Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταρρύθμιση Ομίλου ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Σιδηροδρομικού Συστήματος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Υπουργείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταρρύθμιση Ομίλου ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Σιδηροδρομικού Συστήματος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Υπουργείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταρρύθμιση Ομίλου ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Σιδηροδρομικού Συστήματος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Α. Παρουσίαση προς το Υπουργικό Συμβούλιο

2 Το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης 2

3 3 1.Η ταυτότητα του Οργανισμού 2.Οι παθογένειες του Συστήματος 3.Στόχοι Αναδιοργάνωσης 4.Σύνοψη Νομοσχεδίου 5.Ο σιδηρόδρομος του αύριο Περιεχόμενα

4 4 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού Οι κυριότεροι σταθμοί οργάνωσης των σιδηροδρομικών εταιρειών στην Ελλάδα (1/2) ΈτοςΚύριοι σταθμοί οργάνωσης 1869  Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου – Πειραιά. 1882  Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς – Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884  Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890  Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου – Αγρινίου. 1920  Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους, η οποία ολοκληρώθηκε το 1965. 1970  Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ), με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1996  Σύσταση ΕΡΓΟΣΕ 1997  Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης – Ειδομένης. 2001  Σύσταση ΓΑΙΑΟΣΕ 2004  Δημιουργία της εταιρείας ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. με κύριο σκοπό την εμπορευματική αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. 2005  Σύσταση και ίδρυση της εταιρείας ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

5 5 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού ΈτοςΚύρια Γεγονότα 2006  Δημιουργία των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και ΕΔΙΣΥ Α.Ε και κατάργηση της εταιρείας ΕΤΙΔΥ.  Μετονομασία της ΘΡΙΑΣΙΟ σε ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. 2007  Ίδρυση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Απόσχιση των κλάδων εκμετάλλευσης μεταφορών και διαχείρισης της υποδομής και μεταφορά τους στις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ αντίστοιχα.  Η εταιρία ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ απορροφάται από την ΓΑΙΑΟΣΕ και η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. απορροφάται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Η ανεξαρτητοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ γίνεται χωρίς επιχειρησιακό σχεδιασμό και χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα λειτουργίας και βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών.  Ο διαχωρισμός μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και της σιδηροδρομικής επιχείρησης γίνεται αποσπασματικά χωρίς την πλήρη προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η πλήρης ανεξαρτησία. Οι κυριότεροι σταθμοί οργάνωσης των σιδηροδρομικών εταιρειών στην Ελλάδα (2/2)

6 6 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού Τα κυριότερα εγχειρήματα αναδιοργάνωσης (1/2) 2008-2009  Οι μετοχές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο καθιστώντας την δημόσια επιχείρηση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για διαχωρισμό του παρόχου από τη διαχείριση της υποδομής, χωρίς όμως τα εχέγγυα αξιόπιστης λειτουργίας (άδεια λειτουργίας, τροχαίο υλικό, περιουσία).  Σε διάστημα δύο ετών παρουσιάζονται δύο διαφορετικές εκδοχές αναδιοργάνωσης οι οποίες όμως δεν καλύπτουν το σύνολο των παθογενειών του συστήματος και τελικά δεν υλοποιούνται.  Στην πρώτη εκδοχή, η ΓΑΙΑΟΣΕ φέρεται να απορροφάται από τον ΟΣΕ και στη δεύτερη από την ΕΡΓΟΣΕ ενώ ανακοινώνεται και η απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ.  Τον Αύγουστο του 2008 ανακοινώνεται ότι παρά τη συγχώνευση ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ΕΔΙΣΥ περνάει στην ΕΡΓΟΣΕ, και με το ν. 3710/08, η ΕΡΓΟΣΕ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες κατασκευής νέων σιδηροδρομικών έργων, τη συντήρηση του δικτύου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διαχείριση των ακινήτων του ΟΣΕ. Το αποτέλεσμα ήταν κρίσιμη σιδηροδρομική τεχνογνωσία να μεταφέρεται εκτός ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ο οποίος πλέον εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να έχει έλεγχο των κρίσιμων δραστηριοτήτων του Ομίλου. (συνεχίζεται)

7 7 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού Τα κυριότερα εγχειρήματα αναδιοργάνωσης (2/2) 2008-2009  Τέλος, προβλέπονται οι συγχωνεύσεις ΓΑΙΑΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ οι οποίες όμως δεν πραγματοποιούνται. Ειδικότερα, σε ό τι αφορά τη ΓΑΙΑΟΣΕ, η προτεινόμενη συγχώνευση δεν υποστηρίχθηκε και από σχέδιο ανταποδοτικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.  Τα πλάνα αναδιοργάνωσης δεν κατάφεραν να θίξουν και να αντιμετωπίσουν σφαιρικά το σύνολο των προβλημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος (υποδομή, πάροχος, ρυθμιστικές αρχές, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας) με αποτέλεσμα να παραμείνουν οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν το σύστημα γεγονός που οδηγούσε στη συρρίκνωση των εταιρειών του Ομίλου, την απαξίωση και το κλείσιμο αυτών.  Επιπλέον, δεν υπήρξαν οι απαιτούμενες προβλέψεις για οργανωτικά θέματα και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, σε ό τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό η μεταρρύθμιση που αφορούσε στο «Πρόγραμμα Μισθωτής Εφεδρείας» προνοούσε για την επί πληρωμή αποστρατεία των εργαζομένων χωρίς περαιτέρω παραγωγική αξιοποίησή τους σε κενές θέσεις του Δημόσιου Τομέα.

8 8 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού Ο Όμιλος ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σήμερα ΕταιρείαΥφιστάμενο Αντικείμενο Δραστηριοτήτων ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ  H ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ έχει ως κύριο αντικείμενο την διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και αποτελεί τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού.  Το μήκος του δικτύου που διαχειρίζεται σήμερα ο ΕΔΙΣΥ ανέρχεται σε 2552 χμ. ΕΡΓΟΣΕ  Η ΕΡΓΟΣΕ συστάθηκε το 1996 ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΣΕ, με σκοπό να αναλάβει τη διαχείριση και υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων υποδομής του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της που σχετίζονται με την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων περιλαμβάνονται: Προγραμματισμός, Μελέτες, Απαλλοτριώσεις, Δημοπρατήσεις, Κατασκευές, Προμήθεια υλικών, Έλεγχος ποιότητας, Παράδοση ολοκληρωμένων έργων στον ΟΣΕ για εκμετάλλευση. ΓΑΙΑΟΣΕ  Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ που δημιουργήθηκε προκειμένου να αξιοποιήσει τη σημαντική ακίνητη περιουσία του Οργανισμού και να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του real estate.  Παρόλα αυτά, η ΓΑΙΑΟΣΕ δεν έχει μέχρι τώρα την αρμοδιότητα διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή επιβατικών και εμπορευματικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς.  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αρχικά αποτέλεσε θυγατρική του ομίλου ΟΣΕ, η εταιρία στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε (2007) ακολουθώντας τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας.

