Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ BSc, CEng, MIET, MD, PhD, DTM&H(Lon), FRCP Αν. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων Ιατρική Σχολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ BSc, CEng, MIET, MD, PhD, DTM&H(Lon), FRCP Αν. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων Ιατρική Σχολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ BSc, CEng, MIET, MD, PhD, DTM&H(Lon), FRCP Αν. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων Ιατρική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΠΓΝΠ

2  O όρος ΄΄αντιβίωση΄΄ χρησιμοποιήθηκε κατά το 19 ο αιώνα από τους πρώτους ερευνητές (Marshall, Ward) για να περιγράψει το φαινόμενο που παρατηρείται in vitro μεταξύ μικροοργανισμών σε αντίθεση προς τη ΄΄συμβίωση΄΄  Αναφέρεται σε χημειοθεραπευτικές ουσίες που κατορθώνουν να καταστρέψουν τον μικροοργανισμό, αφήνοντας ανέπαφα τα κύτταρα του πάσχοντος-ξενιστή ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

3 Alexander Fleming 1928 Βραβείο Nobel 1945

4 Αντιμικροβιακά Αντιμικροβιακές ουσίες φυσικής ή συνθετικής προέλευσης και ημισυνθετικής παραγωγής που  αναστέλλουν τον μεταβολισμό ή/και την ανάπτυξη του μικροοργανισμού (βακτηριοστατικά)  εκριζώνουν τον μικροοργανισμό ( βακτηριοκτόνα )

5 Στόχοι δράσης αντιβιοτικών Κυτταρικό τοίχωμα Ριβόσωμα DNA Κυτταρική μεμβράνη

6 Παραγωγή ενζύμων από τα βακτήρια που εξουδετερώνουν τα αντιβιοτικά Τροποποίηση του στόχου δράσης του αντιβιοτικού Απουσία διαπερατότητας της βακτηριακής κυτταροπλασματικής μεμβράνης Μηχανισμός efflux: αντλία ενεργητικής εκροής του αντιβιοτικού έξω από το βακτηριακό κύτταρο Μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής

7 Ομάδες αντιβιοτικών β- λακτάμες Αμινογλυκοσίδες Μακρολίδες Λινκοσαμίδες Κετολίδες Γλυκοπεπτίδια Κινολόνες Σουλφοναμίδες Νιτροϊμιδαζόλες Οξαζολιδίνες Τετρακυκλίνες

8 Β- λακτάμες

9  -λακτάμες Μηχανισμός δράσης  Αναστέλλουν την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος μέσω σύνδεσης με penicillin-binding proteins (PBPs) του τοιχώματος  Η αναστολή των PBPs αναστέλλει την πεπτιδογλυκάνη Μηχανισμοί αντοχής  Παραγωγή beta-lactamase Υδρολύουν τον β-λακταμικό δακτύλιο  Τροποποίηση των PBPs

10 Φυσικές πενικιλλίνες (penicillin G, penicillin V) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) pen-susc S. aureusNeisseria sp. S. pneumoniae Aναερόβια Group streptococciAναερόβια viridans streptococci Clostridium sp.Αλλα Treponema pallidum (syphilis)

11 Penicillinase-res Penicillins (oxacillin, methicillin) αναπτύχθηκαν για να ξεπεράσουν το πρόβλημα της παραγωγής πενικιλλινάσης από S. aureus Gram (+) Gram (+) (MSSA) methicillin-susceptible S. aureus β-HS / viridans streptococci

12 Aminopenicillins (ampicillin, amoxicillin) αναπτύχθηκαν για βελτίωση φάσματος έναντι Gram (-) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) pen-susc S. aureus Proteus mirabilis Group streptococci Salmonella, Shigella str. viridans some E. coli Enterococcus sp.H. influenzae Listeria monocytogenes

13 Carboxypenicillins (carbenicillin, ticarcillin) περαιτέρω κάλυψη gram (-) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) οριακά Proteus mirabilis Salmonella, Shigella E. coli H. influenzae Enterobacter sp. Pseudomonas aeruginosa

14 Ureidopenicillins (piperacillin, azlocillin) κάλυψη ανθεκτικών gram (-) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) str. viridans Proteus mirabilis Group strep Salmonella, Shigella Enterococcus E. coli H. influenzae Aναερόβια Aναερόβια Enterobacter sp. Pseudomonas aeruginosa σχετικά δραστικά Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens μερικά στελέχη Klebsiella sp.

