Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Μοντέλα Συστημάτων u Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Μοντέλα Συστημάτων u Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Μοντέλα Συστημάτων u Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται

2 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 2 Στόχοι u Παρουσίαση του ρόλου των μοντέλων συστήματος στην διαδικασία της ανάλυσης των απαιτήσεων u Πως διαφορετικά μοντέλα παρουσιάζουν συμπληρωματική πληροφορία συστήματος u Παρουσίαση διαφορετικών τύπων μοντέλων συστήματος u Εισαγωγή της έννοιας του λεξικού δεδομένου συμπληρωματικά στα μοντέλα συστήματος

3 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 3 Θέματα u Μοντέλα ροής δεδομένων u Σημασιολογικά δεδομένα u Μοντέλα αντικειμένων u Λεξικά δεδομένων

4 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 4 Μοντελοποίηση Συστήματος u Η μοντελοποίηση συστήματος βοηθά τον αναλυτή να καταλάβει την λειτουργικότητα του συστήματος και τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους πελάτες u Τα μοντέλα είναι αφαιρετικά - αφήνουν δηλαδή κάποια πληροφορία του συστήματος έξω u Η ανάλυση βασισμένη σε μεθόδους βασίζεται στην μοντελοποίηση συστήματος. Οι μέθοδοι προδιαγράφουν συνήθως τα μοντέλα που πρόκειται να αναπτυχθούν

5 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 5 Διαφορετικοί Τύποι Μοντέλων Συστημάτων u Υπάρχουν συμπληρωματικοί τύποι μοντέλων συστημάτων Μοντέλο επεξεργασίας δεδομένων Μοντέλο σύνθεσης Μοντέλο κατηγοριοποίησης Μοντέλο απόκρισης σε ερέθισμα Μοντέλο διαδικασίας u Εδώ καλύπτονται μοντέλα ροής δεδομένων (επεξεργασίας δεδομένων), σημασιολογικά μοντέλα (σύνθεσης) και μοντέλα αντικειμένων (κατηγοριοποίησης και συσσώρευσης)

6 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 6 Μοντέλα Ροής Δεδομένων u Δείχνει τα στάδια επεξεργασίας όταν τα δεδομένα ρέουν μέσα στο σύστημα u Σημαντικό μέρος πολλών μεθόδων ανάλυσης u Απλή και κατανοητή ορολογία την οποία κατανοούν οι πελάτες u Δείχνει επεξεργασία δεδομένων από την μία άκρη στην άλλη

7 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 7 Διαδικασία Παραγγελίας DFD

8 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 8 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων u Μπορούν να δείχνουν την διαδικασία για διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης από μεγάλη αφαίρεση μέχρι μεγάλη λεπτομέρεια u Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αρχιτεκτονική περιγραφή δίνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υποσυστημάτων του συστήματος u Δεν είναι καλός τρόπος για την περιγραφή των διεπαφών του συστήματος

9 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 9 Προμήθεια Εξοπλισμού DFD

10 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 10 Σύνολο Εργαλείων CASE DFD

11 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 11 Σημασιολογικά Μοντέλα u Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λογικής δομής των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα u Τα μοντέλα σχέσεων οντοτήτων αναλύουν τις οντότητες του συστήματος, τις σχέσεις μεταξύ τους και τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων u Χρησιμοποιείται ευρέως σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και μπορεί να υλοποιηθούν με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων

12 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 12 Σημειολογία για Σημασιολογικά Μοντέλα

13 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 13 Σημασιολογικό Μοντέλο για Σχεδιασμό Λογισμικού

14 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 14 Μοντέλα Αντικειμένων u Περιγράφουν το σύστημα σε όρους κλάσεων αντικειμένων u Μία κλάση αντικειμένων είναι η αφαίρεση σε ένα σύνολο αντικειμένων με τα ίδια χαρακτηριστικά και λειτουργίες που παρέχει το κάθε αντικείμενο u Μπορούν να παραχθούν ποικίλα μοντέλα αντικειμένων Κληρονομικά μοντέλα Μοντέλα συσσώρευσης Μοντέλα λειτουργίας

15 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 15 Μοντέλα Αντικειμένων u Φυσικοί τρόποι για την απόδοση των οντοτήτων πραγματικού κόσμου που χρησιμοποιούνται από το σύστημα u Οι αφηρημένες οντότητες είναι πιο δύσκολο να μοντελοποιηθούν u Η αναγνώριση των κλάσεων αντικειμένων είναι δύσκολη υπόθεση αφού απαιτεί καλή γνώση του πεδίου εφαρμογής u Οι κλάσεις αντικειμένων που αντιστοιχούν σε οντότητες του πεδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα συστήματα