9 9 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού  Ετήσιες Ζημιές Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ: €1,2 δις (ΚΠΦ – Κέρδη προ Φόρων): o Όμιλος ΟΣΕ: - €933 εκατ. o ΤΡΑΙΝΟΣΕ: - €231 εκατ.  Συσσωρευμένες Υποχρεώσεις: €10,7 δις. Η πλέον ελλειμματική ΔΕΚΟ της Ε.Ε.  Ενδεχόμενη υποχρέωση προσμέτρησης στο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης συνεπάγεται +4,4%.  Αναλογία χρέους ανά εργαζόμενο στον Όμιλο ΟΣΕ και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ: €1,5 εκατ.  Αναλογία χρέους ανά πολίτη: €1.000. Η έλλειψη στοχευμένης στρατηγικής και σωστής διαχείρισης του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τα τελευταία χρόνια, έχουν διογκώσει τα προβλήματα του Ελληνικού Σιδηρόδρομου, με τα εξής αποτελέσματα: Οικονομικά στοιχεία Ομίλου ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ

10 10 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού  Πτωτική τάση των εσόδων (ειδικά το 2009 υπάρχει μείωση 11%).  Συνεχής αυξητική πορεία εξόδων και ειδικότερα κόστους μισθοδοσίας.  Αυξανόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα (€420 εκ. το χρόνο), λόγω του υψηλού δανεισμού (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων €9,3 δις).  Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ για την περίοδο 2003-2009 (€4,6 δις), έχει καλυφθεί κατά 55% από το ΠΔΕ και κατά 45% από το ΟΣΕ.  Υψηλό κόστος συντήρησης τροχαίου υλικού (ΕΔΙΣΥ): o Λογιστικό κόστος συντήρησης : > €110 εκ. (Εργασίες συντήρησης βάσει αναλωθέντων χρόνων, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, γενικά έξοδα). o Ρεαλιστικό κόστος συντήρησης : < €50 εκ. (Εργασίες συντήρησης βάσει πρότυπων χρόνων κατασκευαστή, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και γενικά έξοδα). Οικονομικά στοιχεία Ομίλου ΟΣΕ

11 11 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού  Πτωτική πορεία εσόδων, σταθεροποίηση εξόδων και ζημιών.  Διόγκωση υποχρεώσεων προς ΟΣΕ (€539 εκ. μόλις σε 3 χρόνια λειτουργίας).  Ελάχιστο μερίδιο αγοράς εμπορευματικών μεταφορών (1,2%).  Όλες οι επιβατικές γραμμές είναι ζημιογόνες: o Είναι ενδεικτικό ότι το κόστος μεταφοράς ενός επιβάτη στο δρομολόγιο «Αθήνα – Καλαμάτα» προσεγγίζει τα €200. o Στα Προαστιακά και τα Περιφερειακά δίκτυα, το κόστος είναι πενταπλάσιο των εσόδων από εισιτήρια. o Στον ΠΑΘΕΠ (παρά τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της υποδομής) το κόστος είναι υπερδιπλάσιο των εσόδων από εισιτήρια.  Ζημιογόνος λειτουργία (απελευθερωμένων) εμπορευματικών μεταφορών : € -23εκ το 2009.  Ζημιογόνος λειτουργία (απελευθερωμένων) οδικών μεταφορών: € - 8,5 εκ. το 2009. Οικονομικά στοιχεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ

12 12  Ειδικότητες με υψηλές υπερωρίες (ΕΔΙΣΥ, υπολογισμοί επί των μεικτών αποδοχών): o Προσωπικό ελιγμών: 36% o Χειριστές μηχανημάτων γραμμής : 32% o Τεχνικοί ασφαλείας: 32% o Σταθμάρχες: 31% o Πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε.: 28% 1. Η ταυτότητα του Οργανισμού Το υψηλό κόστος μισθοδοσίας χαρακτηρίζει τόσο τον Όμιλο ΟΣΕ, όσο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι δευτερεύουσες απολαβές ξεπερνούν κατά πολύ τις πρακτικές που ακολουθούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Στοιχεία Προσωπικού Ομίλου ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σημείωση: τα ποσά αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ

13 13 1.Η ταυτότητα του Οργανισμού 2.Οι παθογένειες του Συστήματος 3.Στόχοι Αναδιοργάνωσης 4.Σύνοψη Νομοσχεδίου 5.Ο σιδηρόδρομος του αύριο Περιεχόμενα

14 14 Ελλιπής κεντρικός συντονισμός, έλλειψη λογοδοσίας και ασυνεπής διοίκηση στο επίκεντρο των αδυναμιών του συστήματος Γενικές παρατηρήσεις για το σύνολο των εταιρειών: 1.Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης και εξυγίανσης, χωρίς σαφείς και μετρήσιμους στόχους και ξεκάθαρο πλάνο υλοποίησης και πλήρης έλλειψη σχεδιασμού των δυνατοτήτων ανάπτυξης διατροπικών μεταφορών και υπηρεσιών logistics. 2.Ακρωτηριασμένο δίκτυο με προβληματική σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. 3.Εγκατάλειψη αποτελεσματικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. 4.Οι ανεξέλεγκτες δανειοδοτήσεις σε συνδυασμό με τα μη βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, οδήγησαν σε α) ανολοκλήρωτα έργα (δεν έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία σημαντικά κομμάτια της γραμμής) β) αποτυχία υλοποίησης των φιλόδοξων προσδοκώμενων ωφελειών. 5.Πελατειακή προσέγγιση στον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου, του πλέγματος δρομολογίων αλλά και της ίδιας της οργάνωσης των εταιρειών του Ομίλου και ανάπτυξη του πλάνου έργων στη βάση μη ορθολογικών και βιώσιμων κριτηρίων. 2. Οι παθογένειες του συστήματος (συνεχίζεται)

15 15 Ελλιπής κεντρικός συντονισμός, έλλειψη λογοδοσίας και ασυνεπής διοίκηση στο επίκεντρο των αδυναμιών του συστήματος Γενικές παρατηρήσεις για το σύνολο των εταιρειών: 6.Ελλιπής παρακολούθηση και ασυνεπής εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου εξαιτίας των πολλαπλών εναλλαγών διοικήσεων. 7.Ανορθολογικό κόστος μισθοδοσίας: o Επιχειρηματικό παράδοξο αποτελεί η εκτίναξη του κόστους μισθοδοσίας παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων. o Ανεξέλεγκτη και ανορθολογική πολιτική δευτερευουσών απολαβών. o Εξαγορές αδειών και αναπαύσεων του προσωπικού. o Συνεχείς παράτυπες αναθέσεις καθηκόντων ανώτερου βαθμού χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. 2. Οι παθογένειες του συστήματος