15 Αναστολείς  -Λακταμάσης (σουλμπακτάμη, κλαβουλανικό, ταζομπακτάμη) έναντι παθογόνων που παράγουν β-λακταμάση δεν υδρολύονται τα β-λακταμικά αντιβιοτικά Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) S. aureus H. influenzae E. coli Anaerobes Anaerobes Proteus sp. όλα Klebsiella sp. Neisseria gonorrhoeae Moraxella catarrhalis

16 4 μείζονες κατηγορίες: “Γενεές” Με βάση Αντιμικροβιακή δράση/ Αντοχή στις β-λακταμάσες ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ

17 1ης γενεάς κεφαλοσπορίνες (κεφαλεξίνη, κεφαζολίνη) Κυρίως έναντι gram (+) / λιγότερο έναντι gram (-) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) meth-susc S. aureusE. coli pen-susc S. pneumoniaeK. pneumoniae Group streptococciP. mirabilis viridans streptococci

18 2ης γενεάς κεφαλοσπορίνες (κεφουροξίμη, κεφοξιτίνη)  Βελτίωση φάσματος έναντι gram (-)  Οι cephamycins (cefoxitin) είναι οι μόνες δραστικές έναντι αναεροβίων (B. fragilis) Gram (+)Gram (-) Gram (+) Gram (-) meth-susc S. aureus E. coli pen-susc S. pneumoniae K. pneumoniae Group streptococci P. mirabilis viridans streptococci H. influenzae M. catarrhalis Neisseria sp.

19 3ης γενεάς κεφαλοσπορίνες (κεφτριαξόνη, κεφταζιδίμη)  Βελτίωση φάσματος έναντι gram (-)  Διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό  Δραστικές έναντι ανθεκτικών στην πενικιλλίνη πνευμονιόκοκκων Gram (-) αερόβια E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, H. influenzae, M. catarrhalis, N. gonorrhoeae, N. meningitidis, Citrobacter sp., Acinetobacter sp.Morganella morganii, Serratia marcescens Pseudomonas aeruginosa (ceftazidime)

20 4ης γενεάς κεφαλοσπορίνες Αυξημένο φάσμα  Αυξημένο φάσμα Gram (+): ως ceftriaxone gram (-): Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp Δεν επάγουν ESBL Cefepime/cefpirome  Cefepime/cefpirome

21 Καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη)  Ευρύ φάσμα  Δραστικές έναντι gram (+) και gram (-) αεροβίων και αναεροβίων  ΔΕΝ καλύπτουν  ΔΕΝ καλύπτουν : MRSA, MRSE, E.faecium, St.maltophilia Μονοβακτάμες  Aztreonam ΜΟΝΟ  Δραστική έναντι ΜΟΝΟ gram (-)

22 Χαρακτηριστικά  Βακτηριοκτόνα (εκτός από Enterococcus sp.)  χρονοεξαρτώμενη δράση  Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής  Περιέχουν Na  Ασφαλείς στην κύηση

23  -λακτάμες Φαρμακολογία  Κατανομή Ευρεία κατανομή σε ιστούς ΚΝΣ: 3 ης and 4 ης γενιάς κεφαλοσπορίνες, και meropenem, and aztreonam  Απομάκρυνση Νεφροί Nafcillin, oxacillin, ceftriaxone  ήπαρ piperacillin  εν μέρει ήπαρ