16 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 16 Σημειολογία Κλάσης Αντικειμένων

17 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 17 Κληρονομικά Μοντέλα u Οργάνωση των κλάσεων αντικειμένων σε ιεραρχία u Οι κλάσεις στην κορυφή της ιεραρχίας αντιστοιχούν στα κοινά χαρακτηριστικά όλων των κλάσεων u Οι κλάσεις αντικειμένων κληρονομούν χαρακτηριστικά και λειτουργίες από μία ή περισσότερες υπερ - κλάσεις. Στην συνέχεια εξειδικεύονται ανάλογα u Ο σχεδιασμός της ιεραρχίας κλάσεων είναι δύσκολος αν πρέπει να αποφύγουμε επανάληψη σε διαφορετικές διακλαδώσεις

18 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 18 Ιεραρχία Κλάσεων Βιβλιοθήκης u Replace with portrait slide

19 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 19 Ιεραρχία Κλάσεων Χρηστών u Replace with portrait slide

20 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 20 Πολλαπλή Κληρονομικότητα u Αντί να κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες από απλό γονέα κλάση κληρονομούνται από αρκετές υπερ-κλάσεις u Μπορεί να οδηγήσει σε σημασιολογικές αντιφάσεις όπου λειτουργίες/χαρακτηριστικά με το ίδιο όνομα σε διαφορετικές υπερ-κλάσεις έχουν διαφορετική σημασιολογία u Κάνει την αναδιοργάνωση ιεραρχίας πολύ πιο σύνθετη

21 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 21 Πολλαπλή Κληρονομικότητα u Replace with portrait slide

22 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 22 Συσσώρευση Αντικειμένων u Το μοντέλο συσσώρευσης δείχνει πως κλάσεις που είναι συλλογές αποτελούνται από άλλες κλάσεις u Όμοια με το μέρος της σχέσης σε σημασιολογικά μοντέλα

23 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 23 Συσσώρευση Αντικειμένων

24 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 24 Μοντέλα Χρήσης Λειτουργιών u Τα μοντέλα αυτά δείχνουν πως λειτουργίες που παρέχονται από ένα αντικείμενο χρησιμοποιούνται από άλλα αντικείμενα u Πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή αφού μερικές αντικείμενα παρέχουν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από πολλά άλλα αντικείμενα στο σύστημα

25 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 25 Χρήση Λειτουργίας

26 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 26 Λεξικά Δεδομένων u Είναι κατάλογος ονομάτων και των αντιστοίχων περιγραφών των οντοτήτων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα u Αναπαριστά ένα καταμεριζόμενο σύστημα αποθήκευσης της πληροφορίας του συστήματος u Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Μηχανισμός για διαχείριση ονομάτων. Επειδή αναπτύσσεται από διαφορετικά άτομα πιθανό να υπάρχει σύγκρουση ονομάτων Σύνδεση μεταξύ ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης

27 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 27 Σημασιολογικό Μοντέλο Λεξικού Δεδομένων u Replace with portrait slide

28 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 28 Είσοδοι Λεξικού Δεδομένων u Όλα τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο μοντέλο του συστήματος, σχεδιασμό και υλοποίηση πρέπει να εισαχθούν στο λεξικό δεδομένων u Το λογισμικό πρέπει να χρησιμοποιείται για την δημιουργία, συντήρηση και αναζήτηση στο λεξικό u Το λεξικό δεδομένων ολοκληρώνεται με εργαλεία CASE έτσι ώστε η δημιουργία του και συντήρησή του να είναι μερικώς αυτοματοποιημένη

29 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 29 Είσοδοι Λεξικού Δεδομένων

30 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 30 Σημαντικά Σημεία u Το μοντέλο είναι μία αφαιρετική περιγραφή του συστήματος. Τα διαφορετικά μοντέλα παρέχουν διαφορετική πληροφορία για το σύστημα u Διαγράμματα ροής δεδομένων χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων στο σύστημα u Τα σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων δείχνουν την λογική δομή των δεδομένων που επεξεργάζονται στο σύστημα

31 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 31 Σημαντικά Σημεία u Τα μοντέλα αντικειμένων περιγράφουν τις λογικές οντότητες του συστήματος, την κατηγοριοποίησή τους και την συσσώρευσή τους u Τα μοντέλα αντικειμένων χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των διεπαφών του συστήματος με αφαιρετικό τρόπο u Τα λεξικά δεδομένων χρησιμοποιούνται για την διατήρηση πληροφορίας σχετικά με τις οντότητες του συστήματος σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Μοντέλα Συστημάτων u Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google