16 16 ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ίδρυση της εταιρείας με απόσχιση από τον Όμιλο ΟΣΕ χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό και προετοιμασία: 1.Η δημιουργία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε χωρίς συγκροτημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό. 2.Ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας έως σήμερα, χωρίς να έχουν δοθεί τα απαραίτητα εχέγγυα λειτουργίας και βιωσιμότητας όπως άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικά ασφάλειας, τροχαίο υλικό, εγκαταστάσεις συντήρησης, γραφεία, υποδομές, κλπ. 3.Έναρξη λειτουργίας χωρίς να έχει προηγηθεί εξορθολογισμός, εξυγίανση, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας με αποτέλεσμα να μεταφερθούν οι παθογένειες του ΟΣΕ στην εταιρεία. 4.Ευκαιριακή και αποσπασματική προσαρμογή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με τον διαχωρισμό του παρόχου σιδηροδρομικής υπηρεσίας από τον Διαχειριστή της Υποδομής. 5.Λειτουργία σε ζημιογόνες γραμμές / δρομολόγια χωρίς προεργασία για θέματα αντιστάθμισης ΥΔΥ. 6.Αποτυχημένη εμπορική πολιτική: χαοτικό πλέγμα δρομολογίων, ανορθολογική τιμολογιακή πολιτική και αποτυχία προσαρμογής στη ζήτηση. 7.Απαρχαιωμένη εμπορευματική πολιτική χωρίς σύνδεση με την αγορά και την τοπική οικονομία: Υψηλά διαφυγόντα έσοδα, χαμηλό μερίδιο στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών. Τα κόμιστρα δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, ενώ εφαρμόστηκε η πρακτική παραχώρησης χαριστικών εκπτώσεων με ιδιωτικά συμφωνητικά με επιλεγμένους πελάτες ύψους έως και 80%. Πλήρης διάλυση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού των εμπορευματικών μεταφορών. 2. Οι παθογένειες του συστήματος

17 17 ΟΣΕ: 1.Υπέρογκο κόστος συντήρησης σε απόκλιση από κάθε βέλτιστη πρακτική του κλάδου στην Ευρώπη. 2.Σταδιακή απώλεια τεχνογνωσίας. 3.Έλλειψη διαφανών διεταιρικών σχέσεων με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 4.Καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου – Μεγάλο μήκος απαρχαιωμένου δικτύου. 5.Εγκατάλειψη τακτικής περιοδικής συντήρησης γραμμής. ΕΡΓΟΣΕ : 1.Καλπάζον λειτουργικό κόστος ΕΡΓΟΣΕ παρά την ιδιωτικο-οικονομική δομή της λειτουργίας της. 2.Καθυστερήσεις και υπερβάσεις στην εκτέλεση έργων υποδομής. ΓΑΙΑΟΣΕ: 1.Μη ανταποδοτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με αποτέλεσμα υψηλά διαφυγόντα έσοδα (πχ μίσθωμα σε τιμές κατώτερες της αγοράς). 2.Αδιαφορία στην επίλυση πολεοδομικών και χωροταξικών προβλημάτων που παρεμπόδισαν την αποτελεσματική και κερδοφόρα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. 2. Οι παθογένειες του συστήματος Αποτέλεσμα των ανωτέρω παθογενειών είναι η σταδιακή απαξίωση του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ελλάδα η οποία οδηγεί στην ανάγκη ριζικών αλλαγών προκειμένου να εξυγιανθεί το σύστημα και το σύνολο των εταιρειών που το απαρτίζουν καθώς και η προσαρμογή του στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

18 18 1.Η ταυτότητα του Οργανισμού 2.Οι παθογένειες του Συστήματος 3.Στόχοι Αναδιοργάνωσης 4.Σύνοψη Νομοσχεδίου 5.Ο σιδηρόδρομος του αύριο Περιεχόμενα

19 19 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης Στόχος της πρωτοβουλίας αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης είναι η αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόμου και η προσαρμογή του στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας μέσα από:  Θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών Σύσταση ανεξάρτητων αρχών και οργάνων σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, για τη ρύθμιση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς και τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού, την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών παρόχων, τη διαχείριση των παραπόνων και τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων.  Εξυγίανση Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής Λειτουργία του διαχειριστή της υποδομής βάσει του βέλτιστου κόστους μέσα από την οργανωτική ανασυγκρότηση και τον εξορθολογισμό του προσωπικού με στόχο την ανανέωσή του. Κάλυψη του λειτουργικού κόστους μέσω της είσπραξης των τελών πρόσβασης και χρήσης της υποδομής από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς επίσης και το Ελληνικό Δημόσιο, σε σχέση που να συνάδει με τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Απελευθέρωση του ΟΣΕ από το συσσωρευμένο χρέος και απαλλαγή του από την ευθύνη εξεύρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.  Εξυγίανση και βιωσιμότητα ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσα από τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, την οικονομική εξυγίανση, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στη βάση κριτηρίων βιωσιμότητας, την επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής και την αναμόρφωση του εργασιακού καθεστώτος στη βάση του εκσυγχρονισμού των κανονισμών εργασίας και τον εξορθολογισμό του αριθμού προσωπικού. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές η εταιρεία αναμένεται να καταστεί ελκυστική σε στρατηγικούς επενδυτές που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

20 20 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο και ανάπτυξη εργαλείων που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την αξιοποίησή της από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ώστε να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα.  Αναμόρφωση εργασιακού πλαισίου Εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου του ΟΣΕ /ΕΔΙΣΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσα από την εισαγωγή προγράμματος μετατάξεων με στόχο τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου αριθμού προσωπικού και την αναμόρφωση των υφιστάμενων κανονισμών εργασίας/ συλλογικών συμβάσεων που προκαλούν έως τώρα σημαντικές στρεβλώσεις στο κόστος μισθοδοσίας των Οργανισμών, με ξεκάθαρη δέσμευση να μην θιγούν οι υφιστάμενες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων.  Διαφάνεια στις σχέσεις των εταιρειών του σιδηροδρομικού συστήματος Οριοθέτηση πλαισίου διεταιρικών συμβάσεων για τη ρύθμιση των σχέσεων των εταιρειών του σιδηροδρομικού συστήματος τόσο μεταξύ τους όσο και με το Ελληνικό Δημόσιο ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις μεταξύ τους σχέσεις και ο ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ του παρόχου σιδηροδρομικών υπηρεσιών και του διαχειριστή της υποδομής και να υποστηρίζεται η λειτουργία τους με βάση τους δείκτες της αγοράς.