24  -λακτάμες ανεπιθύμητες ενέργειες Υπερευαισθησία : 3 με 10 % ΟΛΩΝ Διασταυρούμενη μεταξύ ΟΛΩΝ β-λακταμών (- αζτρεονάμης) Nευρολογικές (σπασμοί):penicillins / carbapenems Αιματολογικές : κυτταροπενίες (> 2 weeks) Αύξηση LFTs Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα (C. difficile ) Διάμεση νεφρίτιδα (methicillin / nafcillin)

25 Κινολόνες

26  Νέα ομάδα συνθετικών αντιμικροβιακών προς αντιμετώπιση της αντοχής  Παράγωγα nalidixic acid  Φθοριοκινολόνες (FQs)  πλεονεκτήματα: Ευρύ φάσμα Βελτιωμένη PK / PD Ασφάλεια  μειονεκτήματα: αντοχή, κόστος

27 Κινολόνες  Μηχανισμός δράσης Αναστολή σύνθεσης DNA DNA gyrase Topoisomerase IV Δοσοεξαρτώμενη βακτηριοκτόνος δράση

28 Κινολόνες Μηχανισμοί αντοχής  Τροποποίηση στόχου (χρωμοσωμικές ανωμαλίες των γονιδίων που κωδικοποιούν την DNA gyrase και την Topoisomerase IV)  Τροποποίηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης  Αντλίες εκροής Διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ των FQs Διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ των FQs

29 Κινολόνες  παλαιές FQs Norfloxacin (Norocin®) - PO Ciprofloxacin (Ciproxin®) – PO, IV  Νεότερες FQs Levofloxacin (Tavanic®) – PO, IV Moxifloxacin (Avelox®) – PO, IV

30  1 ης γενιάς FQs  1 ης γενιάς FQs (cipro-,norfloxacin) Gram(-) και κάποια gram (+) (ΜSSA)  2 ης γενιάς FQs  2 ης γενιάς FQs (levofloxacin) Βελτιωμένη δράση έναντι gram (+)  3 ης γενιάς FQs  3 ης γενιάς FQs (moxi-, gati-, gemifloxacin) gram (+) κυρίως S.pneumoniae, άτυπα, αναερόβια, μυκοβακτηρίδια P.aeruginosa, proteus spp, serratia spp.:cipro>levo P.aeruginosa, proteus spp, serratia spp.:cipro>levo Αντιμικροβιακό φάσμα κινολονών

31  Καλή βιοδιαθεσιμότητα με p.os χορήγηση  Cmax σε 1-2 ώρες  Κατανομή :προστάτης, ήπαρ, πνεύμονες, οστά, ουροποιητικό  Όχι καλή διείσδυση στο ΚΝΣ  Απομάκρυνση: νεφρική, ηπατική (moxifloxacin) Κινολόνες φαρμακολογία

32 Κινολόνες Ανεπιθύμητες ενέργειες  Ανεπιθύμητες ενέργειες ΓΕΣ: 5 % ΚΝΣ: σπασμοί (ηλικιωμένοι, συνχορήγηση Theophylline και ΜΣΑΦ) Ηπατοτοξικότητα: LFT αύξηση (απόσυρση trovafloxacin) Οστά: Βλάβες αρθρικού χόνδρου, Ρήξη τένοντος (ηλικιωμένοι, ΧΝΑ) Καρδιοτοξικότητα: Επιμήκυνση QTc (Απόσυρση grepafloxacin, sparfloxacin, ηλικιωμένοι, ιστορικό αρρυθμιών, ηλεκτρολυτικές διαταραχές) Όχι σε παιδιά, κύηση, γαλουχία Όχι σε παιδιά, κύηση, γαλουχία

