπορεί να είναι το ¼ - ½ αυτών. Αναγνώριση του “υπεύθυνου” κάθε προδιαγραφής – Οργάνωση των προδιαγραφών σε ομάδες ανάλογα με τον υπεύθυνο, πχ. Παραγωγή, μελέτη, εμπορικό, Ε&Α, κλπ. – Εάν κάποιες δεν ανήκουν κάπου, ορίζεται υπεύθυνος και αναζητείται ειδικός. Λεπτομερής ανάλυση κάθε προδιαγραφής. – Υπεύθυνος για την προδιαγραφή. – Ποια είναι η σημερινή τιμή της – Ποια θα είναι η τιμή – στόχος; – Τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί. – Ποιοι είναι οι απαιτούμενοι πόροι; – Επίδραση στο κόστος των προϊόντων και στις πωλήσεις.

39 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Do a formal Cost-Benefit Analysis – Υπολογισμός benefit vs. cost. Μονάδες “σημεία κέρδους ανά χιλ. Ευρό”. Βοηθά την ομάδα ανάπτυξης να ζυγίσει ακριβώς τις προδιαγραφές και τις μεταβολές. – Πχ. Ένα μέτρο μπορεί να δώσει 8000 "benefit points", αλλά θα κόστιζε $4m (και 2 έτη εργασία μελέτης για να παραδοθεί. Ένα άλλο λιγότερο σημαντικό δίνει 1500 "benefit points", αλλά μπορεί να γίνει με $500k (και σε μόνο 6 μήνες). – Ο λόγος (2.0 vs. 3.0) σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα από το (8000 vs. 1500) και δίνει προτεραιότητα σε άλλες προδιαγραφές. – Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζει τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει η αρχική έκδοση και ποιες οι επόμενες.

40 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσιάστηκε η δομημένη διαδικασία ανάπτυξης που είναι κατάλληλη κύρια για προϊόντα μικρής ή οριακής καινοτομίας. Δεν απαιτείται να ακολουθηθεί με ακρίβεια, αλλά πρέπει να οριστεί πριν από την έναρξη των εργασιών Πρέπει να οριστούν σημεία ελέγχου που θα μας επιτρέπουν τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών και της συνέχισης ή μη της ανάπτυξης ή και την πλήρη απόρριψη του προϊόντος. Πρέπει να οριστούν κριτήρια αποδοχής του έργου σε κάθε στάδιο, βάσει των οποίων να γίνεται η εξακολούθηση των εργασιών.

41 Καλή συνέχεια στο έργο σας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. ΣΚΟΠΟΣ Συμβιβασμοί Δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης Λεπτομέρειες και πολλές Αποφάσεις Πίεση χρόνου Οικονομικοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google