21 21 Νέα δομή Ελληνικού Σιδηροδρόμου  Κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής.  Παροχή συναφών υπηρεσιών και στο εξωτερικό.  Συμπράξεις με παρόμοιου μεγέθους επιχειρήσεις ως προς την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων.  Συνεργασίες και προώθηση νέων ευέλικτων σχημάτων για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.  Αξιοποίηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.  Ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων.  Απόκτηση, πώληση, απαλλοτρίωση, ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας.  Δυνατότητα εκμετάλλευσης ειδικού σκοπού μέσα από συμβάσεις παραχώρησης, ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση συγκεκριμένων ακινήτων.  Μελέτη δυνατοτήτων βελτίωσης και ανάπτυξης δικτύου και τεκμηρίωσης προτάσεων.  Συνεχής παρακολούθηση εξελίξεων σιδηροδρομικού αντικειμένου σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο στην Ε.Ε.  Οικονομική διαχείριση και σχεδιασμός ανάπτυξης στρατηγικής Ομίλου.  Διαχείριση υποδομής: o Διαχείριση σιδηροδρομικής υποδομής o Διαχείριση ασφάλειας o Διαχείριση κυκλοφορίας και κατανομή χωρητικότητας o Τέλη χρήσης υποδομής  Επισκευή και συντήρηση τροχαίου υλικού.  Σιδηροδρομικές υπηρεσίες.  Επιβατικές μεταφορές.  Εμπορευματικές μεταφορές.  Οδικές μεταφορές.  Συνδυασμένες / διατροπικές μεταφορές.  Logistics.  Τουριστικά προϊόντα (πχ πρακτόρευση). Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΟΜΕΔΥ ) ΟΣΕ ΕΔΙΣΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης Διυπουργικές Επιτροπές (Δ.Ε.Μεγάλων Έργων, Δ.Ε.ΔΕΚΟ, ΔΕΑ)

22 22 Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Συμβάντων Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις Διαχειριστής Υποδομής Φορέας υπεύθυνος για τη συντήρηση ΤΥ ψ Φορέας συλλογής στατιστικών στοιχείων Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Κοινοποιημένοι Οργανισμοί Φορέας Παραπόνων Φορέας Έκδοσης Αδειών (1)Ανάληψη του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Αρχής Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, όπως προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο. (2)Η Στατιστική Υπηρεσία αναλαμβάνει την αρμοδιότητα συλλογής των σχετικών στατιστικών στοιχείων. (3)Αφορούν στην αρμοδιότητα πιστοποίησης της διαλειτουργικότητας. Σύσταση θεσμικού πλαισίου σιδηροδρομικού συστήματος 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης (1) (2) (3)(3)

23 23 Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης Σιδηροδρομικό Σύστημα  Ολοκληρωμένη, σφαιρική και βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος (υποδομή, πάροχος, ρυθμιστικές αρχές, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας).  Λήψη αποφάσεων στη βάση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού και προκαθορισμένων στόχων οικονομικής απόδοσης. Διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών και ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων και ωφελειών αυτών, πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  Ποσοτικοποίηση των οικονομικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιλογών για τους φορείς του σιδηροδρομικού συστήματος, με στόχο τη λήψη της βέλτιστης δυνατής απόφασης για τους φορείς συνδυαστικά.

24 24 ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Άμεση επίτευξη βιωσιμότητας (μέσα από τον ισοσκελισμό της ετήσιας ζημίας των € 231εκατ. εντός του 2011) σε καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς.  Ρύθμιση συσσωρευμένου χρέους προς ΟΣΕ (€539εκατ. στο τέλος του 2009).  Άμεση αναδιάρθρωση της επιβατικής τιμολογιακής πολιτικής (κοινή αμαξοστοιχία). o Ανταγωνιστική & βιώσιμη τιμολόγηση σε επιλεγμένα δρομολόγια o Περικοπή ατελειών, μειωμένων εισιτηρίων, εκπτώσεων, κτλ o Μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, των διαφυγόντων εσόδων, κτλ o Καθορισμός και οριοθέτηση μεγίστου ορίου καταβολής ΥΔΥ έως και €50εκατ. ετησίως για το 2011-13. Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης (συνεχίζεται)

25 25 ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Άμεση αναδιάρθρωση της εμπορευματικής τιμολογιακής πολιτικής (στάσιμη από το 1996) και δημιουργία περιβάλλοντος για στρατηγικές συμμαχίες.  Κατάργηση ανορθολογικών εκπτώσεων στις εμπορευματικές μεταφορές (πχ πρακτική παραχώρησης εκπτώσεων με ιδιωτικά συμφωνητικά με επιλεγμένους πελάτες ύψους έως και 80%).  Κριτήρια δρομολόγησης. Ειδικότερα, τα δρομολόγια αναστέλλονται όταν: o η τιμολογιακή πολιτική ή/και η πληρότητά τους (με στοιχεία τελευταίας διετίας ή/και με έρευνες ζήτησης για νέα δρομολόγια) τα καθιστά ζημιογόνα, o το ελληνικό δημόσιο (για εθνικής εμβέλειας δρομολόγια), οι ΟΤΑ, οι Περιφέρειες, κτλ (για τοπικής εμβέλειας δρομολόγια) δεν αναλαμβάνουν την αντιστάθμιση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.  Πρόνοια για επέκταση δραστηριοτήτων σε πάσης φύσεως οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, logistics, πρακτόρευση, κτλ.  Εξορθολογισμός στελέχωσης (μείωση κατά 45%), απλοποίηση οργάνωσης, ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός εσωτερικών κανονισμών, κατάργηση ανεξέλεγκτων υπερωριών, δημιουργία νέων και απλοποιημένων ΚΩΕΑΠ και ΓΕΚΑΠ, κτλ. Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης

26 26 ΟΣΕ & ΕΔΙΣΥ Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Έμφαση στην άρτια και αποτελεσματική διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής, της κυκλοφορίας και της συντήρησης του τροχαίου υλικού σε ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες.  Ρύθμιση χρέους Ομίλου ΟΣΕ. Μεταφορά στο Ελληνικό Δημόσιο με αντιστάθμισμα την ανταποδοτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου.  Οικονομικός εξορθολογισμός ΟΣΕ & ΕΔΙΣΥ. Μείωση ταμειακών ζημιών από €248εκ. στα €130εκ. το 2011. Σχέδιο για περαιτέρω μείωση μέχρι το 2012.  Ολοκλήρωση συγχώνευσης ΟΣΕ – ΕΔΙΣΥ για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε θέματα εταιρικής διοίκησης.  Αναθεώρηση των έργων υποδομής που παρουσιάζουν μειωμένο σιδηροδρομικό ενδιαφέρον.  Δέσμευση από το κράτος της χρηματοδότησης των έργων υποδομής.  Δέσμευση από τον ΟΣΕ για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.  Ορισμός αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης (συνεχίζεται)