33 Μακρολίδες

34  Μηχανισμός δράσης Αναστολή πρωτεινοσύνθεσης μέσω σύνδεσης με την υπομονάδα 50s του ριβοσωματικού RNA Βακτηριοστατική, χρονοεξαρτώμενη δράση  Μηχανισμοί αντοχής Τροποποίηση στόχου Αντλίες εκροής Διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ τους Διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ τους Μακρολίδες (κλαριθρομυκίνη, ερυθρομικίνη)

35 Μακρολίδες Gram (+) αερόβια Gram (+) αερόβια Clarithro>Erythro>Azithro Gram (-) αερόβια Gram (-) αερόβια Azithro>Clarithro>Erythro H. influenzae (οχι η erythro), M. catarrhalis, Neisseria sp.ΟΧΙ έναντι Enterobacteriaceae αναερόβια αναερόβια εκτός B.fragilis, Fusobacterium spp Ατυπα: Ατυπα: εξαίρετη δράση Αλλα : Αλλα : MAC,Treponema pallidum, Campylobacter, Borrelia, Bordetella, Brucella,Pasteurella, H.pylori, παράσιτα

36  Καλή κατανομή στους ιστούς (όχι ΚΝΣ)  Πολύ καλή απορρόφηση από το στόμα  Ηπατική απέκκριση (κλαριθρομυκίνη και νεφρική)  ΚΑΜΙΑ δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση Μακρολίδες φαρμακολογία

37  ανεπιθύμητες ενέργειες ΓΕΣ:33 % (ερυθρομυκίνη) Χολοστατική ηπατίτιδα θρομβοφλεβίτιδα : IV Erythro / Azithro ωτοτοξικότητα, QTc επιμήκυνση, αλλεργία  Αλληλεπιδράσεις Eryth / Clarith αναστολείς cytochrome p450  αύξηση συγκέντρωσης: TheophyllineDigoxin Carbamazepine Valproic acid Cyclosporine Warfarin Phenytoin Μακρολίδες

38  Δράση:  Δράση: Αναστολή πρωτεινοσύνθεσης  Βακτηριοστατικό  Αντοχή:  Αντοχή: Υδρολυτικά ένζυμα, αντλίες εκροής  Φάσμα:  Φάσμα: gram(+) (όχι enterococcus), αναερόβια (όχι C.Difficile), P.carinii, toxoplasma  Καλές συγκεντρώσεις PO/IV  Ηπατική απέκκριση  C.Difficile κολίτιδα, ΓΕΣ διαταραχές, ηπατοτοξικότητα Λινκοσαμίδες (Κλινδαμυκίνη)

39 Αμινογλυκοσίδες

40  μηχανισμός δράσης Δεσμεύουν 30S υπομονάδα ριβοσώματος, αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης  μηχανισμοί αντοχής Μειωμένη διαπερατότητα κυτταρικής μεμβράνης Αλλαγή στόχου δράσης (ριβόσωμα) Σύνθεση ενζύμων που τις αδρανοποιούν Ταχέως βακτηριοκτόνες Ταχέως βακτηριοκτόνες Αμινογλυκοσίδες (αμικασίνη, γενταμυκίνη)

41 Gram (+) Gram (+) S. aureus και coagulase (-) staph, str. viridans, Enterococcus sp. Gram (-) Gram (-) E.coli, K.pneumoniae, Proteus sp.Acinetobacter, Enterobacter sp., Serratia, Salmonella, Shigella Pseudomonas aeruginosa (amik>tobra>gent) Mycobacteria Mycobacteria tbc - streptomycin άτυπα - streptomycin / amikacin Αμινογλυκοσίδες

42  Φαρμακολογία Πτωχή απορρόφηση από ΓΕΣ, υψηλές συγκεντρώσεις σε σωματικά υγρά, νεφρούς, όχι ΚΝΣ Νεφρική απέκκριση Δοσοεξαρτώμενη δράση, συνέργεια με β-λακτάμες (εντερόκοκκοι)  ανεπιθύμητες ενέργειες Νεφροτοξικότητα (αναστρέψιμη) Μη ολιγουρική αζωθαιμία (βλάβη ΕΕΣ) risk factors: υψηλές δόσεις, μακρά θεραπεία (> 1-2 weeks), υποκείμενη ΧΝΑ, ηλικία, νεφροτοξικά φάρμακα Ωτοτοξικότητα (μη αναστρέψιμη) Βλάβη αιθουσαίου και κοχλιακού νεύρου Νευρομυικός αποκλεισμός (αναστρέψιμη) Αμινογλυκοσίδες

43 Γλυκοπεπτίδια (Βανκομυκίνη, τεικοπλανίνη)

44  μηχανισμός δράσης Αναστολή σύνθεσης φωσφολιπιδίων κυττ.τοιχώματος Αναστολή σύνθεσης πεπτιδογλυκανών σε πρωιμότερο στάδιο από τις β-λακτάμες Βακτηριοκτόνο (βακτηριοστατικό σε Enterococcus)  μηχανισμός αντοχής Τροποποίηση του στόχου δράσης Μειωμένη διαπερατότητα της μεμβράνης  αντιμικροβιακό φάσμα Gram (+) (MRSA, εντερόκοκκοι), κλωστηρίδια όχι δραστική έναντι gram (-) Βανκομυκίνη

45  Ενδείξεις Λοιμώξεις από MRSA πχ. Βακτηριαιμία, εμπύημα, ενδοκαρδίτιδα, περιτονίτιδα, πνευμονία, SSTIs, οστεομυελίτιδα Σε αλλεργία στις β-λακτάμες Πολυανθεκτικότητα Per os σε ανθεκτική C. difficile κολίτιδα  ανεπιθύμητες ενέργειες Red-Man Syndrome,εξάνθημα νεφροτοξικότητα / ωτοτοξικότητα λευκοπενία / θρομβοπενία Βανκομυκίνη

46 Τετρακυκλίνες (δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη)

47 Τετρακυκλίνες  Μηχανισμός δράσης Αναστολή πρωτεινοσύνθεσης Βακτηριοστατικά  Μηχανισμοί αντοχής Αυξημένη ενεργητική έξοδος Αλλαγή στόχου δράσης Αντιμικροβιακό φάσμα Gram (+), Gram (-) Chlamydia Mycoplasma pneumoniae Rickettsia Brucella

48 ανεπιθύμητες ενέργειες  Δε χορηγούνται σε εγκύους, παιδιά (ενώνονται με το ασβέστιο και εναποτίθενται σε οστά, δόντια)  ↓απορρόφησης από γαλακτοκομικά,αντιόξινα  Φωτοτοξική δερματίτιδα  Διαταραχές ΓΕΣ  Προσοχή σε νεφρική ανεπάρκεια  Μυκητιάσεις (γεννητικά όργανα) Τετρακυκλίνες

49  Αναστολή σύνθεσης DNA  Βακτηριοκτόνο  Φάσμα: αναερόβια βακτήρια(Clostridium sp), αναερόβια πρωτόζωα (Entamoeba histolytica)  Καλές συγκεντρώσεις PO/IV  Ηπατική απέκκριση  ΓΕΣ διαταραχές(στοματίτιδα, μεταλλική γεύση), ΚΝΣ (περιφ.νευροπάθεια, σπασμοί)  Τερατογόνος δράση  Αλληλεπιδράσεις: warfarin (  δράσης), αλκοόλ (αντίδραση τύπου δισουλφιράμης) Νιτροιμιδαζόλες (Μετρονιδαζόλη)

50 ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ (κοτριμοξαζόλη) Βακτηριοστατικά Παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό φυλλικού οξέος από τα βακτήρια Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (1 ης γραμμής θεραπεία PCP) Καλή κατανομή στους ιστούς, καλή βιοδιαθεσιμότητα p.os Περιορισμένη χρήση λόγω υψηλής αντοχής και ανεπιθύμητων ενεργειών Περιορισμένη χρήση λόγω υψηλής αντοχής και ανεπιθύμητων ενεργειών αιμολυτική αναιμία (έλλειψη G6PD) (σ.Stevens-Johnson) Πανκυτταροπενία, αιμολυτική αναιμία (έλλειψη G6PD), αναφυλαξία, πολύμορφο ερύθημα (σ.Stevens-Johnson)