27 27 ΟΣΕ & ΕΔΙΣΥ Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Εξορθολογισμός στελέχωσης (μείωση κατά 37%), απλοποίηση οργάνωσης, ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας, σύγκλιση εσωτερικών κανονισμών με τις ανάγκες ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού οργανισμού, κατάργηση ανεξέλεγκτων υπερωριών, απλοποίηση ΚΩΕΑΠ και ΓΕΚΑΠ, κτλ. Ενδεικτικές στρεβλώσεις των υφιστάμενων Κανονισμών αφορούν θέματα όπως: o Ο χρόνος διαλείμματος συνήθως λογίζεται ως χρόνος εργασίας, το ίδιο και ο χρόνος μετάβασης προς και επιστροφής από την εργασία. o Η διάρκεια της αργίας ορίζεται στις 28 ώρες. o Αν στο προσωπικό έλξης και κίνησης ανετίθετο εργασία διαφορετική (= όχι έλξης και κίνησης), του καταβαλλόταν παρά ταύτα ειδική πρόσθετη ημερήσια αμοιβή ίση προς το μέσο όρο των αποδοχών του κατά το προηγούμενο τρίμηνο.  Ίδρυση σχολής ΟΣΕ.  Ανανέωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε σύγχρονες σιδηροδρομικές ειδικότητες. 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης

28 28 Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης ΕΡΓΟΣΕ  Αμοιβή της ΕΡΓΟΣΕ με βάση την κοστολογική προσέγγιση με ανταγωνιστικούς όρους.  Έμφαση στην αποτελεσματική κατασκευή των έργων υποδομής.  Πρόνοια για επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την βελτίωση των εσόδων από πηγές εκτός Ομίλου και επιδίωξη στρατηγικών συνεργασιών.  Εξορθολογισμός στελέχωσης, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός οργάνωσης, ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας, σύγκλιση εσωτερικών κανονισμών, κατάργηση ανεξέλεγκτων υπερωριών, κτλ.

29 29 ΓΑΙΑΟΣΕ  Όχημα για την ανταποδοτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ (πχ ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης, συμμετοχή σε μικτά εταιρικά σχήματα, κτλ).  Ολοκληρωμένη και σύγχρονη υποτύπωση και παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας.  Διάθεση κερδών από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για τη μείωση του χρέους του ΟΣΕ. Κ ΕΝΤΡΙΚΟΙ Σ ΤΟΧΟΙ Α ΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3. Στόχοι της αναδιοργάνωσης Ρύθμιση Συστήματος  Δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, ασφάλειας, εποπτείας, διαχείρισης παραπόνων, κτλ. σε θέματα σιδηροδρομικής λειτουργίας σε ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Ε.Ε..  Ουσιαστικό άνοιγμα στην ελεύθερη πρόσβαση βάσει των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων και Οδηγιών.

30 30 1.Η ταυτότητα του Οργανισμού 2.Οι παθογένειες του Συστήματος 3.Στόχοι Μεταρρύθμισης 4.Σύνοψη Νομοσχεδίου 5.Ο σιδηρόδρομος του αύριο Περιεχόμενα

31 31 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Θέμα Παραπομπή Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1Μετασχηματισμός εταιρειών Ομίλου ΟΣΕ και αρμοδιότητες ΟΣΕ Άρθρο 2-3 2Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΡΓΟΣΕ Άρθρο 4 3Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Άρθρο 5 4Ρυθμίσεις για την ανταποδοτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Άρθρο 6 5Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Άρθρο 7 6Μεταβίβαση τροχαίου υλικού Άρθρο 8 7Διαχωρισμός εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής Άρθρο 9 8Καταγραφή και απεικόνιση διεταιρικών σχέσεων Άρθρο 10 9Τιμολογιακές και δρομολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ Άρθρο 11 10Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Άρθρο 12 11Ρύθμιση χρεών Άρθρο 13 12Παρακολούθηση της υλοποίησης αναδιοργάνωσης του σιδηροδρόμου Άρθρο 14

32 32 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Θέμα Παραπομπή Β. Θέματα Προσωπικού 13Εξορθολογισμός προσωπικού για τον ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων Άρθρο 15-16 14Επικαιροποίηση οργανογράμματος και κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές Άρθρο 17 15Διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση των Κανονισμών Προσωπικού με γνώμονα τον εξορθολογισμό του κόστους αμοιβών και δευτερευουσών απολαβών. Άρθρο 18 Γ. Ρυθμιστικές Αρχές 16Θεσμοθέτηση, σύσταση και συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ) Άρθρο 21 -33 17Επικαιροποίηση θεμάτων Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και υπεύθυνου φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών Άρθρο 34-36 18Πρατήρια καυσίμων και Οδηγοί ηλεκτροδηζελαμαξών Άρθρο 37-38 19Είσπραξη προστίμων Άρθρο 39

33 33 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 1. Μετασχηματισμός εταιρειών Ομίλου ΟΣΕ και αρμοδιότητες ΟΣΕ Άρθρο 2-3  Συγχώνευση: Κινεί τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ΟΣΕ – ΕΔΙΣΥ.  Σκοπός και Αρμοδιότητες: Καθορίζει το νέο σκοπό και τις αρμοδιότητες του ΟΣΕ, ώστε να καθίσταται σύγχρονος και ανταγωνιστικός διαχειριστής υποδομής, βάσει και των ευρωπαϊκών πρακτικών, ενσωματώνοντας στις αρμοδιότητές του τα εξής: o τη διαχείριση και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής υποδομής, την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, τα τέλη χρήσης υποδομής, o την επισκευή, ανακατασκευή και συντήρηση του τροχαίου υλικού, o τη διαχείριση και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας, και o την ίδρυση και λειτουργία α) Σχολής ΟΣΕ για υποψηφίους μηχανοδηγούς και β) ΚΕΚ για υπαλλήλους σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών μηχανοδηγών έλξης και συρμών.  Τομείς Λειτουργίας: Αποσαφηνίζει και οριστικοποιεί τους τομείς λειτουργίας που πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο η οργάνωση και η λειτουργία του ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ, ως εξής: o Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη o Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων o Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση κυκλοφορίας o Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση τροχαίου υλικού Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