51 Πολυμιξίνες (κολιστίνη)  Συνδέεται στους λιποπολυσακχαρίτες και στα φωσφολιπίδια της κυττ.μεμβράνης με αποτέλεσμα τη ρήξη της / εμποδίζει τη δράση ενδοτοξινών στην κυκλοφορία  Βακτηριοκτόνο  Gram(-):Pseudomonas, acinetobacter  Όχι δραστική σε Gram (+)  Πτωχή κατανομή στους ιστούς  Νευροτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, ΓΕΣ διαταραχές

52 Οξαζολιδινόνες Linezolid (Zyvoxid ® )  Αναστολή πρωτεινοσύνθεσης  Βακτηριοστατικό  ανθεκτικά GRAM (+)  ανθεκτικά GRAM (+) (MRSA, GISA, VRE)  Όχι δραστικό στα Gram(-)  Βιοδιαθεσιμότητα 100% p.os  ΓΕΣ διαταραχές (6 με 8 %)  Κεφαλαλγία 6.5%  Θρομβοπενία  Θρομβοπενία 2 με 4% Σε διάρκεια θεραπείας > 2 weeks/αναστρέψιμη

53 Νεότερα Αντιβιοτικά

54 Daptomycin (Cubicin)  Κυκλικό λιποπεπτίδιο  Αναστολή σύνθεσης πρωτεινών  Ταχέως βακτηριοκτόνο  Ανθεκτικά gram (+)  Ανθεκτικά gram (+) (MRSA, S.pyogenes, VRSA, VRE)  Επιπλεγμένες SSTIs  Επιπλεγμένες SSTIs, διαβητικό πόδι  Βακτηριαιμία, ενδοκαρδίτιδα  Όχι αναπνευστικό  Συνέργεια με ριφαμπικίνη, τομπραμυκίνη, αμπικιλλίνη  Νεφρική απέκκριση  Αναστρέψιμη βλάβη σκελετικών μυών (αύξηση CPK)

55 Tygecycline (Tygacil)  Παράγωγο της μινοκυκλίνης  Βακτηριοστατικό  Αναστέλλει την πρωτεινοσύνθεση  Φάσμα: Gram(+) (MRSA, MSSA, Enterococcus, S.pyogenes), Gram(-) ( E.Coli, K.pneumoniae, acinetobacter, S.maltophilia), αναερόβια, άτυπα  Επιπλεγμένες SSTIs  Επιπεπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις  Οχι ψευδομονάδα  ΓΕΣ διαταραχές

56 Doripenem (Doribax)  ομάδα καρβαπενεμών  Αναστολή σύνθεσης κυττ.τοιχώματος  Βακτηριοκτόνο  Παρόμοιο φάσμα δράσης με ιμιπενέμη/μεροπενέμη  Μη δραστική σε E.faecium, MRSA, S.maltophilia  Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές και λοιμώξεις ουροποιητικού  ΓΕΣ διαταραχές, εξάνθημα, αναιμία, αύξηση ηπατικών ενζύμων

57 Εκπαίδευση των ιατρών Τεκμηριωμένη συνταγογραφία Γνώση της επιδημιολογίας αντοχής Αξιοποίηση των ‘’παλαιών’’ αντιβιοτικών Προφύλαξη νέων αντιβιοτικών ↓ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ έλεγχος λοιμώξεων Παρά τα νέα αντιβιοτικά που αναμένονται……

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ BSc, CEng, MIET, MD, PhD, DTM&H(Lon), FRCP Αν. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων Ιατρική Σχολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google