34 34 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 2. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΡΓΟΣΕ Άρθρο 4  Σκοπός και Αρμοδιότητες: καθορίζει το νέο σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό για την ανάπτυξή της με ανταγωνιστικό κόστος ενώ δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της και στο εξωτερικό για τη βελτίωση των εσόδων από πηγές εκτός Ομίλου. Ειδικότερα, δίνονται οι αρμοδιότητες σχετικά με τα εξής: o Μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή και διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής. o Παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόμενων με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων του. o Διενέργεια απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

35 35 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 3. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Άρθρο 5  Σκοπός και Αρμοδιότητες: καθορίζει το νέο σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ κατόπιν αναστολής της απορρόφησής της από την ΕΡΓΟΣΕ. o Αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ, στο Δημόσιο, στην ίδια ή σε τρίτους. o Ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων. o Άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών. o Ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. o Παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονος. o Τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.  Ίδρυση Εταιρειών κάθε μορφής: Προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών κάθε μορφής για τη διαχείριση ακινήτων που της ανήκουν ή της έχουν παραχωρηθεί συνάπτοντας συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους ή ΣΔΙΤ. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

36 36 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 4. Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Άρθρο 6  Μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας από τον ΟΣΕ στο ελληνικό δημόσιο με εξαίρεση επιλεγμένα ακίνητα που μεταβιβάζονται προς αξιοποίηση & εκμετάλλευση στη ΓΑΙΑΟΣΕ και επιλεγμένα ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Διαχείριση ακινήτων που συνδέονται με τη σιδηροδρομική υποδομή από τον Διαχειριστή Υποδομής: προβλέπει το πλαίσιο προσδιορισμού των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή και των οποίων η διαχείριση παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής.  Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων που κρίνονται στρατηγικής σημασίας η ΓΑΙΑΟΣΕ ακολουθεί τις οδηγίες της ΔΕΑ. Για τα υπόλοιπα ακίνητα η αξιοποίηση γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (συνεχίζεται)

37 37 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 4. Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Άρθρο 6  Πρόβλεψη του πλαισίου ανάθεσης από το Δημόσιο στο Διαχειριστή Υποδομής της διαχείρισης σιδηροδρομικής υποδομής και εγκαταστάσεων συντήρησης τροχαίου υλικού και το βαθμό συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ και ΓΑΙΑΟΣΕ.  Διαχείριση ακινήτων που δε συνδέονται με τη σιδηροδρομική υποδομή από τη ΓΑΙΑΟΣΕ: προβλέπει το πλαίσιο διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ των ακινήτων που μεταβιβάζονται στο δημόσιο και δεν εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Επιπλέον, προβλέπει το πλαίσιο αξιοποίησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, μέρους των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής.  Πρόβλεψη σημαντικών ρυθμίσεων που βελτιώνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας (πχ τροποποιήσεις όρων δόμησης, επίλυση πολεοδομικών θεμάτων, κλπ). Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

38 38 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 5. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Άρθρο 7  Σκοπός και Αρμοδιότητες: καθορίζει το νέο σκοπό και τις διευρυμένες υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίες αναμένεται να την καταστήσουν ελκυστική σε στρατηγικούς επενδυτές που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξή της. Οι νέες υπηρεσίες αφορούν τα εξής: o Συνδυασμένες οδικές και σιδηροδρομικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές κάθε είδους. o Παροχή υπηρεσιών logistics – διατροπικές. o Παροχή υπηρεσιών τουριστικής πρακτόρευσης.  Ίδρυση θυγατρικών: προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στο εξωτερικό. 6. Μεταβίβαση τροχαίου υλικού Άρθρο 8  Μεταβίβαση τροχαίου υλικού: ορίζει το καθεστώς μεταβίβασης από τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο και από το Δημόσιο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω σύναψης συμβάσεων. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

39 39 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 7. Διαχωρισμός εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής Άρθρο 9  Διαχωρισμός Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής: Προβλέπει το διαχωρισμό σε κατηγορίες: o Κατηγορία 1 - ενεργό δίκτυο: διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών (βάσει των κριτηρίων δρομολόγησης) και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου. o Κατηγορία 2 - δίκτυο υπό κατασκευή: δίκτυο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής για να δοθεί στην κυκλοφορία προς διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών. o Κατηγορία 3 - δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας: μη διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών (βάσει των κριτηρίων δρομολόγησης). Διενέργεια μόνο των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και επισκευής. o Κατηγορία 4 - καταργημένο δίκτυο: οριστική παύση διενέργειας σιδηροδρομικών μεταφορών. Το εν λόγω δίκτυο, παύει εφεξής να αποτελεί μέρος της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής.  Αναθεώρηση διαχωρισμού Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής: Με εισήγηση του Διαχειριστή Υποδομής και έκδοση ΚΥΑ από το ΥΠΟΜΕΔΥ. Ο διαχωρισμός αναθεωρείται: o Σε ετήσια βάση με επανεξέταση του χαρακτηρισμού τμημάτων ως δίκτυο σε αναστολή, ή o Έκτακτα είτε κατόπιν αιτήματος της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή δημόσιου / ιδιωτικού φορέα. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

40 40 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ειδικότερα, η διαδικασία ετήσιας αναθεώρησης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής όπως αυτή προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου διαμορφώνεται ως εξής:

41 41 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 8. Καταγραφή και απεικόνιση διεταιρικών σχέσεων Άρθρο 10  Δι-Εταιρικές σχέσεις: Καθορίζει το πλαίσιο ρύθμισης των διεταιρικών σχέσεων με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια κόστους και όρους αγοράς, μεταξύ: o ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. o ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Ειδικότερα:  Δι-Εταιρικές Συμβάσεις ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνάπτουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών. Ενδεικτικά αφορούν: o Χρήση χώρων και εγκαταστάσεων. o Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. o Υπηρεσίες υγειονομικού και υγιεινής.  Συντήρηση τροχαίου υλικού: Ανατίθεται στον ΟΣΕ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης τρίτων εφόσον ο ΟΣΕ δεν παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

42 42 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 8. Καταγραφή και απεικόνιση διεταιρικών σχέσεων Άρθρο 10  Παροχή υπηρεσιών ΕΡΓΟΣΕ προς ΟΣΕ: οριστικοποιεί το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κάθε φύσεως προς τον ΟΣΕ, καθώς και τη μεταβίβαση έργων με σύναψη συμβάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: o Διαδικασία ανάθεσης έργων σιδηροδρομικής υποδομής. o Μηχανισμός παραλαβής και παρακολούθησης έργων. o Αναφορές προόδου και πορείας εκτέλεσης έργων για τον εντοπισμό αποκλίσεων από τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό. o Πιθανές ρήτρες. o Αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ με κριτήρια κόστους και ανταγωνιστικότητας. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

43 43 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 9. Τιμολογιακές και δρομολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ Άρθρο 11  Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τον προσδιορισμό των εξής: o Παρεχόμενες υπηρεσίες, o Δρομολόγια που θα διενεργηθούν, o Όροι μεταφοράς, o Τιμολογιακή πολιτική.  Καταργούμενες διατάξεις: εισάγει την κατάργηση των ακολούθων: o Μειωμένα εισιτήρια, o Ατέλειες, o Απαλλαγές, και o Κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Για πρώτη φορά ορίζεται τιμολογιακή υποχρέωση από το Δημόσιο: το Δημόσιο εφόσον το επιθυμεί, δύναται να συμφωνήσει κάθε είδους τιμολογιακή υποχρέωση προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία θα πρέπει να προβλέπεται με σύμβαση ΥΔΥ.  Από 1.1.2011 οποιαδήποτε τιμολογιακή υποχρέωση τίθεται είτε μέσω του πλαισίου σύμβασης ΥΔΥ είτε ώστε να καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και το εύλογο κέρδος της σιδηροδρομικής επιχείρησης μέσω αντισταθμιστικής καταβολής. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

44 44 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 10. Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Άρθρο 12  Ζημιογόνες σιδηροδρομικές υπηρεσίες: Προβλέπει τη δυνατότητα, σύναψης σύμβασης ΥΔΥ με το ΥΠΟικ, με ΟΤΑ, κτλ για την παροχή ζημιογόνων υπηρεσιών (από εμπορικής άποψης) από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δύναται να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή δρομολογίων.  Το ποσό αποζημιώσεων για ΥΔΥ δεν υπερβαίνει τα € 50 εκ. ετησίως για τα έτη 2011, 2012, 2013. Μετά το πέρας αυτών το συνολικό ετήσιο ποσό θα συμφωνηθεί πλήρως με τη νομοθεσία περί των δημοσιονομικών του κράτους. 11. Ρύθμιση χρεών Άρθρο 13  Χρέος ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ρυθμίζει τη διαγραφή χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ και θέτει όριο 30 ημερών για τη λογιστική τακτοποίηση της διαδικασίας.  Χρέος ΟΣΕ: Ρυθμίζει τη διαγραφή χρέους του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, τη μεταφορά χρέους έναντι τρίτων στο Ελληνικό Δημόσιο και εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

45 45 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 12. Παρακολούθηση της υλοποίησης αναδιοργάνωσης του σιδηροδρόμου Άρθρο 14  Η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ εγκρίνει το εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο για το σιδηροδρομικό τομέα και τα στρατηγικά σχέδια των εταιριών του Ομίλου ΟΣΕ.  Σημειώνεται ότι από 1.1.2011 τα θέματα σχετικά με την τιμολόγηση ή και τα δρομολόγια εξαιρούνται έγκρισης από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Α. Αναδιάρθρωση, Εξυγίανση και Ανάπτυξη Ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

46 46 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 13. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων Άρθρο 15-16 ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ  Μετάταξη προσωπικού: εθελοντική για κάθε ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια βάσει κριτηρίων εφόσον υπολείπονται ή υπερβαίνονται οι προκαθορισμένοι αριθμοί πλεονάζοντος προσωπικού, λειτουργικού προβλήματος, υπέρβασης προκαθορισμένου αριθμού.  Μεταφορά προσωπικού: άπαξ εντός του 2010 (και εφόσον κριθεί απαραίτητο σε συνέχεια τυχόν επικαιροποίησης του οργανογράμματος). 45% των υφιστάμενων θέσεων 37% των υφιστάμενων θέσεων Β. Θέματα Προσωπικού

47 47 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 13. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων Άρθρο 15-16  Σύνταξη καταλόγου οργανικών θέσεων: Εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του νόμου από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανά νομό και ειδικότητα.  Αίτηση μεταφοράς: Εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση της κατάστασης των υποψηφίων, υποβάλλεται αίτηση στη Διοίκηση της εταιρείας (συμπεριλαμβάνονται οι προτιμήσεις μεταφοράς πχ. νομός, θέση – έως και τρείς επιλογές).  Σύνταξη κατάστασης με υποψηφίους προς μεταφορά: Από την κάθε εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής της αίτησης μεταφοράς.  Μετάταξη προσωπικού: Στους φορείς υποδοχής σε κενές οργανικές θέσεις κατά σειρά προτεραιότητας.  Έλλειψη οργανικής θέσης στον Φορέα Υποδοχής: Κατανομή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σε κενές οργανικές θέσεις σε φορείς εντός του νομού προτίμησης ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορείς υποδοχής εντός του νομού προτίμησης  Ιεράρχηση εργαζομένων που διεκδικούν την ίδια θέση βάσει κοινωνικών κριτηρίων: Οριοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων όπως οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, εκπαίδευση. Β. Θέματα Προσωπικού

48 48 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 13. Εξορθολογισμός προσωπικού για τον ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων μετατάξεων Άρθρο 15-16  Κατάταξη μεταφερόμενου προσωπικού: Στο Φορέα Υποδοχής σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Εταιρία και τα τυπικά του προσόντα και διατηρεί τυχόν επιπλέον τακτικές μηνιαίες αποδοχές ως προσωπική διαφορά.  Σχέση εργασίας μεταφερόμενου με το Φορέα Υποδοχής: Όμοια με αυτή που τον συνέδεε με την Εταιρία από την οποία μεταφέρθηκε.  Πραγματική προϋπηρεσία (για θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης): Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες.  Κοινωνική ασφάλιση: Υπαγωγή του μεταφερόμενου προσωπικού στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό του φορέα υποδοχής.  Μη ανάληψη υπηρεσίας: Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση. Β. Θέματα Προσωπικού

49 49 Ειδικότερα, η διαδικασία μετάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου, όπως αυτή προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου διαμορφώνεται ως εξής: 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Β. Θέματα Προσωπικού (συνεχίζεται)

50 50 Διαδικασία μετάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού (συνέχεια) 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Β. Θέματα Προσωπικού

51 51 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 14. Επικαιροποίηση οργανογράμματος και κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές Άρθρο 17  Κατάρτιση Οργανογράμματος και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας: Εντός τριών (3 μηνών) από τη δημοσίευση του νόμου, από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ειδικότερες απαιτήσεις της, που κατισχύει κάθε άλλου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των οργανογραμμάτων στη βάση κριτηρίων εξορθολογισμού και διοικητικής ευελιξίας.  Δυνατότητα μετάθεσης: Σε περίπτωση κατάργησης οργανικής θέσης μέλους του Τακτικού Προσωπικού ως αποτέλεσμα της επικαιροποίησης του οργανογράμματος, ο εργαζόμενος δύναται να μεταφερθεί σε κενή οργανική θέση της ίδιας ή άλλης εταιρείας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό δύναται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία των μετατάξεων.  Πλήρωση τυχών κενών οργανικών θέσεων που προκύπτουν από την επικαιροποίηση του οργανογράμματος: Με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή σύμβασης ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π., με ταχείες διαδικασίες. Β. Θέματα Προσωπικού

52 52 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 15. Διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση των Κανονισμών Προσωπικού με γνώμονα τον εξορθολογισμό του κόστους αμοιβών και δευτερευουσών απολαβών. Άρθρο 18  Πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση.  Αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης: η επικαιροποίηση, ο εξορθολογισμός και η αντικατάσταση του ΓΕΚΑΠ, του ΚΩΕΑΠ, των συλλογικών / ατομικών συμβάσεων και των λοιπών εσωτερικών κανονισμών.  Δευτερεύουσες Απολαβές: Κατάργηση του Κώδικα Δευτερευουσών Απολαβών. Στόχος είναι οι δευτερεύουσες απολαβές να ακολουθούν την ισχύουσα εργατική νομοθεσίας για την σύγκλιση στις πρακτικές του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Β. Θέματα Προσωπικού

53 53 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου Β. Θέματα Προσωπικού Ειδικότερα, η διαδικασία διενέργειας συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως αυτή προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου διαμορφώνεται ως εξής:

54 54 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 16. Θεσμοθέτηση, σύσταση και συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) Άρθρο 21-33  Σκοπός και αντικείμενο της Ρ.Α.Σ.: Ορίζει τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ενώ επιπλέον: o εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, o παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, o εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, o λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις, o διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέματα αρμοδιότητάς της.  Σύσταση της Ρ.Α.Σ.: Οριστικοποιεί θέματα όπως: o ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις των μελών, o οικονομική διαχείριση και θέματα προσωπικού.  Πλαίσιο θέσπισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης.  Ορίζει τις διεπαφές της Ρ.Α.Σ. με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς του σιδηροδρομικού συστήματος. Γ. Ρυθμιστικές αρχές

55 55 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 17. Επικαιροποίηση θεμάτων Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και υπεύθυνου φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών Άρθρο 34-36  Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων: πλέον του Ν.3710/2008, ορίζει τον τρόπο εκπροσώπησής της και διαχείρισης των δαπανών της, καθώς και την υποβοήθηση του έργου της με σύσταση υπηρεσιακής μονάδας στο ΥΠΟΜΕΔΥ.  Μέτρα κανονιστικής διαδικασίας ελέγχου: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα κανονιστικής διαδικασίας ελέγχου με τις οδηγίες της Ε.Ε.  Φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών: Ορίζει τον υπεύθυνο φορέα συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών και καθορίζει τις υποχρεώσεις ως προς το σύστημα συντήρησης αυτών. Γ. Ρυθμιστικές αρχές

56 56 4. Σύνοψη Νομοσχεδίου 18. Πρατήρια καυσίμων και Οδηγοί ηλεκτροδηζελαμαξών Άρθρο 37-38  Πρατήρια καυσίμων: οριστικοποιεί θέματα εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων εφοδιασμού των ντηζελομηχανών του ΟΣΕ ή άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων προβλέποντας τη δυνατότητα καθορισμού με απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΥ των εξής: o Όρων και προϋποθέσεων, o Διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας τους, και o Προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων.  Οδηγοί ηλεκτροδηζελαμαξών: αποσαφηνίζει θέματα που αφορούν στους οδηγούς ηλεκτροδηζελαμαξών, εισάγοντας νέες διατάξεις και διευκρινήσεις για άδειες, εκπαίδευση και απαιτούμενα προσόντα. 19. Είσπραξη προστίμων Άρθρο 39  Έλεγχοι και κυρώσεις: Προβλέπει μηχανισμό ελέγχου και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των επιβατών με την καταβολή νόμιμου κομίστρου. Γ. Ρυθμιστικές αρχές

57 57 1.Η ταυτότητα του Οργανισμού 2.Οι παθογένειες του Συστήματος 3.Στόχοι Αναδιοργάνωσης 4.Σύνοψη Νομοσχεδίου 5.Ο σιδηρόδρομος του αύριο Περιεχόμενα

58 58 5. Ο σιδηρόδρομος του αύριο Ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς, φιλικό προς το περιβάλλον, πάροχο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενταγμένο στα ευρωπαϊκά δίκτυα, με βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, απαλλαγμένο από ελλείμματα και αγκυλώσεις του παρελθόντος.

59 59 5. Ο σιδηρόδρομος του αύριο Υποδομή  Ανάπτυξη σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου, με πλήρη εφαρμογή τηλεδιοίκησης και ολοκλήρωση των υποδομών για την ανάπτυξη σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων, σύγχρονων, ελκυστικών και προσβάσιμων σταθμών.  Βέλτιστη λειτουργία Διαχειριστή της Υποδομής βάσει βέλτιστου κόστους κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρακτικών.  Ανάπτυξη εσωτερικά της κρίσιμης σιδηροδρομικής τεχνογνωσίας και αξιοποίηση κατά περίπτωση τρίτων για την καλύτερη διαχείριση του κόστους. Παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών  Παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων και σύγχρονων επιβατικών υπηρεσιών συμπληρωμένες από πρόσθετες παροχές (πχ wi-fi, κλιματισμός) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ανανέωση συρμών και αντικατάσταση παλαιού τροχαίου υλικού ώστε ο σιδηρόδρομος να αποτελεί ανταγωνιστική λύση έναντι των λοιπών μέσων μεταφοράς.  Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς όπως τα logistics και η τουριστική πρακτόρευση.  Ανάδειξη διατροπικών και συνδυασμένων μεταφορών μέσα από την αξιοποίηση στρατηγικών συμμαχιών με λιμάνια, εμπορευματικά κέντρα, τουριστικούς πράκτορες. Παροχή door-to-door υπηρεσιών με τη χρήση οδικών και σιδηροδρομικών μέσων. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας  Αξιοποίηση ακινήτων για την παραγωγή ενέργειας – Ανάπτυξη ενεργειακών φωτοβολταϊκών πάρκων.  Αναβάθμιση εμπορικής αξίας σταθμών προκειμένου να αποτελούν πόλο έλξης εμπορικής δραστηριοποίησης τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.  Εξεύρεση και συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές.


Κατέβασμα ppt "Μεταρρύθμιση Ομίλου ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Σιδηροδρομικού Συστήματος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Υπουργείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google